Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Sociais tema 5

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tema 5
Tema 5
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio
Anuncio

Sociais tema 5

 1. 1. GABRIELA MIGUÉNS GONZÁLEZ 3º ESO A TEMA 5: A UNIÓN EUROPEA
 2. 2. AS NECESIDADES DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO  Tratado de Roma: o mercado común europeo.  Mercado interior único: unidade económica e política.  Políticas completa do tratado de Roma  Libre circulación  Libertado de competencia  Leis comúns Economías de escalas para competir con EE.UU
 3. 3. A UNIÓN EUROPEA  1992 tratado da unión europea. Tratado de Maastrich.  Unión Económica e Monetaria (UEM)  Eleccións ao parlamento europeo  Novos dereitos para os cidadáns e cidadás  Política exterior e de defensa común  Políticas de subsidiaridade  2002 instalase o €  Sucesións
 4. 4. A UNIDADE DE EUROPA  Unidade en valores fundamentais  Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios  Debilidades
 5. 5. OBXECTIVOS DA UNIÓN EUROPEA  O impulso do progreso económico e social  A afirmación da idfentidade europea no ámbito internacional  A implantación dunha cidadanía europea  O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza  O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario
 6. 6. A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENEIDADE  Nivel de desenvolvemento económico e social distinto  Diversidade cultural  Disparidades rexionais  Identidade nacional
 7. 7. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLITARIA  Instrumentos da política económica rexional= fondos estructurais e fondos de cohesión  Fondos estructurais: préstamos,  infraestructuras de transporte, obras públicas  Fondos de cohesión:para solución de problemas do medio natural, políticas comúns cultural,educativas e da problemática xuvenil, postos de traballo, préstamos e subencións aos sectores agrícolas e pesqueiros
 8. 8. A AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA  Grandes desequilibrios nos países que se integraron nos últimos anos  Grado de desenvolvemento moi directo  Fondos comunitarios para estes novos países
 9. 9. O CONSELLO EUROPEO  Composición  Función
 10. 10. O CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA  Composición  Función
 11. 11. O PARLAMENTO EUROPEO  Composición  Función
 12. 12. A COMISIÓN EUROPEA  Composición  función
 13. 13. O TRIBUNAL DE XUSTIZA  Composición  función
 14. 14. O DEFENSOR DO POBO EUROPEO  Composición  Función
 15. 15. OUTRAS INSTITUCIÓNS  Banco central europeo  Tribunal de contas  Comité das rexións  Banco europeo de investimentos  Comité económico e social
 16. 16. UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN  Autoabastecemento  Modernización  Fomento da agricultura intesiva  Concentración das explotacións  Créditos baratos  Limitacións das importacións
 17. 17. OBXECTIVO DA POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA  Causa do cambio da política agraria  Aumento da poboación  Medidas:  Reducir a superficie de cultivo  Converter as terras de cultivo en zonas forestais  Reducir os prezos de garantía Fomento das prácticas agrícolas sustentables A FEOGA (40% do orzamento da UG)
 18. 18. O SECTOR PESQUEIRO  Importancia do sector marítimo  Obxectivos da política pesqueira común:  Evitar a sobrepesca  Medidas:  Establecementos de zona de pesca  Vixilancia do volume e do tamaño  Acordos e tratados con estados fóra da UE Agricultura Impulso da investigación
 19. 19. AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UNIÓN EUROPEA  Importancia do sector industrializado  Principal zona do desenvolvemento industrial de europa  Tipos de industria :  Tradicional  Moderna Outras zonas industriais Crise industrial dos países do leste de europa
 20. 20. A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL  Proceso de desestructuración  Proceso de deslocalización  Consecuencias: O problema da falta dos recursos enerxéticos
 21. 21. CARA A UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS  Importancia do sector de servizos. 70 % da poboación  Causas:  Desenvolvemento tecnolóxico  Novas actividades das sociedades avanzadas
 22. 22. O COMERCIO  Gran volume  42% das exportacións mundiais
 23. 23. OS TRANSPORTES  Melloran e actualizan a devandita rede  Transporte por estradas  O máis dessarrollado son as estradas e as autovías  Rede ferroviaria  Transporte marítimo de mercadorías. Melloran os portos.  Transporte aéreo
 24. 24. A ENTRADA DE ESPAÑA EN EUROPA  Obstáculos:  Réxime didatorial  Adaptación da economía española
 25. 25. A CEE E A UE TRAS A INCORORACIÓN ESPAÑOLA  1886 entrada de España e Portugal  Dereito a un comisario europeo e español  54 deputados no parlamento europeo, son españois
 26. 26. BALANCE DAS INCORPORACIÓNS DE ESPAÑA A UNIÓN EUROPEA  Gran influencia do desenvolvemento económico e social actual  Fondos europeos  Aumento da renda percápita (cerca da renda europea)  Investimentos da unión europea
 27. 27. A UTILIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS  Tramos da autovía e AVE  Mellora das infraestructuras dos transportes  Programas educativos  Tarxeta sanitaria europea  Restauración de edificios  Construcción de grandes complexos culturais
 28. 28. GALICIA E A UNIÓN EUROPEA  Zona de converxencia  Fondos europeos en Galicia:  Fondo europeo de pesca (2007-2013)  Fondo social europeo (2007-2013)  Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (2007-2013)
 29. 29. A EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL  Eixe atlántico  Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal
 30. 30. A PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE  O comité das rexións  O consello da Unión Europea  Participación técnica  Participación política

×