Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

тестове история и цивилизация 6 клас

52.742 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

тестове история и цивилизация 6 клас

 1. 1. Указания за работаВсеки верен отговор носи по 1 точка. Скала за оценяване: 10 т. – отличен 8-9 т. – много добър 6-7 т. – добър 4-5 т. – среден под 4 т. – слабПреместване на следващия слайдВръщане на предишния слайдВръщане на съдържанието
 2. 2. Тест N 1: Българско възражданеТест N 2: БудителитеТест N 3: Българската освободителна революцияТест N 4: ОсвобождениетоТест N 5: Възстановяване на българската държаваТест N 6: Българският национален въпросТест N 7: Българската държава от Освобождението до края на ХIХвекТест N 8: Българската държава в началото на ХХ векТест N 9: България по време на войнитеТест N 10: България между двете световни войни – вариант 1Тест N 11:България между двете световни войни – вариант 2Тест N 12: България в годините на Втората световна войнаТест N 13: Модернизация на стопанския живот до средата на ХХвекТест N 14: Българското общество до средата на ХХ векТест N 15: България след Втората световна война
 3. 3. 1. Посочете с кой процес в историческото развитие на Европа съвпаданачалото на Българското възраждане. А) Средновековието; В) Просвещението; Б) Ренесанса; Г) съвременната епоха. 1 точка2. Каква стопанска дейност е изобразена на илюстрацията? А) занаятчийско производство; Б) земеделско производство; В) фабрично производство; Г) високотехнологично производство. 1 точка
 4. 4. 3. Какво е характерно за земеделието в българските земи презВъзраждането? А) използват се модерни машини; Б) данъците на хората, занимаващи се със земеделие са силно намалени; В) някои райони се специализират в отглеждането на определени култури; Г) земеделието е напълно унищожено. 1 точка4. Как са наричани земеделските стопанства в Османскатаимперия, в които се произвеждат големи количества стоки за пазара? А) фабрики; Б) заводи; Б) чифлици; Г) феодални имения. 1 точка
 5. 5. 5. Кое твърдение за настъпилите в българските земи през XVIII иХIХ век промени НЕ Е вярно?А) нараства броят на българските занаятчии в еснафите;Б) увеличава се нуждата от вълнени платове с въвеждането наредовна армия и чиновници по западен образец;В) рязко нараства броят на абаджиите и гайтанджиите;Г) занаятите западат поради кризата в Османската империя. 1 точка6. Добри Желязков от Сливен и Михалаки Гюмюшгердан отПловдив са: А) книжовници в Зографския манастир; Б) чиновници в османската администрация; В) фабриканти; Г) духовници. 1 точка
 6. 6. 7. Посочете причините за провалянето на реформите в Османскатаимперия през XVIII век.А) войните на империята с Австрия и Русия;Б) намесата на великите сили във вътрешните дела на империята;В) избухването на въстания на подвластните християнски народи;Г) съпротивата на ислямското духовенство и мюсюлманите срещуреформите. 1 точка8. Кой е този манастир? А) Рилски манастир; Б) Зографски манастир; В) Троянски манастир; Г) Плаковски манастир. 1 точка
 7. 7. 9. Какво научаваме от откъса от „Пътепис“ на Фериер дьо Совбьоф от 1788 г.?„... Базаргик (дн. Пазарджик) е красив град, доста приятен... Всред площадасе вижда градски часовник с камбана, която отброява часовете, нещо, коетосближава с християнския свят, защото турците не понасят това в религиятаси дори и за часовниците, чиято употреба не познават...“ А) в живота на града има елементи, които го сближават с този в Западна Европа; 1 точка Б) това е един изостанал, грозен град; В) градският часовник сближава града с Ориента; Г) българите в града не харесват часовника. 10. Кой велик българин е съвременник на Жан – Жак Русо, граф Пеняфлорида, Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин? А) отец Паисий; В) Неофит Бозвели; Б) Георги Раковски; Г) Васил Априлов. 1 точка
 8. 8. 1. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански са първитебудители, защото:А) се грижат за просветата и благоденствието на българите;Б) правят преписи на „История славянобългарска“;В) очертават най-важните задачи пред българската нация;Г) се занимават с книжовна и търговска дейност. 1 точка2. Коя е първата автобиографична книга в новата българскалитература?А) “Буквар с различни поучения “ на д-р Петър Берон;Б) „Житие и страдание на грешния Софроний“ на Софроний Врачански;В) „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски;Г) „Неделник“ на Софроний Врачански. 1 точка
 9. 9. 3. Какви източници използва Паисий Хилендарски за написванетона „История славянобългарска“?А) преписва от по-стари средновековни български книги;Б) превежда от сръбски и руски език жития на светци и търговскидоговори;В) събира стари документи от манастирските библиотеки исведения от исторически книги; 1 точкаГ) превежда западноевропейски документи.4. Какъв вид училища съществуват в българските земи доначалото на ХІХ в.?А) елино-български;Б) килийни към църкви и манастири; 1 точкаВ) класни училища;Г) специализирани училища.
 10. 10. 5. Кой е представен на портрета? А) авторът на стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“; Б) създателят на първата българска гимназия; В) създателят на първия български вестник; Г) авторът на „Рибен буквар“. 1 точка6. Кога и къде се открива първото взаимно училище в българскитеземи? А ) в Карлово през 1844 г.; Б) в Габрово през 1835 г.; 1 точка В) в Габрово през 1830 г.; Г) в Пловдив през 1870 г.
