Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

 1. 1. 1
 2. 2. Konferencja prasowa:Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego dorealizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I” 21 kwiecień 2011
 3. 3. Ogłoszenie przetargu 4 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”
 4. 4. Kontrakt INa Kontrakt I składa się:• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – Poznań Karolin) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin,• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Suchy Las)
 5. 5. Procedura przetargowa• Realizacja projektu jest przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny.• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 3.06.2011 r. godz. 12:00.• przewidywana liczba Partnerów Prywatnych zaproszonych do dialogu wynosi 5, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia do dialogu większej niż przewidywana w ogłoszeniu liczba Partnerów Prywatnych w sytuacji, gdy Partnerzy Prywatni otrzymają tę samą liczbę punktów, co Partner Prywatny piąty.• Następnym etapem będą negocjacje w wyniku, których zostanie określona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, inwestorzy zostaną zaproszeni do składania ofert.• Wybór oferty i podpisanie umowy PPP jest planowane na I kwartał 2012r.
 6. 6. Partner PrywatnyOd Partnera Prywatnego oczekuje się: środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, wiedzy, technologii czyli tego co kryje się pod pojęciem know – how, doświadczenia w projektowaniu, budowie i użytkowaniu podobnych instalacji, doświadczenia w zarządzaniu zakładami termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oddania ITPOK oraz IDOW do użytkowania do 30 czerwca 2015 r.
 7. 7. Finansowanie inwestycjiProjekt pn.: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modeluPartnerstwa Publiczno Prywatnego. Model ten łączy w sobiewykorzystanie krajowych środków publicznych, środkówpozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego.
 8. 8. Wsparcie MRRMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało się w pomocprzy realizacji projektu.Dla poznańskiej Spalarni odpadów powołano zespół doradcówskładający się z ekspertów ds. prawnych, ekonomiczno-finansowychoraz technicznych.Wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz doświadczeniei wiedza doradców są dla Miasta bardzo cennym wsparciem,dzięki któremu możliwe było terminowe ogłoszenie postępowaniaprzetargowego na wyłonienie partnera prywatnego.
 9. 9. Informacje o inwestycji Wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronach internetowych: www.ekokonsultacje.pl http://bip.city.poznan.pl/

×