Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (2/2)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (2/2) (20)

Más de Congrés Govern Digital (20)

Anuncio

Más reciente (20)

CGD2019 - Sessió: "Models de contractació mitjançant col·laboració interadministrativa" (2/2)

 1. 1. Model consorciat de gestió de la contractació pública Albert Portugal Brugada albert.portugal@csuc.cat https://es.linkedin.com/in/albertportugal @Albert_Portugal #CGD2019
 2. 2. El CSUC Pla de govern 2011-14 Promoure mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català. Desenvolupar un model universitari que opta per l'excel·lència, l'adquisició del talent i la internacionalització de les institucions universitàries, la seva oferta acadèmica i l’R+D+I. Novembre de 2011. Conveni del Govern de la Generalitat Homogeneïtzació i concentració de serveis TIC. Incorporació de serveis al núvol. La conversió de la Universitat i el sistema de recerca en un referent.
 3. 3. El nostre ADN Cooperar i compartir recursos perquè el sistema universitari i de recerca sigui més eficient. Detectar, dissenyar i executar de forma col·laborativa projectes compartits per a les Universitats i el sistema de recerca de Catalunya per aconseguir l'eficiència a través de l'explotació de sinergies i economies d'escala.
 4. 4. L’organització Consell de Govern Integrat per rectors i directors generals. Representa, dirigeix i administra el Consorci. Comissió Executiva El Consell de Govern té delegades algunes facultats, formada per directius. Direcció General Entitats consorciades Administració i Finances Serveis TIC Biblioteques, Info. i Doc. Compres Conjuntes Ciència Oberta
 5. 5. Normativa Normativa europea, espanyola, catalana. Guies sobre contractació pública. Criteris interpretatius. Tecnologia Integració amb eines del sector públic. Integració amb eines de la pròpia organització. Identificació i signatura. Gestió del canvi Ràpida adopció dels canvis. Qualitat. Seguretat jurídica. Capacitació del personal. Unificació de procediments / criteris Adaptació de les plantilles de documents. Automatització de processos. La contractació pública i la gestió del canvi constant
 6. 6. La compra pública a les Administracions Públiques Requereix la compra en les condicions més avantatjoses per a l’Administració (preu, característiques, condicions...). Exigeix l’especialització dels equips de contractació pública per dissenyar el procés de compra més eficient per a l’Administració per a cada tipologia de compra. Necessita d’eines digitals de tramitació i suport per poder desenvolupar la contractació. Obliga a l’optimització dels processos administratius per reduir la càrrega burocràtica i el foment dels processos automatitzats. Vol mecanismes d’anàlisis i explotació de dades. Exhorta les administracions a fomentar la llibertat d’accés, publicitat i transparència del procés.
 7. 7. Participants Proveïdor Qui participa al projecte Integració S’ESTÀ TREBALLANT PER A LA INCORPORACIÓ DE NOUS ORGANISMES DEL SECTOR PÚBLIC COM A PARTICIPANTS
 8. 8. Prestació de servei de qualitat Economia d’escala i reducció de costos operatius Optimització d’esforços dels organismes participants (especialment unitats de contractació) Aliances amb altres actors rellevants en la contractació pública Incorporació àgil dels canvis normatius i tecnològics Implantació de model cooperatiu dels organismes participants (documentació, guies, formació, plantilles...) Compliment legal de la contractació pública i altra normativa aplicable a l’Administració Digital (Esquema Nacional de Seguretat i LOPDGDD) Obtenció d’evidències electròniques del procés Implementació d’iniciatives d’innovació Servei de contractació pública del CSUC
 9. 9. Homogeneïtzació dels fluxos/procediments de contractació pública (especialment fase inicial i de seguiment i actors participants en el flux). Establiment de plantilles de documents comunes del procés de contractació i adaptació a les particularitats de cada organisme (LOPDGDD, normativa pròpia...). Unificació de criteris interpretatius de la normativa. Integració amb les eines del sector públic (PSCP, RPC, eNotum...) i del sector universitari (gestor documental, autenticació). Properament es treballaran els indicadors i futura confecció de quadres de comandament. Es disposa d’una plataforma col·laborativa de treball. Es crea un grup d’experts multidisciplinar: Contractació electrònica Compra pública Gestió documental Tecnologia Seguretat i protecció de dades El treball col·laboratiu dels participants
 10. 10. Economia d’escala amb reducció de costos: 30% costos de proveïdor de la solució de contractació (costos individuals per organisme). > 50% costos comuns (operació, monitorització, integracions, seguretat i protecció de dades) o de valor afegit (explotació de dades...). Millor aprofitament de recursos humans dels participants a través del treball col·laboratiu (plantilles, formació...). Preservació del coneixement a les organitzacions. A través del grup de treball multidisciplinar dels diferents organismes participants, l’eina de gestió del coneixement i l’homogeneïtzació de procediments. Harmonització dels processos i unificació de criteris per dotar de major garantia jurídica. Minimització de l’esforç per a incorporar nous participants. Estalvi general de recursos del sistema públic. Beneficis del model col·laboratiu
 11. 11. Nous reptes d’innovació – El sistema dinàmic d’adquisició (SDA) Creat un grup de treball específic dedicat a la compra a través de sistemes dinàmics d’adquisició. Objectius: Facilitar i agilitzar el procés de compra (fàcil d’utilitzar i reducció dels temps de tramitació de la compra). Dotar de garanties adequades de transparència i seguretat en el procés. Compliment dels requisits legals de la contractació pública. Integració amb eines de catàleg i subhasta. Elements de treball: Eines digitals a contemplar en l’SDA Requisits de la plataforma Característiques i volumetries dels productes i serveis que es podrien incloure en un SDA. Criteris automàtics d’adjudicació. Caracterització dels productes i serveis en el catàleg.
 12. 12. El CSUC en xifres
 13. 13. ORGANITZA #CGD2019 Gràcies! governdigital.cat @GovernDigital @Albert_Portugal

×