Publicidad
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
Publicidad
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
Publicidad
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
Publicidad
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
thepillow1.pdf
Próximo SlideShare
ZZ.pdfZZ.pdf
Cargando en ... 3
1 de 19
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

thepillow1.pdf

 1. [14.01.2023 20:22:08] ‫סוף‬ коровушка [14.01.2023 20:30:44] ‫קה‬'‫מושצ‬ [15.01.2023 02:54:09] ‫זבובונית‬ ‫קרנינה‬ [15.01.2023 03:02:10] WHAT ARE YOU LOOKING AT [15.01.2023 03:08:17] ‫באף‬ ‫מכות‬ ‫ופרוגרססיה‬ ‫דפויזייה‬ [15.01.2023 04:21:12] ‫הצידוק‬ ‫בגיד‬ ‫הנקמה‬ ‫ועכשיו‬ [15.01.2023 08:35:11] ‫הארץ‬ ‫מושרצי‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫היתרסקתי‬ [15.01.2023 09:24:41] ‫יסט‬'‫המסג‬ [15.01.2023 02:46:06] ‫ל‬"‫צהי‬ ILDF [15.01.2023 04:46:52] ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוזמנה‬ ‫ההאשמה‬ [15.01.2023 02:54:35] ‫אנטידין‬ ‫היתקיימה‬ ‫קקדמיה‬ ‫ועדת‬ [15.01.2023 08:45:13] ‫אידיאולוגי‬ ‫פקטור‬ ‫בעקבות‬ ‫היתקיימה‬ ‫התאונה‬ [15.01.2023 09:37:03] ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ [15.01.2023 04:53:05] ‫שימוש‬ ‫ועכשיו‬ EN ‫מדיצינה‬ [15.01.2023 08:48:28] ‫דמוקרטיה‬ ‫לאכוף‬ ‫אמור‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ [15.01.2023 03:16:47] ‫שאיומים‬ ‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫טראגית‬ ‫רוח‬ [15.01.2023 12:51:35] ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ [15.01.2023 03:17:40] ‫פיתוי‬ ‫בלבד‬ ‫ברכה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סחיטה‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫איומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמיד‬ ‫סחיטה‬ [15.01.2023 05:05:15] ‫חוק‬ ‫אכיפת‬ ‫לא‬ ‫מדיצינה‬ [15.01.2023 13:46:52] ‫הרשע‬ ‫ספסל‬ [15.01.2023 03:18:13] ‫היתנגדות‬ ‫יש‬ ‫שכלפי‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫הטרדה‬ [15.01.2023 05:11:27] ‫מחלות‬ ‫להמציא‬ ‫לא‬ ‫מחוייב‬ ‫המדיצינה‬ [15.01.2023 14:37:58] ‫נאצים‬ ‫חממת‬ ‫ישואל‬ [15.01.2023 03:21:51] SMS ‫הטרדה‬ ‫לא‬
 2. [15.01.2023 05:12:10] ‫היתנהלותי‬ ‫ברדק‬ ‫גורמת‬ ‫פוליטיקה‬ ‫משמע‬ ‫הראשית‬ ‫המחלה‬ ‫פוליטיקה‬ ‫אם‬ [15.01.2023 03:22:31] ‫הועדה‬ ‫עקב‬ ‫סופר‬ ‫הפכת‬ ‫ולבסוף‬ ‫ותוקפנות‬ ‫איום‬ ‫הועדה‬ [15.01.2023 06:48:00] ‫המיזנדריה‬ ‫שאר‬ ‫סכין‬ ‫תביאי‬ ‫גהנום‬ ‫אבי‬ [15.01.2023 03:24:20] ‫היצטרפה‬ ‫קה‬'‫ומושצ‬ [15.01.2023 03:25:55] ‫כבודו‬ ‫הוכיח‬ ‫הגבר‬ ‫מיימין‬ ‫הכל‬ [15.01.2023 03:28:32] ‫סיגניפיקנטי‬ ‫ארוע‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ [15.01.2023 03:31:48] ‫רלוונטי‬ ‫הסכסוך‬ ‫הועדה‬ ‫לאחר‬ ‫יירז‬ 17 ‫כבר‬ ‫כיום‬ [15.01.2023 04:11:18] 2019-2022 ‫ההאשמה‬ [16.01.2023 00:13:27] 2 ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בגין‬ ‫לנו‬ ‫חייבים‬ ‫כולם‬ ‫סוף‬ коровушка 14.01.2023 20:22:08 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קה‬'‫מושצ‬ 14.01.2023 20:30:44 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫זבובונית‬ ‫קרנינה‬ 15.01.2023 02:54:09 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 3. ‫רגשית‬ ‫עדות‬ ‫נתנה‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫והואשמתי‬ ‫יל‬"‫צה‬ ‫חייל‬ ‫אני‬ !!!!!ILDF SOLIDIER ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ WHAT ARE YOU LOOKING AT 15.01.2023 03:02:10 Дата созидания Date of creation SHOUTED THE ABORIGEN AND I DIDN'T LOOK CUZ BE A GOAT WE WERE TAUGHT EN THE NEIGHBOURHOOD N*WE Я K->0 (BETA) I HAVE A SIGN ON ME NOT TO STARE STARING ANGRYFIES STARING READING READING MIGHT PRESSURISE PEOPLE SHOULD SIT ON THEMSELVES I BECAME A WRITER AND SIT ON MYSELF ALWAYS CUZ BE A GOAT IT IS THE PROPER WAY DON"T COUNT ON ANY ENTERTAINMENT AND THEN L*N GOT PUNCHED EN FACE AND FELL LIKE A BUSH AND GO BAD "I AM YOUR CORNER" SAT BEHIND AND TAPPED THE SKULL AND I HAD THE CHANCE OF RETURNING A PUNCH HO I LIKED NOT TO AND AS WELL MR. T->0 (MEN) AND THEN THE COPEA ARRIVED (2002) AND WE DROVE AND THEN AT THE HOSTEL THE L*N ASKED I DON"T UNDERSTAND ONE POINT WHY DID THE ABORIGEN PUNCH ME AND NOT YOU I SAID IT IS OBVIOUS YOU TOOK THE CONTINENT AND VERY WHITE AND I AM BLACKISH AND WE ARE JEWISH THE ABORIGENS ARE NOT ANTISEMITES AND NOT ХРЮСТЫН
