Publicidad

българската възрожденска култура

17 de Dec de 2011
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a българската възрожденска култура(20)

Publicidad

Más de Iliana Ilieva-Dabova(20)

Publicidad

българската възрожденска култура

 1. План на урока 1. Книгата – прозорец към света на новото време: А) печатни книги; първи издатели; Б) възникване на читалищата; В) раждане на модерната българска литература 2. Вестникът – модерното средство за общуване: А) първо българско списание – „Любословие“ на Константин Фотинов - Смирна; Б) първи български вестник – „Български орел“ на д-р Иван Богоров - Лайпциг 3. Раждането на модерното българско изкуство
 2. Какви духовни промени настъпват в Западна Европа през XV – XVIII в.? Kаква книжовна дейност развиват Васил Априлов и Неофит Рилски? Подобно на Ренесанса в Западна Европа, Българското възраждане е време на дълбоки промени в духовния живот. В тази епоха се поставя началото на модерната българска култура. Неделник
 3. Книгата – прозорец към света на новото време В българските земи се появяват печатните книги, които достигат до хиляди хора. Превеждат се от чужди езици учебници, популярни книги за наука, повести, пиеси. Модерните европейски знания и идеи достигат до българите. Първите издатели и търговци на книги са Христо Г. Данов и Драган Минчов в Пловдив. Издаването на книги е скъпо и рисковано начинание – печатат се в чужбина или Цариград и всеки издател Христо Г. Данов сам разнася и продава книгите си.
 4. „Съсредоточия на най-просветените и най-деятелни за напредъкът на народността ни български сили." Марин Дринов В Лом, Свищов, Ш умен, а по – късно и на много други места се създават читалища – специални места за четене, които осигуряват Читалище „Виделина“ в Пазарджик, основано достъп до през 1862 година. Съвременен вид книги, вестници и списания.
 5. Оформя се и модерният български език. Все повече хора се приобщават към четенето. Ражда се модерната българска литература. Стиховете на Найден Геров, Добри Чинтулов, Петко Славейков създават поетични традиции. Нейн връх са поемите на Христо Ботев. Първата печатна преса в България на Никола Карастоянов, 1828 г.
 6. Първите наши разкази и повести са дело на Любен Каравелов и Илия Блъсков. Първите театрални пиеси от Добри Войников, Васил Друмев и др. се поставят от любители актьори. Първият български оркестър е основан през 1851 г. от унгареца Михай Шафран в Шумен.
 7. Вестникът – модерното средство за общуване Д-р Иван Богоров издава първия наш вестник „Български орел“ през 1846 г. в Лайпциг.
 8. Първото наше списание „Любословие“ излиза през 1844 г. в Смирна (дн. Измир, Турция). Негов автор е Константин Фотинов.
 9. Раждането на модерното българско изкуство Живеещ в условия на политически и икономически гнет, до началото на XIX век българинът познава само образите от иконите и олтарните дърворезби.
 10. Някои от зографите, повлияни от духа на новото време, разчупват каноните и творят по нов начин. Най-прочут сред тях е Захари Зограф.
 11. Български младежи отиват да учат изобразително изкуство в чужбина. Завърнали се след обучението си в родината, тези млади хора създават първите истински картини и портрети в българската живопис.
 12. Самоуки майстори строители създават истински шедьоври на новото строителство. Сред тях изпъкват имената на майстор Никола Фичев (Кольо Фичето) и майстор Генчо Кънчев.
 13. 1. Кои са причините за развитието на българската книжнина през Възраждането? 2. Проследи развитието на възрожденския печат: начало, издатели, вестници, роля в обществото. 3. Кои са най-известните учени и творци от Възраждането? В коя област работят? 4. През коя година се създава?... Първите читалища 1856 г. „История славянобългарска“ 1762 г. Габровското училище 1835 г. Списание „Любословие“ 1844 г.
 14. Отнеси имената на културните дейци към техните портрети. П.Р.Славейков Захари Зограф Домашна работа. Проучи творчеството на един модерен български художник (по избор) – Станислав Добри Доспевски, Николай Павлович, Георги Данчев. К. Фотинов Иван Богоров Чинтулов
Publicidad