Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365

Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Zwiekszenie produktywnosci w edukacji Microsoft Office 365

 1. 1. Daj nauczycielom odpowiednie narzędzia, aby mogli zainspirować uczniów do przyswajania i rozwijania wiedzy
 2. 2. NOWOCZESNA INSTYTUCJA EDUKACYJNA Zapewnij nauczanie na najwyższym poziomie dzięki narzędziom współpracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych Zyskaj wgląd w dane na temat sytuacji demograficznej uczniów, wyników pracowników czy przydzielonych w budżecie środków Zapewnij uczniom i nauczycielom możliwość pracy z dowolnego miejsca, na niemal każdym urządzeniu Chroń dane osobowe i zapewnij zgodność z przepisami Zwiększ elastyczność pracy, zmniejsz koszty i zapewnij narzędzia zwiększające produktywność Technologia Kontrola i zapewnienie zgodności z przepisami Mobilność Firmowa sieć społecznościowa Analiza biznesowa Innowacyjne narzędzia dla edukacji Office 365 jest czymś więcej niż kolejną wersją pakietu Office. To Twój klucz do większej produktywności nauczycieli i większego zaangażowania uczniów. Ulepszone narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików i zabezpieczenie informacji o uczniach nadają instytucji większej dynamiki. Towarzyszące rozwiązania, takie jak Sway i Office Mix, umożliwiają nauczycielom i uczniom tworzenie i udostępnianie interaktywnych raportów, prezentacji i atrakcyjnych materiałów edukacyjnych.
 3. 3. Forrester szacuje, że platforma produktywności zwraca się po niecałych 7 miesiącach Zapewnij nauczanie na najwyższym poziomie dzięki narzędziom współpracy dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych Zyskaj wgląd w dane na temat sytuacji demograficznej uczniów, wyników pracowników czy przydzielonych w budżecie środków Zapewnij uczniom i nauczycielom możliwość pracy z dowolnego miejsca, na niemal każdym urządzeniu Chroń dane osobowe i zapewnij zgodność z przepisami Zwiększ elastyczność pracy, zmniejsz koszty i zapewnij narzędzia zwiększające produktywność Technologia Kontrola i zapewnienie zgodności z przepisami Mobilność Firmowa sieć społecznościowa Analiza biznesowa korzyści wynikających z mniejszych kosztów obsługi informatycznej (z uwzględnieniem współczynnika ryzyka) 1,43 mln USD z tytułu zysków produkcyjnych wynikających z lepszego dostępu do odpowiednich informacji 3,25 mln USD w formie zysków wynikających z lepszej komunikacji 247 tys. USD oszczędności wynikające z większej produktywności pracowników mobilnych 2,81 mln USD zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów 6,8% Microsoft zlecił firmie Forrester Consulting przeanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji, który przedsiębiorstwa mogą osiągnąć dzięki usłudze Office 365. Wyniki zostały opracowane w oparciu o wywiady i ankiety przeprowadzone w 63 organizacjach i ekstrapolowane na złożoną organizację zatrudniającą 6000 osób. WARTOŚĆ PRODUKTYWNOŚCI
 4. 4. INNOWACYJNE NARZĘDZIA DLA EDUKACJI Rozwiązania tworzące dynamiczne, inspirujące środowisko edukacyjne Office Mix, bezpłatny dodatek do programu PowerPoint, oferuje wszystko, co jest potrzebne nauczycielom do tworzenia i udostępniania w internecie interaktywnych lekcji, łącznie z testami i zadaniami. Office Sway pomaga nauczycielom i uczniom przygotowywać interaktywne raporty, prezentacje itd., tworząc w szkolnej klasie dynamiczne środowisko współpracy. OneNote oraz urządzenia Surface mogą być używane przez uczniów jako cyfrowe notesy, natomiast Notes zajęć programu OneNote umożliwia nauczycielom szybkie przygotowywanie i udostępnianie lekcji. Office 2016 daje nauczycielom i uczniom ulepszone narzędzia do wymiany informacji, wyrażania opinii i współpracy przy zadaniach – a wszystko to w czasie rzeczywistym.