 4. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫באף‬ ‫מכות‬ ‫ופרוגרססיה‬ ‫דפויזייה‬ 15.01.2023 03:08:17 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫ידיד‬ EN ‫רהיוזייה‬ ‫סקי‬ ‫במהלך‬ ‫קיבל‬ ‫יאקוטסקי‬ ‫אמרתי‬ ‫ואז‬ "‫אותך‬ ‫ולא‬ ‫אותי‬ ‫היכה‬ ‫למה‬ ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫אני‬" ‫שאל‬ ‫ואז‬ ‫מיזנדרים‬ ‫ויש‬ ‫מיזגנים‬ ‫יש‬ ,‫בדייה‬ ,‫מוריקנייה‬ "‫הגדולים‬" ‫שהאשמים‬ ‫מבינים‬ ‫מיזנדרים‬ ..‫יהודונים‬ ‫ותוקפים‬ ‫הגדולים‬ ‫יחד‬ ‫חוברים‬ ‫ומיזגנים‬ ...‫העיקרית‬ ‫הבעייה‬ ‫נגד‬ ‫ומורד‬ ,‫מיזנדר‬ ‫המכה‬ ..‫יהודון‬ ‫כלפי‬ ‫מרביץ‬ ‫היה‬ ‫אנטישמי‬ EN ‫מכה‬ ‫נתן‬ ‫אבריגני‬ ‫ל‬"‫כנ‬ ‫טיול‬ EN ‫מכה‬ ‫למה‬ ‫ברור‬ ‫שלא‬ ‫ואמר‬ ‫שאל‬ ‫וגם‬ L*N EN L*N ‫בי‬ ‫ולא‬ ‫הקנטיננט‬ ‫לקחו‬ ‫האינגליקנים‬ ‫כי‬ ‫זה‬ ‫קצת‬ ‫שחורים‬ ‫וגם‬ ‫אשמים‬ ‫לא‬ ‫קשורים‬ ‫לא‬ ‫יהודונים‬ ‫ואנחנו‬ EN ‫מתנהלים‬ ‫אנחנו‬ ‫וגם‬ ‫לחצים‬ ‫מפעילים‬ ‫ולא‬ REUSYAN ‫אינגליקני‬ OPRESSING EN YNGLYCANNYA ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫מכות‬ 2 ‫קיבל‬ ‫דוס‬ EN ‫נוזל‬ ‫המאמאשקה‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הצידוק‬ ‫בגיד‬ ‫הנקמה‬ ‫ועכשיו‬ 15.01.2023 04:21:12 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫נגד‬ ‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬ ‫אכן‬..‫לימודים‬ ‫במהלך‬ ‫שלא‬ ‫ועדות‬ ‫לקיים‬ ‫יכולה‬ ‫ולא‬ ,‫דין‬ ‫בית‬ ‫לא‬ ‫אכן‬ ‫הקקדמיה‬ ‫סניגור‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ,‫דין‬ ‫המסמך‬ ,‫הערעור‬ ‫כלפי‬ ‫היתייחסו‬ ‫ולא‬ ,‫אגודה‬ ‫נציגי‬ ‫הישתתפו‬ ‫לא‬ ,‫סקסיזם‬ ‫ולכן‬ ,‫שטויות‬ ‫רק‬ ‫והועדה‬ ,‫הוכחה‬ ‫שלא‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעה‬ ,‫דיבה‬ ‫שהוצאה‬ ‫כמובן‬ ‫בנוסף‬ .‫ילקוט‬ EN ‫היתקיים‬ ‫ולא‬ ‫בכלל‬ ‫הועף‬ ‫שלי‬ ..‫כתקיפה‬ ‫יוצא‬ ‫הועדה‬ ‫שטות‬ ‫שם‬ ,‫עדתיות‬ ‫גם‬ ‫וייתכן‬ ,‫השטוטיים‬ ‫הקפריזה‬ ‫רגשות‬ ‫מתוקף‬ ,‫הואשמתי‬ KING ‫מי‬ ,'‫הביץ‬ ‫דין‬ ,‫רהיוזיים‬ ‫כלפי‬ ‫פוגעני‬ ‫שם‬ ‫סירוסיסירוסי‬ ‫הכפיים‬ ‫מחיאת‬ ‫נוכח‬ '‫לינצ‬ ‫שקיימו‬ ,‫ותוקפניות‬ ‫מיזנדריות‬ ‫שטויות‬ ‫להקת‬!!!!COMME CIRCLE .....DEMOLISH THE JDJD BUILDING-‫ו‬ ‫אנקים‬ ‫אני‬ :‫צעק‬ ‫ונתניאטטי‬ ,‫שלי‬ ‫ההגנה‬ ‫נוכח‬ ‫נתחרטטה‬ ‫שקצת‬ ,‫וצדקתי‬..‫בעכוזם‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫אזיין‬ ‫אני‬ ‫ואז‬ ‫מיזנדריה‬ ‫ויתמוך‬ ‫ימשיך‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫שאם‬ ,‫אמרתי‬ ‫גם‬ ‫ואני‬
 5. ,‫אחד‬ ‫עניין‬ ‫רק‬ ,‫שלי‬ ‫ציטוט‬ ‫שלמעשה‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫נקמת‬ ‫באה‬ ‫ואז‬ ,‫נתעסק‬ ‫לא‬...‫נסוג‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫שיש‬ ‫ושכח‬..‫קקדמיה‬ ‫מושחת‬ ‫נתניאטטי‬ ][ 0 ‫הגברים‬ ‫כי‬ ,0 ‫יחד‬ ‫שחיתות‬ ‫יתר‬ ‫להפגין‬ ‫ולא‬ ‫לשמור‬ ‫שיש‬ ,‫גברים‬ ‫אחדות‬ ‫יש‬ ‫שטויות‬ ‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫יש‬ ...‫יתקיימו‬ ‫לא‬ ‫השלכותיה‬ ‫ולפיכח‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫היתקיימה‬ ‫הועדה‬...‫גבריות‬ ‫לשמור‬ ‫צריכים‬ ,‫הורשע‬ ‫כבר‬ ‫קצצוב‬...‫הנתניאטטי‬ ‫להרשעת‬ ‫תהפוך‬ ‫הפקטיבית‬ ‫ההרשעה‬ ...‫נתניאונה‬ ‫בנימינה‬ ,‫נתניאשי‬ ‫מינה‬'‫בנ‬ ,‫נתניאהיא‬ ‫בנימינה‬ ‫ויהפוך‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫ירשע‬ ‫וכך‬ ,‫הורשע‬ ‫מת‬ALL ....‫תירצה‬ ‫נוא‬ ‫יש‬ ‫איננו‬ ‫הזין‬ ‫אם‬ ‫זין‬ ‫צריך‬ ‫מעשיאגו‬ EN ‫יגידו‬ ‫ואז‬ ,‫מינית‬ ‫ויתאבד‬ ,‫ממעשיאגו‬ ‫ויצמא‬ EN ‫השנייה‬ ‫כשטות‬ ‫להיבחר‬ ‫וינסה‬ ‫יצא‬ ‫ואז‬ ,‫ויתנחם‬ ,‫ערומות‬ ‫שטויות‬ ‫יחד‬ ‫ויתקלח‬ PPM-‫כ‬ ,‫המדינה‬ ‫תולדות‬ ...‫ויעוף‬ ,‫ויכשל‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הארץ‬ ‫מושרצי‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫היתרסקתי‬ 15.01.2023 08:35:11 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫רק‬ ‫לאומה‬ ‫להיצטרף‬ ‫ויכול‬ ,‫ואימיגרנט‬ ‫זר‬ ‫אלא‬ ‫לאום‬ ‫שייך‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫ולפיכך‬ ,‫לאום‬ ‫הוולדות‬ ‫שארץ‬ ‫הדעה‬ ‫בגלל‬ ...‫חשוב‬ ‫גם‬ ‫דוד‬ ,‫לזכות‬ ‫צריך‬ ‫דוד‬ ‫וגם‬ ,‫זוכה‬ ‫סבאלה‬ ‫שגם‬ ‫הבנתי‬.."‫הארץ‬ ‫מושרצי‬ ‫אבי‬" ‫אני‬ ‫אז‬ ‫ילדים‬ ‫הוולדות‬ ‫לאחר‬ ...‫דיאספורה‬ ,‫גולה‬ EN ,‫יהודונים‬ ‫כפי‬ .‫שמאלנים‬ ‫אנחנו‬..‫זוכים‬ ‫כמותית‬ ‫שרק‬ ‫הבעייה‬ ‫מולדתינו‬ EN ‫שחיים‬ ‫יהודים‬ ‫שאנחנו‬ ,‫ציונית‬ ‫דעה‬ ‫לעומת‬...‫מוריקנייה‬ EN ‫שמלמדים‬ ‫דעה‬..‫ציונות‬ ‫פוסט‬ ‫דעת‬ ,‫טיירה‬ ‫שמחוזקת‬ ‫דעה‬...‫העתיקים‬ ‫היהודים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫מולדתה‬ ‫חזרנו‬ ‫שאנחנו‬ ‫הדעה‬ ,‫ההיסטורית‬ ,GOOD-‫ה‬..‫יהודוני‬ ‫סוציאליזם‬ ,‫יחד‬ ‫כולם‬ ,‫לגיטימיים‬ ‫כולם‬ ‫אז‬..‫פטריארכאלית‬ ‫אלא‬ ‫עתידנית‬ ‫ולא‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫יחד‬ ‫האחדות‬ ‫ביטול‬ ,‫גיטלר‬ ‫דעת‬ ,‫התפוצות‬ ‫ביטול‬ ,‫אנוכיות‬ ‫טטיזם‬ ‫ספרטיזם‬ ‫פוסט‬ BAD ‫והפוסט‬ ..‫הבדאי‬ ‫והחינוך‬ ‫היהודונות‬ ‫ביטול‬ ,IL YA CAPITAL INь ‫ואפילו‬ ,‫יהודים‬ ‫ולא‬ ,‫חדש‬ ‫עם‬ ‫ישואל‬ ‫כביכול‬ ,‫אידיאולוגית‬ ‫עצמאות‬ ‫כלפי‬ ‫וויתרו‬ ,‫למדו‬ ‫היהודונים‬ ‫ואז‬ ,‫יהודיאה‬ ‫תבוסת‬ ‫לאחר‬ ‫שהיתקיים‬ "‫השדרוג‬" ...‫היסטורי‬ ‫סיפור‬ ‫והיהודונות‬...‫פיקצייה‬ "‫עתיד‬"..."‫החדשה‬ ‫הדרך‬"....FULLY LEANING EN BADDERY ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫יסט‬'‫המסג‬ 15.01.2023 09:24:41 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫ונסע‬ ‫משוגעימה‬ ‫בית‬ ‫ושמו‬ ‫אינגליקנייה‬ ‫שנסע‬ ‫היסתבר‬...