Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Fundació Bit(20)

Publicidad

Último(20)

Ciberseguretat. Inversió en seguretat informàtica (4/4)

 1. Curs: Ciberseguretat per a empresaris de PIMEs Càpsula 4: Inversió en seguretat informàtica Martín Villafañe Galli José Pedro Campos Pérez Aquesta és una iniciativa finançada per la Direcció General d’Innovació del Govern de les Illes Balears
 2. En el primer semestre de 2019, el 76% de les empreses espanyoles varen patir algun incident relacionat amb la seguretat digital. Els atacs es concentren en PIMEs degut al seu nivell baix de seguretat i coneixement. Comprendre l’entorn
 3. El 30% de les empreses espanyoles reconeix no comptar amb sistemes de seguretat. La inversió creix a mesura que les empreses es consoliden o tracten amb dades crítiques. Comprendre l’entorn
 4. Espanya és uns dels països amb major incidència d’atacs informàtics. Segons INCIBE, en el període entre 2016 i 2018 el volum es va incrementar en un 140%. Comprendre l’entorn
 5. Només el 36% de les PIMEs disposen de protocols bàsics de seguretat. El 60% de les PIMEs no aconsegueix recuperar-se d’un atac passat 6 mesos. Comprendre l’entorn PIME
 6. Costs no econòmics al patir un atac El 55% pateixen robatori de la propietat intel·lectual. El 49% pateixen dany reputacional. El 47% han de fer front a la interrupció de l'activitat econòmica. Comprendre l’entorn PIME
 7. Des de maig de 2018 va entrar en vigor el RGPD. RGPD i LOPD
 8. En 2019 les empreses encara no estaven complint el reglament. El 39% de les PIMEs no es va adaptar. RGPD i LOPD
 9. El 20% no tenien personal qualificat. El 46% no comptava amb protocols de l’ocupació de dades personals o no estaven segures d’això. RGPD i LOPD
 10. La negligència en la protecció de dades sensibles pot portar a les empreses a tenir que fer front a demandes administratives. Responsabilitat proactiva. Els sector financers i de salut són els més sensibles. RGPD i LOPD
 11. La seguretat informàtica es déu concebre com una inversió per garantir el creixement. Les empreses han de comptar amb una política de seguretat informàtica. Seguretat informàtica
 12. Interns El 60% restant són ocasionats en la mateixa empresa: 51% són accidentals. 49% accions malintencionades. Formació als empleats Externs El 40% dels incidents són externs.
 13. Els incidents informàtics poden repercutir tant en pèrdues econòmiques com en reputació i en la seva marca. Conclusions
 14. Les empreses que inverteixen més del 10% del seu pressupost de IT en seguretat reben al voltant de 0,63 incident per any. Les empreses per davall del 10% pateixen al voltant de 3 incidents per any. Conclusions
 15. Eviti riscos Inverteixi en formació de l’equip d’empleats. Construeixi protocols de seguretat. Crear processos i manuals de procediments. Inverteixi en serveis de monitorització i anàlisis de correu. Conclusions
 16. www.itcm.es Martín Villafañe Galli José Pedro Campos Pérez Curs: Ciberseguretat per a empresaris de PIMEs Càpsula 4: Inversió en seguretat informàtica Moltes gràcies per participar!
Publicidad