Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentation- Erfarenheter av ADKAR i praktiken

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Frontit (20)

Anuncio

Presentation- Erfarenheter av ADKAR i praktiken

 1. 1. F U N G E R A N D E F Ö R Ä N D R I N G ERFARENHETER AV ADKAR I PRAKTIKEN Eva Meunier & Åsa Suomalainen
 2. 2. Eva MeunierÅsa Suomalainen
 3. 3. VILKA FÖRÄNDRINGAR JOBBAR DU MED JUST NU?
 4. 4. "ADKAR” är mer än bara ADKAR!
 5. 5. Förklarande modeller Tänk så här Instruerande modeller Gör så här
 6. 6. ADKAR - INDIVIDPERSPEKTIVET Awareness Förstå varför Desire Vara motiverad Knowledge Äga kunskapen Ability Äga förmågan Reinforcement Uppnå varaktig förändring
 7. 7. ADKAR-MÄTNING 0 1 2 3 4 5 A D K A R Hinderspunkt Hinderspunkt = Första steget med värde 3 eller lägre
 8. 8. Förklarande modeller Tänk så här Instruerande modeller Gör så här
 9. 9. Fas 1: Förbereda förändringen Fas 2: Hantera förändringen Fas 3: Bibehålla förändringen
 10. 10. ETT RECEPT FÖR ATT ARBETA PRAKTISKT ENLIGT RECEPTET I KOKBOKEN TESTA ATT GÖRA EN EGEN VERSION
 11. 11. FAS 1 - FÖRBEREDA Fas 1: Förbereda förändringen Fas 2: Hantera förändringen Fas 3: Bibehålla förändringen
 12. 12. FAS 2 - HANTERA Fas 1: Förbereda förändringen Fas 2: Hantera förändringen Fas 3: Bibehålla förändringen
 13. 13. FAS 3 - BIBEHÅLLA Fas 1: Förbereda förändringen Fas 2: Hantera förändringen Fas 3: Bibehålla förändringen
 14. 14. SAMMANFATTNING Prosci – både förklarande och instruerande När det är kaos, använd en metod Gör metodiken till er egen Förändring är summan av individernas förändring Baserad på mer än 20 års forskning, mer än 65 länder Σ
 15. 15. • Länk till certifiering och utbildning i PROSCIs metodik via Dataföreningen • Länk till mer läsning om ADKAR www.prosci.com
 16. 16. HUR KAN VI PÅ FRONTIT HJÄLPA ER? Din personliga tränare i förändringsledning - Några exempel • Grundläggande workshop för chefer förändringsledning • ADKAR-mätning Var befinner sig medarbetarna i er förändring? • Strategi Analys och förslag på strategi för hur ni kan arbeta med er förändring
 17. 17. FRÅGOR & SVAR Vi försöker såklart hinna med alla era frågor idag. Uppstår brist på tid så svarar vi på de mest återkommande frågorna i materialet som skickas efter ut dagens webinar.
 18. 18. Eva Meunier 073-835 45 45 eva.meunier@frontit.se Åsa Suomalainen 070-633 21 05 asa.suomalainen@frontit.se

Notas del editor


 • Namn, tid på Frontit, förhållningssätt till FL och metoder. Proscicertiferade
 • Eva
  Frågefönster
  Mer än 100% pga multiple choice
 • Åsa 

  3 komponenter: 
  BEST PRACTICE Globala Studier  
  Vad fungerar? Vad har inte fungerat?
  Trender 

  Struktur – driva förändring på organisatorisk nivå
  Checklistor, Mallar,  Kartläggning

  ADKAR Förklarande modell hur kan arbeta med förändring som består, på INDIVID och GRUPPNIVÅ

  Lätt att komma igång med

  PRAKTISKT stöd i att planera och arbeta med förändring på individ och gruppnivå

  Mätbar
  Input till kommunikationsinsatser
  Input planera utbildningstillfällen
  Ger ett gemensamt språk prata om förändring!
  Hänger ihop med resten av Proscis metod – strukturerat tillvägagångssätt


  Tror många av er var med vid förra tillfället när Annelie och Olle gjorde en överflygning över de vanligaste modellerna man ser ute i verksamheter när det gäller att driva förändringsarbete. Att det finns många modeller att välja på och det kan vara lite svårt att veta vilken som är bäst.
  Antingen Instruerande modeller typ – Gör SÅ HÄR – som projektstyrningsmodeller eller mer av typen Förklarande – TÄNK SÅ HÄR

  ADKAR är både och, och det är en styrka! ADKAR är egentligen del av en hel förändringsledningsmetodik från Prosci – men många pratar mest om ADKAR biten. Och det är nog att det är så lätt att komma igång med.