 11. 11. 7. Кой е първият български вестник и кой е негов създател?А) „Български орел “ – д–р Иван Богоров; 1 точкаБ) „Дунавски лебед“ – Георги Раковски;В) „Независимост“ – Любен Каравелов;Г) „Знаме“ – Христо Ботев.8. Кога е учредена Българската екзархия ?А) на 20 април 1876 г.;Б) на 3 март 1878 г.;В) на 28 февруари 1970 г.; 1 точкаГ) на 2 юни 1870 г.
 12. 12. 9. Попълнете името на българския духовник, извършил този забележителен акт в българската история.„На 3 април 1860 г. по време на великденската литургия в църквата „Св.Стефан“ в Цариград ............. не споменава името на патриарха. С този актбългарите обявяват, че отхвърлят напълно духовната власт на Цариградскатапартиаршия.“ А) Неофит Бозвели; В) Неофит Рилски; Б) Иларион Макариополски; 1 точка Г) Екзарх Антим I. 10. Как се нарича храмът на снимката и къде се намира? А) „Св. Неделя“ в София; Б) Св. Иван Рилски“ в Рилския манастир; В) „Св. Марина“ в Пловдив; Г) „Св. Стефан “ в Истанбул. 1 точка
 13. 13. 1. Кое въстание е организирано от Велчо Атанасов и Георги Мамарчев и кога? А) Първия Браилски бунт през 1841 г.; Б) Нишкото въстание през 1841 г.; В) Старозагорското въстание от 1875 г.; Г) Заверата в Търново през 1835 г. 1 точка 2. Кой български революционер описва тексът?„Роден в Котел. Участва в Руско – турската война от 1806-1812 г. По-късно еедин от организаторите на заверата за въстание в Търново, но е арестуван иизпратен на заточение. До края на живота си е заточеник и обмисля плановеза освобождение на България.“ А) Георги Бенковски; В) Хаджи Димитър; Б) Стефан Караджа; Г) Георги Мамарчев. 1 точка
 14. 14. 3. Кога и къде е организирана Първата българска легия?А) през 1858 г. в Браила;Б) през 1862 г. в Белград; 1 точкаВ) през 1868 г. в Атина;Г) през 1870 г. в Букурещ.4. Кой е авторът на „Привременен закон за народните горскичети“? 1точка А) Христо Б) Любен В)Васил Г) Георги Ботев Каравелов Левски Раковски
 15. 15. 5. За коя историческа личност се отнася написаното:„Роден в Котел. Създава план за освобождение на България. СформираПървата българска легия. Наричан е родоначалник на организиранотонационалноосвободително движение.“ А) Панайот Хитов; В) Васил Левски; Б) Георги Раковски; Г) Любен Кравелов. 1 точка 6. Бележитите българи, показани на фотографиите са: А) войводи на чета, преминала Дунав през 1868 г.; Б) апостоли на Априлското въстание; В) български опълченци; Г) водачи на въстание в Пирот и Ниш. 1 точка
 16. 16. 7. Каква нова идея внася Васил Левски в революционнотодвижение? А) разработва планове за въстание като търси помощ от съседните държави;Б) уверен е в готовността на българите да вдигнат революциянезабавно;В) смята, че свободата може да се постигне с мирни средства;Г) изгражда тайни комитети, които да подготвят българите завсеобщо въстание. 1 точка8. Кое твърдение за дейността на Васил Левски НЕ Е вярно?А) създава „Закон за народните горски чети за 1867-мо лето“;Б) включва се в четата на Панайот Хитов като знаменосец;В) изгражда мрежа от тайни комитети в българските села и градове; Г) прави две обиколки на България и се запознава с настроенията на българите. 1 точка
 17. 17. 9. Кой момент от българската история представя картината? А) боят за Стара Загора; Б) защитата на Шипченския проход; В) слизанато на четата на Христо Ботев на дунавския бряг; Г) падането на Плевен. 1 точка 10. Кой е авторът на стиховете и за кого се отнасят: А) автор Христо Ботев – Раковски;„Плачи! Там близо край град Софиястърчи, аз видях, черно бесило, Б) автор Добри Чинтулов – Васили твой един син, Българийо, Левски;виси на него със страшна сила.“ В) автор Иван Вазов – Христо Ботев; Г) автор Христо Ботев – Васил 1 точка Левски.
 18. 18. 1. Решение за вдигане на въстание в България през пролетта на 1876 г.взема: А) Българският революционен комитет; Б) Вътрешната революционна организация; В) събранието в Оборище; Г) Гюргевският комитет. 1 точка2. В кой революционен окръг подготовката на Априлското въстание енай-успешна? А) Първи – Търновски; В) Трети – Врачански; Б) Втори – Сливенски; Г) Четвърти – Пловдивски. 1 точка
 19. 19. 3. Кой участник в Априлското въстание е автор на текста:„Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушкитегърмят... и юнаците се целуват един други по улиците...“ А) Георги Бекновски; В) Панайот Волов; Б) Бачо Киро Петров; Г) Тодор Каблешков. 1 точка 4. Кои са апостоли в Четвърти революционен окръг? А) Панайот Волов и Георги Бенковски; 1 точка Б) Стефан Стамболов и Захари Стоянов; В) Иларион Драгостинов и Георги Бенковски; Г) Тодор Каблешков и Георги Бенковски.