 5. 5. Pracownicy obsługujący obiekty Konsolidują wszystkie projekty i wnioski serwisowe, żeby lepiej zarządzać utrzymaniem obiektu Korzystają z danych dla zapewnienia ekonomicznej eksploatacji Umożliwiają komunikację między pracownikami z odległych obiektów Pracownicy administracyjni Zapewniają ciągłość edukacji Chronią dane bez szkody dla wymiany informacje Utrzymują bliższe kontakty z absolwentami Uczniowie i studenci Uzyskują z dowolnego miejsca dostęp do nauczycieli, kolegów z klasy oraz materiałów edukacyjnych Odkrywają interesujące i dostosowane do ich zainteresowań sposoby nauki Korzystają z dobrze im znanych technologii Nauczyciele Docierają do większej liczby uczniów – niezależnie od tego, gdzie się znajdują Tworzą spójne środowisko edukacyjne dla różnych przedmiotów nauczania, klas itp. Opracowują plany nauczania oparte na wymianie danych ROZWIĄ ZANIA ZWIĘKSZA JĄCE PRODUKTYWNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Stwórz dynamiczną instytucję, która zachęca uczniów do przyswajania i poszerzania wiedzy
 6. 6. Nauczyciele Wyzwania  Przygotowanie uczniów do życia po skończeniu szkoły  Stworzenie spójnego środowiska edukacyjnego dla różnych przedmiotów nauczania, klas itp.  Znajdowanie najnowszych informacji, które są ważne w nauczaniu  Opracowywanie planów nauczania, które są oparte na wymianie danych i dostosowane do potrzeb uczniów  Docieranie do uczniów, którzy nie mogą przychodzić na lekcje Starają się zapewnić uczniom najwyższą jakość nauczania
 7. 7. Klasa wirtualna Zapewnij najwyższą jakość edukacji wszystkim uczniom, bez względu na to, gdzie się znajdują Nauczanie i uczenie się 40% W przypadku nauczania na odległość uczniowie, którzy widzą nauczyciela twarzą w twarz, przyswajają informacje 40% szybciej niż ci, którzy nie korzystają z wideokonferencji. Wainhouse Research "The Business Case for Videoconferencing”, 2002 Nauczyciele mogą... • Nauczać uczniów z całego świata, zapewniając indywidualne kształcenie. • Docierać do uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach osobiście (bo np. chorują, na stałe uczą się z domu, pracują itp.). • Dać uczniom możliwość komunikowania się na bieżąco z nauczycielami i kolegami w taki sposób, który im najbardziej odpowiada (połączenia głosowe, komunikator itp.). • Wspierać współpracę uczniów z różnych miejsc poprzez wirtualne prezentacje i współdzielone witryny intranetowe.
 8. 8. Nauczyciele mogą... • Gromadzić informacje o wynikach uczniów z różnych źródeł, takich jak wyniki testów, aby opracowywać indywidualne plany nauki w oparciu o mocne i słabe strony danego ucznia. • Sprawdzić, którzy uczniowie są zagrożeni, a którzy mają najlepsze wyniki, i odpowiednio dostosować plany nauczania. • Zbierać istotne dane o uczniach i analizować je za pomocą znanych narzędzi, takich jak Excel, bez konieczności korzystania z pomocy działu IT. Nauczanie i uczenie się Plany nauczania z wykorzystaniem wymiany danych Wykonuj samodzielnie analizy danych, żeby opracować plany nauki dostosowane do potrzeb uczniów 15% 15% Amerykanów, którzy nie ukończyli szkoły średniej, twierdzi, że powodem były nieciekawe zajęcia. Everest College "High School Dropouts in America”, 2012
 9. 9. Społeczności nauczycieli Współpracuj z kolegami z pracy wymieniając informacje w sieci społecznościowej Nauczyciele mogą... • Współpracować ze sobą korzystając z łatwej w obsłudze platformy społecznościowej, dzięki której można lepiej zrozumieć doświadczenia edukacyjne uczniów. • Zapewnić uczniom zintegrowane nauczanie oraz odpowiadające ich potrzebom zasoby, wykorzystując internet w czasie zajęć i podczas przygotowywania lekcji. • Uzyskiwać nieznane wcześniej informacje, z których będą mogli skorzystać uczniowie. • Włączyć do wewnętrznych społeczności nauczycieli ekspertów zewnętrznych, którzy będą przekazywać nową wiedzę. Nauczanie i uczenie się 20-25% Instytucje, które wdrażają rozwiązania społecznościowe, mogą podnieść wydajność wykwalifikowanych pracowników o 20-25%. McKinsey Global Institute "The social economy”, 2012
 10. 10. Spotkania nauczycieli z rodzicami Kontaktuj się z rodzicami uczniów w dogodnym dla nich czasie, dzięki czemu zebrania rodziców będą przebiegać sprawniej Nauczyciele mogą... • Odbywać telekonferencje z rodzicami, bez względu na to, gdzie się znajdują. • Prezentować podczas telekonferencji przydatne dokumenty i treści z ekranu swojego komputera, żeby rodzice lepiej zrozumieli wyniki swojego dziecka. • Planować zebrania rodziców w najdogodniejszym dla wszystkich terminie. • Tworzyć grupy społecznościowe dla rodziców, żeby mogli oni współpracować z nauczycielami przez cały rok szkolny. Nauczanie i uczenie się
