Mjedisi

Mjedisi
Shkaktaret
Llojet e ndotjes
Mbrojtja e tij
Punoi : Klarisa Karaboja Klasa : VII A
• Mjedisi është burimi kryesor i jetës në
Tokë dhe për këtë arsye duhet ruajtur
dhe përdorur me kujdes. Mjedisi sot
përdoret në mënyrë të pabarabartë
në vende të ndryshme të botës dhe
kërcënohet nga faktorë të shumtë.
Mbrojtja e tij është një
domosdoshmëri jo vetëm për brezat e
sotëm, por edhe për brezat e
ardhshëm.
Mjedisi apo ambienti, është tërësia e
rrethanave përreth një organizmi ose
shume organizmave, kombinimin I
kushteve atmosferike me jeten e
gjallesave, zhvillimin, dhe mbijetesën
e organizmave. Mjedisi mund te
perkufizohet edhe si teresia e
elementeve biotike dhe abiotike ne
Toke.Sot, mjedisi ku zhvillohet
aktiviteti i botës së gjallë, është
shumë i ndotur nga 4 faktore te
ndryshem qe jane ....
1.Veprimtaria njerezore
• Ne pjesen me te madhe te globit tokesor, ekosistemet natyrore
jane shnderuar ne toka bujqesore te projektuara per prodhimin e
ushqimit. Toka bujqesore shpesh here mbillet me monokulture dhe
si rezultat ka nje diversitet te ulet llojor. Nje pjese e siperfaqes
tokesore perdoret per siperfaqe banimi duke formuar fshatrat,
qytetet, zonat industriale, infrastruktura mbeshtetese qe perfshin
rruget, hekurudhat, portet dhe aeroportet. Shfrytezimi i burimeve
natyrore si: nxjerrja e mineraleve ka krijuar shqetesime mjedisore.
Kerkesat per energji kane cuar ne shfrytezimin e drurit si lende
djegese, e qymyrit nga minierat dhe nxjerrjes te naftes e gazit
natyror nga burimet e tyre. Plehrat dhe hedhja e tyre vend e pa
vend, dëmtojnë rëndë mjedisin rrethues, dëmtojnë rëndë shëndetin
.Pervec tyre ka dhe pasoja te tjera te shumta. Pasojat e veprimtarise
njerezore dhe ndikimi i tyre ne ekosistemet natyrore po ndjehen
cdo dite ne mjedis I cili eshte fajtor vete njeriu .
2.Ndotesit fizike
3.Ndotesit biologjike
4.Agjentet kimike
Llojet e ndotjes :
•Ndotja e tokës
•Ndotja e ajrit
•Ndotja e ujit
•Ngrohja globale
Ndotja e tokes
• Ndotja e tokës paraqet
ndotjen e sipërfaqes
natyrore të Tokës nga
aktivitetet industriale,
komerciale, shtëpiake dhe
bujqësore.
Mënyra më e mirë për të
parandaluar ndotjen e tokës
është përmes menaxhimit
të mbeturinave në mënyrë
te organizuar, shfrytëzimit
të tokës në mënyrë te
organizuar dhe praktikave
adekuate bujqësore.
Ndotja e ajrit
• Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e
atyre substancave të rrezikshme në
atmosferë të cilat substanca rrezikojnë
jetën e njerëzve dhe të gjallesave të
tjera.
Mënyra më e mirë për parandalimin e
ndotjes së ajrit është të ecim këmbë ose
të ngasim biçikletën dhe të ngasim
makinat më pak. Kjo do të parandalojë
ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile.
• Ndotesit kryesore te ajrit jane :
• Avujt e ujit (H2O)
• Dioksidi I Karbonit (Co2)
• Metani (CH4)
• Dioksidi I Sulfurit (SO2)
• Oksidi I nitrogjenit( Nox)
• Ozoni (O3)
• Kloroflurokarboni (CFCs)
Ndotja e ujit
• Ndotja e ujit paraqet hedhjen e
materieve kimike, biologjike dhe
fizike nëpër sasi të mëdha të ujit,
të cilat materie shkatërrojnë
cilësinë e gjallesave në të dhe që e
shpenzojnë atë.
Mënyra më e mirë për
parandalimin e ndotjes së ujit
është që të mos hedhim
mbeturina dhe materie të tjera
