Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Kreativno preduzetnistvo

1.598 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: PYMES y liderazgo
 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Kreativno preduzetnistvo

 1. 1. Kreativno preduzetništvoKreativno preduzetništvo - Šta jedna FDUovka radi u inženjerskom startapu -- Šta jedna FDUovka radi u inženjerskom startapu - Kristina Jazinka NikolićKristina Jazinka Nikolić LINK Grupa Beograd, SRBLINK Grupa Beograd, SRB 29/03/201429/03/2014
 2. 2. Preduzetništvo je delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje poslovanja preduzeća, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja ekonomske i društvene dobiti. Obuhvata sve aspekte ljudskog ponašanja i delovanja – razvija kreativnost, pospešuje ideje i obogaćuje ljudske potrebe. Billi Gates
 3. 3. Posvećenost. Odlučnost. Istrajnost. Liderstvo. Okrenutost prilikama. Rizik. Neizvesnost. Kreativnost. Samopouzdanje. Prilagođavanje. Padovi i neuspesi. Učenje na sopstvenim greškama. Sloboda. Nezavisnost. Avantura. Buntovništvo. Vrednosti. Rchard Branson
 4. 4. PRONALAZAČPRONALAZAČ TVORAC ITVORAC I PROIZVO AĐ ČPROIZVO AĐ Č OTKRIĆEOTKRIĆE INVENCIJAINVENCIJA INOVACIJAINOVACIJA Nove ideje: - znanja - koncepti I RAZVOJ NOVIH IDEJARAZVOJ NOVIH IDEJA II SVRSISHODNASVRSISHODNA IMPLEMENTACIJAIMPLEMENTACIJA IDEJAIDEJA III EKSPOLATACIJAEKSPOLATACIJA INVENCIJA U CILJUINVENCIJA U CILJU STVARANJASTVARANJA EKONOMSKE IEKONOMSKE I DRUŠTVENE DOBITIDRUŠTVENE DOBITI Invencije: - Tehnologija - Biznis modeli Korisna i prakti nač implementacija: - robe, - usluge - IskustvaCooger et al. (1990).
 5. 5. • Sprovođenje procesa namernih i planiranih promena, sa ciljem da se stvore nove vrednosti i iskoriste prilike u okruženju. • Inovacija je uvođenje novih ideja, dobara, usluga i praksi koje se mogu komercijalno ekspolatisati. To je proces kojim se stvaraju novi značajni poduhvati. • Inovacija je posebna funkcija preduzetništva (P. Durcker) ŠTA JE INOVACIJA?ŠTA JE INOVACIJA?
 6. 6. Biznis model Inovacija Marketing Inovacija Organizaciona Inovacija Proizvod Inovacija Lanac snadbevnja Inovacija
 7. 7. • Sposobnost opažaja novih i neobi nih spojeva izme uč đ prvobitno odvojenih delova – to su novi na ini opažanjač starih, poznatih stvari. • „Kreativni pojedinac je onaj iji jedinstveni sklop crtač omogućava da u odre enim okolnostima stvara noveđ proizvode (materijalne i duhovne) od šireg društvenog zna aja”. Milinković (1973)č • To je kreativni svet pronalaza a, istraživa a.č č • Think Different a ne Think Differently – Misli drugo, a ne Misli druga ije. Važno je napomenuti da je biti kreativan nije istoč što i biti druga iji.č ŠTA JE KREATIVNOST?ŠTA JE KREATIVNOST?
 8. 8. To su preduzetnici vođeni željom da kreiraju neverovatne stvari i procese.To su preduzetnici vođeni željom da kreiraju neverovatne stvari i procese. - Umetnici i kreativci koji žive od svog umetničkog rada- Umetnici i kreativci koji žive od svog umetničkog rada - Preduzetnici koji se služe kreativnim pristupom u svom poslu- Preduzetnici koji se služe kreativnim pristupom u svom poslu - Slobodni pojedinci koji žele da stvore jedinstven način života za sebe i svoje porodice- Slobodni pojedinci koji žele da stvore jedinstven način života za sebe i svoje porodice Steve Jobs
