Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Vurdering for læring i praksis

4.269 visualizaciones

Publicado el

Praktiske tips og metodikk for en formativ vurderingspraksis.
Presentasjonen brukes til mine 2 timers webseminarer om emnet.

Publicado en: Educación
 • If you’re struggling with your assignments like me, check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. After I was continuously complaining to my family and friends about the ordeals of student life. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Vurdering for læring i praksis

 1. 1. Vurdering for læring i praksis Kursholder: Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com Tlf: 930 90 486Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 2. 2. Kilder • Trude Slemmen Wille m.fl • Dylan Wiliam • Udirs nettside om vurdering for læring • Egen erfaring og praksisInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 3. 3. De ulike tidsspennene (Olga Dysthe) Skolens planer for vurdering bør gjenspeile de ulike tidsspennene, slik at man ser sammenhengen mellom detaljene og helheten.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 4. 4. 5 strategier for formativ vurdering • Avklare, dele og forstå læringsmål og suksesskriterier • Legge til rette for effektive klasseromsdiskusjoner, aktiviteter og oppgaver som lokker frem bevis for læring • Sørge for feedback som gir økt læring • Aktivere elevene som ressurser for hverandre • Aktivere elevene som eiere av sin egen læring Leahy, Lyon, Thompson & Wiliam, 2005, min oversettelse Vurdering foregår ikke formativt før vurderingsinformasjonen faktisk brukes av lærer og elev i det videre arbeidet. Dylan WiliamInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 5. 5. Noen praktiske tips Husk: stor metodefrihet, men vær trofast mot prinsippene!Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 6. 6. Mål og kriterier Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. (Black & Wiliam)Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 7. 7. Læringsmål? Vite at islams hellige bok heter Koranen Kunne fortelle om Ivar Aasen Kunne forklare forskjellen på et rektangel og et triangel Hva kjennetegner et godt mål?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 8. 8. Fra kompetansemål til læringsmålKompetansemål: (norsk 10. trinn)• gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere• vurdere egne og andres muntlige framføringer• formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjonLæringsmål:Du skal kunne holde et muntlig foredrag der du presenterer en bok du har lestDu skal kunne vurdere andres foredrag og gi dem gode tips til forbedringerEr dette gode målformuleringer? Hvem har formulert dem?Hva vil det si å nå disse målene? Hvem avgjør det?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 9. 9. Tips: La elevene lage kriteriene • IGP-metoden • Idémyldring • Sortering • Lage oversikt Når kan elevene delta i utforming av kriterier? Ved oppstarten eller underveis? Avhengig av tema og forkunnskaper/tidligere erfaring.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 10. 10. Tips: formuler kriterier som spørsmål INNHOLD FREMFØRING • Forteller du litt om forfatteren? • Snakker du høyt og tydelig? • Forteller du hva boken handler om uten • Unngår du for mange småord som eeh, å røpe for mye? mmm, jo, også, så…? • Beskriver du spenningskurven i boken? • Prater du fritt uten manus? • Beskriver du hovedpersonen(e) i • Holder du øyekontakt med publikum? boken? • Har du et kroppsspråk som viser • Gir du gode eksempler på virkemidler? engasjement og ikke forstyrrer publikum? • Forteller du hvordan du likte boken, og begrunner du meningene dine? • Har du laget en oversiktlig og god Power Point med bilder og stikkord? Enkle å bruke til egenvurdering og hverandrevurderingInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 11. 11. Tips: lag personlige målsettinger Skriv 2 personlige mål som er utfordrende, men mulige for deg å nå: 1. 2. → rom for individrelatert vurderingInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 12. 12. Tips: bruk rubrikker og skjemaer underveis Egnet til formativ eller summativ vurdering?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 13. 13. Tips: vis elevene kjennetegn på kvalitet• Sjekklister med kriterier Eks: Forsøksrapport i naturfag• Rubrikker med kjennetegn Eks: Rubrikk naturfagrapport, Norsk halvårsvurdering• Modeller! (tidligere oppgaver, lydfiler, autentiske eksempler…)Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 14. 14. Tips: vær omringet av kriterier og modeller• På veggene i klasserommet• Som bokmerke i elevenes bøker• På læringsplattformen – bilder – video• ….Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 15. 15. Lokk frem bevis for læring underveis Ved hjelp av varierte klasseromsaktiviteter får vi oversikt over hva elevene kan. På bakgrunn av dette kan elevene og vi tilpasse undervisningen videre. nær sammenheng mellom VfL og planlegging!Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 16. 16. Tips: Ingen hender når læreren spør! Husk: tilfeldig tildeling av ordet! Hjelpemidler: • kurv med navnelapper • kopp med ispinner med navn på • regneark med tilfeldig trekning fra liste • ….. Still åpne spørsmål og vent! La elevene tenke og drøfte med sidemannen. Ikke spill bordtennis med en elev, men la elevene spille ball med hverandre!Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 17. 