Publicidad

Hợp đồng xuất khẩu gạo

External Relationship en CLB GIA SƯ SINH VIÊN ĐÀ NẴNG
9 de Apr de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Similar a Hợp đồng xuất khẩu gạo(20)

Publicidad

Hợp đồng xuất khẩu gạo

 1. TÌM HIỂU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN GVHD: TRẦN VĂN NGHIỆP Thành viên nhóm: 1. Nguyễn Thị Thuý 38K06.2 2. Nguyễn Thị Hồng Thơm 38K06.2 3. Nguyễn Thị Thuỳ Trang 38K06.3 4. Võ Duy Thành Đạt 38k06.3 5. Lê Thị Phương 38k06.3 HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO
 2. NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT. II. CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU. III. HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CHẤN THÀNH. IV. KẾT LUẬN.
 3. I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (còn được gọi là hợp đồng mua bán ngoại thương hoặc hợp đồng xuất nhập khẩu) là hợp đồng mua bán hàng hoá có tính chất quốc tế (có yếu tố nước ngoài, có nhân tố nước ngoài). Tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được hiểu không giống nhau tuỳ theo quan điểm của luật pháp từng nước.  Theo Công ước Lahaye năm 1964 về mua bán quốc tế các động sản hữu hình.  Theo Công ước Viên năm 1980 của Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng hoá (United Nations Convention on Contracts for International Sales of Goods, Vienna 1980 - CISG, gọi tắt là Công ước Viên năm 1980)
 4. 2. Theo quan điểm của một số nước xuất khẩu I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT - Theo quan điểm của Pháp: - Theo quan điểm của Việt Nam: Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 không đưa ra tiêu chí để xác định tính chất quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế mà liệt kê những hoạt động được coi là mua bán hàng hóa quốc tế. Điều 27 nêu rõ mua bán quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu.
 5.  Hợp đồng 1 chiều – hợp đồng 2 chiều.  Xuất khẩu trực tiếp – xuất khẩu gián tiếp.  Buôn bán đối lưu.  Gia công quốc tế.  Giao dịch tái xuất.  Xuất khẩu theo nghị định thư. II. CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU
 6. 1. Giới thiệu công ty. 2. Giới thiêu tổng quan về hợp đồng xuất khẩu gạo. 3. Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của Công ty TNHH Chấn Thành & MVW. III. HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY CHẤN THÀNH
 7. 1.1 Lịch sử phát triển 1. Giới thiệu công ty 1.2 Hoạt động sản xuất. Lĩnh vực hoạt động Sản xuất, chế biến và kinh doanh gạo tiêu thụ nội địa, cung ứng xuất khẩu và xuất khẩu trực tiếp. Phạm vi kinh doanh Dịch vụ kinh doanh chủ lực của công ty là xuất khẩu gạo trắng các loại. Ngoài ra Công ty còn kinh doanh gạo thơm, nếp và các phụ phẩm từ việc chế biến (tấm, cám…). Thị trường chính Thị trường trong nước : Hầu hết các Tỉnh Miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Miền Bắc. Thị trường xuất khẩu chủ lực: Trung Quốc. Hệ thống phân phối : Phân phối xuất khẩu thông qua kênh xuất khẩu trực tiếpvà ủy thác, phân phối bán nội địa thông qua các cửa hàng và đại lý.
 8. Cấu trúc hợp đồng này được chia làm 3 phần gồm: 2. Cấu trúc hợp đồng xuất khẩu gạo công ty Chấn Thành Phần giới thiệu • Tiêu đề • Số hợp đồng • Địa điểm và kí kết hợp đồng • Tên và địa chỉ các bên • Thoả thuận giữa các bên Các điều khoản điều kiện • Tên hàng hoá, quy cách • Đóng gói, bao bì • Giao hàng • Xuất xứ • Tên hàng/ số lượng/ giá cả • ……………. Phần kết • Chữ kí các bên