kimike të dëmshme në burimet
tona të furnizimit me ujë.
• Ndotesit kryesore te ujerave jane :
• Kloridet
• Sulfatet
• Detergjentet
• Derivatet e ndryshme të naftës
• Pesticidet dhe plehrat kimike
Ngrohja globale
• Ndryshimet e mëdha klimatike që po ndodhin në
hapësirën tokësore si në rastin e ngritjes dhe uljes së
temperaturave tokësore në shumë vende të botës
emërtohen si ngrohje globale. Shkencërisht ky lloj efekti
njihet edhe si efekt serrë për shkak të rrethimit të
gazërave që bëhen në trajtë serrë. Ky efekt vie si pasojë
e lirimit të një sasie të madhe të CO2, dhe gazërave të tjerë
si oksidet e sulfurit, azotit të cilat marrin shtrirje në hapësirën
ajërore dhe atë tokësore poashtu duke ndotur ambientin dhe
rrezikuar shëndetin e botës së gjallë. Ngrohja Globale nga
të gjithë shkaktarët e mundshëm dhe pasojat që ka në
hapësirën tokësore dhe atmosferën e tokës lë pasoja
dhe kushton shumë në njerëz, kjo për faktin se duke
shkatërruar dalëngadalë ambientin sigurisht që edhe
kushton në njerëz në aspekte të ndryshme si pasojë e
ngritjes së temperaturave dhe uljes së tyre në një nivel
mjaftë të lartë .Çështjes së shkaktimit të një numri të
madh sëmundjesh nga ana e ngrohjes globale i kanë
prirë me studime shtetet e shumta botërore ku ndër to
shquhet SHBA- ja, dhe shtetet e evropës qendrore e
veriore. Në mesin e këtyre hulumtimeve të bëra që prej
vitit 2000 ku parashihnin shumë statistika për vitet në
vazhdim deri në vitin 2020, duke përbërë edhe
krahasime që prej viteve të 90- ta me vitin e tanishëm
dhe me të ardhshmit. Sipas tyre ekzistojnë një numër i
madh sëmundjesh që shkaktohen nga ngrohja globale të
cilat janë edhe vdekje prurëse e të cilat vijnë si rrjedhojë
e temperaturave të ulta apo të larta.
Si te ndalojme ndotjen e mjedisit ?
Parimet me të rëndësishme për
mbrojtjës së mjedisit:
•Shfrytëzimi racional i burimeve,
reduktimi i emetimeve në ajër, reduktimi i
ndotjes së ujit dhe tokës, dhe riciklimi i
mbeturinave;
•Ruajtja e vlerave biologjike-ekologjike të
mjedisit nëpërmjet ruajtjes së florës dhe
faunës, dhe të vlerave të trashëgimisë
natyrore;
•Mbështetja në përdorimin e burimeve të
ripërtërishme, bashkë-prodhimin e këtyre
burimeve dhe të llojeve të ndryshme të
energjisë;
•Promovimi i kursimit të energjisë në
mesin e publikut
•Shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake me
efikasitet të lartë, të tilla si llambat e
dritës;
•Reduktimi dhe riciklimi i mbeturinave.
•Mbrojtja e mjedisit
Mjedisi është çdo gjë rreth nesh –toka ku qëndrojmë, pemët nën të cilat ulemi për
të pushuar, uji në të cilin notojmë dhe me të cilin pastrojmë dhe ajri të cilin e
thithim. Ne kemi nevojë për ujë të pastër për të pirë dhe për të rritur ushqimin që
hamë. Ne kemi nevojë për ajër të pastër për të marrë frymë. Ne kemi nevojë që
mjedisi ynë të jetë i pastër për aktivitetet tona gjatë kohës së lirë –notuar, vrapuar
ose për të luajtur në park , prandaj mbroje ate .
Mendo sot për një
të nesërme më të
mirë!
Një llambë më
pak –më shumë
energji!
Ajër i pastër për
jetë të gjatë!
Të shpenzosh më
pak letër do të
thotë më shumë
pyje dhe oksigjen!
Mbillni një lule
për një botë më
të mirë!
Keshilla per mbrojtja e mjedisit
Mjedisi
Mjedisi
Mjedisi
Mjedisi
1 de 18

