Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sociais tema 5

414 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sociais tema 5

 1. 1. GABRIELA MIGUÉNS GONZÁLEZ3º ESO ATEMA 5: A UNIÓN EUROPEA
 2. 2. AS NECESIDADES DUN BLOQUE COMERCIAL EUROPEO Tratado de Roma: o mercado común europeo. Mercado interior único: unidade económica e política. Políticas completa do tratado de Roma  Libre circulación  Libertado de competencia  Leis comúns Economías de escalas para competir con EE.UU
 3. 3. A UNIÓN EUROPEA 1992 tratado da unión europea. Tratado de Maastrich. Unión Económica e Monetaria (UEM) Eleccións ao parlamento europeo Novos dereitos para os cidadáns e cidadás Política exterior e de defensa común Políticas de subsidiaridade 2002 instalase o € Sucesións
 4. 4. A UNIDADE DE EUROPA Unidade en valores fundamentais Gran potencia económica pero con importantes desequilibrios Debilidades
 5. 5. OBXECTIVOS DA UNIÓN EUROPEA O impulso do progreso económico e social A afirmación da idfentidade europea no ámbito internacional A implantación dunha cidadanía europea O desenvolvemento dun espazo de liberdade, seguridade e xustiza O mantemento e o desenvolvemento do sentido comunitario
 6. 6. A UNIÓN EUROPEA E A HETEROXENEIDADE Nivel de desenvolvemento económico e social distinto Diversidade cultural Disparidades rexionais Identidade nacional
 7. 7. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLITARIA Instrumentos da política económica rexional= fondos estructurais e fondos de cohesión Fondos estructurais: préstamos, infraestructuras de transporte, obras públicas Fondos de cohesión:para solución de problemas do medio natural, políticas comúns cultural,educativas e da problemática xuvenil, postos de traballo, préstamos e subencións aos sectores agrícolas e pesqueiros
 8. 8. A AMPLIACIÓN DA UNIÓN EUROPEA Grandes desequilibrios nos países que se integraron nos últimos anos Grado de desenvolvemento moi directo Fondos comunitarios para estes novos países
 9. 9. O CONSELLO EUROPEO Composición Función
 10. 10. O CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA Composición Función
 11. 11. O PARLAMENTO EUROPEO Composición Función
 12. 12. A COMISIÓN EUROPEA Composición función
 13. 13. O TRIBUNAL DE XUSTIZA Composición función
 14. 14. O DEFENSOR DO POBO EUROPEO Composición Función
 15. 15. OUTRAS INSTITUCIÓNS Banco central europeo Tribunal de contas Comité das rexións Banco europeo de investimentos Comité económico e social
 16. 16. UNHA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Autoabastecemento Modernización Fomento da agricultura intesiva Concentración das explotacións Créditos baratos Limitacións das importacións
 17. 17. OBXECTIVO DA POLÍTICA AGRARIACOMUNITARIA Causa do cambio da política agraria Aumento da poboación Medidas:  Reducir a superficie de cultivo  Converter as terras de cultivo en zonas forestais  Reducir os prezos de garantía Fomento das prácticas agrícolas sustentables A FEOGA (40% do orzamento da UG)
 18. 18. O SECTOR PESQUEIRO Importancia do sector marítimo Obxectivos da política pesqueira común:  Evitar a sobrepesca Medidas:  Establecementos de zona de pesca  Vixilancia do volume e do tamaño  Acordos e tratados con estados fóra da UE Agricultura Impulso da investigación
 19. 19. AS PRINCIPAIS ZONAS INDUSTRIAIS DA UNIÓNEUROPEA Importancia do sector industrializado Principal zona do desenvolvemento industrial de europa Tipos de industria :  Tradicional  Moderna Outras zonas industriais Crise industrial dos países do leste de europa
 20. 20. A PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Proceso de desestructuración Proceso de deslocalización Consecuencias: O problema da falta dos recursos enerxéticos
 21. 21. CARA A UNHA ECONOMÍA DE SERVIZOS Importancia do sector de servizos. 70 % da poboación Causas:  Desenvolvemento tecnolóxico  Novas actividades das sociedades avanzadas
 22. 22. O COMERCIO Gran volume 42% das exportacións mundiais
 23. 23. OS TRANSPORTES Melloran e actualizan a devandita rede Transporte por estradas O máis dessarrollado son as estradas e as autovías Rede ferroviaria Transporte marítimo de mercadorías. Melloran os portos. Transporte aéreo
 24. 24. A ENTRADA DE ESPAÑA EN EUROPA Obstáculos:  Réxime didatorial  Adaptación da economía española
 25. 25. A CEE E A UE TRAS A INCORORACIÓN ESPAÑOLA 1886 entrada de España e Portugal Dereito a un comisario europeo e español 54 deputados no parlamento europeo, son españois
 26. 26. BALANCE DAS INCORPORACIÓNS DE ESPAÑA AUNIÓN EUROPEA Gran influencia do desenvolvemento económico e social actual Fondos europeos Aumento da renda percápita (cerca da renda europea) Investimentos da unión europea
 27. 27. A UTILIZACIÓN DOS FONDOS EUROPEOS Tramos da autovía e AVE Mellora das infraestructuras dos transportes Programas educativos Tarxeta sanitaria europea Restauración de edificios Construcción de grandes complexos culturais
 28. 28. GALICIA E A UNIÓN EUROPEA Zona de converxencia Fondos europeos en Galicia:  Fondo europeo de pesca (2007-2013)  Fondo social europeo (2007-2013)  Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (2007-2013)
 29. 29. A EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE PORTUGAL Eixe atlántico Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal
 30. 30. A PARTICIPACIÓN DE GALICIA NA UE O comité das rexións O consello da Unión Europea  Participación técnica  Participación política

×