 9. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW Phần giới thiệu • Tiêu đề: SALES CONTRACT (dịch: Hợp đồng mua bán) • Số hợp đồng:NO: 2013/2806/MVW(dịch: hợp đồng số 2013/2086/MVW) • Địa điểm và thời gian kí kết hợp đồng:DATE AND PLACE: 28TH JUNE, 2013, IN AN GIANG-VIETNAM • Dịch: Hợp đồng này được kí kết ngày 28 tháng 6 năm 2013 tại tỉnh An Giang,Việt Nam.
 10. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW SELLER: CHAN THANH CO., LTD ADD: LONG KIEN WARD, CHO MOI DISTRICT, AN GIANG PROVINCE, VIET NAM. TELL: (84)763636677 FAX: (84) 763636678 Dịch:Bên bán: Công ty TNHH Chấn Thành Địa chỉ: Xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. SĐT: (84) 763636677 Fax: (84) 763636678  TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CÁC BÊN
 11. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW BUYER: MVW INVESTMENTS LIMITED. 27 TOLEDO AVE, HENDERSON, AUCKLAND 0612, NEW ZEALAND. Dịch : Bên mua:Công ty TNHH đầu tư MVW Địa chỉ: 27 TOLEDO AVE, HENDERSON, AUCKLAND 0612, NEW ZEALAND.
 12. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW Commodity Vietnam rice 5% broken Specifications As per Vietnam export standard Broken (basic %) max 5% Moisture max 14% Damaged kernel max 0.75% Yellow kernel max 0.75% Chalky kernel max 5% Red and red streaked kernel max 1.5% Foreign matter max 0.1% Glutinous rice max 1.5% Paddy (grain/kg max) 10 Average length of whole kernel 6.2mm Crop Current Milling degree Well milled and double polished Các điều kiện và điều khoản  Tên hàng,điều kiện và quy cách.
 13. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  Bao bì và nhãn hiệu: -PACKING “FAMILIA” BRAND. IN NEW 50 KG PP BAGS, 1% EMPTY BAG FREE. BAGS ARE STRONG AND FIT FOR EXPORT AND SEA TRANSPORTATION. Dịch: Nhãn hiệu:” Familia”, trọng lượng 50kg/bao, dung sai 1% Bao phải tốt và phù hợp với điều kiện vận tải bằng đường biển. -MARKINGS: FAMILIA Dịch: Kí mã hiệu: FAMILIA
 14. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  Giao hàng: SHIPMENT SHIPMENT: LATEST BY 15 JULY 2013 PORT OF LOADING: ANY PORT OF VIETNAM. PORT OF DISCHARGE: VALPARAISO PORT, CHILE PARTIAL SHIPMENT: NOT ALLOWED. TRANSSHIPMENT: ALLOWED
 15. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW Dịch:Thời gian giao hàng: muộn nhất là ngày 15/7/2013. -Cảng bốc hàng: bất kì cảng nào ở Việt Nam. -Cảng dỡ hàng: VALPARAISO, CHILE. -Giao hàng từng phần: không cho phép -Nếu dọc đường cần thay đổi phương tiện vận chuyển: cho phép
 16. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  Xuất xứ: Việt nam  Tên hàng/ khối lượng/ giá cả/ tổng số tiền giao COMMODITY QUANTITY (MT) PRICE (USD/MT) CFR VALPARAISO PORT, CHILE AMOUNT (USD) CFR VALPARAISO PORT, CHILE VIETNAM RICE 5% BROKEN 100 USD447/MT 44,700 TOTAL 100MTS 44,700
 17. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW SAY: US FORTY FOUR THOUSAND, SEVEN HUNDRED DOLLARS ONLY. TOLERANCE: +/- 5% IN BOTH QUANTITY AND AMOUNT AT SELLER’S OPTION. (Tạm dịch: Dung sai 5% do người bán chọn) Vấn đề về thị trường giao dịch hợp đồng tập trung THE MENTIONED GOODS IN OUR SIGNED CONTRACT DO NOT PERMIT TO RE-SELL IN MALAYSIA, INDONESIA, BANGLADESH, PHILIPPINES, IRAQ, EAST TIMOR AND CUBA MARKET. IF THE BUYERS WANT TO RE-EXPORT TO THE VIETNAM CONCENTRATES MARKETS INCLUDING: INDONESIA, MALAYSIA, BANGLADESH, PHILIPPINES, IRAQ, EAST TIMOR AND CUBA, THEY HAVE TO GET THE SELLER’S ACCEPTANCE. THE SELLER’S ARE JUST ABLE TO ACCEPT THE BUYER RE-EXPORT TO THESE MARKETS AFTER OBTAINING APPROVAL FROM THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM.
 18. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW
 19. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  CHI PHÍ Tất cả phí tại cảng dỡ hàng tại cảng do người mua chịu. Tất cả những nhiệm vụ và chi phí phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam sẽ do người bán chịu, người mua có trách nhiệm và chịu mọi chi phí ngoài lãnh thổ Việt Nam.