Recomendados

PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisitxhulia osmanllari
206.6K vistas34 diapositivas
Ndotja e ujit por
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujitArDit Mani
54.3K vistas10 diapositivas
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K vistas9 diapositivas
Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.3K vistas8 diapositivas
Kimia ne jeten e perditshme por
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
86.6K vistas14 diapositivas
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet por
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet
Ndotja e mjedisit dhe ndikimi i saj në biodiversitet Darla Evangjeli
105.5K vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Projekt ngrohja globale por
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globaleMatilda Gremi
88.3K vistas17 diapositivas
Historia e zhvillimit te matematikes por
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
203.5K vistas93 diapositivas
Projekt edukimi fizik por
Projekt edukimi fizikProjekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizikAnesti çobani
42K vistas24 diapositivas
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.5K vistas11 diapositivas
Prodhimi i energjise por
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23K vistas13 diapositivas
Kequshqyerja dhe semundjet por
Kequshqyerja dhe semundjetKequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjetSindi_haka
55.1K vistas50 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Projekt ngrohja globale por Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.3K vistas
Historia e zhvillimit te matematikes por Xhuliana Haxhiu
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
Xhuliana Haxhiu203.5K vistas
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por Klarisa Klara
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Klarisa Klara16.5K vistas
Prodhimi i energjise por roberto1723
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto172323K vistas
Kequshqyerja dhe semundjet por Sindi_haka
Kequshqyerja dhe semundjetKequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjet
Sindi_haka55.1K vistas
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut por mikaela basha
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha38.4K vistas
Ndotja e mjedisit semundjet por 16211903
Ndotja e mjedisit semundjetNdotja e mjedisit semundjet
Ndotja e mjedisit semundjet
1621190323.5K vistas
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem por ArenoardReno
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I ShendetshemDieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
Dieta E Balancuar Dhe Energjia E Nevojshme-Organizem I Shendetshem
ArenoardReno7.1K vistas
Biodiversiteti por Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K vistas
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K vistas
Shqiperia dhe Bashkimi Europian por olinuhi
Shqiperia dhe Bashkimi EuropianShqiperia dhe Bashkimi Europian
Shqiperia dhe Bashkimi Europian
olinuhi16.6K vistas
Uji eshte jete por sonja prendi
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
sonja prendi45.4K vistas
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. por ronela hasanaj
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj24.7K vistas
Energjia, llojet dhe perdorimi por BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.7K vistas
Hekuri ,elementi kimik me vlere... por Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.8K vistas
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K vistas
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K vistas
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone por Jugerta Poçi
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Jugerta Poçi31.9K vistas

Destacado

Ndotja e Mjedisit por
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e MjedisitAnida Ago
156.5K vistas80 diapositivas
Mjedisi armela-braka por
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMegi Braka
10.9K vistas19 diapositivas
Ndotja e ajrit por
Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit Diana Lamaj
69.6K vistas10 diapositivas
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10) por
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)CleaInanis24
50.7K vistas11 diapositivas
Ndotja e ujit por
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujitornela rama
103.4K vistas16 diapositivas
Ndotja e ujit dhe llojet e tij por
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tijIva Pilika
3.3K vistas4 diapositivas

