Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Radioaktivitet och halveringstid

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Radioaktivitet och halveringstid

 1. 1. Atomer och isotoper● I en atomkärna finns neutroner och protoner● Neutroner och protoner kallas även nukleoner● Antalet protoner bestämmer grundämnet● Om olika atomer av samma grundämne har olikamånga neutroner sägs de vara olika isotoper avgrundämnet● Man kan skriva en isotop med grundämnesbeteckningföljt av antalet nukleoner● T.ex. H-1, Cs-137, Co-60, U-238 osv113-05-01
 2. 2. Radioaktiva sönderfall● I en atomkärna förekommer olika krafter● Elektrostatiska krafter – vill spränga sönder kärnan● Kärnkrafter – håller ihop kärnan● Om krafterna inte är i balans vill atomkärnan skapabalans● Detta sker genom radioaktivt sönderfall● Vid radioaktiva sönderfall frigörs energi i form avstrålning 213-05-01
 3. 3. Isotoper● Isotoper kan delas in iStabila - strålareα - minus-strålareβ - pluss-strålareβ313-05-01
 4. 4. α-, β-, γ-strålning● α-strålning● Består av en He-kärna● Förekommer främst hos tunga atomkärnor● Atomkärnan sänder ut en tung kärna för att minska sin vikt● β-strålning – finns i två varianter: β-och β+● β-består av en elektron. Vid neutronöverskott skapas en proton aven neutron. Samtidigt skapas en elektron● Β+består av en positron. Vid neutronunderskott skapas en neutronav en proton. Samtidigt skapas en positron● γ-strålning● Efter ett α– eller β-sönderfall kan atomkärnan få ett tillfälligtenergiöverskott/hamna i ett exciterat tillstånd● Överskottsenergin skickas iväg som fotoner413-05-01
 5. 5. Enheten eV● γ-strålningen från Cs-137 har energin 1,06*10-16J● Enheten J är obekväm● Ny enhet: eV● 1 eV = 1,602•10-19J● Byt från J till eV:● γ-strålningen från Cs-137 har energin 662 keV513-05-01WeV = Wjoule ×1,602×10−19
 6. 6. Halveringstid och aktivitet● Radioaktivitet sker genom sönderfall● Radioaktiva atomkärnor sönderfaller oberoende av varandra● Aktivitet betecknas A och mäts i enheten 1 Bq = 1 Bequerel =ett sönderfall/s● Aktiviteten i ett preparat minskar exponentiellt med tiden● Man beskriver minskningshastigheten med begreppethalveringstid – t1/2● Halveringstid = den tid det tar för aktiviteten att gå ner tillhälften eller den tid det tar för hälften av atomerna attsönderfalla613-05-01
 7. 7. Formler713-05-01t1/2 =ln2λA(t) = A0 ×2−t/t1/2λ=sönderfallskonstant=sannolikheten för atten radioaktiv atomkärna skall sönderfallaBoken har en del formler med sönderfallskonstant. Eftersom halveringstid är ettvanligare använt begrepp kommer jag endast räkna med halveringstidN(t) = N0 ×2−t/t1/2A = aktivitet, N = antalet radioaktiva atomkärnor, t1/2 = halveringstid
 8. 8. Ett preparat har A=100 kBq och t1/2=5,2 år. Hur lång tid tardet innan aktiviteten är 12 kBq?813-05-01A(t) = A0 ×2−t/t1/2A0 =100×103BqA(t) =12×103Bqt1/2 = 5,2 År12×103=100×103×2−t/5,212×103100×103= 2−t/5,20,12 = 2−t/5,2ln0,12 = ln2−t/5,2ln0,12 = (−t / 5,2)×ln2ln0,12ln2=−t5,2−t = 5,2×ln0,12ln2= −15,9t =15,9 år
 9. 9. Räkneövning sid 346+348● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,14.15-14.18, 14.22913-05-01
 10. 10. Räkneövning sid 346+348● Följande uppgifter är lämpliga: 14.2-14.3, 14.9-14.12,14.15-14.18, 14.22913-05-01

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Vistas

Total de vistas

11.025

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

411

Acciones

Descargas

20

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×