Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Prezentacja szkolna

 1. Tobiasz Ptak KL VIa
 2. Spis treści  Bezpieczne korzystanie z Internetu 1  Bezpieczne korzystanie z Internetu 2  Czym jest Cyberprzemoc  Działania określane jako Cyberprzemoc  Rodzaje Cyberprzemocy 1  Rodzaje Cyberprzemocy 2  Jak bronić się przed Cyberprzemocą  Netykieta  Zalecenia netykiety  Prawa Autorskie  Źródła polskiego prawa autorskiego  Odpowiedzialność prawna
 3. Bezpieczne korzystanie z Internetu 1  Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.  Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom  Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu  Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe
 4. Bezpieczne korzystanie z Internetu 2  Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera, nawet jeśli wydają się niezarażone  Jeżeli musisz wejść na stronę niepewną z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystaj z pośrednictwa bramek PROXY.  Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych.  Pamiętaj, że żaden bank nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
 5. Czym jest Cyberprzemoc?  Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu.
 6. Działania określane jako Cyberprzemoc  Do działań określanych jako Cyberprzemoc zalicza się m.in.: -wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu -robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody -publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają -podszywane się pod kogoś w Sieci
 7. Rodzaje Cyberprzemocy 1  Stalking - jest inną formą Cyberprzemocy, czyli uporczywym nękaniem innych za pomocą nowych technologii, np. zakładanie fikcyjnego profilu w celu ośmieszenia poszkodowanego  Trollowanie to różnego typu nieprzyjazne zachowania wobec innych użytkowników Internetu, które mają na celu rozbicie prowadzonej dyskusji.  Flaming to celowe zaognianie wymiany zdań między użytkownikami w różnego typu serwisach dyskusyjnych, prowadzące niejako do „wojny”, w której wszystkie chwyty są dozwolone.
 8. Rodzaje Cyberprzemocy 2  Grooming – uwodzenie przez Internet.  Phishin – wyłudzanie danych osobistych i informacji majątkowych, np. pozyskanie hasła, danych karty kredytowej.  Spoofing – szereg technik zmierzających do podszycia się pod kogoś innego w Sieci.
 9. Jak bronić się przed Cyberprzemocą? 1. Nie wpadaj w panikę 2. Zablokuj użytkownika lub ogranicz możliwości kontaktu z Tobą 3. Chroń swój komputer przed włamaniami i podsłuchem elektronicznym 4. Zabezpiecz swoją sieć WiFi 5. Używaj silnych haseł i często je zmieniaj 6. Zgłaszaj treści obraźliwe administratorom
 10. Netykieta  Czym jest Netykieta – zbiór zasad przyzwoitego zachowania w Internecie, swoista etykieta obowiązująca w sieci.
 11. Zalecenia netykiety  Dla grup i list dyskusyjnych są to:  zakaz pisania wulgaryzmów.  zakaz spamowania  zakaz wysyłania tak zwanych łańcuszków szczęścia  zakaz nadmiernego cross-postowania, czyli wysyłania e-maili lub postów do kilku grup naraz  zakaz wysyłania listów (e-maili) do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej  zakaz ciągłego pisania wiadomości wielkimi literami.  zakaz nadużywania interpunkcji  zakaz prowokowania kłótni
 12. Prawa Autorskie  Prawa autorskie - to pojęcie prawnicze. Jest to ogół praw, które przysługują np: autorowi utworu. Upoważnia on autorów do decydowania o użytku dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowych.
 13. Źródła polskiego prawa autorskiego  Przyjęta w 1994 roku (a następnie nowelizowana) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje między innymi przedmiot i podmiot i ogólne pojęcie prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania praw autorskich oraz ochronę przedmiotu prawa autorskiego. Podstawowym założeniem jest rozróżnienie autorskich praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. Ustawa – zgodnie z nazwą reguluje także prawa pokrewne – związane z wykonaniami, produkcją i dystrybucją utworów.
 14. Odpowiedzialność prawna  Za naruszenie praw autorskich polska ustawa przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności prawnej. Pierwszą jest odpowiedzialność cywilna. Osoba, której prawa zostały naruszone, może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo dwukrotności, a w przypadku zawinionego naruszenia – trzykrotności wynagrodzenia należnego tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworu. Sąd może nakazać zapłatę dodatkowej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości.
 15. KONIEC
Publicidad