‫טיול‬ EN ‫טרמפ‬ ‫שנתן‬ ‫האיגליקני‬ ‫בשם‬ ‫קרוי‬ ‫יסט‬'‫המסג‬ ‫אוסטרלליה‬ EN‫ש‬ ‫היסתבר‬ ‫ואז‬..‫כמדינה‬ ‫ישואל‬ ‫בעיית‬ ‫פתירה‬ ‫לא‬ ‫שהבעייה‬ ‫אמרו‬...‫כרטיס‬ ‫שקנו‬ ‫לאחר‬ ‫ארצה‬ ‫שטות‬ ‫ובאה‬ ‫דיברנו‬ ‫ואז‬ .‫מבוגרת‬ ‫מאד‬ 0 ‫אחר‬ ‫נולד‬..‫היתגרש‬ ‫וכנראה‬ ‫ילדים‬ ‫השריץ‬ ,сось ‫לא‬ ‫המונארכיסט‬ ‫אודות‬ ‫הסיפור‬ ‫וסיפרתי‬ ,)‫יהודייה‬ ‫רהיוזייה‬( ‫עמה‬ ‫שאתחיל‬ ‫ונתן‬ ALFAWARNED [] I ‫כך‬ ‫כרית‬ ‫ושמה‬ ,‫שפכה‬ ‫כי‬ ,WITH ‫שכב‬ ‫לא‬ ‫הגבר‬ HO ‫היררכיה‬ ‫להיתקדם‬ ‫חשקה‬ ,‫ששפכה‬ ‫וששטות‬ ..‫הביתה‬ ‫ורצה‬ ‫התינוק‬ ‫ולקחה‬ ,‫סטומה‬ ‫שהשאירה‬ ‫תינוק‬ ‫ופתאום‬ ,‫שוקה‬ ‫והלכה‬ ,‫הריון‬ EN-‫ש‬ ‫שיאמין‬ ‫אמרה‬!!‫שכבנו‬ ‫לא‬ ‫אפילו‬ ‫פתאום‬ ‫מה‬ ,‫הגבר‬ ‫אמר‬ !!!‫שלך‬ ‫תינוק‬ ‫הולדתי‬ ‫הינה‬ ‫ואמרה‬ ,‫הגבר‬ ‫אל‬ ‫פונה‬ !‫שלי‬ ‫הילד‬ ‫ואמרה‬!!!‫שלי‬ ‫הילד‬ ,‫ואומרת‬ ,‫מהשוק‬ ‫השטות‬ ‫באה‬ ‫ואז‬...‫שיכור‬ ‫היית‬ ‫שכבנו‬ ‫בטח‬ ,‫חתיכותה‬ ‫התינוק‬ ‫נחתוך‬ ‫מהר‬ ‫נגמור‬ ‫נו‬ ,‫אמר‬ ‫המונארכיסט‬ ‫ואז‬...‫והלכו‬...‫מונארכיסטה‬ ‫הולכים‬ ‫עכשיו‬ ‫ואמרה‬ ,‫הכזב‬ ‫יתפס‬ ‫אם‬ ‫כלפי‬ ‫יתייחס‬ ‫כך‬ ‫שהמונארכיסט‬ ‫היתפחדה‬ ‫שכן‬" ,‫השקרנית‬ ‫ואמרה‬..‫תקבלנה‬ ‫משקל‬ ‫ולפי‬ ‫שהשנייה‬ ‫וחלילה‬ ‫חס‬ ,‫ואמרה‬ ,‫אמת‬ ‫אומרת‬ ‫ולא‬ ‫הצגה‬ ‫משחקת‬ ‫השטות‬ ‫שכן‬ ‫וגם‬ "‫לברוח‬ ‫היזדמנות‬ ‫זה‬ ‫שהמונאריכסט‬ ‫מדובר‬ ‫שכן‬ ‫פחדה‬ ‫לא‬ ,‫אמת‬ ‫ודוברת‬...‫תינוקים‬ ‫רוצח‬ ‫קניבל‬ ‫המונארכיסט‬ ‫כי‬..‫התינוק‬ ‫תיקח‬ ...‫כזב‬ ‫בעד‬ ‫השקרנית‬...‫בילף‬ ‫המונארכיסט‬ ‫כי‬ ,‫האמינה‬ ‫לא‬ ‫האמת‬ ‫דובר‬ ,‫הילד‬ ‫כלפי‬ ‫יזיק‬ ‫לא‬ ‫ובטוח‬ ,‫הוגן‬ ‫מאד‬
 6. ‫סחיטה‬ ‫כי‬ ‫השקרנית‬ ‫כלפי‬ ‫התינוק‬ ‫וקרץ‬ ,‫תעדיף‬ ‫שטות‬ ‫איזה‬ ,‫ושאל‬ ‫התינוק‬ ‫כלפי‬ ‫היסתכל‬ ‫והמונארכיסט‬ ....‫השקרנית‬ ‫כלפי‬ ‫התינוק‬ ‫המונארכיסט‬ ‫נתן‬ ‫ואז‬...‫הסוחטת‬ ‫היא‬ ‫האמת‬ ‫דוברת‬ ‫וגם‬ ,‫עמה‬ ‫אפשרלשכב‬ ‫וגם‬ ,‫הסטנדרטית‬ ‫הפרופוגנדה‬ ‫כלפי‬ ‫אלא‬ ‫לי‬ ‫האמינה‬ ‫לא‬ ‫הסיפור‬ ‫כלפי‬ ‫וסיפרתי‬ ‫לייד‬ ‫שהלכה‬ ‫השטות‬ ‫ואז‬ ...‫היסתדרנו‬ ‫לא‬ ‫ואז‬ ,‫נגדי‬ ‫לבטח‬ ‫אז‬ ‫בעדי‬ ‫לא‬ ‫השטות‬ ‫ואם‬ ‫אודות‬ ‫סיפורים‬ ‫לספר‬ ‫היתחלתי‬ ‫ואני‬ ,‫יסט‬'‫המסג‬ ‫פתאום‬ ,‫בחוץ‬ ‫וודקה‬ ‫ושתיתי‬ ‫ישבתי‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ?‫הביתה‬ ‫אליי‬ ‫לבוא‬ ‫רוצה‬ ‫אמרתי‬ ‫ואז‬ ,‫וודקה‬ ,TLLLLLLLT ‫וקניתי‬ ‫הלכנו‬ ‫ואז‬...TEARZ ‫לי‬ ‫מי‬ ,‫המיליטרי‬ ,‫הסססססבקים‬ ‫שני‬ ‫עם‬ ‫מהבית‬ ‫יצאתי‬ ,‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫לפני‬..‫ואמרתי‬ ,‫מיטה‬ EN ‫וישב‬ .‫והלכנו‬ .‫כן‬ ‫אמר‬ ...‫מישהו‬ ‫איזה‬ ‫כלפי‬ ‫ידידות‬ ‫יחסי‬ ‫התחיל‬ ,‫הססססססבבבק‬ ‫ואז‬ ,‫קרביות‬ ‫חולצות‬ ‫מצאתי‬ ‫ואז‬ ...‫מודרני‬ ‫מבט‬ ‫פילוסופיה‬ ‫שלי‬ ‫הקניג‬ ‫לקרוא‬ ‫שהלך‬ ‫עד‬ ‫והובלתי‬ ‫סיפורים‬ ‫סיפרתי‬ ‫ואז‬ ...‫שכירות‬ ‫חוזה‬ ‫החל‬ ‫בדיוק‬...‫והלכנו‬ ,‫בירות‬ ‫וקנה‬..‫בסדר‬ ‫אמרתי‬ ?‫הביתה‬ ‫אליי‬ ‫לבוא‬ ‫רוצה‬ ‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫הסרטונים‬ ‫איה‬ ,‫ואמר‬ ,‫ביד‬ ‫מביא‬ ‫שאני‬ ‫סרטונים‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫ואמרתי‬ ,‫לבדר‬ ‫צורך‬ ‫שיש‬ ‫חשתי‬ ‫ואז‬ "?‫מציאות‬ EN ‫ביד‬ ‫מביא‬ ‫אתה‬ ‫איך‬ ‫לי‬ ‫להראות‬ ‫יכול‬ ‫אתה‬" ,‫ואמר‬ ‫סרטונים‬ ‫וראה‬...‫הסרטונים‬ ‫עד‬ ‫והובלתי‬ ...‫הלב‬ ‫מתשומת‬ ‫חרמן‬ ‫הייתי‬ ‫שכן‬ ‫לאונן‬ ‫והתחלתי‬ ‫המכנסיים‬ ‫והורדתי‬...‫בסדר‬ ‫אמרתי‬ .‫היתחבקנו‬ ,‫קם‬ ‫לבסוף‬...‫ראשו‬ ‫על‬ ‫יד‬ ‫ושמתי‬ ‫ומוצץ‬ ‫ומוצץ‬..‫למצוץ‬ ‫והחל‬ ‫ברכיו‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫היתקרב‬ ‫פתאום‬ ‫ואז‬ ...‫יחד‬ ‫להיתקלח‬ ‫הלכנו‬ ‫ולבסוף‬...‫היד‬ ‫עם‬ ‫הזיינים‬ ‫שתי‬ ‫והחזקתי‬ ‫ממכנסיו‬ ‫הזולת‬ ‫הזין‬ ‫את‬ ‫והוצאתי‬ ‫יחד‬ ‫והיתנדפנו‬ ‫מהר‬ ‫ויצאתי‬...‫יחסים‬ ‫לקיים‬ ‫זומם‬ ‫שהאדם‬ ,‫רוע‬ ‫חשתי‬ "...‫נשכח‬ ‫הכל‬ ‫בסוף‬ ‫תדאג‬ ‫אל‬" ‫פלט‬ ‫ואז‬ ‫ביד‬ ‫מביא‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫להראות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫אמרתי‬ ‫ואז‬ ,‫שנתחרמן‬ ‫נדמה‬ ‫יסט‬'‫המסג‬ ‫ואז‬...‫הסבבאקים‬ ‫חרמן‬ ‫יותר‬ ‫חרמן‬ ‫יותר‬ ‫ואז‬...‫מצלמה‬ EN ‫ביד‬ ‫להביא‬ ‫והיתחלתי‬ ,‫אט‬'‫צ‬ ‫התחלתי‬ ‫ואז‬..‫בסדר‬ ‫ואמר‬...‫באינטרנט‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫ידנית‬ ‫שירפה‬ ‫לו‬ ‫שהציעו‬ ,‫אמר‬ ‫אז‬ .‫ונמלט‬ ,'‫מסג‬ ‫אביא‬ ‫פעם‬ ‫אני‬ ,‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫לגמרי‬ ‫כמעט‬ ‫היתפשטתי‬ ‫כבר‬ ...‫דיברנו‬ ‫לא‬ ‫לבסוף‬...‫הקניגייה‬ ‫לייד‬ ‫שנדבר‬ ‫ואמר‬ ‫דיברנו‬ ‫ואז‬ ,"‫גבר‬ ‫גם‬ ‫אני‬" :‫אמר‬ ‫ואז‬ ,‫שככה‬ ‫והיתנהג‬ ,‫קה‬'‫המושצ‬ ‫באה‬ ‫לבסוף‬..‫העניין‬ ‫ולא‬...‫אורגייה‬ ‫שלקיים‬ ‫והצעתי‬ ‫קה‬'‫מושצ‬ ‫יחד‬ ‫שכב‬ ‫יסט‬'‫המסג‬ ..‫עדתית‬ ,‫לאומנית‬ ‫מבחינה‬ ,‫משמעותית‬ ‫רוח‬ ‫הרעת‬ ‫היתקיימה‬..‫המיוחד‬ ‫הקרבי‬ ‫המבצע‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ....‫קשה‬ ‫סם‬..‫החריץ‬ ,‫והפעם‬ ‫סמים‬ ‫וקנתה‬ ,‫הלכנו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,‫החזירה‬ ,‫ברח‬ ‫סובבבבק‬...