Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

החיים ברשת

255 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

החיים ברשת

 1. 1. ‫הבטוח‬ ‫האינטרנט‬ ‫יום‬2016 • ‫אילן‬ ‫רגב‬-‫הסייבר‬ ‫יחידת‬,‫חוף‬ ‫מחוז‬
 2. 2. ‫ברשת‬ ‫בריונות‬-‫סיפור‬‫אמיתי‬ • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 3. 3. ‫שנפגע‬ ‫מי‬ ‫יד‬ ‫ירימו‬ ‫שעלתה‬ ‫שלו‬ ‫מתמונה‬ ‫הסכמתו‬ ‫ללא‬ ‫לרשת‬? ‫מי‬ ‫יד‬ ‫ירימו‬‫מביניכם‬‫יש‬ ‫או‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫בטלפון‬ ‫תמונה‬ ‫חברה‬,‫הזו‬ ‫התמונה‬ ‫שאם‬ ‫לרשת‬ ‫תעלה‬–‫החבר‬/‫ה‬ ‫מאד‬ ‫להיפגע‬ ‫עלולים‬?
 4. 4. ‫בנושא‬ ‫פועלת‬ ‫המשטרה‬ ‫איך‬?
 5. 5. ‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬ ‫למה‬? •‫המתבצעות‬ ‫פליליות‬ ‫עבירות‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫מכלול‬ ‫קיים‬ ‫אלקטרוניים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬(‫מחשב‬,‫סלולר‬, ‫טאבלט‬,‫וכו‬') •‫הקורבנות‬ ‫כלפי‬‫ביותר‬ ‫קשה‬ ‫פגיעה‬ ‫ונפשית‬ ‫חברתית‬,‫מקרי‬ ‫קיצוניים‬ ‫ובמקרה‬ ‫התאבדות‬.
 6. 6. ‫עבירה‬ ‫מהי‬? ‫מחדל‬ ‫או‬ ‫מעשה‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האסור‬
 7. 7. ‫לעבירה‬ ‫הנחשבת‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫הפיזי‬ ‫בעולם‬,‫לעבירה‬ ‫נחשבת‬ ‫מבוצעת‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מכשירים‬ ‫באמצעות‬ (‫מחשב‬,‫סלולרי‬,‫טאבלט‬,‫וכו‬') ‫החברתית‬ ‫וברשתות‬. ‫את‬ ‫ביצעת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫בעצמך‬ ‫העבירה‬,‫אך‬ ‫ו‬ ‫לה‬ ‫שותף‬ ‫היית‬/‫לא‬ ‫או‬ ‫למניעתה‬ ‫פעלת‬,‫ייתכן‬ ‫על‬ ‫בעבירה‬ ‫ומדובר‬ ‫החוק‬.
 8. 8. ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫מהי‬?
 9. 9. ‫מחשב‬ ‫עבירות‬ ‫עבירות‬ ‫סוגי‬ ‫עבירות‬‫הענישה‬ ‫מחשב‬ ‫נגד‬-3-5‫שנים‬ (‫ע‬ ‫נאמר‬"‫שקבע‬ ‫הדין‬ ‫מפסקי‬ ‫באחד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫י‬)
 10. 10. ‫למחשב‬ ‫פריצה‬=‫אישיים‬ ‫בפרטים‬ ‫שימוש‬,‫מידע‬ ‫מאגרי‬,‫סיסמאות‬ ‫גניבת‬,‫ועוד‬ ‫בנק‬ ‫חשבונות‬ ‫פשעים‬ ‫הינן‬ ‫מחשב‬ ‫עבירות‬‫אמיתים‬
 11. 11. ‫ומכשירים‬ ‫מחשב‬ ‫באמצעות‬ ‫עבירות‬ ‫פלאפונים‬ ‫כגון‬ ‫אלקטרוניים‬ •‫תכנים‬ ‫הפצת‬(‫סרטונים‬,‫תמונות‬,‫מלל‬)‫פוגעניים‬ ‫ומשפילים‬ •‫איומים‬,‫והטרדות‬(‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫גם‬) •‫סחיטה‬ •‫בפרטיות‬ ‫פגיעה‬ •‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫הוצאת‬ •‫פדופיליה‬ ‫התחזות‬ •‫ועוד‬... ‫עבירות‬ ‫סוגי‬