Destacado(20)

Ndotja e Mjedisit por Anida Ago
Ndotja e MjedisitNdotja e Mjedisit
Ndotja e Mjedisit
Anida Ago156.5K vistas
Mjedisi armela-braka por Megi Braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka10.9K vistas
Ndotja e ajrit por Diana Lamaj
Ndotja e ajrit Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit
Diana Lamaj69.6K vistas
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10) por CleaInanis24
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
CleaInanis2450.7K vistas
Ndotja e ujit por ornela rama
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ornela rama103.4K vistas
Ndotja e ujit dhe llojet e tij por Iva Pilika
Ndotja e ujit dhe llojet e tijNdotja e ujit dhe llojet e tij
Ndotja e ujit dhe llojet e tij
Iva Pilika3.3K vistas
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit por koralda
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanitNdotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
Ndotja kimikie e mjedisit ne qytetin e elbasanit
koralda5.7K vistas
Presentation 2 (1) por bona4444
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444238 vistas
Toka dhe brendesia e saj por Klarisa Klara
Toka dhe brendesia e sajToka dhe brendesia e saj
Toka dhe brendesia e saj
Klarisa Klara20.1K vistas
uji por koralda
ujiuji
uji
koralda33.2K vistas
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!! por Michail Michail
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Michail Michail25.9K vistas
Ndotja e mjedisit por Olsi Sita
Ndotja e mjedisitNdotja e mjedisit
Ndotja e mjedisit
Olsi Sita17.1K vistas
Ndotja e Ajrit por Ervis Leçi
Ndotja e AjritNdotja e Ajrit
Ndotja e Ajrit
Ervis Leçi15.5K vistas
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE por roni45
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni4527.6K vistas
Ndotja e mjedisit në Shqipëri por Viola Xhafa
Ndotja e mjedisit në ShqipëriNdotja e mjedisit në Shqipëri
Ndotja e mjedisit në Shqipëri
Viola Xhafa29.3K vistas
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01 por Arbi Shkozari
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Biologjiprojekt 140224082941-phpapp01
Arbi Shkozari2.5K vistas

Similar a Mjedisi

Tema:Mjedisi por
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisialban1shabani
11.4K vistas9 diapositivas
Presentation 2 (1) por
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)bona4444
278 vistas6 diapositivas
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... por
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...#MesueseAurela Elezaj
10.3K vistas12 diapositivas
Mjedisi armela-braka por
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-brakaMegi Braka
761 vistas19 diapositivas
Ndryshimet Klimaterike por
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeErgi Nushi
6.7K vistas27 diapositivas
Ndotja termike por
Ndotja termike Ndotja termike
Ndotja termike Darla Evangjeli
50.7K vistas18 diapositivas

Similar a Mjedisi(20)

Presentation 2 (1) por bona4444
Presentation 2 (1)Presentation 2 (1)
Presentation 2 (1)
bona4444278 vistas
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... por #MesueseAurela Elezaj
 Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ... Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
Mjedisi eshte nje sistem faktoresh fizik ,kimik dhe biologjik ne ekuilibrin ...
#MesueseAurela Elezaj10.3K vistas
Mjedisi armela-braka por Megi Braka
Mjedisi armela-brakaMjedisi armela-braka
Mjedisi armela-braka
Megi Braka761 vistas
Ndryshimet Klimaterike por Ergi Nushi
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi6.7K vistas
Biodiversiteti.ppt por EniLikaj
Biodiversiteti.pptBiodiversiteti.ppt
Biodiversiteti.ppt
EniLikaj1.4K vistas
Biodiversity projekt por Facebook
Biodiversity projektBiodiversity projekt
Biodiversity projekt
Facebook9.2K vistas
Mbrojtja e natyres ne Kosove por dodona12
Mbrojtja e natyres ne KosoveMbrojtja e natyres ne Kosove
Mbrojtja e natyres ne Kosove
dodona122.9K vistas
Mjedisi ne rajonin tone. por kristinasweety
Mjedisi ne rajonin tone.Mjedisi ne rajonin tone.
Mjedisi ne rajonin tone.
kristinasweety14.7K vistas
Global Warming por Gestjana
Global WarmingGlobal Warming
Global Warming
Gestjana1.4K vistas
ndotja e mjedisit por Jonadade
ndotja e mjedisitndotja e mjedisit
ndotja e mjedisit
Jonadade2.1K vistas
Ekologji humane energjia dhe resurset por Valon Kryeziu
Ekologji humane  energjia dhe resursetEkologji humane  energjia dhe resurset
Ekologji humane energjia dhe resurset
Valon Kryeziu2.1K vistas
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet. por Fjorelo
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Pasojat e ndryshimeve klimatike ne mjedis dhe shendet.
Fjorelo21.1K vistas