 11. 11. Ułatwienia dostępu dla uczniów, którzy ich potrzebują Zapewnij uczniom ułatwienia dostępu, przez co nauka będzie dla nich ciekawsza i bardziej dostosowana do ich potrzeb Nauczyciele mogą... • Usprawnić zajęcia lekcyjne poprzez indywidualne podejście do nauczania uczniów niepełnosprawnych. • Wykorzystać narzędzia ułatwień dostępu firmy Microsoft, żeby rozpoznać potencjalne problemy z odczytaniem dokumentu i włączyć funkcje narratora, rozpoznawania mowy czy szkła powiększającego. • Wyrównywać szanse uczniów niepełnosprawnych. • Zapoznać uczniów z ułatwieniami dostępu, z których będą korzystać po ukończeniu szkoły. Nauczanie i uczenie się Kliknij, żeby obejrzeć wideo (Ułatwienia dostępu w edukacji)
 12. 12. Notatniki klasowe W prosty sposób przygotowuj i udostępniaj lekcje, zbieraj prace uczniów i oceniaj je Nauczyciele mogą... • Utworzyć jedno miejsca dla wszystkich planów nauki dla poszczególnych uczniów oraz udostępniać uczniom notatki i materiały informacyjne. • Zapewnić każdemu uczniowi prywatny notes, sprawdzać prace uczniów w dowolnej chwili i oceniać je bezpośrednio w notesie. • Wyszukać wpisy z prośbą o pomoc i szybko znaleźć uczniów, którzy jej potrzebują. • Dołączać nagrania dźwiękowe i wideo. Uczniowie i nauczyciele mogą sporządzać w notesie odręczne notatki, schematy i rysunki. Nauczanie i uczenie się
 13. 13. Nauczyciele Zalety rozwiązania firmy Microsoft zwiększającego produktywność • Rozszerz nauczanie na większą liczbę uczniów, bez względu na to, gdzie się znajdują • Dostosuj nauczanie do konkretnych potrzeb uczniów • Podnieś jakość nauczania częściej wykorzystując dane • Przygotuj uczniów do życia po skończeniu szkoły
 14. 14. „Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 pozwoliło nam zbliżyć się do naszego celu, jakim jest stworzenie modelowego elektronicznego kampusu z wszechstronną platformą e-learningu. W szczególności Microsoft Skype umożliwia naszym wykładowcom nauczanie w wirtualnych klasach i prowadzenie zajęć przez internet. W ten sposób nasze środowisko edukacyjne nie ogranicza się już tylko do klas istniejących realnie.” — Dr. Mahmoud Gabr, CIO, Alexandria University Egipski uniwersytet tworzy e-kampus Uniwersytet w Aleksandrii realizuje ideę wirtualnych klas Relacjeklientów
 15. 15. „Kiedy przeszliśmy z pewnego systemu wideokonferencyjnego na usługę Skype, dostrzegłam radykalną poprawę moich kontaktów z uczniami. Uczniowie zaczęli sobie znacznie lepiej radzić podczas zajęć. Stali się aktywniejsi i zaczęli zadawać więcej pytań. Można łatwo zapomnieć, że przebywamy wiele kilometrów od siebie.” — Robin Lowell, nauczycielka matematyki w szkole średniej dla niewidomych, Washington State School for the Blind Wyspecjalizowana szkoła rozszerza krąg swojego oddziaływania edukacyjnego Relacjeklientów Szkoła przyciąga nauczycieli i dociera do studentów w innych stanach poprzez wirtualne klasy
 16. 16. Uczniowie i studenci Wyzwania  Dostęp do nauczycieli, kolegów i materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca  Atrakcyjne zajęcia szkolne, które spełniają ich konkretne potrzeby  Wykorzystanie w nauce wszystkich znanych technologii  Współpraca z kolegami i komunikowanie się z nauczycielami, żeby zrealizować zadania Potrzebują zindywidualizowanych zajęć, w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca
 17. 17. Model odwróconej klasy (Flipped classroom) Wykorzystaj czas zajęć tak, żeby uczniowie czy studenci wspólnie pracowali nad materiałem i uczyli się od siebie nawzajem Studenci mogą... • Zobaczyć wykład profesora na swoim dowolnie wybranym urządzeniu przenośnym. Profesor za pomocą Office Mix zarejestrował wykład, który zawiera interesujące funkcje interaktywne, na przykład pisanie odręczne. • Zobaczyć w dowolnym czasie wykład zamieszczony w grupowej witrynie Office Video. • Zorganizować następnego dnia spotkanie, żeby wykonać wyznaczone przez profesora zadanie, wymieniając swoje notatki i wspólnie przygotowując prezentację. Nauczanie i uczenie się 88% 88% ankietowanych nauczycieli zauważyło, że po wprowadzeniu metody odwróconej klasy wzrosło zaangażowanie uczniów,, a 71% stwierdziło, że uczniowie mają lepsze stopnie. Sophia, „Growth in Flipped Learning”, 2014
