Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Peperiksaan penggal 1 sejarah thn 5 (sk2sg)

573 visualizaciones

Publicado el

Soalan Peperiksaan Sejarah Tahun 5 (KSSR)

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Peperiksaan penggal 1 sejarah thn 5 (sk2sg)

  1. 1. 1 SEKOLAH KEBANGSAAN DUA SUNGAI, MUKAH PEPERIKSAAN SEMESTER 1/2015 SEJARAH TAHUN 5 NAMA:………………………………………….. BAHAGIAN A Jawab semua soalan di bawah. ( 16 Markah ) 1. 2. Bagaimanakah Cara menunjukkan kesetiaan kepada Raja dan Sultan? Bagaimanakah cara kita menghargai Institusi Raja?
  2. 2. 2 3. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang berkaitan dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu. ( 6 Markah ) 1. Perkembangan agama Islam di Tanah Melayu bermula sejak………………… Zaman Kesultanan Melayu Melaka ( ) Zaman Kerajaan Melayu Awal ( ) 2. Para pedagang yang memulakan penyebaran agama Islam di Negara kita berasal dari…………………… Arab dan Parsi. ( ) Mekah dan Madinah ( ) 3. Agama Islam disebarkan ke India dan Sumatera Utara menggunakan……………… Jalan laut ( ) jalan udara ( ) 4. Jalan Sutera merupakan jalan perdagangan darat yang menghubungkan rantau Utara dan Selatan ( ) Timur dan barat ( ) 5. Selain semenanjung Tanah Arab, kedatangan agama Isalam ke Tanah Melayu juga dikaitkan dengan Negara…………….. China dan Brunei ( ) China dan Indian ( ) 6. Teks pertama yang menjadi panduan undang-undang Islam di Tanah Melayu…… Undang-undang 99 Perak ( ) Hukum Kanun Melaka ( ) 4. Isikan maklumat prinsip-prinsip Rukun Negara Malaysia. ( 3 Markah) Kepercayaan kepada Tuhan -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Kedaulatan undang-undang -------------------------------------------------
  3. 3. 3 5. i) Lengkapkan rajah berikut dengan nilai-nilai murni dalam agama Islam yang sama seperti agama dan kepercayaan lain. ( 6 Markah ) ii) Jawab soalan-soalan di bawah dengan memberikan contoh yang sesuai. a) Bagaimana anda menghormati agama lain bagi mewujudkan masyarakat harmoni? ( 3 Markah) i. ________________________________________________________ ii. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ b) Senaraikan tiga buah Negara yang dikaitkan dengan kedatangan Islam di Tanah Melayu. ( 3 Markah) i. __________________ iii. ________________ ii. __________________ c) Apakah kedudukan agama Islam dalam perlembagaan? ( 1 Markah) Nilai-nilai Murni dalam Setiap Agama di Malaysia.
  4. 4. 4 _________________________________________________________ BAHAGIAN B Bulatkan jawapan yang betul. ( 12 Markah) 1. Kerajaan Melayu Awal yang menerima agama Islam ialah ________ dan Kedah Tua. A) Sumatera Utara B) Terengganu C) Melaka 2. Hukum Kanun Melaka ialah perundangan yang berteraskan_______. A) Islam B) Buddha C) Kristian 3. Menurut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam ialah Agama______. A) Rasmi B) Persekutuan C) Utama 4. Sejarahwan membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui bukti_____. A) arkeologi B) rakaman C) lisan 5. Sifat dan saling hormat-menghormati penting bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. A) keberanian B) toleransi C) bijaksana 6. Nilai tolong-menolong dan ziarah-menziarahi adalah nilai yang dituntut oleh Isalam dalam perhubungan dengan_______. A) alam sekitar B) masyarakat C) haiwan 7. Kesenian Islam dapat dilihat pada_______bangunan dan seni muzik. A) seni bina B) ketinggian C) bentuk 8. Ciri seni bina seperti corak geometri dan seni khat dapat dilihat pada bahagian bangunan misalnya_______. A) tangga B) anjung C) mimbar 9. Seni Khat juga dikenali sebagai___________. A) karikatur B) flora C) kaligrafi 10. Pena buluh, pena besi dan ___________ khat digunakan dalam penulisan khat. A) pensel B) kertas C) cop 11. Waadat bermaksud___________. A) permainan B) perjanjian C) permuafakatan 12. Bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak, ketua negeri ialah A) Raja B) Sultan C) Yang di-Pertua Negeri

×