Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

eHealth Works – Here is Evidence.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Òscar Orri. Canal pacient
Òscar Orri. Canal pacient
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a eHealth Works – Here is Evidence. (20)

Anuncio

Más de Fòrum Català d’Informació i Salut (20)

Más reciente (20)

Anuncio

eHealth Works – Here is Evidence.

 1. 1. eSalut funciona, vet aquí la prova! Francesc Saigí, PhD. Director Línea de Telemedicina. Programa Ciències de la Salut. Universitat Oberta de Catalunya fsaigi@uoc.edu VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 2. 2. eSalut funciona, vet aquí la prova! Continguts 1. eSalut: reptes, problemes i lliçons apreses 2. eSalut a Catalunya 3. Conclusions VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 3. 3. eSalut funciona, vet aquí la prova! 1. eSalut: reptes, problemes i lliçons apreses eSalut: Teleassis- tència domiciliària Confiança a Serveis de través telemonito- d’Europa rització Productes i Millores en la seguretat del pacient eSalut serveis orientats al pacient Continuïtat Mobilitat de l'atenció sense fil de malalties als hospitals cròniques Recepta electrònica VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 4. 4. eSalut funciona, vet aquí la prova! Serveis de salut a distància – Models de negoci d’èxit REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •Marc conceptual per •Falta evidència científica que •Canvi organitzatiu i cultural. 20% TIC + 80% Cultural. desenvolupar i analitzar els dificulta la normalització i •Disseny conjunt. casos de telesalut i aprendre extensió de la TM. • Integració TM la cartera de salut. salut dels projectes d’èxit. •Eines de mercat? Polítiques! •Alinear recursos e incentius en línea amb els objectius. •“On està el model de negoci • Nova figura: infermera gestora de casos y esp. quan el disseny de l’estratègia dura ~5 anys i el • Educació Universitària. Universitària procés d’implantació ~10 •Importància del Model Tecnològic (Sª Integrat, Hce anys?” [D] única, entorn multiplataforma f(pacients), intel·ligència •Experiències de negoci). telemonitorització per • Oportunitat:Trasllat i obertura d’Hospitals. d’Hospitals pacients cardíacs [UK]. •La clau €? La contenció de la despesa de farmàcia i •Experiències de material tangible. teleassistència per crònics • Importància recerca sociològica de les barreres. barreres [ES]. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 5. 5. eSalut funciona, vet aquí la prova! Productes i serveis de salut orientats al consumidor - pacient REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •ePacient [NL], crònics [NOR] •Manca professionals i personal •El pacient no existeix, és la persona, no la malaltia. •Donar eines via Web als infermeria •Posar l’usuari final al centre del model. pacients perquè interaccionin. •Quina és la necessitat real del •Temps!!! L’objectiu es mou de forma continua. •Internet + Mòbil. pacient? •Participació i consens entre pacients, professionals, •Coordinació, Continuïtat i •Les necessitats de les persones gestors i polítics. comunicació. canvien al llarg de la vida! •Crear sinergia amb la política de govern. •Compartir informació sobre •Qualitat de la informació. •Entorn segur, modulable i flexible. Interfícies malaltia i medicació entre •Quantitat d’informació. Soroll! personalitzables / pacient. institucions de salut. •Usabilitat vs. dificultat * edat. •Integrar aspectes de salut i de benestar •Entorn de col·laboració entre •Aspectes personals vs. socials. •Gestió de la malaltia => gestió de la salut i el benestar. experts i pacients. •Diferents Portals de salut Prevenció! •Enfocament holístic a la relacionats. • Reforçar a les famílies i cuidadors. prevenció certes malalties. •Dinàmica pròpia d’Internet. • Reforçar al e-pacient. pacient. •Introduir sistemes per •Falta de guies. modificar la conducta del •Diferents organitzacions de pacient. pacients. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 6. 6. eSalut funciona, vet aquí la prova! Productes i serveis de salut orientats al consumidor - pacient REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES (2) •ePacient [NL], crònics [NOR] •Manca professionals i personal •Possible informació: informació proveïdors de salut, •Donar eines via Web als infermeria. informació sobre tractaments de salut, informació pacients perquè interaccionin. •Quina és la necessitat real del mèdica, informació de salut,... •Internet + Mòbil. pacient? • Mantinguda pels usuaris. usuaris •Coordinació, Continuïtat i •Les necessitats de les persones • Iniciatives per Hospitals, farmàcies, institucions comunicació. canvien al llarg de la vida! sanitàries relacionades amb 3ª edat i salut mental mental. •Compartir informació sobre •Qualitat de la informació. • Possibilitat d’integrar Portals i serveis com mòduls malaltia i medicació entre •Quantitat d’informació. Soroll! [~iGoogle]. [~iGoogle]. institucions de salut. •Usabilitat vs. dificultat * edat. • Multiplataforma (mòbil). •Entorn de col·laboració entre •Aspectes personals vs. socials. •Possibles funcionalitats: agenda, missatgeria entre experts i pacients. •Diferents Portals de salut stakeholders, fòrums, “meus medicaments (diaris)”, Lab meus Lab, •Enfocament holístic a la relacionats. Wikis. Wikis prevenció certes malalties. •Dinàmica pròpia d’Internet. •Introduir sistemes per •Falta de guies. modificar la conducta del •Diferents organitzacions de pacient. pacients. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 7. 7. eSalut funciona, vet aquí la prova! Mobilitat sense fils en els hospitals, funciona! REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •Millorar la logística i l'atenció •Infraestructures tecnològiques •Les TICs es converteixen en un actiu estratègic per a al pacient amb solucions d’alguns hospitals. transformar la provisió de l’assistència. l’assistència tecnològiques sense fil (s.f.). •Seguretat. •Canvi organitzatiu + canvi cultural. •Menys paper. •Nous processos assistencials en •Gestió de la innovació. •Augmentar la comunicació i funció solucions tecnològiques • Nou rol infermera. infermera velocitat d’accés dels s.f. • Oportunitat obertura i trasllats d’hospitals: arquitectura professionals i personal •Redefinició status o tasques connectada amb la logística. infermeria. entre professionals i personal •Solució tipus Smart card. •Segona opinió just in time. infermeria. •Optar per solucions tecnològiques s.f. petites, flexibles. •Augmentar l’accés a la •Rol basat en dispositius mòbils. informació i actualitzada. Nous perfils basats en rols. •Incrementar productivitat. •Harmonització i desenvolupament de programaris. •Desenvolupament i harmonització de programari. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 8. 8. eSalut funciona, vet aquí la prova! La recepta electrònica REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •Evitar visites innecessàries •Camí molt complicat. •Treball intercol·laboratiu amb AP, AE, farmacèutics, per prescripcions repetitives. •Dificultats amb múltiples Hce. tècnics. [ESP], [BEL], [SWE]. •Dificultat amb els hospitals • Habilitar dins l’eina opcions de comunicació virtual virtual. •Reduir despesa farmacèutica. (entorn tecnològicament tancat i •Habilitar feedback continu per millorar l’eina. •Promocionar segons quins complex). • Importància HCe única. única productes farmacèutics. •Interacció amb molts actors. • eRecepta ç HCeHCe. •Reduir la gestió relacionada •Interacció amb molts sistemes •Formació continuada (capacitació). amb la prescripció de suport. • Introduir diferents sistemes d’alarma (drogues, malalts farmacèutica. •Interoperabilitat. crònics, incompatibilitats...). •Consensuar decisions •Barreres culturals •Incorporar Lab, imatges mèdiques, missatgeria entre farmacèutics i validació just in (professionals). professionals, pacients, farmacèutics. in time dels professionals. •Complexa gestió administrativa •Crear un suport de decisió del procés (autorització, unificat amb molts actors reconeixement, pagament,...). (especialista, capçalera, farmacèutic, emergències, hospital,...) VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 9. 9. eSalut funciona, vet aquí la prova! Continuïtat de l’atenció de malalties cròniques REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •Fer front a la nova “pandèmia” •Model reactiu. •Pot ser previnguda. Model proactiu. (~85% despesa sanitària, •Falta adequada prevenció per • Model sanitari centrat en la població. població malalties cròniques sense part dels sistemes sanitaris. • Identificar la població i patologies patologies. cures, previsió nx2 en 10-15 •Múltiples conseqüències, moltes •Visió integrada del pacient basat en guies de pràctica anys, + nens!!!!). complicacions. clínica. •Atenció lluny dels hospitals. •Model sanitari centrat en • Societat més inclusiva. inclusiva. •Integració multidisciplinar AP- l’individu. • Cal educar al pacient, la responsabilitat és del pacient. AE-ASS. •El rol dels cuidadors no està • Potenciar l’empoderament del pacient. pacient •Redissenyar processos basats definit. en major evidència. • Importància de la HCe única. •Conflicte d’interessos entre •Qualitat i seguretat. • Nou rol infermeria. infermeria proveïdors. •Integració econòmica. • Formació universitària. •Poca documentació, poc coneixement, manca evidència. •Compartir informació (transparència). •Formació professionals i pacients. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 10. 