Más de Klarisa Klara

Holokausti por
HolokaustiHolokausti
HolokaustiKlarisa Klara
6.8K vistas14 diapositivas
Portugalia por
PortugaliaPortugalia
PortugaliaKlarisa Klara
799 vistas12 diapositivas
Festivali yne popullor por
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullorKlarisa Klara
3.5K vistas18 diapositivas
Simetria ne jeten e perditshme por
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme Klarisa Klara
8.6K vistas7 diapositivas
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Klarisa Klara
28.7K vistas14 diapositivas
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe por
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendosheNje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendosheKlarisa Klara
5.5K vistas16 diapositivas

Más de Klarisa Klara(17)

Festivali yne popullor por Klarisa Klara
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullor
Klarisa Klara3.5K vistas
Simetria ne jeten e perditshme por Klarisa Klara
Simetria ne jeten e perditshme Simetria ne jeten e perditshme
Simetria ne jeten e perditshme
Klarisa Klara8.6K vistas
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ? por Klarisa Klara
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Si ta ruajme shqisen e te degjuarit nga zhurmat ?
Klarisa Klara28.7K vistas
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe por Klarisa Klara
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendosheNje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Nje ushqyerje e mire per nje trup dhe mendje te shendoshe
Klarisa Klara5.5K vistas
Revolucioni i II industrial por Klarisa Klara
Revolucioni i II industrial Revolucioni i II industrial
Revolucioni i II industrial
Klarisa Klara25.2K vistas
Lojërat olimpike por Klarisa Klara
Lojërat olimpikeLojërat olimpike
Lojërat olimpike
Klarisa Klara45.4K vistas
Zbulimet gjeografike por Klarisa Klara
Zbulimet gjeografikeZbulimet gjeografike
Zbulimet gjeografike
Klarisa Klara4.1K vistas
Kafshet ne rrezik zhdukje por Klarisa Klara
Kafshet ne rrezik zhdukjeKafshet ne rrezik zhdukje
Kafshet ne rrezik zhdukje
Klarisa Klara19.2K vistas
Dialektet e shqipes por Klarisa Klara
Dialektet e shqipesDialektet e shqipes
Dialektet e shqipes
Klarisa Klara10.9K vistas
Duhani,alkooli dhe droga !!! por Klarisa Klara
Duhani,alkooli dhe droga !!!Duhani,alkooli dhe droga !!!
Duhani,alkooli dhe droga !!!
Klarisa Klara1.8K vistas
Era dhe veprimtaria e eres por Klarisa Klara
Era dhe veprimtaria e eresEra dhe veprimtaria e eres
Era dhe veprimtaria e eres
Klarisa Klara23.6K vistas