 20. 20. 5. С каква цел великите сили започват конференция в Цариград вкрая на 1876 г.?А) заставени са от българите, които искат да бъдат свободни;Б) за да осъдят жестокостите при потушаване на Априлскотовъстание;В) за да решат българския въпрос без съгласието на Османскатаимперия;Г) стремят се към мирно разрешаване на българския въпрос чрезсредствата на дипломацията. 1 точка6. Кои са съюзниците на Русия във войната срещу Османскатаимперия от 1877-1878 г.?А) Сърбия и Румъния; В) Германия и Франция;Б) Гърция и Англия; Г) Австрия и Англия. 1 точка
 21. 21. 7. Кога и къде е обявена Руско – турската освободителна война?А) на 3 март 1878 г. в Цариград;Б) на 12 април 1877 г. в Кишинев; 1 точкаВ) 20 април 1876 г. в Петербург;Г) на 27 юни 1877 г. в Москва.8. Кой руски генерал е назначен закомандир на Българското опълчение?А) Николай Столетов;Б) Йосиф Гурко;В) Михаил Скобелев;Г) Михаил Драгомиров. 1 точка
 22. 22. 9. Отбележете вярната хронологична последователсност насъбитията от Освободителната война (1877-1878 г. ).А) боевете за Шипка, освобождението на София, превземането наПлевен, зимното преминаване на Балкана;Б) освобождението на София, зимното преминаване наБалкана, превземането на Плевен, боевете за Шипка;В) боевете за Шипка, превземанато на Плевен, зимнотопреминаване на Балкана, освобождението на София; 1 точкаГ) превземането на Плевен, боевете за Шипка, зимнотопреминаване на Балкана, освобождението на София.10. Защо протестират българите пез 1878 г.?А) българските територии са разкъсани на пет части; 1 точкаБ) поради недоволство от политиката на Русия;В) заради претенциите на Османската империя;Г) защото Българското княжество е васално.
 23. 23. 1. Временното руско управление има за цел: А) да помогне на българите при възстановяване на държавата; 1 точка Б) да присъедини България към Русия; В) да продължи войната с Османската империя; Г) да наложи руския модел на държавно управление.2. Учредителното събрание във Велико Търново има за задача: А) да вземе решение по националния въпрос; Б) да избере български княз; 1 точка В) да приеме конституция; Г) да реши съдбата на Временното руско управление.
 24. 24. 3. Първото Велико народно събрание започва работа на:А) 20 април 1876 г.;Б) 17 април 1879 г.; 1 точкаВ) 1 юни 1878 г.;В) 6 септември 1885 г.4. Според Търновската конституция, върховен законодателенорган в България е:А) князът; В) Министерският съвет;Б) Върховният съд; Г) Народното събрание. 1 точка
 25. 25. 5. Търновската конституция има демократичен характер, защото:А) определя България като монархия;Б) гарантира разделянето на законодателната, изпълнителната исъдебната власт и дава широки права и свободи на гражданите;В) въвежда двукамарен парламент;Г) определя княза за главнокомандващ на армията. 1 точка6. Първото правителство на Княжество България е:А) съставено изцяло от либерали;Б) от средите на консерваторите;В) коалиционно;Г) служебно. 1 точка
 26. 26. 7. Характеристиките „дело недостойно„ и „Паметник на егоизма“се отнасят за:А) Лондонския протокол; В) Санстефански договор;Б) Берлински договор; Г) Гюлхански хатишериф. 1 точка8. Историческата карта представя границите на България според:А) Санстефанския договор;Б) Берлинския договор;В) Букурещкия договор;Г) Лондонския договор. 1 точка
 27. 27. 9. През 1879 г. се създават следните политически партии:А) Народна и Консервативна;Б) Консервативна и Либерална; 1 точкаВ) Либерална и Народнолиберална;Г) Народна и Народнолиберална.10. Според Търновската конституция избирателни права имат:А) всички мъже;Б) мъжете и жените, които притежават имот;В) всички мъже, навършили 21 години; 1 точкаГ) мъжете, навършили 30 години.
 28. 28. 1. С кое събитие е свързана датата 5 октомври 1878 г.?А) с избухването на Първата балканска война;Б) с началото на Кресненско – Разложкото въстание; 1 точкаВ) със създаването на първия кометет „Единство“;Г) с обявяването на Сръбско – българската война.2. Най – важната задача за българските управляващи и цялотообщество от Освобождението до 1912 г. е:А) официалното признаване на княза;Б) спазването на Конституцията;В) решаване на националния въпрос; 1 точкаГ) възстановяване на отношенията с Русия.
 29. 29. 3. Съединението на Княжество България и Източна Румелия еподготвено от:А) правителството на Княжество България;Б) БРТЦК; 1 точкаВ) руските офицери в Източна Румелия;Г) Великите сили.4. Кои са активни участници в съединисткото движение през 1885 г.?А) Захари Стоянов, Иван Андонов ;Б) Георги Бенковски, Панайот Волов;В) Коста Паница, Иларион Драгостинов;Г) Иван Андонов, Тодор Бурмов. 1 точка
 30. 30. 5. Чрез страниците на кой печатен орган се разпростаняватидеите за Съединението?А) в. „Български орел“‘ В) в. „Борба“‘Б) в. „Независимост“; Г) в. „ Дунавски лебед“. 1 точка6. Сръбско – българската война се води от България:А) за да завладее нови територии;Б) за да защити Съединението; 1 точкаВ) по настояване на Русия;Г) за да освободи завладените от Сърбия земи.