 12. 12. ‫להתחזות‬ ‫דוגמא‬,‫הטרדה‬ ‫באיומים‬ ‫וסחיטה‬ ‫מינית‬ ‫ברשת‬ ‫בת‬ ‫נערה‬13‫היתה‬‫מנויה‬ ‫באתר‬ "‫מקושרים‬"–‫להיכרויות‬ ‫אתר‬ ‫נוער‬ ‫לבני‬. ‫פנייה‬ ‫קבלה‬ ‫הנערה‬"‫מחיילת‬" ‫בת‬18‫רינת‬ ‫בשם‬,‫שלמעשה‬ ‫בן‬ ‫קבע‬ ‫איש‬ ‫הייתה‬30. ‫עם‬ ‫התכתבה‬ ‫הנערה‬"‫החיילת‬" ‫מצלמה‬ ‫להפעיל‬ ‫ממנה‬ ‫ובקשה‬ ‫בגופה‬ ‫ולגעת‬.‫הנערה‬ ‫לבסוף‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫איומים‬ ‫וקבלה‬ ‫נסחטה‬ ‫ברשת‬ ‫יופץ‬ ‫שלה‬ ‫שהסרטון‬. ‫קבע‬ ‫האיש‬:‫נעצר‬,‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫נגדו‬ ‫הוגש‬ ‫באינטרנט‬ ‫מין‬ ‫בעבירות‬,‫באיומים‬ ‫סחיטה‬, ‫עליו‬ ‫נגזר‬ ‫תועבה‬ ‫ופרסום‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫ופיצוי‬ ‫מאסר‬ ‫שנתיים‬40,000₪.
 13. 13. • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 14. 14. ‫משפילים‬ ‫סרטונים‬ ‫העלאת‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ ‫לכם‬ ‫מוכרים‬ ‫האם‬? ‫דעתכם‬ ‫מה‬? ‫מצלמים‬ ‫הייתם‬ ‫אתם‬ ‫גם‬ ‫האם‬? ‫לרשת‬ ‫מעלים‬ ‫הייתם‬ ‫האם‬? ‫החוק‬ ‫על‬ ‫עבירה‬ ‫זו‬ ‫לדעתכם‬ ‫האם‬?
 15. 15. ‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬ ‫פרסום‬ ‫א‬-‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬-‫פרסום‬ ‫תצלומו‬‫של‬‫אדם‬‫ברבים‬‫בנסיבות‬‫שבהן‬ ‫עלול‬‫הפרסום‬‫להשפילו‬‫או‬‫לבזותו‬,‫או‬ ‫פרסומו‬‫של‬‫דבר‬‫הנוגע‬‫לצנעת‬‫חייו‬‫האישיים‬ ‫של‬‫אדם‬,‫לרבות‬‫עברו‬‫המיני‬,‫מצבו‬ ‫הבריאותי‬‫או‬‫התנהגותו‬‫ברשות‬‫היחיד‬.‫הינו‬ ‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הגנת‬‫הפרטיות‬‫עונש‬‫עד‬5 ‫שנות‬‫מאסר‬‫ואפשרות‬‫לתביעה‬‫אזרחית‬ ‫ב‬-‫עבירה‬‫על‬‫חוק‬‫הטרדה‬‫מינית‬-‫פרסום‬ ‫תצלום‬‫סרט‬‫או‬‫הקלטה‬‫של‬‫אדם‬‫המתמקד‬ ‫במיניותו‬‫בנסיבות‬‫שבהם‬‫הפרסום‬‫עלול‬ ‫להשפיל‬‫את‬‫האדם‬‫ולבזותו‬‫ולא‬‫ניתנה‬ ‫הסכמה‬‫לפרסום‬‫מדובר‬‫בעבירה‬‫על‬‫חוק‬ ‫למניעת‬‫הטרדה‬‫מינית‬‫שהעונש‬‫עליה‬‫הוא‬5 ‫שנות‬‫מאסר‬ ?‫אומר‬ ‫החוק‬ ‫מה‬
 16. 16. ‫ב‬ ‫לתוקפו‬ ‫נכנס‬ ‫המינית‬ ‫ההטרדה‬ ‫לחוק‬ ‫התיקון‬-8.1.2014 ‫ונקרא‬"‫הסרטונים‬ ‫חוק‬" ‫מיני‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫סרטונים‬ ‫העלאת‬ ‫תופעת‬ ‫הינה‬ ‫לחוק‬ ‫הרקע‬
 17. 17. ‫הקורבן‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬:‫פחד‬,‫בושה‬,‫סחיטה‬,‫ועוד‬ ‫איומים‬. ‫הפוגע‬ ‫על‬ ‫ההשלכות‬:‫מעצר‬,‫פלילי‬ ‫בתיק‬ ‫להסתיים‬ ‫העלולים‬ ‫חקירה‬
 18. 18. ‫אותי‬ ‫שיתפו‬ ‫אם‬ ‫לעשות‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫חבר‬ ‫על‬ ‫פוגעני‬ ‫סרטון‬ ‫או‬ ‫בתמונה‬? •‫לעשות‬ ‫לא‬Like‫או‬Share •‫שמדובר‬ ‫לשולח‬ ‫לומר‬ ‫לפרסם‬ ‫ושיפסיק‬ ‫פוגע‬ ‫בפרסום‬!!! •‫הלאה‬ ‫אותו‬ ‫להעביר‬ ‫לא‬ •‫אותו‬ ‫למחוק‬ •‫למבוגר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לדווח‬