 18. 18. Cyfrowe notatniki Twórz treści i pracuj zespołowo w czasie zajęć w kompleksowym środowisku edukacyjnym Uczniowie mogą... • Udostępniać treści nauczycielom i otrzymać od razu informacje zwrotne, łącznie z odręcznymi notatkami. • Wybrać odpowiadający im sposób robienia notatek, wpisując je odręcznie lub na klawiaturze, tak aby jak najłatwiej przyswajać informacje. • Udostępniać notatki z dowolnego miejsca i pracować nad nimi razem z innymi studentami i nauczycielami. • Automatycznie zapisywać dokumenty w jednej witrynie, gdzie będą bezpiecznie przechowywane. Nauczanie i uczenie się
 19. 19. Współpraca między uczniami Komunikuj się ze studentami z kampusu lub na całym świecie, żeby wspólnie zdobywać wiedzę Uczniowie i studenci mogą... • Tworzyć dedykowane grupy bez pomocy działu IT, żeby prowadzić dyskusje, wymieniać wiadomości, załączniki i wpisy kalendarza. • Współtworzyć dokumenty w czasie rzeczywistym, korzystając ze znajomego środowiska programów Microsoft. • Komunikować się z innymi studentami w sprawie projektów, zadań itp., w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca. • Poszerzyć swoje horyzonty dzięki współpracy w ramach całej grupy. Nauczanie i uczenie się
 20. 20. Uczniowie i studenci Zalety rozwiązania firmy Microsoft zwiększającego produktywność • Uzyskaj w każdej chwili dostęp do materiałów, nauczycieli i innych studentów, korzystając z niemal dowolnego urządzenia • Ucz się z zaangażowaniem dzięki kompleksowej i atrakcyjnej metodzie nauki • Wykorzystaj do nauki wszystkie znajome technologie, poszukując nowych sposobów uczenia się oraz przygotowując się do życia zawodowego po ukończeniu studiów Nr 3Wśród 20 najważniejszych umiejętności, jakich pracodawcy wymagają od kandydatów, biegła znajomość Microsoft Office znajduje się na trzecim miejscu. IDC ”Skills Requirements for Tomorrow’s Best Jobs,” 2013
 21. 21. „Za pomocą programu OneNote dzieci mogą wysłać wiadomość o treści <Mam problem z pracą domową>, a wtedy otwieram mój notes – przy czym nie ma znaczenia, gdzie się znajdujemy – i zdalnie pomagam uczniowi w pracy domowej." — Josh Seamon, nauczyciel matematyki, Williston Northampton School Usługa Office 365 i urządzenia Surface umożliwiają indywidualne nauczanie w prywatnej szkole Williston Northampton School likwiduje bariery między uczniem a nauczycielem Relacjeklientów
 22. 22. „W efekcie [stosowania Office 365] studenci nie otrzymują już informacji jednokierunkowo, ale współpracują ze sobą czasie rzeczywistym, w ramach grup czy zadań. Informacje można łatwo czytać, udostępniać lub edytować w przeglądarce lub w programie Office." — Gintoro, S.Kim, MM, Director, Binus Center at Binus University Studenci z Indonezji korzystają z narzędzi współpracy, ucząc się przy tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych Szkoły partnerskie Binus University wykorzystają usługę Office 365 do współpracy ze studentami Relacjeklientów
 23. 23. Pracownicy administracyjni Wyzwania  Zapewnienie stałego wsparcia dla nauczycieli i uczniów  Ochrona poufnych danych bez szkody dla wymiany informacji  Poprawienie efektywności wszystkich instytucji i pracowników zdalnych  Tworzenie i zacieśnianie kontaktów z absolwentami Zapewnij narzędzia dla nauczycieli i uczniów oraz większą efektywność działań
 24. 24. Bezpieczne przechowywanie danych i wymiana informacji Uprość zarządzanie danymi - chroń dane osobowe uczniów za pomocą bezpiecznych i zgodnych z przepisami rozwiązań Pracownicy administracyjni mogą... • Chronić informacje o uczniach bez szkody dla komunikacji i współpracy. • Udostępniać innym instytucjom pliki z danymi poufnymi, takimi jak jak wykazy uczniów, korzystając z połączenia szyfrowanego. • Zapewnić płynne przekazywanie dokumentacji uczniów i skrócić procedury administracyjne. • Poświęcać mniej czasu na kwestie zgodności z przepisami, a więcej czasu na wspieranie nauczania uczniów. Bieżąca działalność Rozwiązania Microsoft... • Są zgodne z różnymi przepisami prawnymi, w tym z prawem amerykańskim w zakresie edukacji, ochrony dziecka i ochrony danych osobowych, np. FERPA, COPPA, CIPA, HIPAA i HITECH. • Spełniają surowe standardy Unii Europejskiej dotyczące ochrony prywatności, w tym unijne wzorce klauzul umownych.
