Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Vandkvalitet og vurdering af udledningstilladelser

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Vandkvalitet og vurdering af udledningstilladelser

Descargar para leer sin conexión

Arbejdsgruppen for vandkvalitet har gennem analyser af nyere udledningstilladelser identificeret en række problemstillinger, der i dag ikke tags hensyn til.
- Identifikation af videnshuller – hvad skal vi bruge for at komme videre?
- Hvad vil arbejdsgruppen gøre fremadrettet?

Udvalgte værktøjer der kan benyttes til vurdering af udledningstilladelser indenfor de eksisterende rammer

Arbejdsgruppen for vandkvalitet har gennem analyser af nyere udledningstilladelser identificeret en række problemstillinger, der i dag ikke tags hensyn til.
- Identifikation af videnshuller – hvad skal vi bruge for at komme videre?
- Hvad vil arbejdsgruppen gøre fremadrettet?

Udvalgte værktøjer der kan benyttes til vurdering af udledningstilladelser indenfor de eksisterende rammer

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de EVAnetDenmark (20)

Anuncio

Vandkvalitet og vurdering af udledningstilladelser

 1. 1. Det videre arbejde i arbejdsgruppen om vandkvalitet og eksisterende værktøjer EVA - temadag ”Regner” vi rigtigt? – Forskning, udvikling og opdatering af dimensioneringspraksis inden for håndtering af regn Nyborg, 26. september 2019 1 SPILDEVANDSKOMITEEN Anja T. H. Thomsen: anja@orbicon.dk
 2. 2. Det videre arbejde i arbejdsgruppen for vandkvalitet - Hvad bør vi få et større overblik over 04-10-2019 2 Ditte Marie Reinholdt Jensen Peter Steen Mikkelsen Torben Larsen Sara Egemose Ida Knudsen Ole Mark Esben Ravn Iversen Sølvi Dam Joensen Kristiina Mardi Anja Thrane H. Thomsen
 3. 3. Naturlig afstrømning - hvor skal vi måle? 04-10-2019 3
 4. 4. Udledning vs. gentagelsesperiode for overløb • Hvordan bestemmer man den acceptable gentagelsesperiode for overløb? • Bør man stille differentierede krav til udløbstallet afhængigt af gentagelsesperioden? • Bør gentagelsesperioden for overløb afhænge af vandløbets robusthed? • Skal der anvendes sikkerhedsfaktor og klimafaktor ved dimensionering af udløbsbassiner? • Og i så fald hvilke? 04-10-2019 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 4 5 10 25 100 Ingen krav Antaludledningstilladelser[stk.] Gentagelsesperiode for overløb [år] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Antaludledningstilladelser[stk.] Udledningsstørrelse [l/s/hatotal]
 5. 5. 04-10-2019 5 Hvad er vandløbets kapacitet? • Hvornår er en vandløbsoversvømmelse kritisk eller væsentlig? • Hvornår defineres det, at der er et hydraulisk problem? • Hvordan forholder man sig til beskyttede recipienter som er robuste?
 6. 6. Hvilket vandløb er robust? 04-10-2019 6
 7. 7. Oversvømmelser Deposition Medrivning af dyr og planter Udledning af diverse stoffer Øget temperatur Erosion Mere vand? Ændret pH Iltforbrugende stoffer • Hvordan påvirker udledninger: • Smådyr • Planter • Fisk Miljøpåvirkninger i recipienten
 8. 8. Eksisterende forhold i recipienten – miljøkvalitet 04-10-2019 8 Kender vi til de aktuelle miljøforhold både på hele stræk og omkring udledningspunkterne?
 9. 9. Ny by: Opland: 5 ha red Udledningstilladelse: 2 l/s/ha eller 0,5 /s/ha? Eksisterende forhold i recipienten • Har vi ordentlig styr på gamle, eksisterende udledninger? • Ca. 11.000 udløb uden bassin • Ca. 24.000 ha opland uden bassin 04-10-2019 9
 10. 10. Ny by: Opland: 5 ha red Udledningstilladelse: 2 l/s/ha eller 0,5 /s/ha? Eksisterende forhold i recipienten • Har vi ordentlig styr på gamle, eksisterende udledninger? • Ca. 11.000 udløb uden bassin • Ca. 24.000 ha opland uden bassin • Hvordan forholder man sig bedst til gamle/nye tilladelser og udledninger? • Bør der i højere grad foretages helhedsplanlægning for hele vandoplande 04-10-2019 10 Udledning[l/s]Udledning[l/s]
 11. 11. BAT 04-10-2019 11 BAT = Våde regnvandsbassiner… Hvad ellers? Er vi enige om hvad BAT er? Er der mangel på systematisk BAT-dokumentation - Separatvand.dk - Regnafstrømning fra A til Åen
 12. 12. Hvad arbejder vi videre med? • Opsamling på videnshuller • Og konsekvenserne af videnshuller • Hvad er de økonomiske konsekvenser ved manglende viden? • Undersøgelse af muligheder for at tilvejebringe viden • Klarlægning af behov for udarbejdelse af vejledninger • Hvor er der et behov for nye/bedre vejledninger? • Dialog med forfattere til Vejledning til Spildevandsbekendtgørelsen / Miljø og Fødevareklagenævnet om præciseringer i vejledningen 04-10-2019 IDA Spildevandskomiteen 12
 13. 13. Eksisterende værktøjer i forhold til udledninger og udledningstilladelser 04-10-2019 13
 14. 14. For meget vand i vandløbet…. Formindske vandføringen Øge vandførings- evnen Forsinke vandet Øge vandløbets kapacitet Forsinkelse af byvand Forsinkelse af vandløbs-vand Vandløbs- restaurering/ -regulering Traditionelle virkemidler Alternative virkemidler Virkemidler Vurdering af samtidighed
 15. 15. Vandløb Sårbarheds og kapacitets analyse Hydraulisk kapacitet (Oversvømmelse) Problemstilling Løsningsmuligheder • Sideløb (biløb) • Ådiger/ hævede brinker • Målrettet grødeskæring • Genslyngning • Udlægning af sten og grus • Brinksikring/ træplantning • Grøde Erosion VirkemidlerVirkemidlerVirkemidler Miljømæssig kapacitet (Erosion) #FORØGELSE AF UDLEDNINGSPOTENTIALET • Overrislingsareal • Vådområde med forsinkelse • Nødoverløb til ådalen (biløb) • Eksist. afvandings systemer • Styret udledning*Udlednings kapacitet …………..og herfra kan der arbejdes med løsningsmuligheder. Oversvømmelse
 16. 16. Spørgsmål? 16 04-10-2019

×