Publicidad
Ke hoach danh gia GxP 2023.pdf
Ke hoach danh gia GxP 2023.pdf
Ke hoach danh gia GxP 2023.pdf
Próximo SlideShare
Kế hoạch đánh giá GxP năm 2023Kế hoạch đánh giá GxP năm 2023
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Công ty cổ phần GMPc Việt Nam | Tư vấn GMP, HS GMP, CGMP ASEAN, EU GMP, WHO GMP(20)

Publicidad

Ke hoach danh gia GxP 2023.pdf

  1. 6 10 20 22 KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GMP: 94 nhà máy 1 Cty CP DP Hà Nội (Hanoi pharma JSC) Hà Nội 237/GCN-QLD 24-01-22 T 2-3 ngày 2 Cs SX đông dược 408 Tiền Giang 566/GCN-QLD 23-05-22 T 2-3 ngày 3 CN mới Cty TNHH Suheung Việt Nam Đồng Nai 83/GCN-QLD 04-12-22 T 2-3 ngày 4 Cty CP DP Imexpharm Đồng Tháp 128/GCN-QLD 07-12-22 T 2-3 ngày 5 Cty CP dược MP May (MAY COSMEDIC JSC) TP Hồ Chí Minh 110/GCN-QLD 16-12-23 T 2-3 ngày 6 Cty CP Dược Hậu Giang (DHG PHARMA) Cần Thơ 115/GCN-QLD 20-12-22 T 2-3 ngày 7 Cty CP y học Rạng Đông - TT gia tốc VietSing Hà Nội Hà Nội 61/GCN-QLD 27-07-22 T 2-3 ngày 8 Cty CP Dược - VTYT Thanh Hóa (THEPHACO) Thanh Hóa 658/GCN-QLD 02-08-22 T 2-3 ngày 9 Cty CP DP Hà Nam Hà Nam 318/GCN-QLD 18-09-22 T 2-3 ngày 10 Cty CP DP Quảng Bình Quảng Bình 763/GCN-QLD 05-09-22 T 2-3 ngày 11 Cty CP CNSH - DP ICA Bình Dương 24/GCN-QLD 17-10-22 T 2-3 ngày 12 Cty CP DP Vimedimex 2 Bắc Ninh 10/GCN-QLD 04-10-22 T 2-3 ngày 13 Cty CP DP Trung ương 2 (Dopharma) Hà Nội 373/GCN-QLD 16-11-22 T 2-3 ngày 14 Cty CP công nghệ SP Nam Việt Khánh Hòa 245/GCN-QLD 28-11-22 T 2-3 ngày 15 Cty CP DP Nam Hà Nam Định 227/GCN-QLD 19-11-22 T 2-3 ngày 16 Cty CP S.P.M TP Hồ Chí Minh 292/GCN-QLD 06-11-22 T 2-3 ngày 17 Cty CP Dược Hà Tĩnh (HADIPHAR) Hà Tĩnh 122/GCN-QLD 25-12-22 T 2-3 ngày 18 Cty CP CNSH dược Nanogen TP Hồ Chí Minh 72/GCN-QLD 486/GCN-QLD 283/GCN-QLD 03-12-2022 06-06-2023 18-12-2023 T X X 2-3 ngày 19 Cty CP DP SaVi (SAVIPHARM J.S.C) TP Hồ Chí Minh 238/GCN-QLD 09-01-23 X T 2-3 ngày 20 Cty CP Hóa - DP Mekophar TP Hồ Chí Minh 149/GCN-QLD 10-01-23 X T 2-3 ngày 21 Cty CP Dược - VTYT Nghệ An (DNA PHARMA) Nghệ An 375/GCN-QLD 16-01-23 X T 2-3 ngày 22 Cty CP DP Otsuka Việt Nam Đồng Nai 116/GCN-QLD 07-02-23 X T 2-3 ngày 23 Cty CP DP Hải Phòng (HAIPHARCO) Hải