 25. 25. Współdzielenie zasobów Pracownicy administracyjni mogą... • Tworzyć, bez pomocy działu IT, wspólne obszary robocze do udostępniania plików, wiadomości e-mail itd. • Zwiększyć poziom współpracy przy przetwarzaniu dokumentów, korzystając z funkcji rozmów grupowych. • Określić jedną prawdziwą wersję dokumentów, eliminując zbędne czynności. • Wyeliminować problemy dotyczące zgodności z przepisami, stosując bardzo bezpieczne rozwiązanie do przechowywania dokumentów. Bieżąca działalność Przechowywanie i udostępnianie wszystkich typów zasobów administracyjnych w celu uproszczenia współpracy
 26. 26. 62% 62% pracowników twierdzi, że ich produktywność wzrasta, gdy pracują zdalnie, bez typowego dla pracy w biurze rozpraszania się. Microsoft “Work Without Walls,” 2011 Dostęp do zadań szkolnych w dowolnym miejscu i czasie Pracownicy administracyjni mogą... • Komunikować się z kolegami praktycznie z dowolnego miejsca, używając różnych narzędzi do połączeń wideo i korzystać na różnych urządzeniach z pełnego zestawu rozwiązań Office. • "Przebywać" w wielu miejscach naraz (np. jako doradcy w różnych szkołach itp.), aby zwiększyć zasięg działania instytucji. • Zwiększać produktywność pracując bez zakłóceń w siedzibie instytucji. • Efektywniej wykorzystywać czas, zachowując równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Bieżąca działalność Miej dostęp do narzędzi zwiększających produktywność z dowolnego miejsca, niemal na każdym urządzeniu
 27. 27. Kontakty z absolwentami Utrzymuj kontakty z absolwentami i monitoruj ich działalność, aby budować relacje i poczucie wspólnoty Bieżąca działalność Pracownicy administracyjni mogą... • Tworzyć portale komunikacyjne dla absolwentów, na których mogą się oni samodzielnie zarejestrować i wybrać obszary zainteresowania (np. programy mentoringu itp.). • Dostosować kierowane do absolwentów informacje w oparciu o konkretne dane (np. dane osobowe, udział w imprezach itd). • Ograniczyć czas poświęcany na zadania wykonywane ręcznie, takie jak wprowadzanie informacji o absolwentach, dzięki możliwości samodzielnego wprowadzaniu danych, które następnie trafiają do różnych baz danych. • Monitorować wszystkie dane o absolwentach w jednym miejscu. • Zacieśnić związki absolwentów ze szkołą za pomocą dedykowanych stron społecznościowych, które łączą dawnych szkolnych kolegów z konkretnych roczników. 20-25% Brown School po wysłaniu za pomocą systemu CRM wiadomości do wspierających tę szkołę mieszkańców osiągnęła wskaźnik otwarcia (open rate) na poziomie 20-25%. Zwrócono się do odpowiednich ludzi z odpowiednim przekazem. The Brown School case study, 2011
 28. 28. Wirtualne spotkania administracyjne Kontaktuj się ze współpracownikami z dowolnego miejsca, oszczędzając czas i pieniądze Pracownicy administracyjni mogą... • Zaoszczędzić czas i pieniądze konieczne w wypadku tradycyjnych spotkań (np. organizacja spotkania, podróż itp.). • Łatwo łączyć się ze współpracownikami z dowolnego miejsca, bez względu na jakość połączenia internetowego. • Tworzyć dla podległych instytucji najlepsze praktyki dotyczące administrowania, wewnętrzne przepisy itp. Bieżąca działalność 28 tys. USD Po wprowadzeniu spotkań wirtualnych szkoły publiczne w amerykańskim hrabstwie Miami-Dade zaoszczędziły na każdym spotkaniu 28 000 dolarów, eliminując koszty podróży i organizacji. Miami-Dade case study, 2012
 29. 29. Pracownicy administracyjni Zalety rozwiązania firmy Microsoft zwiększającego produktywność • Chroń informacje wrażliwe bez ograniczania możliwości komunikacji czy przechowywania i udostępniania danych • Zacieśnij kontakty z absolwentami, aby byli bardziej zaangażowani i udzielali większego wsparcia placówce • Oszczędzaj czas i pieniądze, wprowadzając spotkania wirtualne i możliwość pracy z domu
 30. 30. „Organizując efektywne konferencje online w usłudze Skype (Lync) zamiast podróżowania na tradycyjne spotkania, unikamy kosztów paliwa, straty czasu na podróż i różnych problemów. Na przykład znaczne oszczędności przyniosło organizowanie wirtualnych spotkań z naszymi 392 dyrektorami szkół, które odbywają się osiem razy w roku, a wykorzystując Skype (Lync) jeszcze intensywniej osiągniemy kolejne oszczędności." — Deborah Karcher, CIO, Miami-Dade Public County Schools Okręg szkolny na każdym spotkaniu oszczędza 28 000 dolarów Szkoły publiczne w hrabstwie Miami-Dade organizują spotkania wirtualne, oszczędzając czas i pieniądze Relacjeklientów
