Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Import Uitgelegd: Importeren uit de EU

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
GoSmartIndustry
GoSmartIndustry
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Import Uitgelegd: Importeren uit de EU

Descargar para leer sin conexión

De douane maakt onderscheid tussen importeren van buiten de EU en importeren uit de EU. De reden hiervoor is dat bij import uit de EU geen sprake is van grenscontrole door de douane. Er zijn verder geen invoerrechten, inklaringen of documenten. Dat klinkt ideaal, toch zijn er nog een aantal zaken te regelen, zoals de BTW aangifte.

De douane maakt onderscheid tussen importeren van buiten de EU en importeren uit de EU. De reden hiervoor is dat bij import uit de EU geen sprake is van grenscontrole door de douane. Er zijn verder geen invoerrechten, inklaringen of documenten. Dat klinkt ideaal, toch zijn er nog een aantal zaken te regelen, zoals de BTW aangifte.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (16)

Más reciente (20)

Anuncio

Import Uitgelegd: Importeren uit de EU

 1. 1. IMPORT UITGELEGD IMPORT UIT DE EU Januari 2016
 2. 2. INLEIDING
 3. 3. EU NL Landen buiten de EU Nederland maakt deel uit van de EU. Tussen de EU lidstaten zijn geen grenzen, er bestaat alleen nog maar een buitengrens rondom de EU. Goederen passeren dus in feite de EU-grens en niet de grens van bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk Inleiding
 4. 4. EU Nederland België Luxemburg Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Spanje Portugal Italië Griekenland Zweden Denemarken Finland Ierland Malta Cyprus Polen Tsjechië Estland Letland Litouwen Slowakije Slovenië Oostenrijk Hongarije Bulgarije Roemenië Kroatië Inleiding De EU bestaat uit 28 landen (december 2015)
 5. 5. Inleiding EU Die achtentwintig lidstaten van de EU hebben afgesproken dat er een vrij verkeer van goederen bestaat tussen deze landen. De douane controleert niet bij de binnengrenzen van de EU, er worden daar dus geen invoerrechten geheven en er zijn geen douanedocumenten nodig.
 6. 6. Inleiding Importeren van goederen uit EU-lidstaten lijkt dus niet gebonden aan regels. Maar die regels zijn er wel… De EU stelt zelfs als eis dat niets het vrije verkeer van goederen tussen EU-Lidstaten mag belemmeren
 7. 7. DE BTW
 8. 8. De BTW Tot 1991 was er nog douane aan de binnengrenzen van de EU en moest aan de grens BTW aangifte worden gedaan In 1991 verdwenen de binnengrenzen en de douanecontrole, maar ook de mogelijkheid van BTW aangifte Douane
 9. 9. De BTW Die aangifte van de BTW was noodzakelijk omdat BTW een belasting is die wordt geheven in het land waar de goederen worden verbruikt Om die reden is de export (de goederen worden niet verbruikt in het land van uit- voer) belast met 0% en betaal je als importeur het BTW tarief bij invoer in het land waar de goederen verbruikt gaan worden Douane
 10. 10. De BTW EU VAT BTW TVA IVA MW st Nu zou er niets aan de hand zijn als alle EU- landen hetzelfde BTW tarief hanteerden
 11. 11. EU 15% 21% 25% 18% 30% De BTW Maar iedere lidstaat hanteert zijn eigen BTW tarief Dit zou betekenen dat landen met een laag BTW- tarief in het voordeel zijn En dat is weer in strijd met het vrije verkeer van goederen
 12. 12. De BTW EU Dus besloot de EU tot een tijdelijke maatregel (die nog steeds van kracht is) En verschoof de BTW aangifte van de (niet meer bestaande) binnengrens naar de ondernemer
 13. 13. EU De BTW NL EU- lid- staat Dit houdt in dat als een Nederlandse importeur goederen invoert uit een andere EU-lidstaat De BTW aangifte wordt geregeld door de importeur en de exporteur
 14. 14. Expor- teur Impor- teur De procedure is als volgt: De exporteur maakt een factuur op En vermeldt daarop het eigen BTW- identificatienum- mer en dat van de importeur De BTW
 15. 15. BTW-identificatie- nummer Voorbeeld: NL 001234567B01 Een BTW identificatie- nummer is als volgt samengesteld: De landencode, bijvoorbeeld NL RSIN of fiscaal- nummer Drie posities, B01 t/m B99 Altijd 14 tekens < 14 opvullen met nullen De BTW
 16. 16. De BTW De exporteur controleert het BTW identificatie- nummer van de importeur bij de Belastingdienst De exporteur verzamelt bewijsstukken dat de goederen in het land van de importeur zijn aangekomen
 17. 17. De exporteur doet aangifte bij de belasting- dienst van een export naar een andere EU- lidstaat De BTW De importeur doet aangifte bij de belastingdienst van een import uit een andere EU-lidstaat en trekt de te betalen BTW af van voorbelasting
 18. 18. De belasting- dienst van het land van de exporteur De belasting- dienst van het land van de importeur De BTW Legt 1 x per 3 maanden de aan- giften tegen elkaar Als tegenover een aangifte geen andere aangifte staat is er sprake van een mismatch De partij die geen aangifte heeft gedaan krijgt een naheffing + boete
 19. 19. De BTW EU EU- lidstaat Wat nu als je als importeur goederen koopt in het land van de exporteur en meeneemt naar Nederland? Er is dan geen sprake van een import , maar van een transactie binnen een EU- land De importeur betaalt om die reden de BTW van het betreffende EU-land En vraagt die BTW via de eigen belasting- dienst terug 1. 2. 3. 4.
 20. 20. NATIONALE WETGEVING
 21. 21. Nationale wetgeving EU Nationale wetgeving EU- verorder- ning EU- richtlijn Hoewel de EU wetgeving kan voorstellen via de EU-richtlijn en soms invoeren via de EU- verordening, bepalen de lidstaten nog altijd de eigen nationale wetgeving
 22. 22. Nationale wetgeving Met de EU-richtlijn maakt de EU wetgeving die echter door de lidstaten moet worden ingevoerd in de nationale wetgeving. De meeste bepalingen zijn verplicht, maar er is enige vrijheid om bepalingen aan te passen. Hierdoor ontstaan toch weer verschillen. Nationale wetgeving EU- richtlijn
 23. 23. Nationale wetgeving EU Richtlijn Afval Point Vert Afspraken Grüne Punkt Zo werd de Richtlijn Afvalverwerking door de verschillende lidstaten op eigen wijze ingevuld. Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld kwamen met de strenge eisen van de Grüne Punkt en de Point Vert, terwijl Nederland het hield op een convenant tussen overheid en bedrijfsleven met vrijblijvende afspraken
 24. 24. Etiket- tering Suomi English Neder- lands Fran- cais Nationale wetgeving De EU kent 24 talen en het is verplicht om bijvoorbeeld etiketten op levensmiddelen om te zetten in de taal van het EU-lidstaat waar de levensmiddelen worden verkocht
 25. 25. TOT SLOT
 26. 26. Tot slot Tegen Voor Ondanks de overgebleven belemmeringen, is importeren uit andere EU- lidstaten simpel en goedkoop
 27. 27. Kamer van Koophandel Ook internationaal ondernemen start bij de Kamer van Koophandel. Voor meer informatie over internationaal ondernemen kijkt u op www.kvk.nl/internationaal of op www.ondernemersplein.nl Of u belt met onze adviseurs: 088 - 585 2222

×