Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Oie (tema 2)

429 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Oie (tema 2)

  1. 1.  A revolución industrial:  A 1ª revolución industrial foi no século XVIII Federik Kinslow Taylor:  Organización científica do traballo (inxeneiro) Henry Ford:  Traballo en cadena, principio da división do traballo (fordismo).
  2. 2.  Henry Fayol: › Organización en departamentos. Factor humano.  Tipos de función:  Función técnica (tareas de fabricación)  Comercial (compras e ventas )  Financieira (obtención de capital )  Contable (contas anuales)  Seguridade ( prevención de riscos laborais)  Administrativa (dirección) Max Weber: › Xerarquía de mando Elton Mayo: › Teoría das relacións humanas.
  3. 3.  Teoría Z Novas tendencias Flexibilidad Sistema do traballo en equipo
  4. 4.  Grupos informales:  Un grupo feito por alumnos Grupos formales:  Un grupo feito polo profesor  Traballos en equipo: › Cooperación › Coordinación › Obxetivo común Tipos de equipo de traballo: › Permanentes › Temporais
  5. 5. ventaxas inconvintesINDIVIDUOS Traballo con menos Diluese o traballo individual tensión Compartese a Contribucións responsabilidade desiguais(holgazanería social) É máis gratificante Dificultade de facer valer as opiniónspropias frente a outras Repartense os premios e ------------------------- coñecementosORGANIZAC Aumenta a calidade de Esixe máis tempo que oIÓNS traballo traballo individual Reforza o espíritu de As decisións deben equipo e mellora o clima adoptarsee por concenso laboral Mayor comunicación e ------------------------------- información Solucións máis creativas --------------------------------- Aceptanse e -------------------------------------------- comprendense mellor as ------------------------------------ decisiones e solucións adoptadas
  6. 6. Tripología De Ro LesLíder Influe sobre o equipo e Opositor Oponse de forma implicase nos sistemática a todo problemasCoordinador Orienta e guía ao Manipulador Orienta ao equipo aos equipo hacia os seus intereses persoais obxetivosInvestigador Recolle datos e Gracioso Interrumpe o traballo ofreceinforamación do equipo con bromas obxetiiva continuasExperto E o que máis sabe dun Acusador Non aporta ideas pero tema concreto e critica errores e aporta os seus fracasos axenos coñecementosAnimador Estimula ao resto dos Timido Non soe expresar as membros, crea bo suas ideas ainda que ambiente sexan indiferen- tesPortavoz Recolle e expón con Indiferente Nada llle interesa, so rigor as opinións e quere terminar para recopila progresos do marchar rápido equipoObservador Supervisa a evolución Dominador Ataca ao equipo, inflúe do equiò e do clima a través do medo
  7. 7.  TÉCNICAS PARA TRABALLAR EN GRUPO › Dramatización ou role playing. Dramatizar un problema › Phillips 66 › Estudio de casos › Tormenta de idas ou brainstorming

×