 31. 31. „Kierując odpowiedni przekaz do odpowiednich osób uzyskujemy wskaźnik otwarcia na poziomie 20-25%, czyli znacznie powyżej średniej krajowej, która wynosi 16%. Ponadto komunikując się poprzez listy masowe dostajemy mniej niż 3% zwrotów. W niektórych przypadkach przynosi nam to znaczne oszczędności, ponieważ nie musimy opłacać przesyłek zwrotnych, a pracownicy spędzają mniej czasu na przetwarzaniu zwróconych listów." — Ellen Rostand, Zastępca Dziekana ds. Komunikacji, The George Warren Brown School of Social Work Relacjeklientów CRM umożliwia uczelni lepszy kontakt z absolwentami Brown School, część Washington University, osiągnęła wskaźnik otwarcia (open rate) wynoszący 20-25%
 32. 32. Pracownicy obsługujący obiekty Wyzwania  Zrozumienie pełnego zakresu projektów i wymaganej obsługi w całej instytucji  Uzyskanie odpowiednich danych, żeby zapewnić potrzebne usługi przy możliwie niskich kosztach  Koordynacja działań między odległymi obiektami i komunikacja z pracownikami w terenie  Wykorzystanie technologii mobilnych Starają się zapewnić funkcjonalne i bezpieczne środowisko edukacyjne przy ograniczonych zasobach
 33. 33. Wnioski serwisowe i dzienniki aktualizowane w czasie rzeczywistym Pracownicy obsługi obiektów mogą... • Skonsolidować rozwiązania do zarządzania wszystkimi wnioskami serwisowymi za pomocą jednego narzędzia, dostępnego niemal z dowolnego urządzenia. • Analizować wnioski serwisowe, żeby zrozumieć różne scenariusze (na przykład: czy lepiej naprawić zepsuty sprzęt, czy kupić nowy) i przygotować instytucję na nadchodzące wydatki. • Tworzyć automatyczne przepływy pracy dla powiadomień za pomocą wiadomości e-mail, wpisów w kalendarzu itp., żeby zapewnić łączność w całej instytucji. Bieżąca działalność Przyjmuj wnioski serwisowe, zarządzaj nimi i analizuj je, żeby uprościć obsługę obiektów
 34. 34. Planowanie projektu i jego realizacja Pracownicy obsługi obiektów mogą... • Zarządzać wszystkimi projektami za pomocą jednego narzędzia i analizować dane. • Komunikować się i współpracować z członkami zespołu – wszystko z poziomu tego samego narzędzia do zarządzania projektami. • Przypisywać do projektów wymagane zasoby i w razie potrzeby zmieniać wysokość przyznanych środków finansowych. Bieżąca działalność Zarządzaj wszystkimi równoczesnymi projektami za pomocą jednego, intuicyjnego narzędzia, które pozwala zrozumieć pełny zakres wszystkich działań
 35. 35. Pracownicy obsługujący obiekty Zalety rozwiązania firmy Microsoft zwiększającego produktywność • Korzystaj z jednego rozwiązania do zarządzania wszystkimi projektami i obsługi zgłoszeń serwisowych • Prowadź obsługę techniczną w oparciu o zebrane informacje, żeby sprostać ograniczeniom budżetowym • Zwiększ mobilność i zmniejsz koszty dzięki rozwiązaniom w chmurze
 36. 36. Pracownicy obsługujący obiekty Korzystaj z jednego, mobilnego rozwiązania do zarządzania wszystkimi projektami i obsługi zgłoszeń serwisowych Zapewnij sprawną i oszczędną obsługę techniczną Uczniowie i studenci Uzyskaj stały dostęp do rozwiązań edukacyjnych, które są dostosowane do Twoich potrzeb, interesujące i które wykorzystują znane Ci technologie Nauczyciele Obejmij większą liczbę uczniów nauczaniem, które jest dostosowane do ich potrzeb i oparte na danych W zestawieniu 20 najważniejszych umiejętności, jakich pracodawcy wymagają od kandydatów, biegła znajomość Microsoft Office znajduje się na miejscu trzecim, a obsługa programów PowerPoint i Word na miejscach – odpowiednio – jedenastym i trzynastym. Pracownicy administracyjni Zapewnij lepsze środowisko edukacyjne, chroniąc jednocześnie informacje o uczniach i zwiększając efektywność działania Brown School wysyłając wiadomości do absolwentów osiągnęła wskaźnik otwarcia (open rate) na poziomie 20-25%. Szkoły Miami-Dade oszczędzają 28 000 dolarów na każdym spotkaniu. Stwórz dynamiczną instytucję, która zachęca uczniów do przyswajania i rozwijania wiedzy PRODUKTYWNOŚĆ W EDUKACJI – PODSUMOWANIE
 37. 37. Partnerstwo w stworzeniu nowoczesnego miejsca pracy Kolejne kroki Dowiedz się więcej Zrozum Poznaj chmurę firmy Microsoft • Prezentacja bezpiecznych rozwiązań w chmurze • Value Discovery Workshop • Pokaz • Opracowanie firmy Forrester na temat całkowitych efektów ekonomicznych • Szczegółowy biznesplan • Warsztaty CIE • Program FastTrack