 20. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  Chất hàng. CARGO TO BE STUFFED INTO CONTAINERS (20’FCL) Dịch: Hàng hóa phải được chất đầy trong những container 20’theo cách gửi nguyên.  Bảo hiểm INSURANCE TO BE ARRANGED AND COVERED BY THE BUYER Dịch:Bảo hiểm do người mua chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ thực hiện.
 21. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  Bảo hiểm INSURANCE TO BE ARRANGED AND COVERED BY THE BUYER Dịch:Bảo hiểm do người mua chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ thực hiện
 22. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  HUN TRÙNG: CARGO TO BE FUMIGATED INTO CONTAINERS AFTER COMPLETION OF LOADING AT SELLER’S OPTION WITH PHOXTOSIN FOR 48HRS AT RATE OF 12 GRAMS/M3, FUMIGATION COST TO BE FOR SELLER’S ACCOUNT. FUMIGATION CERTIFICATE ISSUED BY COTECNA VIETNAM CO., LTD. TO BE FINAL AT LOADING PORT.
 23. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW  KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG (WEIGHT/ QUANTITY AND QUALITY): FINAL AT LOADING PORT AS PER CERTIFICATES ISSUED BY COTECNA VIETNAM CO., LTD. THE CERTIFICATE OF QUANTITY/ WEIGHT AND QUALITY ISSUED BY COTECNA VIETNAM CO., LTD. AT LOADING PORT WILL BE FINAL. THE SELLER WILL BEAR THE COST OF SUCH INSPECTION. Dịch: Tại cảng chất hàng, Công ty TNHH Cotecna sẽ kiểm tra hàng hóa về khối lượng và chất lượng sau đó xuất giấy chứng nhận lần cuối cùng. Tất cả các chi phí liên quan tới quá trình kiểm tra là do người bán chịu.
 24. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW Thanh toán 40% được chuyển trước sau khi ký kết xong hợp đồng, 60% còn lại sẽ chuyển cũng bằng hình thức TTR sau khi đã gởi mail đầy đủ tất cả các loại giấy tờ cần thiết. Người thụ hưởng: Công ty TNHH Chấn Thành Địa chỉ: Thị xã Long Kiên, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam. Số tài khoản: 702.10.37.000083.3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Bắc An Giang. Địa chỉ: 19-21 Nguyễn Hữu Cảnh, Thị trấn Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam. Mã SWIFT: BIDVVNVX.
 25. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW Trọng tài As per GAFTA 125  THUẾ VÀ GIẤY PHÉP: Tất cả các loại thuế hiện tại được đánh trên mặt hàng gạo thuộc nước xuất khẩu sẽ thuộc về trách nhiệm của người bán.Các loại khác sẽ thuộc về trách nhiệm của người mua hoặc số tiền phải trả của người sở hữu hàng hóa.
 26. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW HIỆU LỰC CỦA BẢN SAO HỢP ĐỒNG. Hợp đồng và bất cứ những sửa đổi nào đối với hợp đồng sẽ có hiệu lực chỉ khi chúng được viết và kí bởi 2 bên tham gia và cũng sẽ được xem như bản gốc về bản chất.Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày kí kết của hai bên.
 27. 3.Phân tích hợp đồng xuất khẩu gạo của công ty TNHH Chấn Thành & MVW GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỢP ĐỒNG Về nội dung, điều khoản hợp đồng  Thông tin các bên: còn thiếu đại diện pháp lý của 2 bên  Qui định về bao bì: còn chung chung, chưa qui định rõ bên nào sẽ chịu trách nhiệm khi có tổn thất do bao bì gây ra.  Về giá cả: HĐ quy định giá theo phương pháp giá cố định  Nên bổ sung điều khoản vi phạm hợp đồng để nâng cao ý thức và ràng buộc trách nhiệm của hai bên trong việc tuân thủ hợp đồng.  Về điều kiện giao hàng: không qui định rõ ràng là tuân theo CFR (incoterms 2000) hay CFR (incoterms 2010)  Về hình thức thanh toán:rủi ro gần như được chia đều cho cả hai phía
 28. THANK YOU
Publicidad