Allagi intro 2017

Fredrik Thuresson
Fredrik ThuressonBusiness owner and consultancy en Allagi Partner AB
TILLSAMMANS SKAPARVIVÄRDE I
FÖRÄNDRING
ALLAGI HJÄLPERORGANISATIONER MEDVERKSAMHETS-OCH
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
VÅRA MEDARBETARE HAR LÅNG ERFARENHET AV FÖRÄNDRINGSARBETE FRÅN BÅDE
SMÅ OCH STORA ORGANISATIONER
www.allagi.se
Vilka är era utmaningar idag
Det är en fråga om överlevnad
- det kommer aldrig att gå så långsamt som det gör idag
7 av 10 förändringsprojekt misslyckas
70% av förändringsbeslut som
företagsledningar fattar genomförs
inte
84 % av alla IT relaterade
projekt misslyckas (2013)
Det finns utmaningar i resurser och
kunskap kring projektarbete
Affärsmodell –
Nyttoanalys med tillkommande projekt
Förstudie /
Nyttoanalys/
identifiering
Uppstart
-Nytto planering
Förändrings-
Projektet
Realisera nyttorna
Avslut
– Nytto bokslut
Tillsammans skapar vi värde i förändring
Ni betalar för värdet vi gemensamt skaparFast pris
Allagi intro 2017
Allagi intro 2017
Nyttoanalys
Förstudie /
Nyttoanalys/ identifiering
Realisera nyttorna
Fördelar med att driva projekt enligt vår metod och våra verktyg
Resurs
effektivitet
Fokusering -
Tydlighet
Delaktighet -
Engagemang
Bättre resultat och utfall av era
förbättrings och verksamhetsförändringsprojekt
på RIKTIGT
1 de 7

Más contenido relacionado

Similar a Allagi intro 2017(20)

Allagi intro 2017

  • 1. TILLSAMMANS SKAPARVIVÄRDE I FÖRÄNDRING ALLAGI HJÄLPERORGANISATIONER MEDVERKSAMHETS-OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR VÅRA MEDARBETARE HAR LÅNG ERFARENHET AV FÖRÄNDRINGSARBETE FRÅN BÅDE SMÅ OCH STORA ORGANISATIONER www.allagi.se
  • 2. Vilka är era utmaningar idag Det är en fråga om överlevnad - det kommer aldrig att gå så långsamt som det gör idag 7 av 10 förändringsprojekt misslyckas 70% av förändringsbeslut som företagsledningar fattar genomförs inte 84 % av alla IT relaterade projekt misslyckas (2013) Det finns utmaningar i resurser och kunskap kring projektarbete
  • 3. Affärsmodell – Nyttoanalys med tillkommande projekt Förstudie / Nyttoanalys/ identifiering Uppstart -Nytto planering Förändrings- Projektet Realisera nyttorna Avslut – Nytto bokslut Tillsammans skapar vi värde i förändring Ni betalar för värdet vi gemensamt skaparFast pris
  • 7. Fördelar med att driva projekt enligt vår metod och våra verktyg Resurs effektivitet Fokusering - Tydlighet Delaktighet - Engagemang Bättre resultat och utfall av era förbättrings och verksamhetsförändringsprojekt på RIKTIGT

Notas del editor

  1. 2- Projekt och förändringar Stora internationella projekt Små interna förbättring projekt Process och effektivitets arbete ERP Projekt Integration av bolag från Sverige i internationella koncerner Förvärvs projekt 4- Kunskap Ingenjörer  Ekonomi ERP Process och dokumenthantering Marknad och sälj Projektledning/Workshopledning Affärsutveckling Innovation Service och koncept utveckling Gediget intresse kring effektiviseringar och förbättringar 6- Verksamheter Tjänste och producerande Tetra Pak Ericsson Saab Scania CGI SAP IKEA 8-Metod och verktyg Värde fokuserat Snabb sätt att inteagera med kund WS metod för att klargöra förbättringspotentialer samt att värdera dessa Enkelt integrerande med kundernas organsation 10- Affärsmodell Tillsammans Värdebaserad Delar risk och resultat Värde på riktigt Hjälpa medelstora organisation med utmaningen att inte ha resurser och erfarenheten eller kunskapen att driva tuffa projekt 12- Kundens resultat Enad personal kring nuläge och problembild Tydlig värdebild av de tänkta förändringarna Bra möjlighet att driva projekt nyttobaserat Möjlighet att förstärka sina egna resurser med personal från Allagi Partner AB
  2. Funderar på efter besök hos Delphi den 14/4-2016 Frågor? Projekttid 90 kalenderdagar eller arbetsdagar Skriva ett avtal med nyttoavtalet som start eller två olika avtal Återbetalning vid ej nyttouppfyllnad Vid över nyttor med pengar till oss nyttokalkylen visar 500 000 kr men efterkalkylen blev 600 000 Skall nyttorna beräknas på 90 dagar eller första årets nyttor? Förslag att jobba vidare med 15 % av nyttobeloppet (50 % av vår del betalas ut under projektet gång utan nyttokoppling.) Nyttobokslut efter 90 dagar. Ett helt nytt avtal inte behov att jobba med ett standardavtal Nyttorna räknas på besparad tid och internkalkyl pris som nyttovärde Att ta med sig efter mötet -Priside ca 25 000:- kostnad från Delphi Få till avtalet i fas 2 efter nyttoanalys så snabbt som möjligt Jag återkommer i slutet av nästa vecka Kunden måste se en besparad timme en minskad kostnad Grunden är att vi skall hitta ett enkelt avtal Vid tvist kan man ta koppla in en tredje parts konsult/revisor. Projekt på 500 000 Vår del 150 000- Vi tycker att kunden fått 500 000 i nytta kunden tycker 250 000 Vi har fått 75 000. Kunden vill inte ge oss mer. Det ligger 75 000 på bordet. Vad gör man? Kan man skriva något om splittning.