 38. 38. Wirtualna kasa Zapewnij najwyższej jakości kształcenie wszystkim uczniom, bez względu na to, gdzie się znajdują, łącząc się z uczniami z dowolnego miejsca i prawie na każdym urządzeniu. Nagrywaj wykłady, dzięki czemu uczniowie będą mieć do nich dostęp w dowolnym czasie. Nauczyciele i uczniowie mogą rozbudować zajęcia lekcyjne korzystając z komunikatora, wideokonferencji i udostępniania pulpitu. 40W przypadku nauczania na odległość uczniowie, którzy widzą nauczyciela twarzą w twarz, przyswajają informacje 40% szybciej niż ci, którzy nie korzystają z wideokonferencji. W czasoe wykładu profesor wyświetla slajdy, które studenci widzą na swoich tabletach czy laptopach. Profesor nagrywa wykłady, więc wszyscy studenci mogą je potem odtworzyć przygotowując się do egzaminów. Profesor uniwersytetu uczy studentów w sali wykładowej i przez internet. Jak firma Microsoft pomaga klientom – przykład 1, Wainhouse Research, “The Business Case for Videoconferencing,” 2002 2 iNACOL, “Fast Facts about Online Learning,” 2013 Uniwersytet Aleksandryjski, jedyna uczelnia z krajów arabskich w rankingu 200 najlepszych uniwersytetów na świecie, postanowił zwiększyć swoje możliwości kształcenia na najwyższym poziomie, wdrażając modelowy projekt kampusu elektronicznego. Uczelnia wdrożyła usługę Office 365, żeby wprowadzić wirtualne klasy. „Wdrożenie usługi Microsoft Office 365 pozwoliło nam zbliżyć się do naszego celu, jakim jest stworzenie modelowego elektronicznego kampusu z wszechstronną platformą e-learningu. W szczególności Microsoft Skype umożliwia naszym wykładowcom nauczanie w wirtualnych klasach i prowadzenie zajęć przez internet.” -- Dr. Mahmoud Gabr, CIO, Alexandria University 1,8Szacuje się, że w latach 2009-2010 w amerykańskich okręgach szkolnych 1 816 400 osób zarejestrowało się w systemie kształcenia na odległość na poziomie K-12 [od zerówek do szkół średnich].2 % mln • Zapewnij dostęp do edukacji na najwyższym poziomie uczniom z różnych regionów i stref czasowych • Zapewnij elastyczność tym uczniom, którzy mają skomplikowany rozkład różnych zajęć • Wykorzystuj w nauczaniu wiadomości błyskawiczne, połączenia głosowe i wideokonferencyjne • Obniż koszty nauczania Korzyści biznesowe
 39. 39. Cyfrowe notatniki Twórz treści i pracuj zespołowo w czasie zajęć w kompleksowym środowisku edukacyjnym. Daj uczniom możliwość wyszukiwania materiałów w internecie i udostępniania informacji kolegom, a nauczycielom możliwość sprawdzania i komentowania prac uczniów online, w czasie rzeczywistym. Za pomocą cyfrowych notatników można stworzyć uczniom i nauczycielom rozbudowane środowisko do pracy zespołowej. 58Pearson Foundation podaje, że 58% studentów woli podręczniki w formacie cyfrowym1 Uczeń przygotowuje prezentację na podstawie znalezionych informacji i udostępnia ją nauczycielowi. Jego nauczyciel na bieżąco to sprawdza i doradza uczniowi przez internet, co warto jeszcze dodać. Uczeń robi na tablecie notatki do zadania z geografii i szuka potrzebnych informacji. Jak firma Microsoft pomaga klientom – przykład 1, Digital Trends, “How Tablets Are Invading the Classroom,” 2012 2 FutureSource Consulting, “Tablets On The Upswing In Global Education Markets, Achieve 100% Growth,” 2014 Williston Northampton School w stanie Massachusetts jest domem dla 530 uczniów z 27 stanów USA i z 27 krajów. Szkoła poszukiwała rozwiązania komputerowego, które mogłaby wprowadzić dla wszystkim uczniów i nauczycieli. Wtedy odkryła urządzenie Surface Pro. "Za pomocą programu OneNote dzieci mogą wysłać wiadomość o treści ,Mam problem z pracą domową’, a wtedy otwieram mój notes – przy czym nie ma znaczenia, gdzie się znajdujemy – i zdalnie pomagam uczniowi w pracy domowej." -- Josh Seamon, nauczyciel matematyki, Williston Northampton School 7,9W drugim półroczu roku 2014 dla szkół podstawowych i średnich na całym świecie zakupiono 7,9 mln urządzeń przenośnych2 % mln • Na bieżąco przekazuj uczniom uwagi • Zapewnij dostęp do źródeł innych niż tradycyjne podręczniki • Udostępniaj i zapisuj materiały, żeby wszyscy uczniowie mieli do nich stały dostęp • Lepiej przygotuj uczniów do nowoczesnego środowiska pracy Korzyści biznesowe