 31. 31. 7. Кога и къде избухва Илинденско – Преображенското въстание?А) на 5 октомври 1878 г в Кресна;Б) на 23 октомври 1893 г. в Солун; 1 точкаВ) на 2 август 1903 г. в Македония;Г) на 19 август 1903 г. в Софийско.8. Организатор на Илинденско –Преображенското въстание е ВМОРО.Сред създателите на тази организация е:А) Екзарх Йосиф I;Б) Дамян (Даме) Груев;В) Трайко Китанчев;Г) Любен Каравелов. 1 точка
 32. 32. 9. Кое е пропуснатото в текста?Чл.1. Целта на Българските македоно – одрински революционни комитети епридобиване на пълна ................................... на Македония и Одринско.“ А) генерална реформа; В) военна намеса; Б) политическа автономия; Г) национална защита. 1 точка 10. Илинденско – Преображенското въстание в Македония и Одринско: А) довежда до освобождението на българите в Македония и Тракия; Б) е жестоко потушено; В) Османската империя дава автономия на района; Г) присъединява Македония и Одринско към България. 1 точка
 33. 33. 1. Княз Александър I Батенберг е детрониран от русофилсконастроени офицери на: А) 9 август 1886 г.; В) 19 февруари 1886 г.; Б) 6 септември 1885 г.; Г) 2 ноември 1885 г. 1 точка2. Суспендиране означава: А) доброволно отказване на монарх от престола; Б) вътрешен въоръжен конфликт в държавата между различни политически сили или срещу държавата; В) отмяна на закон без парламентарно решение; Г) състояние на нестабилност в държавата. 1 точка
 34. 34. 3. След абдикацията на княз Александър I Батенберг България сеуправлява от: А) представители на руското офицерство; Б) регентство; 1 точка В) председателя на Народното събрание; Г) комитет, избран от великите сили.4. Коя група политици са водачи на Либералната партия? А) Петко Р. Славейков и Петко Каравелов; Б) Константин Стоилов и Григор Начович; В) Димитър Греков и Драган Цанков; Г) Петко Каравелов и Константин Стоилов. 1 точка
 35. 35. 5. За коя историческа личност се отнася текстът?„ Роден е в Търново. Участва в националноосвободителното движение презВъзраждането, в борбата срещу решенията на Берлинския конгрес и катодоброволец в Сръбско – българската война от 1885 г. Като министър –председател и лидер на Народнолибералната партия отстоява твърдосамостоятелността и независимостта на България. Убит е от политическитеси противници. “ А) Петко Каравелов; В) Стефан Стамболов; Б) Константин Стоилов; Г) Петко Р. Славейков. 1 точка 6. Управлението на Стефан Стамболов се отличава с: А) бурно развитие на стопанството; Б) обявяване независимостта на България; В) обявяване на Съединението; Г) толерантност към политическите противници. 1 точка
 36. 36. 7. На 25 юни 1887 г:А) абдикира княз Александър I Батенберг;Б) на власт идва правителство на Народнолибералната партия;В) Третото Велико народно събрание без съгласието на великите силиобявява Фердинанд Сакс Кобург Готски за български княз;Г) се сформира правителство начело с Константин Стоилов. 1 точка8. Кое НЕ Е вярно за управлението на д–р Константин Стоилов?А) възстановени са дипломатическите отношения с Русия;Б) продължена е политиката на държавен протекционизъм;В) в Македония са назначени български владици;Г) избухва Илинденско – Преображенското въстание. 1 точка
 37. 37. 9. Протекционизъм се нарича:А) намесата на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна отспециални закони и чрез други мерки за пряко насърчение на стопанскоторазвитие;Б) дейността за разпространение на истинни или лъжливи идеи и ученияс цел да се привлекат симпатизанти.В) преобразуването на собствеността върху предприятията отдържавна в частна;Г) привилегията да се продават дадени стоки по определени цени безконкуренция. 1 точка10. Изложението в Пловдив през 1892 г. има за цел да:А) да се представят достиженията на българската научна мисъл;Б) да се изложат творбите на бългаските художници;В) да се стимулират българското земеделие и промишленост; Г) да се насърчи развитието на българската култура. 1 точка
 38. 38. 1. Коя е тази сграда?А) Софийския университет;Б) Българската народна банка;В) Народното събрание;Г) Княжеския дворец. 1 точка 2. Кое от изброените събития е от началото на ХХ век?А) детронацията на княз Александър I Батенберг;Б) Кресненско – Разложкото въстание;В) обявяване независимостта на България;Г) управление на Народнолибералната партия начело със СтефанСтамболов. 1 точка