 9. 9. ŽIVOTNE FAZE RAZVOJRAZVOJ STARTAPSTARTAP OPSTANAOPSTANA KK BRZI RASTBRZI RAST ZRELOSTZRELOST PRELOMNE TA KEČ IDEJAIDEJA ŠANSEŠANSE PROTOTIP IPROTOTIP I TESTIRANJETESTIRANJE 1.1. PORUDŽBINAPORUDŽBINA 2.2. PORUDŽBINAPORUDŽBINA OSNIVANJEOSNIVANJE FIRMEFIRME 1.1. PRIHODIPRIHODI BREAKBREAK EVENEVEN PROFITABILNOSTPROFITABILNOST PRIHODI:PRIHODI: IPOIPO PRODAJA,PRODAJA, SPAJANJESPAJANJE ……
 10. 10. It is about seeing the world inIt is about seeing the world in a new way, and turning thata new way, and turning that vision into realityvision into reality
 11. 11. 1900.1900.
 12. 12. 1950.1950.
 13. 13. 2950. ? 21952195..
 14. 14. IdejaIdeja Šanse&Prilike iz okruženjaŠanse&Prilike iz okruženja
 15. 15. 1° Strawberry Drvo,1° Strawberry Drvo, Obrenovac, 2011Obrenovac, 2011
 16. 16. + energija Dodatna uslugaDodatna usluga
 17. 17. Strawberry Drvo,Strawberry Drvo, Beograd 2012Beograd 2012
 18. 18. 23 Strawberry Tree BlackStrawberry Tree Black Beograd 2012Beograd 2012
 19. 19. 24 Strawberry Tree BlackStrawberry Tree Black Beograd zima 2012Beograd zima 2012
 20. 20. Upoznajte „Jagodice“!Upoznajte „Jagodice“! 10 entuzijasta – od ideje do realizacije 2 godine timskog rada - 12 Drveća u 2 zemlje Upoznajte „Jagodice“!Upoznajte „Jagodice“! 10 entuzijasta – od ideje do realizacije 2 godine timskog rada - 12 Drveća u 2 zemlje
 21. 21. Kikinda, 2012 Bor, 2012Valjevo, 2012 Obrenovac, 2010 Novi Sad, 2011Belgrade, 2011 Vranje, 2012 Belgrade 2, 2012 Belgrade 3, 2012 Bijeljina, RS, 2013 Bijeljina, RS, 2013 Još uvek brojimo… :) Praćenje rezultataPraćenje rezultata Stvaranje zajednice korisnikaStvaranje zajednice korisnika
 22. 22. 300.000 korisnika300.000 korisnika
 23. 23. POTVRDA KONCEPTAPOTVRDA KONCEPTA MEDIJSKA PAŽNJAMEDIJSKA PAŽNJA
 24. 24. POTVRDA KONCEPTAPOTVRDA KONCEPTA PRIZNANJA I NAGRADEPRIZNANJA I NAGRADE
 25. 25. Strawberry ekosistemStrawberry ekosistem Uskoro
 26. 26. 32 Strawberry Mini, 2012
 27. 27. Strawberry Mini Rural, 2013
 28. 28. Brend, Uverenja & SvrhaBrend, Uverenja & Svrha - Organizacije sa svrhom postojanja -- Organizacije sa svrhom postojanja -
 29. 29. Za svaki kupljeni par slušalica LSTN pomaže osobama saZa svaki kupljeni par slušalica LSTN pomaže osobama sa oštećenim sluhom kroz rad fondacijeoštećenim sluhom kroz rad fondacije Starkey Hearing Foundation.Starkey Hearing Foundation.
 30. 30. JEDAN ZA JEDANJEDAN ZA JEDAN Za svaki kupljeni parZa svaki kupljeni par obuća, TOMS ćeobuća, TOMS će pokloniti par novihpokloniti par novih cipela detetu u ruralnimcipela detetu u ruralnim područijma kojima jepodručijma kojima je pomoć potrebna.pomoć potrebna.
 31. 31. Za svako kupljenoZa svako kupljeno Strawberry Drvo,Strawberry Drvo, Strawberry energy ćeStrawberry energy će pokloniti jedan porodici svojpokloniti jedan porodici svoj ure aj namenjen ruralnimđure aj namenjen ruralnimđ podru jima bez pristupačpodru jima bez pristupač elektri noj energijičelektri noj energijič
 32. 32. PRVI STRAWBERRY „OFFICE“PRVI STRAWBERRY „OFFICE“
 33. 33. 39 PRVA STRAWBERRY PROIZVODNJAPRVA STRAWBERRY PROIZVODNJA
 34. 34. PRVI STRAWBERRY PROTOTIPPRVI STRAWBERRY PROTOTIP
 35. 35. 1976.1976.
 36. 36. 1976.
 37. 37. Gde i kako da počnem!?Gde i kako da počnem!?
 38. 38. Uz pomoUz pomoć koga/čega?ć koga/čega?
 39. 39. Kada da počnem?Kada da počnem? Koji je pravi trenutak??Koji je pravi trenutak??
 40. 40. 46 1963.1963. BeatlemaniaBeatlemania
 41. 41. Rođen 1984.Rođen 1984. Lansirao FB 2004Lansirao FB 2004
 42. 42. 1975.1975.
 43. 43. www.www.strawberry.comstrawberry.com www.jazinka.comwww.jazinka.com @JazinkaK@JazinkaK kristina@senergy.rskristina@senergy.rs kristina@jazinka.comkristina@jazinka.com Hvala na pažnjiHvala na pažnji

×