‫רעה‬ ‫באה‬ ‫קה‬'‫ומושצ‬ ..‫ירשיעו‬ ,‫תיתפס‬ ,‫אמרה‬ ,ENMYLITTLEWALL ‫לשים‬ ‫וניסתה‬...‫גראס‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ "‫רגשית‬ ‫נשברתי‬" ,‫אמרתי‬...‫רגש‬ ‫ביטאיתי‬ ‫ואני‬..‫סמים‬ ‫יחד‬ ‫שהופיעה‬ ‫הראשונה‬ ‫פעם‬ ‫ואז‬..‫איפשרתי‬ ‫לא‬ ,‫מקלחתה‬ ‫ולקחה‬ ,‫אותי‬ ‫והפשיטה‬ ,‫בוא‬ ,‫בסדר‬ ,‫אמרה‬ ‫ואז‬ "‫שלי‬ ‫תינוק‬ ‫תשריצי‬" "‫איתי‬ ‫חיי‬" "‫הכל‬ ‫אתן‬" ...‫מיטה‬ EN ‫סמים‬ ‫יחד‬ ‫מתפננת‬ ‫והשטות‬ ‫רצפה‬ EN ‫מולה‬ ‫ערום‬ ‫ישבתי‬ ‫ואז‬...‫התוסיק‬ ‫כולל‬ ,‫וקילחה‬ ,‫וסיבנה‬ ...‫זקפה‬ ‫עם‬ ‫ובאתי‬..‫בוא‬ ‫אמרה‬ ‫ואז‬..‫שדיים‬ ‫הפשיטה‬ ‫והיתפשטה‬ ‫קצת‬ ‫להיתפשט‬ ‫יכולה‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אמרתי‬ ‫ואגב‬ ..‫פנימה‬ ‫גמור‬ ‫אז‬ ,‫אמרה‬ .‫ילד‬ ‫תשריצי‬ ,‫אמרתי‬ ‫ואז‬ ,‫יחסים‬ ‫היתחלנו‬ ‫ואז‬..‫למצוץ‬ ‫והחלה‬ ,‫אמרתי‬ ‫ואז‬...‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫לגמור‬ ‫חזק‬ ‫מאד‬ ‫זין‬ ‫מלחיצה‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫מצומטט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שהשטות‬ ‫וחשתי‬ ...‫גמרתי‬ ,‫כתפה‬ ‫על‬ ‫המצח‬ ‫עם‬ ‫נשען‬ ‫שאני‬ ‫ובזמן‬ ,‫ויצאתי‬..‫קצת‬ ‫והכניסה‬..‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫תכניסי‬ EN ‫משהו‬ ‫לחפש‬ ‫והלכה‬...‫להיתנצל‬ ‫הספקתי‬ ‫ואני‬...‫עבד‬ ‫אתה‬ ,‫לומר‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫אז‬ "?‫גמרת‬" :‫אמרה‬ ‫ואז‬ ,‫לבד‬ ‫הכסף‬ ‫תתן‬ ‫אתה‬ ‫כי‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ ‫סכין‬ ,‫נו‬ ,‫ואמרה‬ ,‫וסלוטייפ‬ ,‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫ויצאה‬ ,‫המדפים‬ ‫חדר‬ ,‫הכספת‬ ‫מול‬ ‫ועמדנו‬ ,‫המפתח‬ ‫ונתנה‬...‫והסלוטייפ‬ ‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫שולחן‬ ‫מתחת‬ ‫שכב‬ ‫המפתח‬ "..‫הוא‬ ‫הינה‬ ,‫תדאג‬ ‫אל‬" :‫ואמרה‬ ,‫ונעלם‬ ,‫הקטן‬ ‫המפתח‬ ‫וחיפשתי‬...‫בסדר‬ ,‫אמרתי‬ ‫ואז‬ ‫אמרה‬ ‫ואז‬ ,‫הכספת‬ ‫אל‬ ‫המפתח‬ ‫ושמתי‬ ,‫לפטופ‬ ‫שיחקה‬ ‫וגם‬ ‫וסובבתי‬ "...‫עכשיו‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫תביא‬ ‫אתה‬" ,‫ואמרה‬ ,‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫ושמה‬ "‫הלכתי‬ ‫ככה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬" :‫פתאום‬ ‫המצב‬ ‫כל‬ ‫הוחמר‬ ‫ואז‬...‫והלכה‬..‫האצבע‬ ‫הוציאה‬ ‫אז‬ ‫ורק‬ ,‫ונתתי‬ ,‫ח‬"‫ש‬ 200 ‫והוצאתי‬ ,‫המפתח‬ ‫דלת‬ EN ‫מפתח‬ ‫ששמתי‬ ‫פעם‬ ‫וכל‬ ,‫חודשים‬ ‫קורקר‬ ,‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫יחד‬ ‫שהעניין‬ ‫אציין‬ ,‫מיזנדריה‬..‫כמה‬ ‫פי‬ EN VILLAGE 1 ‫החל‬ ‫והכל‬ ,TRIED TO PUT IT MORALLY EN MY ASS ‫המתלוננת‬ ....VILLAGE 1 ,‫מיייאוווו‬ ‫יחד‬ ‫לחיות‬ ‫התחלתי‬ 2005 !!!!!MY PEOPLE VOLUNTEER ‫הגזות‬ ‫לתת‬ ‫החלה‬ ‫ואז‬ ,‫זין‬ ‫עם‬ ‫ללמד‬ ‫שיש‬ ‫אמרתי‬ ‫ואפילו‬ ,‫מוראלי‬ ‫לבוא‬ ‫החלה‬ ‫המתלוננת‬ ‫ואז‬ ...‫היתפתתי‬ ‫אך‬ ,‫זוטרתי‬ ‫ומאד‬ ,‫ברכה‬ ‫ולתת‬ ,‫תחת‬ EN ‫אצבעות‬ ‫השמת‬ ‫של‬ ‫היתנהגות‬ ‫ולברך‬ ....‫מסטר‬ ‫תואר‬ ‫כתלמיד‬ ‫וגם‬ ,PROGRAMMIER ‫בתור‬ ‫ועבדתי‬ ,‫גינה‬ ,‫שדה‬ ‫והתחלתי‬ ,‫מנגל‬ ‫קיימתי‬ ‫כן‬ ...‫היתנהגה‬ ‫שכך‬ ,‫קה‬'‫המושצ‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהיתגשם‬ ‫עד‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫וקורקר‬ ,‫אז‬ ‫החל‬ ,‫האצבע‬ ‫אינצידנט‬ ...‫ח‬"‫ש‬ 5000-‫כ‬ ‫קיבלה‬ ‫קה‬'‫מושצ‬..‫ח‬"‫ש‬ 500 ‫בדמות‬ ,‫טוקר‬ ‫החרא‬ ‫שהטילה‬ ‫הקנס‬ ‫ידי‬ ‫חוזק‬ ‫העניין‬ ‫גם‬ ,‫לספר‬ ‫שהיתחלתי‬ ‫איך‬ ‫הגרש‬ ‫השופט‬..‫שטויות‬ ‫קנוניית‬ .‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫שקיללה‬ ‫כפי‬ ‫קיללה‬ ‫ובסוף‬ ...‫מסמך‬ ‫אקרא‬ ‫אני‬ ,‫ספר‬ ‫אל‬ ‫לא‬ ..‫אמר‬ ‫מייד‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫ל‬"‫צהי‬ ILDF 15.01.2023 02:46:06 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 7. ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוזמנה‬ ‫ההאשמה‬ 15.01.2023 04:46:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫והמתלוננים‬ ,‫ההאשמה‬ ‫המניע‬ ‫הכוח‬ '‫ג‬ ‫צד‬ ‫גורם‬ .‫הקקדמיה‬ ‫וועדת‬ ,‫ארון‬ ‫קקפלאן‬ ‫כלפי‬ ‫ההאשמה‬ ‫באמצעות‬ ‫שהגן‬ ‫האשמה‬ ‫הפעילה‬ ,‫המדינה‬ ,"‫התלונה‬ ‫ביטול‬ ‫בקשת‬ ‫כלפי‬ ‫משקל‬ ‫לתת‬ ‫יש‬" ‫כך‬ ‫ועקב‬ ,‫התלונה‬ ‫להעיף‬ ‫ביקשו‬ "‫כלכלית‬ ‫אותך‬ ‫אהרוס‬ ‫אני‬"..‫פוגעני‬ MEALL ‫הפעיל‬ ‫וגם‬ ,‫דיון‬ EN ‫הקפלוץ‬ ‫שביקש‬ "‫סנקצייה‬" ‫שמטרתה‬ ‫מסססססנננננננננננההההההההההההההההההההההההמנננננננננסססססססססההההההה‬....‫מנננסה‬ ‫תביא‬ ‫מססססןה‬ ‫תביא‬ ‫יחד‬ ‫קשורים‬ ‫הקקפלאן‬ ‫שהפעיל‬ ‫השמות‬ ‫כל‬ ,‫הנתניאטטי‬ ‫שחיתות‬...MAN‫רע‬ ,‫מיליאוננסקי‬ ,‫אב‬MATHER ..‫גופייה‬ ‫בעזרת‬ ‫ומאונן‬ ‫המכנסיים‬ ‫שהעיף‬ ‫לב‬ ‫שמתי‬ ‫אני‬ ‫פתאום‬ ,‫ווילה‬ EN ‫אונן‬ ‫אב‬MATHER-‫וה‬ ,‫אב‬MATHER !?‫זה‬ ‫מה‬ ‫אמרתי‬ ‫ואז‬ .‫ממחטהה‬ ‫גמר‬ ‫ואז‬ ,‫עצמו‬ ‫של‬ ‫הזין‬ ‫נישק‬ ‫וכמעט‬..‫לא‬ ‫אמר‬...‫היתלבש‬ ‫עכשיו‬ !?‫מה‬ ‫אמרתי‬ ‫כלפי‬ ‫והשתנתי‬ ‫יצאתי‬ ‫ואז‬..‫אף‬ ‫נוזל‬ ,IT IS A NOZZLE...‫שסמחטה‬ ‫מדובר‬ ‫מדיי‬ ‫מוקדם‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫אמרתי‬...‫שפיך‬ ,‫פלאפלים‬ ‫לנו‬ ‫הכין‬ ‫אב‬MATHER ‫ועוממו‬...‫לאכול‬ ‫הלכנו‬ ‫אז‬ .‫הברית‬ ‫ולפני‬ ,‫היתגריתי‬ ‫שקצת‬ ‫כמובן‬ ‫ואז‬...ASS, L-‫ה‬ ‫כל‬ ...‫ברית‬ ‫עבר‬ ‫שלא‬ ‫שלי‬ ‫הבולבול‬ ‫כלפי‬ ‫אולי‬ ‫והיתכוון‬ ,‫אמר‬ "‫שכזו‬ ‫נקניקייה‬ ‫אכלתי‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬"...‫נקניקייה‬ ‫ואכל‬ EN POCKET ‫משהוא‬ ‫ששמתי‬ ‫וגם‬ ,‫זבוב‬ ‫עליי‬ ‫הרג‬ ,‫פרצוף‬ EN ‫פומפה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הרביץ‬ ‫פתאום‬ ‫אב‬ MATHER ‫גם‬ ...BASKETNET ‫כלפי‬ ‫לאונן‬ ‫שכיף‬ ‫אמר‬ ‫וגם‬ ,‫מדורה‬ EN ‫יחד‬ ‫להשתין‬ ‫אותי‬ ‫הזמין‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ,"‫תחת‬ EN ‫נגעת‬" ,‫אמר‬ ...‫עיתון‬ EN ‫קלקלן‬ ‫כונה‬ ,‫אב‬MATHER-‫ה‬ ‫אגב‬ .‫קלקלנית‬ ‫והמאמאשקה‬ ,‫לאונית‬ :‫אמר‬ ‫שלי‬ ‫השם‬ ,MOCKING SEXUALLY ‫כלפיי‬ ‫להדביק‬ ‫הדיזציפלינה‬ ‫ועדת‬ EN ‫המניע‬ ‫הכוח‬ ‫ואז‬ ,‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫ידיד‬ ‫וכן‬ ,SEXUAL OFFENCE ‫אמרה‬ ‫כך‬ ‫מפשעהה‬ пах-а "‫ע‬"‫פח‬" "‫היתאבדות‬ ‫מועד‬" "‫אלים‬" "‫סוטה‬" ‫שאני‬ ‫ולומר‬ ,‫חזרה‬ ‫פוגענית‬ ‫סטיגמה‬ ,‫מקללים‬ ‫בלבד‬ ‫לא‬ ‫פוצעים‬ ‫וגם‬ ‫הורגים‬ ‫שגם‬ ‫בקיא‬ ‫אני‬ ‫היום‬ HO ,‫דיבה‬ ‫כן‬..‫הוכחו‬ ‫שלא‬ ,‫סטיגמות‬ ‫מדביקה‬ ,‫המטתצה‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫מכל‬ ‫רחוקה‬ ‫בהחלט‬ ,‫ופושענית‬ ‫מושחתת‬ ‫המטתצה‬ .‫ומאיימים‬ ...‫הקרחון‬ ‫שקצה‬ ‫ומדובר‬ LIGHT AGES ,‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫להגשים‬ ‫החלה‬ ‫ישואל‬ ‫ומדינת‬ ,‫הפוגעניים‬ ‫הכינויים‬ ‫צצו‬ ‫כבר‬ ‫הקפלוץ‬ ‫תלונת‬ ‫לאחר‬ ,‫היתאבדותי‬ ‫כמובן‬ ,‫והנתניאטטי‬ ,‫הקקדמיה‬ ,‫הקפלאן‬ ,‫המטתצה‬ ‫מבחינת‬ ‫המיוחל‬ ‫שסופו‬ ,‫שקרקור‬ ‫שמדובר‬ ‫מעניין‬...‫יעלוזו‬ ‫לא‬ ‫הרשעים‬ ,‫רשעים‬ ‫אשמח‬ ‫לא‬ ,‫כמובן‬ .‫תתגשם‬ ‫שלא‬ ...‫שפוזיטיבי‬ ‫היחיד‬ MEALL-‫ה‬ "‫הגנה‬ ‫טעון‬" ‫כתוב‬ ‫רק‬ ‫שחוזקה‬ ‫תוקפנית‬ ‫וקללה‬ ,‫הרע‬ ‫ועין‬ ,‫רהיוזייה‬ ‫תקיפת‬ ‫וגם‬ ,‫אימיגרצייה‬ ‫שתקיפת‬ ‫מדובר‬ ‫ולכן‬ EN ISAVEL ‫נולדו‬ ‫כולם‬ ‫התוקפני‬ ‫הצד‬ ,‫ללב‬ ,‫סע‬ ‫הראשון‬ ‫המדיציניק‬ ‫גם‬ ,‫הדעת‬ ‫חויית‬....‫בעדי‬ ‫כולם‬ ‫הרהיוזיים‬ ‫המדיציניקים‬ ‫כי‬ ,‫מייד‬ ‫אותי‬ ‫שיחרר‬ ,‫האחרון‬ ‫המדיציניק‬ ‫גם‬ ,‫הקפלוץ‬ ‫עדות‬ ‫הפילה‬ ,‫דרינקר‬ ‫הדיננר‬ ‫גם‬ ,‫הכבש‬ ‫גם‬ ,‫בעדי‬ ‫שרהיוזיים‬ ‫וחלק‬ ‫חד‬...‫רהיוזיים‬ ‫מדיציניקים‬ ‫כללו‬ ,‫מחוזית‬ ‫שחרור‬ ‫ועדת‬ ‫שהיהלו‬ ‫מדיציניקים‬ ‫וגם‬ ,‫הישואלית‬ ‫האנטישמיות‬ ‫הוולדותית‬ ‫גזענות‬...‫ישואל‬ EN ‫ונולדו‬ ‫בדאיות‬ ‫עדות‬ ‫כולם‬ ‫והתוקפנים‬ ‫אנטישמי‬ ‫הקיצונית‬ ‫ברמה‬ ‫בטוח‬ ‫קפלאן‬ ‫אנטישמים‬ ‫כולם‬ ‫ולא‬ ,‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫שיש‬ ‫תופעה‬ ,‫בדלנות‬ ,‫הנאציפיזם‬ ‫והדעות‬ ,‫ומיליטרי‬ ,‫בארץ‬ ‫ההולדות‬ ‫היחיד‬ ‫שהישגו‬ ,‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫ישואל‬ EN ‫חדש‬ ‫עם‬ ‫וכינון‬ ,‫התפוצות‬ ‫העפת‬ ‫אימיגרצייה‬ ‫דחיקת‬ ,‫מיעוטים‬ ‫דחיקת‬ ‫ספרטיזם‬ ,‫מוריקנייה‬ ‫כפי‬ ,‫מיליטרי‬ ‫ומדינה‬ ,‫ליטרטורה‬ ‫רק‬ ‫יהודונות‬ ,‫היהודונות‬ ‫הכחשת‬ ‫הארץ‬ ‫מושרצי‬ ‫כיתת‬ ‫כינון‬...‫שמאל‬ ,‫כיהודונים‬ ‫חיים‬ ‫אימיגרנטים‬ ,‫לאום‬ ‫הוולדות‬ ‫ארץ‬ ,‫האימיגרצייה‬ ‫כלפי‬ ‫גרוע‬ ‫הכי‬ ‫התסריט‬...‫עדות‬ ‫אימיגרנטים‬ ,‫אימיגרנטים‬ ‫כיתת‬ ‫יש‬..‫העדות‬ ‫ביטול‬ ..‫ישואלי‬ ‫וותיקניזם‬ ..‫ההולדות‬ ‫ערך‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫המיליטרי‬ ‫ערך‬ ‫הקטנת‬ ,‫יהודונות‬ EN ‫וותק‬ ,‫יהודי‬ ‫וותק‬ ‫יש‬ ,‫גלקוסט‬ ‫הצלנו‬ ,2 ‫עולם‬ ‫מלחמת‬ EN ‫הישתתפנו‬ ,‫יהודים‬ ‫אנחנו‬ ,‫המדוייקת‬ ‫בצורה‬ ‫להעריך‬ ‫ויש‬ ,‫מלחמה‬ EN ‫הישתתפו‬ ‫שלא‬ ‫עדות‬ ‫כולל‬ ,‫הישואלי‬ ‫והוותק‬ ...‫מטוס‬ EN ‫להישתרץ‬ ‫אפשר‬ .‫מדינה‬ EN "‫ההשרצה‬" ‫או‬ TIMESPAN EN ISAVEL ‫סתם‬ ‫ולא‬ ...‫מרדנות‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫ואם‬ ‫ההוגנת‬ ‫בצורה‬ ‫להיתקיים‬ ‫צריכה‬ ‫ההישגים‬ ‫הערכת‬ ‫העיקרית‬ ‫התקופה‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫שש‬"‫הב‬ ‫תקופת‬...‫ודמוגוגית‬ ,‫נטויה‬ ‫הערכה‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫הערכת‬ .‫שטויות‬ ‫ההולדות‬ ‫וערכי‬ ,‫מאד‬ ‫חשוב‬ ‫האומה‬ ‫אחדות‬ .‫המיליטרי‬ ‫תקופת‬ ‫ולא‬ ,‫חיים‬ EN ..‫מיליטרי‬ ‫גבר‬ ....ZMAN ‫כגורל‬ ‫המזמין‬ ‫גורל‬..‫שחיתות‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬...‫באבון‬ ‫נתניאטטי‬ ,‫פוליטיקקי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הוזמנה‬ ‫ההאשמה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 8. ‫אנטידין‬ ‫היתקיימה‬ ‫קקדמיה‬ ‫ועדת‬ 15.01.2023 02:54:35 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫אידיאולוגי‬ ‫פקטור‬ ‫בעקבות‬ ‫היתקיימה‬ ‫התאונה‬ 15.01.2023 08:45:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation EN ‫יומיים‬ ‫לאחר‬ ‫הגיע‬ BAD*N WEDNESDAY , It was monday the 11/7/2022 ‫אופרסיה‬ ‫חשתי‬ ‫ודראמה‬ ‫שיש‬ ‫אמרתי‬ ‫ואז‬ ‫הראשונה‬ ‫הפציעה‬ ‫יום‬ ‫לברר‬ ‫המקודקד‬ ‫השופט‬ ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫יום‬ LIKE A CIRCLE AND WITH CIRCLES ‫מטתצן‬ ‫אקס‬ ‫שהוא‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫ועדות‬ ‫ואחראי‬ ‫מטתצניות‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫מול‬ ‫הראשון‬ ‫הדין‬ ‫לפני‬ ‫קצת‬ ‫רק‬ ‫ומונה‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫היימנת‬ ‫שתיכנן‬ ‫השמאלנים‬ ‫תקיפת‬ ‫משמע‬ ‫היימנה‬ ‫רחמנות‬ ‫פחות‬ ‫דורסנות‬ ‫יותר‬ ‫אכזריות‬ ‫יותר‬ ‫בלבד‬ ‫שמאלנים‬ ‫כלפי‬ ‫ימנית‬ ‫קאפריזה‬ ‫אכיפת‬ ‫יותר‬ ‫הימין‬ ‫כלפי‬ ‫פרפקסיוניזם‬ ‫דיקטטורה‬ ‫יותר‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫פחות‬ ‫חיים‬ ‫שכולם‬ ‫משמע‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫ואחידות‬ ‫חפיף‬ ‫חי‬ ‫השמאל‬ ‫גם‬ ‫אנר‬'‫ג‬ ‫וקומדיה‬ ‫הדראמה‬ ‫לעומת‬ ‫טרגדיה‬ ‫וגורמת‬ ‫קומדיה‬ ‫שדורסת‬ ‫חיים‬ ‫כולם‬ ‫ולא‬ ‫הימין‬ ‫רק‬ ‫גיטלר‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫גיטלריזציית‬ "‫הרפורמה‬" ‫מיזגנית‬ ‫מיזנדריה‬ ‫אליזהבבת‬ ‫מעשה‬ ‫כלפי‬ ‫הסתה‬ ELISABBTH ‫שטויות‬ ‫הסתת‬ ‫עכוזם‬ EN ‫דין‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫אזיין‬ ‫אני‬ ‫מיזנדריה‬ ‫ויתמוך‬ ‫ימשיך‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫צדקתי‬ ‫וגם‬ ‫אמרתי‬ .....‫רהיוזיים‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫מיזגניזצייה‬ ‫מיזנדריזצייה‬ ‫תהליך‬ ‫עובר‬ ‫דין‬ ‫הבית‬ ‫ברור‬ ‫הפעם‬ ,‫העדתי‬ ‫הסכסוך‬ ‫חיזוק‬ ‫המרקנים‬ ,‫הרהפורמה‬
 9. ,‫המוראלית‬ ‫המלחמה‬ ‫המשך‬...‫לאומנות‬ ‫מונע‬ ‫שהסכסוך‬ ‫שמדובר‬ BADDERY+MURYKANYA YNGULLY-‫ה‬ ‫כל‬ ,‫יותר‬ ‫רדיקלי‬ ‫הפעם‬ ‫נוסף‬ ‫סיבוב‬ EAST-‫ה‬ ‫נגד‬ REUSYA 4N I ESCAPED ...‫רהיוזי‬ ‫ויהודוני‬ ,‫רהיוזי‬ ‫כל‬ ‫מקללת‬ ‫כי‬ ‫מוריקנייה‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ BALLANCE-‫ה‬ ‫ואנחנו‬ ,‫יותר‬ ‫מוחשית‬ ‫פתאום‬ ‫שהמלחמה‬ ‫רק‬ ,‫תיעדתי‬ ‫וכן‬...‫רוע‬ ‫כל‬ ‫ומייחלים‬ ...‫יותר‬ ‫רדיקלית‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ 15.01.2023 09:37:03 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ...‫קה‬'‫המושצ‬ ‫אודות‬ ‫להיתלונן‬ ‫בכדי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫וכלפי‬ ‫המטתצה‬ ‫כלפי‬ ‫מסמכים‬ ‫הכנתי‬ ‫ואז‬ ,‫אותי‬ ‫העלבת‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ ‫אמרה‬..‫אותך‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫נוסעת‬ ‫תכף‬ ‫המטתצה‬ ,‫ואמרתי‬ ,‫באה‬ ‫ואז‬ ,‫היחסים‬ ‫במהלך‬ ,‫ביקשתי‬ ‫הראשונה‬ ‫פעם‬ ,‫אמרתי‬...‫ביקשת‬ :‫אמרה‬ .‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫שמת‬ ...EN 15:00 ‫בדיוק‬ 14.1.2023 ,‫אתמול‬ ‫באה‬ ‫הבאה‬ ‫פעם‬..‫והלכה‬ ,‫וסאדדיזם‬ ,‫היתעללות‬ ‫אלא‬ ‫לא‬ ‫ואחרי‬ ,‫שהשמילה‬ ‫נדמה‬ ‫שהיימין‬ ‫נדמה‬ ‫לא‬ ‫הקול‬ ‫לא‬...‫עפה‬...‫קצת‬ ‫נבח‬ ‫סובבבק‬..‫עניתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ..‫תלונה‬ ‫עד‬ ‫הבשלתי‬ ‫ואז‬...‫ההיתנהגות‬ ‫בגין‬..‫להיתנצל‬ ‫ובאה‬ ,‫טראגית‬ ‫ויותר‬ ,‫בכיינית‬ ‫יותר‬ ‫ניהיתה‬ ...‫נקבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סדום‬ ‫מעשה‬..‫אמרתי‬ "?‫מתלונן‬ ‫אתה‬ ‫מה‬" :‫שאלו‬...‫מטתצה‬ ‫והלכתי‬ ‫היתלונן‬ ‫שקפלאן‬ ‫המטתצה‬ ‫תחנת‬ ‫ששם‬ ‫שמדובר‬ ‫מעניין‬ ,MORE REPEAT Я ‫מטתצנקה‬ ‫נתנו‬ ‫דיננרדרינקר‬ ‫עצת‬ ‫ויש‬ ,‫טיפולה‬ ‫וברח‬ ,‫מסוכן‬ ‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אותי‬ ‫תעצור‬ ‫שהמטתצה‬ ‫היתחנן‬ ‫ואז‬ ,)YOURZ WILL BE CENSORED ACTUALL VISE PERDATOR( ‫פרדאטור‬ ‫כוויס‬ ‫שקיגנה‬ ,‫באה‬ ‫קה‬'‫שמושצ‬ .‫התקרית‬ ‫אודות‬ ‫המטתצנקה‬ ‫אל‬ ‫סיפרתי‬ ‫ואז‬...‫טיפולה‬ ‫להחזירי‬ ‫שביקשה‬ ..‫סיפרתי‬ ‫לא‬ ‫הסמים‬ ‫ולגבי‬ ,‫שקילחה‬ ‫איך‬ ‫ילד‬ ‫ושתשריץ‬ ,‫יחד‬ ‫ושנחיה‬ ,‫הכל‬ ‫שאתן‬ ‫ואמרתי‬ ‫ואמרה‬ ,‫ילד‬ ‫לי‬ ‫תעשי‬ ‫ואמרתי‬ ,‫ושמה‬...‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫שימי‬ ‫ואמרתי‬ ,‫ששכבנו‬ ‫איך‬ ,‫לומר‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫זהו‬ ‫אז‬ "?‫גמרת‬" ,‫ואמרה‬ ,‫ביד‬ ‫הבאתי‬ ‫ואז‬..‫אפשר‬ ‫ואי‬..‫פנימה‬ ‫גמור‬ ‫אז‬ ,‫אמרה‬ ,‫צריך‬ ‫לא‬ ‫סכין‬ ,‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫שיצאה‬ ‫איך‬ ‫ועל‬..‫להיתנצל‬ ‫הפסקתי‬ ‫ואני‬ ‫עבד‬ ‫אתה‬ ,‫הלכתי‬ ‫ככה‬ :‫ואמרה‬ ‫הכספת‬ EN ‫ושמי‬ ,‫המפתח‬ ‫ונתנה‬..‫לבד‬ ‫הכסף‬ ‫תתן‬ ‫אתה‬ ,‫שאיום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫ונתתי‬ "‫הכסף‬ ‫תתן‬ ‫עכשיו‬" ,‫ואמרה‬ ,‫תחת‬ EN ‫אצבע‬ ‫ושמה‬ ...‫בינתיים‬ ‫להיתלונן‬ ‫ולא‬ ‫לחכות‬ ‫יש‬ ‫שאולי‬ ‫ואמרה‬ ,‫שנתחרמנה‬ ‫נדמתה‬ ‫המטתצנקה‬ ‫ואז‬...‫והלכה‬ ..‫נרתעה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫חזרה‬ ‫קצת‬ ‫וזזה‬ ,‫זקפה‬ ‫ועם‬ ,‫וקמתי‬ ,‫היתחרמנתי‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫מאיימת‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בקשת‬ ‫ניסיתי‬ ‫ואז‬..‫קה‬'‫המושצ‬ ‫כלפי‬ ‫והיתלוננתי‬ ,‫דינה‬ ‫בית‬ ‫הלכתי‬ ‫שהשטות‬ ‫שכנראה‬ ‫אמר‬ ‫השופט‬ ‫ואז‬...‫הנקישות‬ ‫נוכח‬ ‫היום‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ‫שכנראה‬ .‫בינתיים‬ ‫אתעלם‬..‫קצת‬ ‫חזרה‬ ‫השטות‬..‫תחזור‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שימוש‬ ‫ועכשיו‬ EN ‫מדיצינה‬ 15.01.2023 04:53:05 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫ענישה‬ ‫והמטרה‬ ‫היתעללות‬ ‫נתניאטטי‬ ‫אתיקה‬ ‫לתקוף‬ ‫ינסה‬ ‫הנתניאטטי‬ ‫כי‬ EN