 39. 39. 3. Кое НЕ Е вярно според Берлинския договор за статута наКняжество България?А) самостоятелно, васално на султана трибутарно княжество;Б) независимо княжество;В) няма право да сключва търговски и политически договори;Г) няма право да участва в международни конференции. 1 точка4. Княз Фердинанд е признат официално за български държавенглава от великите сили и Турция след:А) избирането му за владетел от III Велико народно събрание през 1887 г.;Б) кръщението на престолонаследника Борис в православната вяра;В) обявяване на независимостта на България през 1908 г.;Г) сближение с руската империя. 1 точка
 40. 40. 5. Независимостта на България е обявена на:А) 22 септември 1908 г. в Търново; 1 точкаБ) 20 юли 1903 г. в Солун;В) 22 септември 1908 г. в София;Г) 6 септември 1885 г. в Пловдив.6. Кое НЕ Е вярно за Второто правителство наНароднолибералната партия (Стамболовисти), което идва навласт през 1903 г.:А) установява тесни икономически и политически връзки с Русия;Б) за пръв път в българската история се приема Закон за защита наженския и детския труд;В) обръща голямо внимание на армията;Г) парламентът приема Закон за спомагателните каси наработниците. 1 точка
 41. 41. 7. След обявяване на българската независимост владетелят приема титлата „цар на българите“. Кой е монархът?А) Александър I Б) Фердинанд I В) Борис III Г) Симеон II 1 точка 8. В началото на ХХ век в българското политическо пространство се утвърждава: А) тоталитарен режим; В) многопартийна система; Б) „режим на пълномощията“; Г) двупартийна система. 1 точка
 42. 42. 9. В областта на външната политика в началото на ХХ век Българиявъзприема линия на : А) съюз с Австро – Унгария; Б) сближаване с Османската империя; В) сближаване с Русия; Г) подготовка за война с Османската империя. 1 точка10. Независимостта на България е обявена по време на управлениетона: А) Демократическата партия с министър – председател Александър Малинов; Б) Народнолибералната партия с министър – председател Стефан Стамболов; В) Народнолибералната партия с министър – председател Димитър Греков; Г) Демократическата партия с министър – председател Андрей Ляпчев. 1 точка
 43. 43. 1. Коя е причината за възникване на Балканския съюз? А) за да се разреши тракийският въпрос; Б) България се съюзява със Сърбия за война срещу Гърция; В) за да се обединят балканските държави за война срещу Турция; Г) България се съюзява с Гърция за война срещу Сърбия. 1 точка 2. Каква информация получаваме от историческия извор?„Сърбия признава на България правото на територията източно от Родопите ир. Струма, а България на Сърбия – правото на територията северно и западноот Шар планина и Родопите, Архипелага и Охридското езеро ....“ А) Сърбия признава правата на България над цяла Македония. Б) България се съгласява да дели тероторията на Македония; В) Сърбия признава на България правото на територията западно от Родопите; Г) България признава правата на Сърбия над цяла Македония. 1 точка
 44. 44. 3. Кога започва Балканската война? А) на 10 октомври 1912 г.; Б) на 5 октомври 1912 г.; 1 точка В) на 30 ноември 1911 г.; Г) на 30 октомври 1912 г.4. За пръв път авиацията се използва за военни цели през Първатабалканска война от: А) Сърбия; Б) Германия; В) Англия; Г) България. 1 точка
 45. 45. 5. Кога започва Междусъюзническата война?А) 5 октомври 1912 г. ;Б) 16 юни 1913 г. ; 1 точкаВ) 28 юли 1913 г.;Г) 29 септември 1918 г.6. Защо Междусъюзническата война се определя като “националнакатастрофа“?А) България загубва Северна Добруджа;Б) българският цар абдикира;В) от България са отнети територии, дава хилядижертви, стопанството ѝ е напълно разстроено;Г) в страната избухват бунтове. 1 точка
 46. 46. 7. През 1915 г. България се присъединява към Централните сили повреме на управлението на правителството начело с: А) Иван Евстатиев Гешов; Б) Васил Радославов; 1 точка В) Стоян Данев; Г) Александър Стамболийски.8. По време на Първата световна война България воюва с: А) Сърбия, Румъния и Гърция; Б) Румъния, Сърбия и Турция; 1 точка В) Гърция, Турция и Румъния; Г) Гърция, Сърбия и Турция.