Mjedisi

 • 1. Mjedisi Shkaktaret Llojet e ndotjes Mbrojtja e tij Punoi : Klarisa Karaboja Klasa : VII A
 • 2. • Mjedisi është burimi kryesor i jetës në Tokë dhe për këtë arsye duhet ruajtur dhe përdorur me kujdes. Mjedisi sot përdoret në mënyrë të pabarabartë në vende të ndryshme të botës dhe kërcënohet nga faktorë të shumtë. Mbrojtja e tij është një domosdoshmëri jo vetëm për brezat e sotëm, por edhe për brezat e ardhshëm. Mjedisi apo ambienti, është tërësia e rrethanave përreth një organizmi ose shume organizmave, kombinimin I kushteve atmosferike me jeten e gjallesave, zhvillimin, dhe mbijetesën e organizmave. Mjedisi mund te perkufizohet edhe si teresia e elementeve biotike dhe abiotike ne Toke.Sot, mjedisi ku zhvillohet aktiviteti i botës së gjallë, është shumë i ndotur nga 4 faktore te ndryshem qe jane ....
 • 3. 1.Veprimtaria njerezore • Ne pjesen me te madhe te globit tokesor, ekosistemet natyrore jane shnderuar ne toka bujqesore te projektuara per prodhimin e ushqimit. Toka bujqesore shpesh here mbillet me monokulture dhe si rezultat ka nje diversitet te ulet llojor. Nje pjese e siperfaqes tokesore perdoret per siperfaqe banimi duke formuar fshatrat, qytetet, zonat industriale, infrastruktura mbeshtetese qe perfshin rruget, hekurudhat, portet dhe aeroportet. Shfrytezimi i burimeve natyrore si: nxjerrja e mineraleve ka krijuar shqetesime mjedisore. Kerkesat per energji kane cuar ne shfrytezimin e drurit si lende djegese, e qymyrit nga minierat dhe nxjerrjes te naftes e gazit natyror nga burimet e tyre. Plehrat dhe hedhja e tyre vend e pa vend, dëmtojnë rëndë mjedisin rrethues, dëmtojnë rëndë shëndetin .Pervec tyre ka dhe pasoja te tjera te shumta. Pasojat e veprimtarise njerezore dhe ndikimi i tyre ne ekosistemet natyrore po ndjehen cdo dite ne mjedis I cili eshte fajtor vete njeriu .
 • 7. Llojet e ndotjes : •Ndotja e tokës •Ndotja e ajrit •Ndotja e ujit •Ngrohja globale
 • 8. Ndotja e tokes • Ndotja e tokës paraqet ndotjen e sipërfaqes natyrore të Tokës nga aktivitetet industriale, komerciale, shtëpiake dhe bujqësore. Mënyra më e mirë për të parandaluar ndotjen e tokës është përmes menaxhimit të mbeturinave në mënyrë te organizuar, shfrytëzimit të tokës në mënyrë te organizuar dhe praktikave adekuate bujqësore.
 • 9. Ndotja e ajrit • Ndotja e ajrit paraqet grumbullimin e atyre substancave të rrezikshme në atmosferë të cilat substanca rrezikojnë jetën e njerëzve dhe të gjallesave të tjera. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ajrit është të ecim këmbë ose të ngasim biçikletën dhe të ngasim makinat më pak. Kjo do të parandalojë ndotjen e ajrit nga lëndët djegëse fosile. • Ndotesit kryesore te ajrit jane : • Avujt e ujit (H2O) • Dioksidi I Karbonit (Co2) • Metani (CH4) • Dioksidi I Sulfurit (SO2) • Oksidi I nitrogjenit( Nox) • Ozoni (O3) • Kloroflurokarboni (CFCs)
 • 10. Ndotja e ujit • Ndotja e ujit paraqet hedhjen e materieve kimike, biologjike dhe fizike nëpër sasi të mëdha të ujit, të cilat materie shkatërrojnë cilësinë e gjallesave në të dhe që e shpenzojnë atë. Mënyra më e mirë për parandalimin e ndotjes së ujit është që të mos hedhim mbeturina dhe materie të tjera kimike të dëmshme në burimet tona të furnizimit me ujë. • Ndotesit kryesore te ujerave jane : • Kloridet • Sulfatet • Detergjentet • Derivatet e ndryshme të naftës • Pesticidet dhe plehrat kimike