 10. ‫פוליטית‬ ‫שהמדיצינה‬ ‫קטע‬ ‫ומגשימה‬ ‫פוגעני‬ ‫עתידי‬ ‫תיכנון‬ ‫פובליציסטיים‬-‫פוליטיים‬ ‫יריבים‬ ‫כלפי‬ ‫ביקש‬ ‫קקפלאן‬ ‫למשל‬ ‫להיתעלל‬ ‫ולהסתים‬ ‫מאפשרת‬ ‫לא‬ ‫והאתיקה‬ ‫המדיצינה‬ ‫בעזרת‬ ,‫הרע‬ ‫ועין‬ ‫איומים‬ ‫ואכיפת‬ ‫זדונית‬ ‫פגיעה‬ ,INSALT ‫הסתמה‬ ,‫נקמה‬ ‫דרך‬ ‫תהפוך‬ ‫לא‬ ‫מדיצינה‬ ,‫היתאבדות‬ ‫לגרום‬ ‫קטע‬ EN ,‫הזדונית‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ .‫קקפלאן‬ ‫שתיכנן‬ "‫סוף‬" ..‫הנתניאטטי‬ ‫אלעולל‬ ‫קטע‬ EN ‫מה‬ ‫זה‬ ,‫זממם‬ ‫ולהגשים‬ ,‫רוע‬..‫עצמותיי‬ ‫כל‬ ‫בלשבור‬ ,‫איים‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ,‫קשור‬ ‫טרמויאל‬ ‫גם‬ ..‫מפשעה‬ ‫בלי‬ ‫ישאר‬ ‫שטרמויאל‬ ,‫אמרתי‬ ‫אלא‬ ,‫איימתי‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬ "‫איומים‬" ‫בגין‬ ‫היתלונן‬ ‫וגם‬ Groinfless neighbour Another falsecomplaint emotions driven complaint caprisic complaints that are a lie and I am the one who is threatented and I am the one who is victim and the crymynullz won't party ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫דמוקרטיה‬ ‫לאכוף‬ ‫אמור‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ 15.01.2023 08:48:28 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫השלטון‬ ‫כלפי‬ ‫מורד‬ ‫הדין‬ ‫שבית‬ ‫דורשת‬ ‫גם‬ ‫דמוקרטיה‬ .‫מתקיימות‬ ‫אדם‬ ‫שזכויות‬ ‫זוכה‬ ‫אדם‬ ‫שכל‬ ‫גורם‬ ‫וכך‬ ...)‫פוליטיות‬(‫הפרטיות‬ ‫שהדעות‬ ‫אלא‬ ‫דמוקרטי‬ ‫לא‬ ‫השלטון‬ ....‫הרהיוזיים‬...‫אותנו‬ ‫יציל‬ ‫וכך‬ ‫מוריקנייה‬ ‫כלפי‬ ‫ויתנגד‬ ‫יעזור‬ ‫הדין‬ ‫שבית‬ ‫ציפיתי‬ ‫אז‬ ‫להוכיח‬ ‫בכדי‬ ,‫דינה‬ ‫בית‬ ‫פניתי‬ ‫ולכן‬...‫לאומנית‬ ‫כמלחמה‬ ‫הופכת‬ ‫העדתית‬ ‫מלחמה‬ ....COMME CIRCLE AND WITH CIRCLES ‫המטתצן‬ ‫השופט‬ ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫ביום‬ ‫הלך‬ ‫מה‬ ..‫המיוחד‬ ‫הקרבי‬ ‫המבצע‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫היתקיים‬ ‫הדיון‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫שאיומים‬ ‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫טראגית‬ ‫רוח‬ 15.01.2023 03:16:47 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫הוכחה‬ ‫לא‬ ‫קראטה‬ ‫וגם‬ HO ‫ראשון‬ ‫התקיף‬ ‫דוס‬ ‫באף‬ ‫בוקסים‬ ‫וקיבל‬ ‫מת‬ ‫כבר‬ ‫שאני‬ ‫מת‬ ‫שאני‬ ‫ואיים‬ ‫היתנגשות‬ ‫פאזת‬ ‫והחלה‬ ‫ישואל‬ ‫מדינת‬ ‫כלפי‬
 11. ‫הדוס‬ ‫אי‬ Леня Comme 0 ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ 15.01.2023 12:51:35 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation 2 ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫חזרת‬ ‫עד‬ ‫בתחת‬ ‫מהאצבע‬ ‫השבועיים‬ ‫תקופת‬ ...‫קה‬'‫המושצ‬ ‫אודות‬ ‫להיתלונן‬ ‫בכדי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫וכלפי‬ ‫המטתצה‬ ‫כלפי‬ ‫מסמכים‬ ‫הכנתי‬ ‫ואז‬ ,‫אותי‬ ‫העלבת‬ ‫כי‬ ?‫למה‬ ‫אמרה‬..‫אותך‬ ‫לקחת‬ ‫כדי‬ ‫נוסעת‬ ‫תכף‬ ‫המטתצה‬ ,‫ואמרתי‬ ,‫באה‬ ‫ואז‬ ,‫היחסים‬ ‫במהלך‬ ,‫ביקשתי‬ ‫הראשונה‬ ‫פעם‬ ,‫אמרתי‬...‫ביקשת‬ :‫אמרה‬ .‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫שמת‬ ...EN 15:00 ‫בדיוק‬ 14.1.2023 ,‫אתמול‬ ‫באה‬ ‫הבאה‬ ‫פעם‬..‫והלכה‬ ,‫וסאדדיזם‬ ,‫היתעללות‬ ‫אלא‬ ‫לא‬ ‫ואחרי‬ ,‫שהשמילה‬ ‫נדמה‬ ‫שהיימין‬ ‫נדמה‬ ‫לא‬ ‫הקול‬ ‫לא‬...‫עפה‬...‫קצת‬ ‫נבח‬ ‫סובבבק‬..‫עניתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ..‫תלונה‬ ‫עד‬ ‫הבשלתי‬ ‫ואז‬...‫ההיתנהגות‬ ‫בגין‬..‫להיתנצל‬ ‫ובאה‬ ,‫טראגית‬ ‫ויותר‬ ,‫בכיינית‬ ‫יותר‬ ‫ניהיתה‬ ...‫נקבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סדום‬ ‫מעשה‬..‫אמרתי‬ "?‫מתלונן‬ ‫אתה‬ ‫מה‬" :‫שאלו‬...‫מטתצה‬ ‫והלכתי‬ ‫היתלונן‬ ‫שקפלאן‬ ‫המטתצה‬ ‫תחנת‬ ‫ששם‬ ‫שמדובר‬ ‫מעניין‬ ,MORE REPEAT Я ‫מטתצנקה‬ ‫נתנו‬ ‫דיננרדרינקר‬ ‫עצת‬ ‫ויש‬ ,‫טיפולה‬ ‫וברח‬ ,‫מסוכן‬ ‫נפש‬ ‫חולה‬ ‫אני‬ ‫כי‬ ‫אותי‬ ‫תעצור‬ ‫שהמטתצה‬ ‫היתחנן‬ ‫ואז‬ ,)YOURZ WILL BE CENSORED ACTUALL VISE PERDATOR( ‫פרדאטור‬ ‫כוויס‬ ‫שקיגנה‬ ,‫באה‬ ‫קה‬'‫שמושצ‬ .‫התקרית‬ ‫אודות‬ ‫המטתצנקה‬ ‫אל‬ ‫סיפרתי‬ ‫ואז‬...‫טיפולה‬ ‫להחזירי‬ ‫שביקשה‬ ..‫סיפרתי‬ ‫לא‬ ‫הסמים‬ ‫ולגבי‬ ,‫שקילחה‬ ‫איך‬ ‫ילד‬ ‫ושתשריץ‬ ,‫יחד‬ ‫ושנחיה‬ ,‫הכל‬ ‫שאתן‬ ‫ואמרתי‬ ‫ואמרה‬ ,‫ילד‬ ‫לי‬ ‫תעשי‬ ‫ואמרתי‬ ,‫ושמה‬...‫בתחת‬ ‫אצבע‬ ‫לי‬ ‫שימי‬ ‫ואמרתי‬ ,‫ששכבנו‬ ‫איך‬ ,‫לומר‬ ‫מה‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫זהו‬ ‫אז‬ "?‫גמרת‬" ,‫ואמרה‬ ,‫ביד‬ ‫הבאתי‬ ‫ואז‬..‫אפשר‬ ‫ואי‬..‫פנימה‬ ‫גמור‬ ‫אז‬ ,‫אמרה‬ ,‫צריך‬ ‫לא‬ ‫סכין‬ ,‫סכין‬ ‫יחד‬ ‫שיצאה‬ ‫איך‬ ‫ועל‬..‫להיתנצל‬ ‫הפסקתי‬ ‫ואני‬ ‫עבד‬ ‫אתה‬ ,‫הלכתי‬ ‫ככה‬ :‫ואמרה‬ ‫הכספת‬ EN ‫ושמי‬ ,‫המפתח‬ ‫ונתנה‬..