 47. 47. 9. Ньойският мирен договор урежда отношенията между:А) Османската империя и балканските държави след Балканската война;Б) България и страните – победителки в Първата световна война;В) Османската империя и страните – победителки в Балканската война;Г) България и страните – победителки в Междусъюническата война. 1 точка10. Единствената загуба на българската армия по време на войните занационално обединение е при: А) Люлебургаз; Б) Одрин; В) Булаир; Г) Добро поле. 1 точка Български войници
 48. 48. 1. Ньойският мирен договор е подписан от министър – председателя:А) Васил Б) Стоян В) Андрей Г) АлександърРадославов Данев Ляпчев Стамболийски 1 точка2. Кога е подписан Ньойският мирен договор?А) 27 ноември 1919 г.; В) 17 май 1913 г.;Б) 28 юли 1913 г.; Г) 14 октомври 1915 г. 1 точка
 49. 49. 3. През периода 1920–1923 г. България се управлява от правителство на: А) Демократическия сговор; В) БЗНС; Б) Деветнадесетомайците; Г) Народния блок. 1 точки4. С какво събитие са свързани датата 16 април 1925 г. и църквата„Света Неделя“ в София? Църквата „Св. Неделя“ съвременен А) коронацията на цар Борис III; вид Б) обявяване на абдикацията на цар Фердинанд; В) кръщение на престолонаследника; Г) атентат, извършен от комунистите. 1 точка
 50. 50. 5. Кои са приоритетите на българската външна политика през 20–теи 30 – те години на ХХ век?А) преодоляване на последиците от Ньойския договор;Б) съюз с Германия; В) съюз със Съветския съюз; Г) противопоставяне на съседните държави. 1 точка6. Управлението на Деветнадесетомайците се отличава с: А) разпускане на парламента, забрана на политическите партии; Б) спазване на конституцията; В) съхраняване и поддържане на местното самоуправление; Г) отслабване властта на монарха. 1 точка
 51. 51. 7. Кое НЕ Е вярно за управлението на Народния блок?А) правителството е съставено от пет политически партии;Б) управлява съобразно Търновската конституция;В) спечелва парламентарните избори;Г) ограничава дейността на партиите и свободата на словото. 1 точка 8. Правителството на Народния блок е свалено чрез преврат, извършен от политически кръг „Звено“ и Военния съюз, на: А) 9 юни 1923 г.; В) 16 април 1925 г.; Б) 19 май 1934 г.; Г) 23 септември 1923 г. 1 точка
 52. 52. 9. По време на личния режим цар Борис III: А) назначва безпартийни кабинети; Б) управлява с укази; В) разпуска Народното събрание; Г) суспендира конституцията. 1 точка 10. За управлението на кое правителство се отнася текстът?„ Прекратяват се репресиите срещу политическите опоненти, обявява сеполитическа амнистия, нараства ролята на Народното събрание. Мотото наминистър – председателя „Со кротце, со благо“ ясно показва умеренатаполитика, към която се стремят управляващите.“ А) на Андрей Ляпчев; В) на Александър Стамболийски; Б) на Никола Мушанов; Г) на Александър Цанков. 1 точка
 53. 53. 1. Историческата карта съдържа информация за:А) държавните граници споредЛондонския договор;Б) държавните граници според Ньойскиядоговор;В) държавните граници споредБукурещкия договор;Г) държавните граници споредКрайовската спогодба. 1 точка 2. Правителството на БЗНС е свалено чрез преврат на: А) 16 април 1925 г.; В) 9 юни 1923 г.; Б) 19 май 1934 г.; Г) 27 ноември 1919 г. 1 точка
 54. 54. 3. Кое твърдение за самостоятелното управление на БЗНС е вярно:А) разпуска се Народното събрание;Б) ликвидирани са политическите партии;В) реформите на земеделците се одобряват от всички обществени слоеве;Г) правителството насърчава кооперативното движение. 1 точка4. Къде и кога се появява идеологията на фашизма?А) в Германия след края на Първата световна война;Б) в Италия след края на Първата световна война;В) в Съветския съюз преди Първата световна война;Г) в България преди Първата световна война 1 точка
 55. 55. 5. Правилото „Со кротце, со благо“ прилага в управлението правителството начело с:А) Александър Б) Андрей В) Александър Г) КимонСтамболийски Ляпчев Цанков Георгиев 1 точка 6. Противопоставянето сред българското общество е най-силно по време на управлението на: А) Андрей Ляпчев; В) Александър Цанков; Б) Александър Стамболийски; Г) Никола Мушанов. 1 точка
 56. 56. 7. Балканският пакт е съюз между:А) Румъния, Югославия, Черна гора и Гърция;Б) Румъния, Югославия, Гърция и Турция;В) България, Румъния, Югославия и Черна гора;Г) България, Сърбия, Гърция и Черна гора. 1 точка8. Ново явление в българския политически живот в периода междудвете световни войни е:А) създаване на политически обединения;Б) „роене“ на политическите партии;В) създаване на партия на българските земеделци;Г) създаване на няколко либерални партии. 1 точка
 57. 57. 9. За управлението на кое правителство се отнася текстът?„ Продължава политиката на демократизиране на политическия живот;разширяват се действията на политическите партии; осигурява се свобода напечата; обявява се против комунистическата партия и фашизиранитеорганизации.“ А) на Никола Мушанов; В) на Андрей Ляпчев; Б) на Александър Цанков; Г) на Кимон Георгиев. 1 точка 10. Коя историческа личност е изобразена на фотографията? А) цар Фердинанд; Б) Кимон Георгиев; В) Александър Цанков; Г) цар Борис III. 1 точка