 40. 40. Plan działania Dostępne oferty zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy (*) Klienci otrzymują środki, obliczane według liczby stanowisk, na opłacenie kwalifikowanych działań wdrożeniowych (przez Partnerów posiadających odpowiednie kompetencje lub MCS) - szczegóły oferty dostępne na stronie http://fasttrack.microsoft.com/pl- PL/office/onboard/offers (**) Zastosowano promocyjne ceny netto z uwzględnieniem rabatów. Ceny w dolarach za użytkownika miesięcznie. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od kraju i kanału. Odpłatne mogą być usługi uzupełniające, na przykład dodatkowa przestrzeń dyskowa, testy i zastosowania produkcyjne. Ceny nie uwzględniają ewentualnych opłat za zapewnienie łączności z Internetem. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Centrum Microsoft FastTrack przeprowadzi migrację poczty e-mail dla wszystkich kwalifikujących się skrzynek pocztowych klienta Opcja wdrożenia przeprowadzonego przez Partnera lub MCS* MIGRACJA POCZTY E-MAIL VOUCHER NA STANOWISKO LUB Oferta wdrożenia (Adoption Offer) Uaktualniasz usługę Office 365 do Sales Productivity? Nie masz doświadczenia z chmurą firmy Microsoft? Microsoft Dynamics CRM Online Professional – dodatek do usługi Office 365** 50 USD / użytkownika miesięcznie ** Microsoft Dynamics CRM Online Professional – dodatek do usługi Office 365** + Plan Office 365 E5 (Zawiera Power BI Pro) Dostępność od 1 grudnia 2015 85 USD /użytkownika miesięcznie ** Sales Productivity Dostępne dla nowych klientów, którzy kupują co najmniej 50 uprawnionych licencji Korzyści podczas wdrażania: Pomoc zdalna, w tym ocena infrastruktury, inicjowanie obsługi użytkowników, synchronizacja katalogów, przepływ poczty e-mail i aktywacja usług podstawowych FastTrack Kup Office w ramach programu licencjonowania grupowego (EES lub OVS-ES) Zapewnij wszystkim możliwość produktywnej pracy 100% wykładowców/ nauczycieli i pracowników administracyjnych Kup licencje grupowe dla Uzyskaj Office 365 ProPlus za darmo dla 100% Studentów/ uczniów, wykładowców/ nauczycieli i pracowników administracyjnych* Oferta ProPlus dla instytucji edukacyjnych Usługa Office 365 Education dla nauczycieli, studentów i uczniów Bezpłatny Office 365 Bezpłatnie Usługa Office 365 Education obejmuje: • Aplikacje Office Online – tworzenie i edycja dokumentów programu Word, OneNote, PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki • 1 TB przestrzeni dyskowej dla każdego użytkownika • Poczta elektroniczna klasy biznesowej, zawierająca skrzynki odbiorcze o pojemności 50 GB, kalendarz i kontakty • Skype dla firm z funkcją spotkań online bez limitów, wiadomościami błyskawicznymi oraz wideokonferencjami z jakością HD • Witryna intranetowa zespołu, portal wideo szkoły i szkolna sieć społecznościowa Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://products.office.com/pl-pl/academic/office- 365-education-plan
 41. 41. 4 2 O S I Ą G N I J W I Ę C E J KO R Z Y S TA J Ą C Z P O M O C Y PA R T N E R A F I R M Y M I C R O S O F T L U B D Z I A Ł U M I C R O S O F T S E R V I C E S Nawiąż współpracę z certyfikowanym partnerem firmy Microsoft lub działem Microsoft Services, którzy pomogą Ci: Określić potrzeby Twojej organizacji dotyczące produktywności biznesowej Opracować Success plan, żeby osiągnąć cele biznesowe dotyczące wydajności Wdrożyć ten plan, aby osiągnąć założone korzyści biznesowe Mierzyć postępy w realizacji planu i stosować iteracje, żeby zapewnić udane wdrożenie w całej organizacji
 42. 42. Warsztaty CIE Office 365 to praktyczne zajęcia, podczas których wraz ze swoimi współpracownikami czy partnerami biznesowymi poznajesz nasze rozwiązania w codziennych scenariuszach pracy. Czym są warsztaty CIE? Przekonaj się praktycznie, w jaki sposób stworzona przez firmę Microsoft platforma produktywności może sprostać twoim najpoważniejszym wyzwaniom biznesowym. Podczas warsztatów masz wrażenie, że znajdujesz się w realnym i komfortowym środowisku pracy. Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach CIE? Warsztaty CIE Office 365! Złóż wniosek o dedykowaną sesję na stronie microsoftcie.com lub ustal jej termin z opiekunem swojej firmy w Microsoft albo przedstawicielem naszego partnera. Jak zacząć?
 43. 43. VALUE DISCOVERY WORKSHOP Osiągaj więcej. Warsztaty Value Discovery Workshop pomagają łączyć priorytety biznesowe z nowoczesnymi możliwościami technologicznymi w taki sposób, żeby wnieść do instytucji maksymalną wartość. Dowiedz się więcej na stronie valuediscoveryworkshop.com. Zmniejszenie o 75% liczby naruszeń bezpieczeństwa danych 3,2 mln dolarów z tytułu skrócenia czasu podejmowania decyzji Zwiększenie produktywności pracowników mobilnych w 42% organizacji Już dzisiaj zaplanuj udział w warsztatach. Źródło: Forrester Total Economic Impact of Office 365 Study, 2014
 44. 44. http://fasttrack.office.com/
 45. 45. edukacja@microsoft.com

×