Publicidad
Ap 12
Ap 12
Próximo SlideShare
Ang Nasyonalismo sa AsyaAng Nasyonalismo sa Asya
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ap 12

  1. Before their freedom  Ang India ay nasakop ng mga Europeo noong ika-16 na siglo. Ang East India Company naman ay ang namahala sa kolonyang ito. * AngHonourableEastIndia Company (HEIC) namaskilalabilang(British EastIndia Company) ay isangmagkasamangkompanya(joint) ngmgaInglesna nakipagkalakalansaIndiaatChina.Silaay unangkompanyangBritanyana naghanapsa East Indies.  Dahil sa hindi katanggap-tanggap na mga ipinatupad na patakaran, naganap noong 1857 ang Sepoy Mutiny. *Ang RebelyongSepoy ayisangpag-aalsasaIndiana kilalarinbilangMutiniyangSepoy oRebelyong Indiyanong1857. Mohandas Gandhi  Si Mohandas Karamchand Gandhi ay isang pangunahing politikal at espirituwal na pinuno sa Indiya, at ng kilusang pagpapalaya sa Indiya  Isa siya sa mga malaki ang inambag sa paglaya ng India sa kamay ng mga mananakop sapagkat siya ay nagbigay ng gabay at inspirasyon sa mga mamamayan.  Tinawag siyang Mahatma o Great Soul.  Siya ay isang firm believer (pam pa translate) ng mapayapang paraan ng pagkilos laban sa pamahalaan. *In fact he ledvariousnon-violentcivil disobediencesinIndiaagainstthe British Empire. Pagkamit ng Kalayaan
  2.  Ipinagdiriwang taon-taon sa India tuwing ika-15 ng Agosto bilang pagkilala sa kanilang pagkalaya mula sa British Empire noong Agosto 15, 1947.  Ang India noon ay kasalukuyang pinamumunuan ni Jawaharlal Neru, isa sa mga matatalik na kaibigan ni Gandhi.  Ang pagkilos upang matamo ang Kalayaan ng India ay pinamunuan ni Mohandas Gandhi * Oneach subsequentIndependenceDay,the Prime Ministerhasraisedthe flagandgivenaspeech. * Nangika-20 siglo,isangmalawakangkilosparasa kalayaanay pinangunahanni MahatmaGandhi. Nagkaronng civil disobedience bilangprotesta.NakalayadinangIndianoong15 Agosto1947, pero ang rehiyonnapinamumunuanngmgamuslimayhumiwalayatitinatagangPakistan.Noong26 Enero1950, nagingisangopisyal narepublikaangIndiaatnagkaroonng sarilingsaligang-batas.Ang Indiaay nagkakaroonngmga problemasakahirapan,terrorismo,digmaanukol sarelihiyon, diskriminasyonsamgamabababasa caste at naxalismo
Publicidad