Phòng 476/GCN-QLD 15-02-23 X T 2-3 ngày 24 TT NC SX Vắc xin và SPYT (POLYVAC) Hà Nội 323/GCN-QLD 22-02-23 X T 2-3 ngày 25 Cty TNHH DP Tam Long Hải Phòng 200/GCN-QLD 25-02-23 X T 2-3 ngày 26 N.máy SX Cty TNHH DP Thiên Ân Bắc Ninh 300/GCN-QLD 27-02-23 X T 2-3 ngày 27 Cty LD Meyer-BPC Bến Tre 289/GCN-QLD 11-03-23 X T 2-3 ngày 28 Cty CP DP Me di sun Bình Dương 243/GCN-QLD 12-03-23 X T 2-3 ngày 29 Cty CP DP 2/9 (NADYPHAR) TP Hồ Chí Minh 311/GCN-QLD 17-03-23 X T 2-3 ngày 30 Cty CP Korea United Pharm Int'l Bình Dương 384/GCN-QLD 08-05-23 T 2-3 ngày 31 Cty TNHH Đông Dược Phúc Hưng (Đông Dược Phúc Hưng) Hà Nội 385/GCN-QLD 14-05-23 T 2-3 ngày 32 Cty CP DP CNC ABIPHA Hà Nội 397/GCN-QLD 20-05-23 T 2-3 ngày 33 Cty CP dược Đồng Nai (DONAIPHARM) Đồng Nai 581/GCN-QLD 28-05-23 T 2-3 ngày 34 Cty CP DP Phương Đông TP Hồ Chí Minh 326/GCN-QLD 29-05-23 T 2-3 ngày TT Mã số Hết hạn KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GxP NĂM 2023 TÊN CÔNG TY ĐỊA ĐIỂM CHỨNG CHỈ ĐANG CÓ Thời gian kiểm tra Kế hoạch đánh giá GxP Trang 1 of 3 Năm 2023
  2. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TT Mã số Hết hạn TÊN CÔNG TY ĐỊA ĐIỂM CHỨNG CHỈ ĐANG CÓ Thời gian kiểm tra 35 Cty TNHH MTV DP 150 Cophavina TP Hồ Chí Minh 02/GCN-QLD 29-05-23 X T 2-3 ngày 36 Cty CP SX - TM DP Đông Nam TP Hồ Chí Minh 329/GCN-QLD 30-05-23 X T 2-3 ngày 37 Cty TNHH DP Nasaki Bắc Ninh 383/GCN-QLD 02-06-23 T 2-3 ngày 38 Cty CP Dược Danapha Đà Nẵng 487/GCN-QLD 02-06-23 T 2-3 ngày 39 Cty TNHH Traphaco Hưng Yên Hưng Yên 312/GCN-QLD 03-06-23 T 2-3 ngày 40 Cty TNHH BRV Healthcare TP Hồ Chí Minh 324/GCN-QLD 06-06-23 T 2-3 ngày 41 Cty CP dược liệu Bông sen vàng Hà Giang 394/GCN-QLD 06-06-23 T 2-3 ngày 42 Cty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Bình Dương 468/GCN-QLD 13-06-23 T 2-3 ngày 43 Cty TNHH LD Stellapharm TP Hồ Chí Minh 396/GCN-QLD 13-06-23 T 2-3 ngày 44 Cty TNHH DP BV pharma TP Hồ Chí Minh 372/GCN-QLD 18-06-23 X T 2-3 ngày 45 Cty CP Dược - TTBYT Bình Định (BIDIPHAR) Bình Định 481/GCN-QLD 20-06-23 X T 2-3 ngày 46 Cty DP và TM Phương Đông (TNHH) Bắc Ninh 401/GCN-QLD 24-06-23 X T 2-3 ngày 47 Cty CP DP QD-MELIPHAR Hà Nội 61/GCN-QLD 26-06-23 X T 2-3 ngày 48 Cty