Se ha denunciado esta presentación.

Po co ci content marketing

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 34
1 de 34

Po co ci content marketing

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Według grupy Aberdeen marketing treści generuje o prawie 8 razy więcej wejść na stronę internetową niż inne działania w sieci, co przekłada się na sprzedaż i budowanie trwałych relacji z naszymi klientami. Na tym spotkaniu pokażemy Ci jakie jeszcze korzyści przynoszą regularne działania content marketingowe oraz jak i czy marka powinna zostać wydawcą.

Według grupy Aberdeen marketing treści generuje o prawie 8 razy więcej wejść na stronę internetową niż inne działania w sieci, co przekłada się na sprzedaż i budowanie trwałych relacji z naszymi klientami. Na tym spotkaniu pokażemy Ci jakie jeszcze korzyści przynoszą regularne działania content marketingowe oraz jak i czy marka powinna zostać wydawcą.

Más Contenido Relacionado

Más de Grzegorz Miecznikowski

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Po co ci content marketing

 1. 1. Po co Ci content marketing?Po co Ci content marketing?
 2. 2. Agenda: Czym jest content marketing? Jakie efekty daje marketing treści? Marki, które zostały wydawcami Dlaczego treści królują? Pytania i odpowiedzi
 3. 3. Czym jest content marketing?Czym jest content marketing?
 4. 4. The bestThe best marketingmarketing doesn't feeldoesn't feel like marketinglike marketing
 5. 5. Content Marketing to strategiczne podejścieContent Marketing to strategiczne podejście marketingowe mające na celu tworzeniemarketingowe mające na celu tworzenie wartościowych, istotnych i spójnych treści, celemwartościowych, istotnych i spójnych treści, celem przyciągnięcia uwagi i utrzymania zainteresowaniaprzyciągnięcia uwagi i utrzymania zainteresowania jasno zdefiniowanej grupy odbiorców, której celemjasno zdefiniowanej grupy odbiorców, której celem jest doprowadzenie do określonych działań Klientów.jest doprowadzenie do określonych działań Klientów.
 6. 6. 67 proc. ścieżki zakupowej w sektorze B2B67 proc. ścieżki zakupowej w sektorze B2B odbywa się cyfrowo. Dodatkowo 9 na 10odbywa się cyfrowo. Dodatkowo 9 na 10 nabywców twierdzi, że markowe treści, z któryminabywców twierdzi, że markowe treści, z którymi zetknęli się w internecie miały umiarkowany albozetknęli się w internecie miały umiarkowany albo spory wpływ na ich decyzję zakupowąspory wpływ na ich decyzję zakupową (Demand Metric)(Demand Metric)
 7. 7. 80 proc. decydentów woli zapoznać się z firmą i80 proc. decydentów woli zapoznać się z firmą i jej produktami lub usługami poprzez serięjej produktami lub usługami poprzez serię artykułów, aniżeli reklamęartykułów, aniżeli reklamę (Stratabeat)(Stratabeat)
 8. 8. Inbound marketing dostarcza 54 proc. więcejInbound marketing dostarcza 54 proc. więcej leadów sprzedażowych do lejka niż tradycyjnyleadów sprzedażowych do lejka niż tradycyjny outbound marketingoutbound marketing (HubSpot)(HubSpot)
 9. 9. Blogujące firmy z sektora B2B generują aż o 67Blogujące firmy z sektora B2B generują aż o 67 proc. więcej leadów sprzedażowych od firm któreproc. więcej leadów sprzedażowych od firm które tego nie robiątego nie robią (Social Media B2B)(Social Media B2B)
 10. 10. Marketing przychodzący jest tańszy o 62 proc. odMarketing przychodzący jest tańszy o 62 proc. od marketingu wychodzącegomarketingu wychodzącego (Mashable)(Mashable)
 11. 11. Marki, które tworzą 15 blogpostów miesięcznieMarki, które tworzą 15 blogpostów miesięcznie generują średnio 1200 nowych leadówgenerują średnio 1200 nowych leadów sprzedażowychsprzedażowych (HubSpot)(HubSpot)
 12. 12. Codziennie ok. 27 milionów treści jestCodziennie ok. 27 milionów treści jest udostępnianych w internecieudostępnianych w internecie (AOL and Nielsen)(AOL and Nielsen)