 58. 58. 1. Кой министър – председател подписва договора за присъединяванена България към Тристранния пакт?А) Кимон Георгиев;Б) Георги Кьосеиванов;В) Богдан Филов;Г) Никола Мушанов. 1 точка2. Кога България се присъединява към Тристранния пакт?А) 1 март 1941 г.;Б) 1 септември 1939 г.;В) 7 септември 1940 г.;Г) 22 юни 1941 г. 1 точка
 59. 59. 3. Защо България влиза в Тристранния пакт? А) поради настояването на цар Борис III; Б) за да изпълни съюзните си задължения спрямо Антихитлеристката коалиция; В) за да избегне военен конфликт с Германия; Г) за да изпълни съюзните си задължения спрямо Антантата. 1 точка4. Кои държави подпомагат връщането на Южна Добруджа наБългария? А) Германия, Италия и Франция; Б) Германия, Англия и Съветски съюз; В) Германия, Италия и Япония; Г) Германия, Унгария и Румъния. 1 точка
 60. 60. 5. По силата на кой документ Южна Добруджа се връща в пределитена България?А) Лондонски договор от 17 май 1913 г.;Б) Крайовска спогодба от 7 септември 1940 г.;В) Тристранен пакт от 1 март 1941 г.;Г) Ньойски договор от 27 ноември 1919 г. 1 точка6. Внезапната смърт на цар Борис III довежда до:А) политическа криза в държавата;Б) поемане на цялата власт от сина му Симеон II;В) нахлуване на германските войски в България;Г) нахлуване на съветските войски в България. 1 точка
 61. 61. 7. Коя е липсващата дума в текста?„ В памет на благородните българи – екзарх СтефанСофийски, митрополитите Кирил Пловдивски, Неофит Видински, СофронийТърновски, други духовници и Димитър Пешев – подпредседател наНародното събрание, които се бориха и успяха да спасят ...... в България повремето на Втората световна война.“ А) арменците; В) българите; Б) турците; Г) евреите. 1 точка 8. След смътта на цар Борис III е назначено регентство в състав: А) Кимон Георгиев, ген.Владимир Стойчев, Богдан Филов; Б) Богдан Филов, княз Кирил, ген. Никола Михов; В) Кимон Георгиев, княз Кирил, ген. Никола Михов; Г) Богдан Филов, княз Кирил, Никола Мушанов. 1 точка
 62. 62. 9. На територията на коя държава сеосъществява най-значимата победа наПърва българска армия през Вторатасветовна война – Дравската епопея?А) Унгария;Б) Югославия; Разузнавачи от 41-и пехотенВ) Германия; полк - Драва Соболч, 1945 г.Г ) Румъния. 1 точка10. Военновъздушните сили на коидържави бомбандират София преззимата на 1943-1944 г.?А) Гърция и Турция;Б) СССР и САЩ;В) Великобритания и Гърция;Г) САЩ и Великобритания. 1 точка
 63. 63. 1. В началото на ХХ век в българското общество преобладават :А) едри земеделски собственици;Б) средни земеделски собственици;В) дребни земеделски собственици;Г) едри индустриалци. 1 точка2. Под израза „Стопанско чудо в сърцето на Балканите“ се разбира:А) бурния икономически подем на българското стопанство;Б) откриването на Първото българско земеделско – промишленоизложение;В) откриването на първата ВЕЦ на Балканския полуостров;Г) създаването на първите български банки. 1 точка
 64. 64. 3. Първият трамвай е пуснат през януари 1901 година в:А) Пловдив; В) Русе;Б) Варна; Г) София. 1 точка4. В коя сфера в края на ХIХ и началото на ХХ век се чувстватнай-силно модернизацията и стопанският напредък в България?А) индустрия; В) земеделие;Б) търговия; Г) транспорт. 1 точка5. В периода между двете световни войни в България се появява:А) въздушният транспорт;Б) железопътният транспорт;В) автомобилният транспорт;Г) тръбопроводният транспорт. 1 точка
 65. 65. 6. Какво означава понятието „протекционизъм“?А) дейност за разпространение на истинни или лъжливи идеи и ученияс цел да се привлекат симпатизанти;Б) направление в литературата и изкуството, което отстоява пълнои правдиво изобразяване на действителността;В) намеса на държавата в сферта на икономиката, подкрепяна отспециални закони и чрез други мерки за пряко насърчение настопанското развитие;Г) творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такивавъпроси. 1 точка7. Новата социална група, появила се след Освобождението е:А) индустриалните работници; В) занаятчиите;Б) търговците; Г) земеделците. 1 точка
 66. 66. 8. За какво свидетелства историческия извор?„Чл. 5. Общи облаги, от които се ползват всички промишлени предприятия, са:а) Безплатно ползване на водна сила, когато последната не е частнопритежание...б) Безмитен внос на всички машини, машинни части, инструменти ипринадлежности...д) Отстъпване безплатно на свободни държавни, окръжни или общинскиместа, потребни за постройката на предприятието ...Чл. 9. Всички обществени учреждения ... са длъжни да си доставляват отместните индустриални предприятия предметите, от които иматнужда, доколкото такива предмети се намират в страната, даже когато бъдат с15 % по-скъпи от иностранните.“ А) за политика на държавата за подкрепа на местната индустрия; Б) за проблеми с използването на водата; В) за наличието на голямо производство на машини и инструменти; Г) за липсата на терени за построяване на предприятия. 1 точка
 67. 67. 9. В периода на икономическа стабилизация (1924 – 1929 г.):А) тежката промишленост става водещ стопански отрасъл;Б) нараства зърнопроизводството;В) търговията замира;Г) извършва се национализация на земеделските земи. 1 точка10. Кой е главният чуждестранен пазар за българските продукти впериода между двете световни войни?А) Германия;Б) Великобритания;В) Съветски съюз;Г) Италия. 1 точка