 • 11. Ngrohja globale • Ndryshimet e mëdha klimatike që po ndodhin në hapësirën tokësore si në rastin e ngritjes dhe uljes së temperaturave tokësore në shumë vende të botës emërtohen si ngrohje globale. Shkencërisht ky lloj efekti njihet edhe si efekt serrë për shkak të rrethimit të gazërave që bëhen në trajtë serrë. Ky efekt vie si pasojë e lirimit të një sasie të madhe të CO2, dhe gazërave të tjerë si oksidet e sulfurit, azotit të cilat marrin shtrirje në hapësirën ajërore dhe atë tokësore poashtu duke ndotur ambientin dhe rrezikuar shëndetin e botës së gjallë. Ngrohja Globale nga të gjithë shkaktarët e mundshëm dhe pasojat që ka në hapësirën tokësore dhe atmosferën e tokës lë pasoja dhe kushton shumë në njerëz, kjo për faktin se duke shkatërruar dalëngadalë ambientin sigurisht që edhe kushton në njerëz në aspekte të ndryshme si pasojë e ngritjes së temperaturave dhe uljes së tyre në një nivel mjaftë të lartë .Çështjes së shkaktimit të një numri të madh sëmundjesh nga ana e ngrohjes globale i kanë prirë me studime shtetet e shumta botërore ku ndër to shquhet SHBA- ja, dhe shtetet e evropës qendrore e veriore. Në mesin e këtyre hulumtimeve të bëra që prej vitit 2000 ku parashihnin shumë statistika për vitet në vazhdim deri në vitin 2020, duke përbërë edhe krahasime që prej viteve të 90- ta me vitin e tanishëm dhe me të ardhshmit. Sipas tyre ekzistojnë një numër i madh sëmundjesh që shkaktohen nga ngrohja globale të cilat janë edhe vdekje prurëse e të cilat vijnë si rrjedhojë e temperaturave të ulta apo të larta.
 • 12. Si te ndalojme ndotjen e mjedisit ? Parimet me të rëndësishme për mbrojtjës së mjedisit: •Shfrytëzimi racional i burimeve, reduktimi i emetimeve në ajër, reduktimi i ndotjes së ujit dhe tokës, dhe riciklimi i mbeturinave; •Ruajtja e vlerave biologjike-ekologjike të mjedisit nëpërmjet ruajtjes së florës dhe faunës, dhe të vlerave të trashëgimisë natyrore; •Mbështetja në përdorimin e burimeve të ripërtërishme, bashkë-prodhimin e këtyre burimeve dhe të llojeve të ndryshme të energjisë; •Promovimi i kursimit të energjisë në mesin e publikut •Shfrytëzimi i pajisjeve shtëpiake me efikasitet të lartë, të tilla si llambat e dritës; •Reduktimi dhe riciklimi i mbeturinave. •Mbrojtja e mjedisit
 • 13. Mjedisi është çdo gjë rreth nesh –toka ku qëndrojmë, pemët nën të cilat ulemi për të pushuar, uji në të cilin notojmë dhe me të cilin pastrojmë dhe ajri të cilin e thithim. Ne kemi nevojë për ujë të pastër për të pirë dhe për të rritur ushqimin që hamë. Ne kemi nevojë për ajër të pastër për të marrë frymë. Ne kemi nevojë që mjedisi ynë të jetë i pastër për aktivitetet tona gjatë kohës së lirë –notuar, vrapuar ose për të luajtur në park , prandaj mbroje ate .
 • 14. Mendo sot për një të nesërme më të mirë! Një llambë më pak –më shumë energji! Ajër i pastër për jetë të gjatë! Të shpenzosh më pak letër do të thotë më shumë pyje dhe oksigjen! Mbillni një lule për një botë më të mirë! Keshilla per mbrojtja e mjedisit