CP dược Phúc Vinh Hà Nội 666/GCN-QLD 04-07-23 T 2-3 ngày 49 Cty CP DP TW 25 TP Hồ Chí Minh 513/GCN-QLD 11-07-23 T 2-3 ngày 50 Cty CP TM DP Quang Minh TP Hồ Chí Minh 53/GCN-QLD 18-07-23 T 2-3 ngày 51 Cty CP DP Trường Thọ Bình Dương Bình Dương 549/GCN-QLD 18-07-23 T 2-3 ngày 52 Cty CP Dược Vacopharm Long An 529/GCN-QLD 19-07-23 X T 2-3 ngày 53 CN Cty CP DP Trung ương Vidipha Bình Dương Bình Dương 596/GCN-QLD 23-07-23 X T 2-3 ngày 54 Cty CP DP Cửu Long Vĩnh Long 558/GCN-QLD 26-07-23 X T 2-3 ngày 55 Cty TNHH Thanh Thảo Trà Vinh 661/GCN-QLD 29-07-23 X T 2-3 ngày 56 Cty CP DP TV.Pharm Trà Vinh 04/GCN-QLD 29-07-23 X T 2-3 ngày 57 Cty CP IVC TP Hồ Chí Minh 398/GCN-QLD 31-07-23 X T 2-3 ngày 58 Cty CP dược quốc tế Tùng Lộc Hưng Yên 501/GCN-QLD 16-08-23 T 2-3 ngày 59 Cty CP DP 3/2 (F.T. PHARMA) TP Hồ Chí Minh 25/GCN-QLD 20-08-23 T 2-3 ngày 60 Cty TNHH SX - TM - DV FUWAH- HK Long An 86/GCN-QLD 22-08-23 X T 2-3 ngày 61 Cty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam Bình Dương 219/GCN-QLD 26-08-23 X T 2-3 ngày 62 Cty TNHH DP Hoa Linh Hà Nội 10/GCN-QLD 29-08-23 X T 2-3 ngày 63 Cty TNHH DP Fito Pharma Bình Dương 156/GCN-QLD 26-09-23 T 2-3 ngày 64 Cty TNHH Hasan - Dermapharm Bình Dương 11/GCN-QLD 01-10-23 T X 2-3 ngày 65 Cty CP DP TIPHARCO Tiền Giang 294/GCN-QLD 01-10-23 T X 2-3 ngày 66 Cty TNHH DP - Dược liệu OPODIS Tây Ninh 206/GCN-QLD 02-10-23 T X 2-3 ngày 67 Cty CP DP Hoa Việt Hà Nam 662/GCN-QLD 02-10-23 T 2-3 ngày 68 TT NC SX Vắc xin và SPYT (POLYVAC) Hà Nội 09/GCN-QLD 20-10-23 T 2-3 ngày 69 Cty CP DP Medzavy Hưng Yên 218/GCN-QLD 20-10-23 T 2-3 ngày 70 Cty CP dược MP CVI Hà Nội 62/GCN-QLD 22-10-23 T 2-3 ngày Kế hoạch đánh giá GxP Trang 2 of 3 Năm 2023
  3. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ THỰC TẾ 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TT Mã số Hết hạn TÊN CÔNG TY ĐỊA ĐIỂM CHỨNG CHỈ ĐANG CÓ Thời gian kiểm tra 71 Cty TNHH Nam Dược Nam Định 189/GCN-QLD 24-10-23 T 2-3 ngày 72 Cty TNHH SX DP Nanogen Lâm Đồng Lâm Đồng 01/GCN-QLD 25-10-23 T 2-3 ngày 73 TT Chiếu xạ Hà Nội Hà Nội 37/GCN-QLD 27-10-23 T 2-3 ngày 74 Cty CP DP Thành Phát Hà Nội 99/GCN-QLD 12-11-23 T X 2-3 ngày 75 N.máy HDPHARMA EU - Cty CP