17. Tips: Planlegg gode spørsmål • Åpne spørsmål – "Hva er likt og ulikt med….?" – "Hvorfor….?" – "Hvordan vil dere forklare…?" • Bruk påstander i stedet for spørsmål – "Alle firkanter er rektangler" – "Kongen har ingen makt" – Solen er universets sentrum" Kan spørsmålsteknikk være et tema for kollegaveiledning og - observasjon?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 18. 18. Tips: Alle svarer• "Tommel opp"-metodenSvakhet: selvevaluering er upålitelig…Løsning: kognitive, ikke affektive spørsmålsstillinger!• ABCD-kort (for spørsmål med flere riktige svaralternativer)• Minitavler eller blanke ark• UtgangsbillettInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 19. 19. Tips: Fargede kopper Mens elevene jobber selvstendig: Rød kopp = jeg trenger hjelp Gul kopp = jeg er litt usikker Grønn kopp = dette klarer jeg fint Elevene må aktivt forholde seg til sitt eget arbeid!Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 20. 20. Tips: Tolkende lytting Lærer: Hvilken av disse brøkene er minst: 1/6, 2/3, 1/3 eller 1/2? Elev: 1/6 Lærer: Hvilken av disse brøkene er størst: 4/5, 5/8, 3/4 eller 7/10? Elev: 3/4 Hva kan dette svaret bety?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 21. 21. Tips: Selvrettende tester Kan gi elever og lærere verdifull informasjon underveis. Husk: • flere enn tre svaralternativer • flere enn ti spørsmål små muligheter for å "gjette" riktige svar Sorter testene i ulike områder, så er det lettere å se hvor forbedringspotensialet er.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 22. 22. Tips: la elevene lage tester og spørrespill • I grupper på 3-4 elever – individuelt – gruppen samles om de beste spørsmålene – leverer til læreren, som setter sammen en ny test eller et spillInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 23. 23. Elevens oppsummering• En utvalgt elev får i oppgave å oppsummere timen• Noterer underveis, lager eventuelt også spørsmål til klassen• Besvarer spørsmål fra klassen, eventuelt ved hjelp av medeleverInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 24. 24. Hva kjennetegner god feedback? • Så rask som mulig • Fokus på det som er bra • Kvalitet foran kvantitet • Knyttet til oppgaven, ikke eleven • Oppfordrer til handling, ikke følelser Elevens bruk av feedback er avhengig av: • forståelse - skjønner eleven hva du mener? • nytteverdi - hva får eleven igjen for å forholde seg til kommentaren? • mestringsfølelse - "kan jeg klare det…?" • relasjonen til lærerenInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 25. 25. Tips: Skrivedag i stedet for terminprøve• Motiverte elever ("dette gjelder!")• En hel dag til oppgaven• Mulighet for fleksibel organisering og frigjøring av lærere• læreren får gitt sin vurdering underveis• Mindre "rettebyrde" for læreren etterpå Juks eller læring? Husk: Vi forventer at elevene gjør sitt beste ved første innlevering. Derfor bør denne tas med i vurderingen.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 26. 26. Tips: Elevene dokumenterer La elevene skrive ned vurderingen han/hun har fått muntlig: • Logg (hver dag, hver uke…) – hva har du lært? – hvilke tips har du fått? • Oppsummering etter muntlig prøve • Oppsummering etter elevsamtale Samle den skriftlige dokumentasjonen ett sted, f.eks i læringsplattformen.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 27. 27. Tips: Elevene retter sine egne prøver • "Hvordan gikk det?" - umiddelbart svar • Læringseffekt ved felles gjennomgang av prøven • Mulighet til å oppklare misforståelser og feil før man er i gang med neste tema • Frigjør lærerens tid! • Læreren kan bruke resultatene som utgangspunkt for videre planleggingInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 28. 28. Tips: Hvor trykker skoen? Innhold Struktur Språk Grammatikk Petter 1 2 1 1 Silje 1 0 1 1 Marius 2 2 1 2 Arve Miriam Beate Christoffer Systematisk kartlegging for tilrettelegging i neste omgangInger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 29. 29. Tips: La eleven sammenlignes med seg selv I stedet for karakterer, kan vi gi elevene +, - eller = for å vise om de har hatt fremgang siden sist eller ikke. Hva skjer? Svake elever kan like ofte få + som de sterke, og de sterke trigges til å lære enda mer.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 30. 30. Tips: Feilsøking • Lærer samler inn elevenes utkast og markerer feil • Elevene må selv klassifisere feilene (kommafeil, verbbøying, dobbel konsonant osv) • Elevene setter seg sammen med medelever som har andre feiltyper Hva kan oppnås med denne metoden?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 31. 31. Tips: Ikke ta meg - ta kameraten min!• Hverandrevurdering ved hjelp av sjekkliste• Medeleven har ansvar for å sjekke ut alle deler av besvarelsen er OK før innlevering til lærerenTil hvilke typer oppgaver egner dette seg?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 32. 32. Tips: Sammen er vi best! • Elevene har besvart en oppgave, hatt en prøve eller lignende. • Læreren samler inn, men kommenterer ikke. • I neste time setter elevene seg i grupper på 4, og læreren deler ut deres besvarelser + en tom besvarelse. Gruppen skal så komme frem til en så god felles besvarelse som mulig. • Til slutt går klassen gjennom oppgaven, og alle gruppene får presentere noen av sine svar.Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486
 33. 33. Tips: la elevene velge presentasjonsformVi kan ikke måle elevenes kompetanse, men den kompetansen deviser oss. Kari Smith, UiB, 2010 Rollespill? Læringssamtale i gruppe? Praktisk oppgave? Kan man likevel ha felles kriterier?Inger.Alice.Andersen@Norconsult.com, tlf 930 90 486

×