  PROSCIs hela metodik har funnits med länge och bygger på omfattande studier om vad som fungerar och inte fungerar i förändringsarbete. De gör nya studier vart annat år och det är inte bara i USA utan globalt. Studierna presenteras i en tjock bok som heter Best Practice.

  Prosci är ett amerikanskt företag, allt material är på engelska så ibland blir vissa av orden på svengelska. Ber om ursäkt för det.

 • Instruerande – på organisatorisk nivå, förklarande, på individnivå


  Tror många av er var med vid förra tillfället när Annelie och Olle gjorde en överflygning över de vanligaste modellerna man ser ute i verksamheter när det gäller att driva förändringsarbete. Att det finns många modeller att välja på och det kan vara lite svårt att veta vilken som är bäst.
  Antingen Instruerande modeller typ – Gör SÅ HÄR – som projektstyrningsmodeller eller mer av typen Förklarande – TÄNK SÅ HÄR

  ADKAR är både och, och det är en styrka! ADKAR är egentligen del av en hel förändringsledningsmetodik från Prosci – men många pratar mest om ADKAR biten. Och det är nog att det är så lätt att komma igång med.

  PROSCIs hela metodik har funnits med länge och bygger på omfattande studier om vad som fungerar och inte fungerar i förändringsarbete. De gör nya studier vart annat år och det är inte bara i USA utan globalt. Studierna presenteras i en tjock bok som heter Best Practice.

  Prosci är ett amerikanskt företag, allt material är på engelska så ibland blir vissa av orden på svengelska. Ber om ursäkt för det.

 • ÅSA + Eva

  ADKAR - kan användas både för att coacha sig själv eller annan i en privat förändring eller i jobbrelaterat. 
  Går att använda den separat  - eller med resterande struktur i Proscis modell. 

  Gå igenom de fem stegen. De är förklarande – så här fungerar en individ

  Exempel – personlig livsttilsförändring

  Stegen måste ske i ordning! Annars kommer man inte vidare.
  Vanliga fallgropar – slarva med A och D, eller tro att K löser allt

  Genom att man arbetar med reinforcement når man inte bara uthållig och varaktig förändring utan man tränar också på själva förändrandet. Om man inte knyter ihop säcken bra här så blir det inget bra avslut utan förändringen blir hängande.
 • ÅSA


  Man behöver gå igenom stegen i ordning.

  DET HÄR ÄR EN ÖGONBLICKSBILD NÄR MAN GJORT EN MÄTNING. CHEFEN SAMMANFATTAR HELA GRUPPENS NIVÅ.
  Hur kan man ha en 4 på Kunskap? Ja, det kan ju vara så att jag vet hur det hela kommer gå till, men jag har ingen lust, därav en 2 på Desire.
  Med hjälp av olika instrument/utvärderingar (enkäter, intervjuer, ”bara känsla”) kan man på en 5-gradig skala bedöma i vilken utsträckning individerna i en organisation är beredda på en förändring.
  The ADKAR® Model helps to identify the barrier point – the root cause of why the change is not taking place

  DEN FÖRSTA STAPELN FRÅN VÄNSTER SOM HAR ETT VÄRDE SOM ÄR 3 ELLER LÄGRE KALLAS HINDERSPUNKTERN (BARRIER POINT)
  Prosci’s forskning visar att det inte är någon mening att starta förändringsaktiviter som riktar sig mot senare faser innan man har höjt värdet i hinderspunkten till 4 eller mer.
 • EVA

  Ett exempel på en mätning i en större organisation en bit in i förändringen
  Siffrorna är en poäng, 1-5 som baserar på svaren på frågor till grupper/individer. De ger information om vilka aktiviteter som kan vara meningsfulla att ge till en viss grupp.
  Här plockar man fram sina huvudverktyg:
  Kommunikationsplan, sponsor raodmap, utbildningsplan, coachingplan och plan för att hantera motstånd (resistance management)
 • Instruerande – på organisatorisk nivå, förklarande, på individnivå


  Tror många av er var med vid förra tillfället när Annelie och Olle gjorde en överflygning över de vanligaste modellerna man ser ute i verksamheter när det gäller att driva förändringsarbete. Att det finns många modeller att välja på och det kan vara lite svårt att veta vilken som är bäst.
  Antingen Instruerande modeller typ – Gör SÅ HÄR – som projektstyrningsmodeller eller mer av typen Förklarande – TÄNK SÅ HÄR

  ADKAR är både och, och det är en styrka! ADKAR är egentligen del av en hel förändringsledningsmetodik från Prosci – men många pratar mest om ADKAR biten. Och det är nog att det är så lätt att komma igång med.