Dược VTYT Hải Dương Hải Dương 63/GCN-QLD 12-11-23 T X 2-3 ngày 76 Cty CP DP Trung ương I - PHARBACO Hà Nội 98/GCN-QLD 18-11-23 T 2-3 ngày 77 Viện NC hạt nhân - TT NC và điều chế đồng vị phóng xạ Lâm Đồng 163/GCN-QLD 20-11-23 T 2-3 ngày 78 Cty CP DP Đạt Vi Phú (Davipharm) Bình Dương 183/GCN-QLD 20-11-23 T 2-3 ngày 79 Cty CP DP Amtex Pharma Long An 12/GCN-QLD 21-11-23 T 2-3 ngày 80 Cty CP DP VCP Hà Nội 24/GCN-QLD 25-11-23 T 2-3 ngày 81 Cty CP công nghệ Lavitec Vĩnh Phúc 164/GCN-QLD 25-11-23 T 2-3 ngày 82 Cty CP DP Việt (Đông Dược Việt) Long An 85/GCN-QLD 27-11-23 T 2-3 ngày 83 Cty CP DP An Thiên Tp Hồ Chí Minh 214/GCN-QLD 28-11-23 T 2-3 ngày 84 Cty CP Dược APIMED Đồng Nai 265/GCN-QLD 10-12-23 T X 2-3 ngày 85 Cty CP 23 tháng 9 TP Hồ Chí Minh 138/GCN-QLD 11-12-23 T 2-3 ngày 86 CN Resantis Việt Nam - Cty TNHH MTV Dược Sài Gòn Bình Dương 232/GCN-QLD 12-12-23 T 2-3 ngày 87 Cty CP TĐ Merap Hưng Yên 134/GCN-QLD 12-12-23 T 2-3 ngày 88 Cty TNHH Sinh DP Hera Thừa Thiên Huế 140/GCN-QLD 18-12-23 T 2-3 ngày 89 Cty CP DP CPC1 Hà Nội Hà Nội 345/GCN-QLD 25-12-23 T 2-3 ngày 90 Cty CP TM Dược VTYT Khải Hà Thái Bình 311/GCN-QLD 26-12-23 T 2-3 ngày 91 CN Cty TNHH DP dược liệu Mộc Hoa Tràm Long An 259/GCN-QLD 27-12-23 T 2-3 ngày 92 Cty CP DP TBYT Hà Nội Hà Nội 83/GCN-QLD 28-12-23 T 2-3 ngày 93 Viện Vắc xin và SPYT (IVAC) Khánh Hòa 127/GCN-QLD 29-12-23 T 2-3 ngày 94 Cty CP DP Hà Tây Hà Nội 209/GCN-QLD 30-12-23 T 2-3 ngày GLP: 7 cơ sở 1 Cty CP NC và KN thuốc AQP Hà Nội 151/GCN-QLD 04-03-23 X T 2-3 ngày 2 Cty TNHH Công nghệ NHONHO – Viện MEKONG Cần Thơ – TT KN MekongLAB Cần Thơ Cần Thơ 137/GCN-QLD 30-07-23 T 2-3 ngày 3 Viện KN thuốc TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 250/GCN-QLD 27-08-23 T 2-3 ngày 4 Viện KN thuốc Trung ương Hà Nội 207/GCN-QLD 04-09-23 T 2-3 ngày 5 TT KN thuốc, MP, TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 616/GCN-QLD 08-09-23 T 2-3 ngày 6 TT KN tỉnh Lào Cai Lào Cai 75/GCN-QLD 31-10-23 T 2-3 ngày 7 TT KN thuốc, MP, TP tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 109/GCN-QLD 13-11-23 T 2-3 ngày - 6 11 9 9 9 9 9 9 10 10 10 TỔNG SỐ 101 đơn vị Kế hoạch đánh giá GxP Trang 3 of 3 Năm 2023
Publicidad