Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Styrelsens roll i digital transformation. DigJourney för Stockholms Handelskammare 151102

1.651 visualizaciones

Publicado el

Digital transformation påverkar alla branscher och alla företag men med olika kraft och vid olika tidpunkter. Vilken är styrelsens ansvar i arbetet med digital transformation? Vad behöver den arbeta med och fokusera på och hur skall det ske? Styrelsemedlemmarna är solidariskt ansvariga för bolaget heter det. Gäller det även digital transformation?

Denna presentation höll jag för att väcka intresse kring digital transformation och skapa en diskussion om vad detta betyder för styrelsen och de enskilda medlemmarna.

________

DigJourney.com -digital mognad ger ökad konkurrenskraft

Publicado en: Empresariales

Styrelsens roll i digital transformation. DigJourney för Stockholms Handelskammare 151102

 1. 1. Styrelsens roll i digital transformation – ta kommandot och dumpa det digitala alibit
 2. 2. Digitalisering StickyBeat
 3. 3. Vilka vi är Joakim JanssonMarie AndervinMichael Johansson Johan Forsberg Joakim Westin
 4. 4. Digital mognad ger ökad konkurrenskraft Vår enkla huvudtes
 5. 5. Den digitala mognadsmatrisen Metodik Digitala verktyg Bok Research Co-creators Rådgivning Om DigJourney
 6. 6. Styrelsens ansvar Kontroll Information VD Strategi Tillsammans med VD leda bolaget
 7. 7. Digital Transformation Inte OM utan NÄR och HUR MYCKET Källa: Bain & Co, 2014
 8. 8. Vad menas med digitalisering?
 9. 9. Vad är effekterna av digitalisering? Hur påverkar detta företaget? Vad menas med digitalisering? 1. 2.3.
 10. 10. Förändrat konsumentbeteende Globalisering Transparens Ökad konsumentmakt Ökad konkurrens Mer och bättre data Effektivare produktion Större krav på snabbhet Delaktighet Vad är effekterna av digitalisering? Hur påverkar detta företaget? Vad menas med digitalisering?
 11. 11. Vad menas med digital transformation?
 12. 12. Digital transformation/digital resa/digitalisera ett företag = Anpassa ett företag till en digitaliserad värld
 13. 13. Att hantera digital transformation är som att surfa
 14. 14. 1. Ta position
 15. 15. 2. Identifiera och välj vågor
 16. 16. 3. Gör det bästa av vågen
 17. 17. Vågorna kommer allt tätare… …och konkurrensen blir allt större
 18. 18. …att ständigt missa vågor är inte ett alternativ
 19. 19. 5 grunder i digital transformation styrelser måste förstå och agera på
 20. 20. Organisation Processer Vision Mission Värderingar Strategi Infrastruktur Erbjudande & intäktsmodell Data & analys Kontaktytor Relationer 1Digitaliseringen påverkar hela bolaget…. … inte bara kommunikation och IT
 21. 21. IgårIdag Strategi Organisation Innovation ( ) 2
 22. 22. TidInnovation Förvaltning Adaption 3 Från innovation till förvaltning… Igår
 23. 23. …till innovation OCH förvaltning Tid Adaption Innovation Förvaltning 3 Till innovation och förvaltning… Idag
 24. 24. Erbjudande & intäktsmodell (vad) VS Organisation (hur) Fokusera på rätt sak 4
 25. 25. Jag är alibit! Det digitala alibit vs gemensamt ansvar 5
 26. 26. Arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen
 27. 27. Metodikens utgår från styrelse, VD och ledning Förståelse Verktyg Rekommendationer
 28. 28. 1. Ta position 2. Välj rätt vågor 3. Gör det mesta av vågorna Digitala Mognadsmatrisen 1. Ta position 2. Välj rätt vågor 3. Gör det mesta av vågorna
 29. 29. Workshops och dialog med VDs och specialister Case: Co-creation
 30. 30. Tre fundament + = Vår arbetsmetodik + Digital mognadFörändringsledningInnovation
 31. 31. 1. Test 2. Koordination 3. Acceleration Den Digitala Mognadsmatrisen Befintlig verksamhetDigital verksamhet Befintlig verksamhet Digitalt Ny ”befintlig” verksamhet Företag går i allmänhet genom 3 faser i sin digitala resa. Denna resa tar olika lång tid för olika företag. Fokus: Varför & vart? Fokus: Hur? Fokus: Vad?
 32. 32. Generell best practice 1. Test 2. Koordination 3. Acceleration 2. Hur? 3. Vad? 1. Varför & Vart?1. Värderingar, Vision & Mission 2. Strategiarbete 3. Organisation 4. Processer 5. Infrastruktur 6. Data & Analys 7. Erbjudande & Intäktsmodell 8. Kontaktytor 9. Relationer
 33. 33. 1. Test 2. Koordination 3. Acceleration 1.  Värderingar, Vision & Mission 2. Strategiarbete 3. Organisation 4. Processer 5. Infrastruktur 6. Data & Analys 7. Erbjudande & Intäktsmodell 8. Kontaktytor 9. Relationer Fokus: Varför & vart? Fokus: Hur? Fokus: Vad? ? ? ? Var befinner sig era bolag idag?
 34. 34. Styrelsens roll i digital transformation •  Förstå företagets och omvärldens digitala mognad •  Se till att först kunna besvara VARFÖR och VART •  Förstå förändringsvågorna •  Utveckla förmågan att ta vågorna (HUR) •  Balansera VAD och HUR •  Balansera kort och lång sikt è Nyfikenhet. Aktivitet. Ödmjukhet.
 35. 35. Styrelsemedlemmens roll i digital transformation •  Ta ansvar för den digitala transformation •  Ta ansvar för din egen digitala mognad
 36. 36. If you like the deck please hit like (♥) and let others take part of it! Thanks! Sharing is caring
 37. 37. Häng med på resan! digjourney.com twitter.com/digjourney Joakim Jansson 0708-664035 joakim@digjourney.com

×