 13. 13. 65 proc. czytelników uważa, że firmy powinny65 proc. czytelników uważa, że firmy powinny wyciąć przekaz sprzedażowy ze swoich, po to bywyciąć przekaz sprzedażowy ze swoich, po to by poprawić jakość swojego contentupoprawić jakość swojego contentu (DemandGen Report)(DemandGen Report)
 14. 14. Marketerzy używający content marketingu są oMarketerzy używający content marketingu są o 300 proc. bardziej efektywni od marketerów,300 proc. bardziej efektywni od marketerów, którzy tego nie robiąktórzy tego nie robią (Content Marketing Institute)(Content Marketing Institute)
 15. 15. Jedynie 44 proc. marketerów posiada spisanąJedynie 44 proc. marketerów posiada spisaną strategię content marketingową, a 54 proc. firmstrategię content marketingową, a 54 proc. firm posiada dedykowane marketingowi treściposiada dedykowane marketingowi treści stanowiskostanowisko (Content Marketing Institute)(Content Marketing Institute)
 16. 16. 67 proc. marketerów uważa, że może znacząco67 proc. marketerów uważa, że może znacząco poprawić pisane przez siebie treścipoprawić pisane przez siebie treści (Kapost)(Kapost)
 17. 17. 78 proc. dyrektorów marketingu uważa, że78 proc. dyrektorów marketingu uważa, że przyszłością jest marketing treści. 60 proc. z nichprzyszłością jest marketing treści. 60 proc. z nich podkreśla, że największym wyzwaniem jestpodkreśla, że największym wyzwaniem jest opowiedzenie angażującej historii. percent ofopowiedzenie angażującej historii. percent of CMOs think content is the future of marketingCMOs think content is the future of marketing (Demand Metric)(Demand Metric)
 18. 18. Marketerzy twierdzą, że dzięki treściomMarketerzy twierdzą, że dzięki treściom pozyskują: lepszej jakości leady sprzedażowe (87pozyskują: lepszej jakości leady sprzedażowe (87 proc.), sprzedaż (84 proc.), wysoki współczynnikproc.), sprzedaż (84 proc.), wysoki współczynnik konwersji (82 proc.), większą ilość leadów dlakonwersji (82 proc.), większą ilość leadów dla sprzedaży (71 proc.), dużo większy ruch na stronęsprzedaży (71 proc.), dużo większy ruch na stronę www (71 proc.), lepsze rezultaty SEO (87 proc.)www (71 proc.), lepsze rezultaty SEO (87 proc.) (Content Marketing Institute/MarketingProfs)(Content Marketing Institute/MarketingProfs)
 19. 19. Jakie efekty generujeJakie efekty generuje marketing treści?marketing treści?
 20. 20. Social media marketing: Treści angażują fanów iSocial media marketing: Treści angażują fanów i followersów, wywołują efekt kuli śnieżnej, mogąfollowersów, wywołują efekt kuli śnieżnej, mogą być wirusowebyć wirusowe
 21. 21. SEO: Wyszukiwarki nagradzają firmy, któreSEO: Wyszukiwarki nagradzają firmy, które regularnie tworzą jakośćiowy contentregularnie tworzą jakośćiowy content
 22. 22. PR: Najlepsze kampanie PR-owe dotyczą spraw,PR: Najlepsze kampanie PR-owe dotyczą spraw, którymi przejmują się czytelnicyktórymi przejmują się czytelnicy
 23. 23. PPC: Żeby zadziałało musisz mieć dobry contentPPC: Żeby zadziałało musisz mieć dobry content
 24. 24. Inbound Marketing: Treści są sposobemInbound Marketing: Treści są sposobem generowania ruchu i leadówgenerowania ruchu i leadów
 25. 25. Content marketing: Treści są głównymContent marketing: Treści są głównym elementem Twojej strategiielementem Twojej strategii
 26. 26. Marki, które zostałyMarki, które zostały wydawcamiwydawcami
 27. 27. Pytania i odpowiedziPytania i odpowiedzi
 28. 28. Dziękuję za uwagę! Jeśli masz pytania lub nieDziękuję za uwagę! Jeśli masz pytania lub nie chcesz, żebyśmy pozostawali obcymi,chcesz, żebyśmy pozostawali obcymi, napisz do mnie na:napisz do mnie na: grzegorz@elivo.plgrzegorz@elivo.pl fb.me/grzegorz.miecznikowskifb.me/grzegorz.miecznikowski twitter.com/G_miecznikowskitwitter.com/G_miecznikowski

×