  PROSCIs hela metodik har funnits med länge och bygger på omfattande studier om vad som fungerar och inte fungerar i förändringsarbete. De gör nya studier vart annat år och det är inte bara i USA utan globalt. Studierna presenteras i en tjock bok som heter Best Practice.

  Prosci är ett amerikanskt företag, allt material är på engelska så ibland blir vissa av orden på svengelska. Ber om ursäkt för det.

 • Eva 

  Verktygslådan är stor och i varje steg finns det mycket att zooma in på. 
  ADKAR relevant i alla faser.
 • Eva

  Verktygslådan är stor och i varje steg finns det mycket att zooma in på. 
  ADKAR relevant i alla faser.
 • Eva

  Hur man lagar mat. Nya, komplicerade rätter eller det välbekanta.
 • EVA

  Lägger stor vikt här – min erfarenhet att det ofta missas och att man inser behovet av hjälp en bit in när det har börjat bli jobbigt.
  Planera, förbereda, hitta sätt att forma sitt team. Jobbar ni med att fånga upp behov av FL vid start av förändringar hos er?
  Riskbedömning – organisationens egenskaper och förändringens egenskaper. Rita fyrfältare
  Vem ska stötta? – ”sponsorn”
  Intressentanalys. Vem påverkas, på vilket sätt
  Gruppera individer – organisationer blir snabbt för stora för att vi ska jobba med enskilda individer
  Kommunikation i fokus
 • Åsa

  Lägger stor vikt här – min erfarenhet att det ofta missas och att man inser behovet av hjälp en bit in när det har börjat bli jobbigt.
  Planera, förbereda, hitta sätt att forma sitt team. Jobbar ni med att fånga upp behov av FL vid start av förändringar hos er?
  Riskbedömning – organisationens egenskaper och förändringens egenskaper. Rita fyrfältare
  Vem ska stötta? – ”sponsorn”
  Intressentanalys. Vem påverkas, på vilket sätt
  Gruppera individer – organisationer blir snabbt för stora för att vi ska jobba med enskilda individer
  Kommunikation i fokus
 • ÅSA

  Vårda plantan!
  Fortsätta efter förvaltningsfasen
  Här uppstår ofta ett glapp – överlämning till förvaltning och linje, avslut av projekt. Nya personer som kommer in i bilden.
  Fortsätt jobba långsiktigt med ledarna.
  Fira framgång
  Följa upp effekter

  Projektet packar ihop utbildning klar – tänker nu räcker det, men väldigt ofta måste man arbeta längre för att vårda och ta hand om det nya.
  MÅSTE JU VETA ATT MAN ÄR FRAMME! ATT MAN GÖR RÄTT!
 • Eva

  Byt ikoner
 • Åsa 

 • ntroduktionsworkshop - förändringsledning För ledningsgrupp
  Hur kan vi på Frontit hjälpa er? Vi brukar säga att förändringsledning är som vilken annan idrott som helst man måste träna för att bli bra. Och vi kan fungera som personliga tränare.
  Många gånger är vi med i hela resan start till mål, men vi kan också göra mer avgränsade insatser. T ex kan vi göra en Vi kan ocksa hjäla er med större ADKAR mätning. Sätta ihop frågor och analysera svar, tillsammans med er sätta ihop förslag på Vi är oberende DJUPLODANDE ADKAR mätning, med detaljerade frågor kring var medarbetarna befinner sig.
 • Eva
 • EVA NÄR VI GÅR IN PÅ GRUPP

  Förändringen är summan av individernas förändring

  Tänk på förändringskurvorna!
  Det här går att mäta och följa upp. Finns iv erktygslådan. Stora mätningar användbart särskilt i större organisationer.
  Man går igenom stegen i ordning.

  Kan mäta bara mellanchefer, grupper, individer

×