Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Soba za novinare na veb sajtu pr agencije

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Soba za novinare na veb sajtu pr agencije

 1. 1. “ Soba za novinare” na sajtu PR agencije predlog unapređenja odnosa sa medijima Miloje Sekuli ć www.internetagencija.rs
 2. 2. Za što sedite na ovom predavanju? <ul><li>A tako je lepo na Paliću danas  </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/ef5MYS
 3. 3. O čekujete da nešto novo saznate i naučite ! <ul><li>Bitno je i korisno saznavati nove stvari! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/4jTR6L
 4. 4. Danas vam predstavljam... <ul><li>www.prtopresscommunicationtool.com </li></ul><ul><li>To je : </li></ul><ul><li>Potpuno inovativan alat… </li></ul><ul><li>… zasnovan na cutting adge tehnologiji… </li></ul><ul><li>… koji sublimira najnaprednijoj tendencije PR struke … </li></ul><ul><li>… i u sebe integri še globalno sprovedena istraživanja ... </li></ul><ul><li>... najboljih PR praksi svetskih Top 100 korporacija ... </li></ul><ul><li>… daju ći vam tako konkurentsku prednost !  </li></ul>
 5. 5. Sem toga... <ul><li>On ne postoji! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/h5SyFA
 6. 6. Za ovih 15 min ne ćete naučiti ništa novo ! <ul><li>Zaista nemam ništa revolucionarno da vam saopštim! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/g8PjRj
 7. 7. Jel’ nas ovaj zeza??? <ul><li>Ne mrtav sam ozbiljan ! </li></ul><ul><li>Al’ stvarno n emam ništa novo za vas. </li></ul><ul><li>Ako ostanete u sali nećete dobiti ni jednu informaciju koju do sada niste znali.  </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/hAvNW7
 8. 8. Umesto toga <ul><li>Prisetimo se svi zajedno šta imamo a ne koristimo! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/eGSrLD
 9. 9. Razmislimo kako da to iskoristimo! <ul><li>Možemo li uklapanjem postojećih alata, servisa , procesa i postupaka stvoriti nešto novo ? </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gXuT9k
 10. 10. To vam se dragi moji zove… <ul><li>INOVACIJA </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gJKUSM
 11. 11. <ul><li>Inoviranje je … </li></ul><ul><li>Profitiranje, na neki način , od latentnog potencijala ideja koje su nove za vašu organizaciju. (CENTRIM, UK – http:// centrim.mis.brighton.ac.uk ) </li></ul><ul><li>Ključne reči u definiciji: </li></ul><ul><ul><li>Profitiranje </li></ul></ul><ul><ul><li>Latentni potencijal ideja </li></ul></ul><ul><ul><li>Nove za vašu organizaciju </li></ul></ul>DEFINICIJA INOVACIJE *prezentacija je uzeta, uz dozvolu vlasnika, odavde http://bit.ly/gqHEcR
 12. 12. Kako beše naziv ovog predavanja? <ul><li>“ Soba za novinare” na sajtu PR agencije </li></ul><ul><li>predlog unapređenja odnosa sa medijima </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/h9HqNM
 13. 13. Šta su “odnosi sa medijima”? <ul><li>Zavisi š ta vi ho ć ete da budu ! </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gOaDWf i odavde http://bit.ly/g1p9Mi
 14. 14. Pametnjakoviću a kako ti to radiš? <ul><li>www.naslovi.net / kliping / </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/dJMVDr
 15. 15. Evo ovako: <ul><li>[power blogger] ...tražio sam o d Mileusne neki press materijal, reče da još nije spremio </li></ul><ul><li>[ja] ... sto se press materijala tice mislim da ga uopste necemo praviti voleo bi da svi koji hoce da objave to urade posto probaju , pa da iznesu svoje utiske </li></ul><ul><li>[ja] ...vise ce nam poslala uraditi jedna autenticna recenzija nego deset copy-paste </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/gnNbK9
 16. 16. Pre đi napokon na stvar? <ul><li>OK, OK, ... Koji to latentn i potencijal imamo? </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/hsg81Z
 17. 17. A. Materijal u elektronskom obliku <ul><li>Faksove je malo teže “oka čiti na internet ” </li></ul>*slika je ukradena odavde http://anse.rs/4x13nM
 18. 18. B. Imamo veb sajtove (više -manje ) <ul><li>Spisak PR agencija u Srbiji http://bit.ly/bUAiH9 </li></ul>
 19. 19. C. Korporativni sajtovi imaju “novinarske sobe” <ul><li>Nau č ili smo da save t ujemo klijentima da su obavezne </li></ul>*slika je napravljena ov de http://bit.ly/f1sPUy
 20. 20. D . Znamo da postoje “servisi za distribciju PR saop š tenja” <ul><li>PR Newswire www.prnewswire.com </li></ul><ul><li>PR Objave www.probjave.com </li></ul>
 21. 21. E. U pravljenju jednog sam i učestvovao <ul><li>Servis za pripremu i distribuciju (prvenstveno) fotografija i vesti www.infolink.rs </li></ul>
 22. 22. Šta nam je činiti? <ul><li>A+B+C+D+E </li></ul>
 23. 23. Šta bi time dobili? <ul><li>Otvaranje novog kanala komunikacije sa medijima </li></ul><ul><li>Povećanje broja objava </li></ul><ul><li>Veću “vidljivost” na internetu klijenata ali i agencija </li></ul>Kada bi kompanije redovno objavljivale vesti i ažurirale materijale na svojim veb sajtovima povremeno bi ih posećivao da bi &quot;bio u toku&quot; *septembar 2006.
 24. 24. Jel ’ vas zanima ova tema ? <ul><li>Javite se da vam po šalj e m više materijala  </li></ul>
 25. 25. Kad tako lepo sve z na š što to nisi i uradio? <ul><li>Hajde da o tome pričamo uz kafu </li></ul>*slika je ukradena odavde http://bit.ly/fWGD9E
 26. 26. Da se ti malo ne ložiš previše na veb? <ul><ul><li>Iskreno nisam siguran  </li></ul></ul>*credits Ivica Koren http://on.fb.me/h9GK8H
 27. 27. Posle 10 godina “ života od veba ” ( tribute to @torbica ) di žeš ruke? <ul><ul><li>Ma jok, nik a da nisam bio sigurniji da je to budućnost!  </li></ul></ul>*credits Ivica Koren http://on.fb.me/h9GK8H
 28. 28. Hvala na pa žnji! svuda na vebu milojesekulic

×