10. eSalut funciona, vet aquí la prova! Continuïtat de l’atenció de malalties cròniques REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES (2) •Fer front a la nova “pandèmia” •Model reactiu. •Opcions via Web: (~85% despesa sanitària, •Falta adequada prevenció per •Estratègia d’implantació interdisciplinar (treball malalties cròniques sense part dels sistemes sanitaris. col·laboratiu, focus group). Importància Context, factors cures, previsió nx2 en 10-15 •Múltiples conseqüències, moltes culturals, llengua pacients. Interficies personalitzables ad anys, + nens!!!!). complicacions. hoc. •Atenció lluny dels hospitals. •Model sanitari centrat en •Incorporar opcions d’eRecepta + HCe (prescripcions •Integració multidisciplinar AP- l’individu. priortàries). AE-ASS. •El rol dels cuidadors no està •Incorporar sistemes d’alertes als proveïdors i pacients en •Redissenyar processos basats definit. temps real. en major evidència. •Conflicte d’interessos entre •Incloure informació complementària / pacient pels •Qualitat i seguretat. proveïdors. professionals (agenda familiars,...). •Integració econòmica. •Poca documentació, poc •Habilitar consulta virtual AP-AE, Professional – Pacient, coneixement, manca evidència. Pacient – pacients •Compartir informació • eLearning. eLearning. (transparència). • Mostrat resultats Lab. Educa! •Formació professionals i • Recomanacions. pacients. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 11. 11. eSalut funciona, vet aquí la prova! Millores en la seguretat del pacient REPTES PROBLEMES LLIÇONS APRESES •Millorar el sistema d’avaluació •Medicina basada en l’evidència? • MBE si publicacions científiques amb factor d’impacte. d’impacte de la Tecnologia sanitària. •Manca conjunció entre evidència • Cal que enginyers i professionals assistencials treballin •Millorar la seguretat dels i marc polític (seguretat, eficàcia junts (i si s’escau, pagant!). sistemes de TI davant el risc clínica, efectivitat clínica, •Cal legislació nacional i UE sobre programari mèdic. que s’emprin malament o conseqüències socials,...). •Enfocament més rendible de la seguretat. estiguin mal desenvolupats. •Mateixa funcionalitat, diferent • Incorporar alertes per intercanvi trans-fronterer de trans- maquinari. pacients (telesalut, medicaments,...) (telesalut, •Manca de dades de seguretat • Formació universitària en enginyeria de seguretat. seguretat empírica. •Marc de competència ocupacional nacional. •Complexes relacions entre múltiples proveïdors . •Pressupost de salut. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 12. 12. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya Teleassis- tència domiciliària Confiança a Serveis de través telemonito- d’Europa rització Productes i Millores en la seguretat del pacient eSalut serveis orientats al pacient Continuïtat Mobilitat de l'atenció sense fil de malalties als hospitals cròniques Recepta electrònica VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 13. 13. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. HC3!!! Font: Guanyabens, J. Pla estratègic 2008-2011. A mig camí. Mapa de tendències. 16 de desembre de 2009. DDSS. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 14. 14. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. Carpeta de Salut eLearning. Mantinguda pels usuaris. Possibles funcionalitats: agenda, missatgeria entre stakeholders, fòrums, “meus medicaments (diaris)”, Lab, Mostrat resultats Lab. Educa! Wikis. Recomanacions. Font: Guanyabens, J. Pla estratègic 2008-2011. A mig camí. Mapa de tendències. 16 de desembre de 2009. DDSS. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 15. 15. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. Recepta electrònica Habilitar dins l’eina opcions de comunicació virtual. Font: Guanyabens, J. Pla estratègic 2008-2011. A mig camí. Mapa de tendències. 16 de desembre de 2009. DDSS. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 16. 16. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. Telemedicina i teleassistència Font: Guanyabens, J. Pla estratègic 2008-2011. A mig camí. Mapa de tendències. 16 de desembre de 2009. DDSS. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 17. 17. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. Formació Universitària Importància recerca sociològica de les barreres. Nova figura: infermera gestora de casos y esp. Formació universitària en enginyeria de seguretat. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 18. 18. eSalut funciona, vet aquí la prova! Contextualització Catalunya. Oportunitat:Trasllat i obertura d’Hospitals d’Hospitals. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010
 19. 19. eSalut funciona, vet aquí la prova! Conclusions 1. 2. Cal treballar plegats (Institucions tecnològiques, institucions sanitàries, Universitat, Departament de Salut). 3. El pacient, el nou actor que crea nous actors. VIII JORNADA FORUMCIS Març 2010

×