 68. 68. 1. Първият химн на България е...А) „Шуми Марица“; В) „Мила Родино“;Б) Де е България; Г) Край Босфора. 1 точка 2. Коя културна институция е представена на фотографията: А) Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Б) Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“; В) Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Г) Народен театър „Иван Вазов“. 1 точка
 69. 69. 3. След Освобождението в България се откриват: А) класни училища; В) професионални училища; Б) гимназии; Г) девически училища. 1 точка 4. За кой български писател се отнася текстът?„Роден на 18 юли 1877 г. в село Байлово, Софийско. Рожденото му име еДимитър Иванов Стоянов. Наричан е „певец на българското село“. Автор е напървия български детски фантастичен роман – „Ян Бибиян“, повестта„Гераците“, много разкази, приказки за деца като „Дядоватаръкавичка“, „Трите баби“, „Чохеното контошче“ и др. А) Ангел Каралийчев; В) Йордан Йовков; Б) Елин Пелин; Г) Ран Босилек. 1 точка
 70. 70. 5. Коя група творци са известни български поети?А) Стоян Венев, Борис Ангелушев;Б) Пейо Яворов, Димчо Дебелянов;В) Кръстьо Сарафов, Владимир Трендафилов;Г) Борис Христов, Христина Морфова. 1 точка6. Към коя обществена групапринадлежат хората наснимката?А) чиновници;Б) земеделци;В) занаятчии;Г) работници. 1 точка
 71. 71. 7. Кой е автор на картината „На нож“ („Атака“), посветена на Балкаснката война? А) Ярослав Вешин; Б) Владимир Димитров – Майстора; В) Цанко Лавренов; Г) Златю Бояджиев. 1 точка8. Кога са прекарани първите телефонни връзки в България? А) в началото на ХХ век; Б) в периода между двете световни войни; В) в края на ХIХ век; Г) след Втората световна война. 1 точка
 72. 72. 9. Кой български поет и публицист, участник в Първата световнавойна, известен с левите си убеждения, изчезва безследно през 1925г. ? А) Димчо Дебелянов; Б) Пейо Яворов; В) Христо Смирненски; Г) Гео Милев. 1 точка10. „Българан е галант“ е:А) първият български игрален филм;Б) първата българска опера;В) първият български роман;Г) първият български балет. 1 точка
 73. 73. 1. Превръщането на частни предприятия и имущество в държавничрез отнемане от собствениците им; одържавяване се нарича процесътна:А) окупация; В) национализация;Б) индустриализация; Г) репарация. 1 точка2. Коя личност Народният съд НЕ осъжда на смърт?А) княз Кирил;Б) ген. Дамян Велчев;В) Богдан Филов;Г) Никола Петков. 1 точка
 74. 74. 3. Кога и поради каква причина в България се провеждареферендум?А) 8 септември 1946 г.– за промяна на формата на държавно управление;Б) 9 септември 1944 г. – за излизане от войната;В) 10 ноември 1989 г. – за промяна на собствеността върху банките;Г) 10 ноември 1989 г. – за промяна на собствеността върху земята. 1 точка4. Едноличен лидер на българската държава и на БКП впродължение на почти тридесет години е:А) Кимон Георгиев; В) Тодор Живков;Б) Георги Димитров; Г) Васил Коларов. 1 точка
 75. 75. 5. За коя историческа личност се отнася описанието?„Военен деец, държавник и политик, роден е в Пазарджик. В началото на 30-те години на ХХ век е сред ръководителите на Политически кръг „Звено“.Два пъти е министър – председател на България – от 19 май 1934 г. до 22януари 1935 г. и от 9 септември 1944 г. до 23 ноември 1946 г.“ А) Никола Мушанов; В) Георги Димитров; Б) Кимон Георгиев; Г) Тодор Живков. 1 точка 6. Какво е характерно за българската външна политика до края на 80- те години на ХХ век? А) обвързана е със САЩ; Б) напълно е обвързана със Съветския съюз; В) напълно е самостоятелна; Г) обвързана е с Германия. 1 точка
 76. 76. 7. Кои са български космонавти?А) Георги Иванов и АлександърАлександров;Б) Васил Коларов и Вълко Червенков;В) Николай Гяуров и Никола Гюзелев;Г) Радой Ралин и Ивайло Петров. 1 точка8. Кой е световноизвестен български спортист?А) Веселин Маринов;Б) Васко Василев;В) Веселин Топалов;Г) Димитър Стоянов. 1 точка
 77. 77. 9. За кой български художник се отнася текстът?„Роден е в Стара Загора. Известен преди всичко съссвоите исторически и баталникартини, основоположник е на българската военнаживопис. Творбите му често са използвани заилюстрации в енциклопедии и учебниципо А) Димитър Гюдженов; българска история.“ Б) Захари Зограф; В) Александър Жендов; Г) Светлин Русев. 1 точка 10. Кога е възстановена Българската Партиаршия? А) 1878 г; Б) 1953 г.; Б) 1944г.; Г) 2001 г. 1 точка
 78. 78. Източници:1. Димитрова, С., К. Стойчева. История на нова България, учебно помагало за 6 клас, С. Сиела, 20042. Стоянова, П., В. Карамихова, М. Босева. Тренировъчни и изпитни тестове по история и цивилизация за 6 клас. ,С. , АзБуки – Просвета, 20103. Костадинова, П., П. Стоянова. Тестови задачи по история и цивилизация за 6 клас за национална проверка, С., Просвета, 2010 http://kids.bgtreasures.net http://wikipedia.org http://lostbulgaria.com http://sofiapost.net http://www.bg-history.info http://old.duma.bg http://www.agencia-sliven.com http://septemvri23.com http://globusnews.net http://portal-bg1.ning.com http://ilieva-dabova.blogspot.com.es/2012/08/6.html http://ilieva-dabova.blogspot.com.es/2012/08/6_24.html http://didaktor.ru http://www.emes.es

×