 19. 19. ‫לעשות‬ ‫עלי‬ ‫מה‬ ‫נפגע‬ ‫חש‬ ‫אני‬ ‫אם‬? •‫עזרה‬ ‫לקבל‬ ‫לפנות‬–‫הפגיעה‬ ‫עם‬ ‫לבד‬ ‫להישאר‬ ‫לא‬ •‫ל‬‫אחראי‬ ‫מבוגר‬ ‫עם‬ ‫ולהתייעץ‬ ‫ספר‬ –‫הורה‬,‫מורה‬,‫יועצת‬,‫וכו‬' •‫משטרה‬ ‫תחנת‬ ‫בכל‬ ‫תלונה‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ –‫מלווה‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫לבוא‬ ‫רצוי‬ –‫בחקירה‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬ ‫אשר‬ ‫חומר‬ ‫כל‬ ‫להביא‬ ‫כגון‬:‫מסך‬ ‫צילומי‬,‫של‬ ‫תדפיסים‬ ‫ההתכתבות‬,‫קבצים‬,‫וכו‬'.
 20. 20. ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫המשטרה‬ ‫מה‬? •‫בחקירה‬ ‫לפתוח‬- •‫עבירה‬ ‫שנעברה‬ ‫חשד‬ ‫ויש‬ ‫במידה‬- –‫העבירה‬ ‫מבצע‬ ‫איתור‬ –‫החשודים‬ ‫חקירת‬ –‫ציוד‬ ‫של‬ ‫והחרמה‬ ‫תפיסה‬(‫מחשב‬,‫נייד‬,‫טאבלט‬,‫וכד‬') ‫העברה‬ ‫בוצעה‬ ‫שממנו‬ –‫הציוד‬ ‫בדיקת‬(‫מהמחשב‬ ‫התוכן‬ ‫הוצאת‬/‫נייד‬) –‫הסרה‬ ‫ולבקשת‬ ‫ראיות‬ ‫לקבלת‬ ‫הפגיעה‬ ‫בוצעה‬ ‫שבהם‬ ‫לאתרים‬ ‫פניה‬ ‫התכנים‬ ‫של‬ –‫ביותר‬ ‫ומורכב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫ברשת‬ ‫מאתרים‬ ‫פוגעני‬ ‫תוכן‬ ‫הסרת‬
 21. 21. ‫ממחשב‬ ‫עקבות‬ ‫להסתיר‬ ‫ניתן‬ ‫האם‬? ‫מוחלטת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫באינטרנט‬ ‫האנונימיות‬. ‫הבית‬ ‫לכתובת‬ ‫גם‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫מהאינטרנט‬. ‫ע‬ ‫לאינטרנט‬ ‫מחובר‬ ‫מחשב‬ ‫כל‬"‫ייחודית‬ ‫כתובת‬ ‫י‬ ‫הנקראת‬:Internet Protocol) IP address.) ‫ה‬IP‫המחשב‬ ‫של‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫מעין‬ ‫הוא‬ ‫לאתר‬ ‫אפשר‬ ‫באמצעותו‬‫כל‬‫מחשב‬
 22. 22. ‫הפלילי‬ ‫הרישום‬ ‫השלכות‬ •‫פלילי‬ ‫לרישום‬(‫גם‬ ‫הנקרא‬"‫תיק‬ ‫פתיחת‬)"‫קיימות‬ ‫עתידכם‬ ‫על‬ ‫השלכות‬: –‫מובחרות‬ ‫ליחידות‬ ‫גיוס‬/‫בצה‬ ‫מסווגות‬"‫ל‬ –‫הדורשים‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬"‫יושר‬ ‫תעודת‬( "‫משרדי‬ ‫ממשלה‬,‫הביטחון‬ ‫כוחות‬) –‫דין‬ ‫עריכת‬ ‫כגון‬ ‫מסויימים‬ ‫מקצועות‬–‫לעסוק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫פלילי‬ ‫רישום‬ ‫קיים‬ ‫אם‬ ‫בהם‬
 23. 23. ‫סיכום‬ ‫סרטון‬: • ‫הסרטון‬ ‫להפעלת‬ ‫לחץ‬
 24. 24. ‫לסיכום‬ •‫תשתית‬ ‫היא‬ ‫והרשת‬ ‫האינטרנט‬– •‫תחילה‬ ‫במחשבה‬ ‫מעשה‬ ‫סוף‬-‫קשה‬ ‫ברשת‬ ‫פגיעה‬ ‫לתקן‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ •‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫בחוסר‬ ‫לעשות‬ ‫שעלולים‬ ‫טעויות‬ ‫כנערים‬–‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫ולהפריע‬ ‫להשפיע‬ ‫עלולות‬
 25. 25. ‫חיוניים‬ ‫טלפונים‬ ‫משטרה‬ ‫מוקד‬-100. ‫המשטרתי‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬-‫תחנות‬ ‫רשימת‬ ‫וטלפונים‬–www.police.gov.il

×