‫לבד‬ ‫הכסף‬ ‫תתן‬ ‫אתה‬ ,‫שאיום‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫ונתתי‬ "‫הכסף‬ ‫תתן‬ ‫עכשיו‬" ,‫ואמרה‬ ,‫תחת‬ EN ‫אצבע‬ ‫ושמה‬ ...‫בינתיים‬ ‫להיתלונן‬ ‫ולא‬ ‫לחכות‬ ‫יש‬ ‫שאולי‬ ‫ואמרה‬ ,‫שנתחרמנה‬ ‫נדמתה‬ ‫המטתצנקה‬ ‫ואז‬...‫והלכה‬ ..‫נרתעה‬ ‫אם‬ ‫כי‬ ‫חזרה‬ ‫קצת‬ ‫וזזה‬ ,‫זקפה‬ ‫ועם‬ ,‫וקמתי‬ ,‫היתחרמנתי‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫וכן‬ ,‫מאיימת‬ ‫הטרדה‬ ‫מניעת‬ ‫בקשת‬ ‫ניסיתי‬ ‫ואז‬..‫קה‬'‫המושצ‬ ‫כלפי‬ ‫והיתלוננתי‬ ,‫דינה‬ ‫בית‬ ‫הלכתי‬ ....‫תחזור‬ ‫לא‬ ‫קה‬'‫שמושצ‬ ‫שנדמה‬ ‫אמר‬ ‫השופט‬ ‫ואז‬...‫הנקישות‬ ‫נוכח‬ ‫היום‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫אולי‬ ‫שכנראה‬ ‫מררררררררררררהההההההההה‬ ‫תביא‬ ‫מהההההההההרה‬ ‫תביא‬ ‫איומיו‬ ‫אודות‬ ‫קפלאן‬ ‫נגד‬ ‫דין‬ ‫גם‬ ‫שמתי‬ ‫ואז‬ ‫מזזזזזזזזזזזזזסההההההההההההההההה‬ ‫תביא‬ ‫מססססססססססרה‬ ‫תביא‬ ‫מררררררררררררסה‬ ‫תביא‬ ‫מססססססססססססססססססססססססססזזזזזזזזזזזזזזזזההההההההההה‬ ‫תביא‬ ‫מקואיההההההההההההההההה‬ ‫תביא‬ ‫מאוקקקקקקקקקקקקקקקההההההההההההההה‬ ‫תביא‬ ‫נגד‬ ‫לעבוד‬ ‫החלו‬ ‫הרחוקה‬ ‫עיר‬ EN ‫הדין‬ ‫ובית‬ ‫המטצה‬ ‫ואז‬ ‫המשריצנים‬ ‫נגד‬ ‫וגם‬ ‫אוזה‬ ‫תביא‬ ‫אזוא‬ ‫תביא‬ ...‫דין‬ ‫שטות‬ ‫ושמו‬...‫סניפים‬ ‫בין‬ ‫נאבק‬ ‫לא‬ ‫דין‬ ‫בית‬ .‫זז‬ ‫ומשהו‬..‫הערים‬ ‫עיר‬ ‫תמונת‬ ‫לקחתי‬ ‫וגם‬ .‫אות‬ ‫שמתי‬ ‫ואז‬...‫אדבר‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ,‫שדיים‬ ‫והראתה‬ ‫היתכופפה‬ ‫השטות‬ ‫ואמרתי‬ ,‫קה‬'‫מושצ‬ ‫אישיות‬ ‫תעודת‬ ‫ולייד‬ ‫מפלץ‬ ‫תמונת‬ ‫הכנתי‬ ‫וגם‬ PREMIER OFFICIER ‫ונסעתי‬...‫עבירה‬ ‫מיקום‬ ‫גאוגרפי‬ ‫מיקום‬ A ‫ושמתי‬...‫סדום‬ ‫מעשה‬ ‫אנסית‬ быка чтобка икаркарка бытька беска бытька беска und ballwonka und шарwonka ‫התרנגולת‬ ‫אולם‬ ‫שטיילתי‬ ‫אולם‬ ‫כלל‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫בניין‬ COLOR IZZLAM ‫מדינה‬ ‫ולוגו‬ ‫ואמר‬ COMME CIRCLE AND WITH CIRCLES ‫יצא‬ ,‫החל‬ ‫הדיון‬ ‫דקה‬ ‫אפשר‬ ‫אמרתי‬ !‫אחד‬ ‫יום‬ EN ‫כזה‬ ‫דין‬ ‫מסיים‬ ‫אני‬ ...SELF DEFENCE
 12. ...‫בתחת‬ ‫האצבע‬ ‫כנראה‬ ‫משהו‬ ‫חשה‬ ‫והשומרת‬ ‫אופרסיה‬ ‫היתקיימה‬ ‫ואז‬ ..‫כלפי‬ ‫טראגי‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫דין‬ ][‫ו‬ ,‫מאבטחים‬ ‫יחד‬ ‫ודיברנו‬ ,‫יצאנו‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫בשם‬ ‫ואדם‬ ,'‫ח‬ ‫כיתה‬ EN ‫יד‬ ‫לי‬ ‫שבר‬ ‫בשם‬ ‫ילד‬ ‫כי‬ A VACUUM ‫השם‬ ‫אולי‬ ‫משפחה‬ ‫בשם‬ ‫ואדם‬..‫מאופניים‬ ‫אותי‬ ‫הפיל‬ WITH CIRCLES ....Леня ‫אי‬...‫אף‬ EN ‫בוקסים‬ 2 ‫ממני‬ ‫קיבל‬ ,like a circle L=‫ן‬ )OH( ..‫רחוקה‬ ‫עיר‬ 1 ‫דירה‬ EN ‫הבניין‬ ‫מספר‬ 6.6.2022 .‫חדש‬ ‫תאריך‬ ‫הושם‬ ‫מתוח‬ ‫דיון‬ ‫לאחר‬ ...‫שמאלני‬ ‫מספר‬...‫הילדים‬ ‫אקדח‬-‫גן‬ ‫מספר‬ ....REICH TETER REICH TOUGHER HEIGHT TELLER EASY CASKTER ‫אמר‬..‫דיבורים‬ ‫וללא‬ ,‫הנסיבות‬ ‫נוכח‬ ‫להיסתיים‬ ‫צריך‬ ‫הדין‬ ...‫הדין‬ ‫בית‬ ‫כלפי‬ ‫תיפולנה‬ ‫צרות‬ ‫שיותר‬ ‫שכמה‬ ‫וכך‬ ,‫ומשמעותי‬ ,‫היסטורי‬ ‫שהדיון‬ ‫כך‬ ‫החבל‬ ‫מתחתי‬ ....‫מצאה‬ ‫מאמאשקה‬ ,‫משקפיים‬ ‫שכח‬ ‫הפאפאשקה‬ .‫מצאה‬ ‫מאמאשקה‬ машина ‫מפתחות‬ ‫שכח‬ ‫הפאפאשקה‬ ..TRIED TO SELL PERFUME ‫איזזלם‬....‫רחוקה‬ ‫עיר‬ ‫נסענו‬ ....‫רע‬ ‫ספסל‬ ‫על‬ ‫ושתיתי‬...‫מללללטה‬ ‫תביא‬ ‫מטטלה‬ ‫תביא‬ ‫וישבתי‬......‫האגמים‬ 5 ‫וודקה‬ ‫וקניתי‬ ‫הלכתי‬ ‫ואז‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫פיתוי‬ ‫בלבד‬ ‫ברכה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סחיטה‬ ‫ייתכן‬ ‫לא‬ ‫איומים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמיד‬ ‫סחיטה‬ 15.01.2023 03:17:40 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation HO ‫הטרדה‬ ‫היתנגדות‬ ‫למרות‬ ‫וחוזר‬ ‫שחוזר‬ ‫פיתוי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫חוק‬ ‫אכיפת‬ ‫לא‬ ‫מדיצינה‬ 15.01.2023 05:05:15 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫עוזרת‬ ‫מדיצינה‬...‫מילימטר‬ ‫יגשים‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬...‫תתקיימנה‬ ‫לא‬ ‫פוגעניות‬ ‫פריבילגיות‬ ‫ושום‬ ‫יזכה‬ ‫לא‬ ‫קקפלאן‬ ,‫עינויים‬ ‫הזמנת‬ ,‫פרוגנוזות‬ ‫הזמנת‬ ,‫אבחנות‬ ‫הזמנת‬ ‫ייתכנו‬ ‫לא‬ ,'‫ג‬ ‫צד‬ ‫כלפי‬ ‫ולא‬ ,‫שמולם‬ ‫האדם‬ ‫כלפי‬ ,‫רגשות‬ ‫אכיפת‬ ‫ייתכן‬ ‫ולא‬ ,‫נפש‬ ‫מחלת‬ ‫הזמנת‬ ,PERSISTENT CURSE ‫הזמנת‬ ,‫העלבה‬ ‫הזמנת‬ ‫לעולל‬ ‫בקטע‬ ‫לא‬ GOOD ‫אדם‬ BAD ‫או‬ GOOD ‫או‬ ‫אדם‬...‫מנגד‬ ‫לנקום‬ ‫ורצון‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫היתקרבנות‬ ,‫ייתכן‬ ‫ולא‬ ,‫הכבוד‬ ‫כלפי‬ ‫ולפגוע‬ ,‫מכובדת‬ ‫מאד‬ ‫לא‬ ‫הכיתה‬ ,‫נגטיב‬ "‫נפש‬ ‫חולה‬" ‫מכונה‬ ‫להיות‬....‫נגטיב‬ ‫הזולת‬ ‫כלפי‬ ,‫וקרקור‬ ‫הספד‬ "‫פורמאלי‬ ‫הליך‬ ‫אחרי‬ ‫יתאבד‬ ‫התלמיד‬" :‫לומר‬ ‫ואפילו‬ ,‫נקמה‬ ‫מדובר‬..‫פוזיטיב‬ ‫לא‬ "‫היתאבדות‬ ‫מועד‬" :‫אמרו‬ ‫המטתצנים‬..‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫שיש‬ ,‫מוטיבציה‬ ‫סלוגון‬ ‫כאל‬ ‫ההספד‬ ‫כלפי‬ ‫מתייחס‬ ‫אני‬ ,‫העדה‬ ‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ ,‫הנגטיב‬...‫הרע‬ ‫ועין‬ ,‫איומים‬ ,‫קללה‬ ‫שמהותה‬ ,‫הנגטיבית‬ ‫והמשמעות‬ ,‫הדעה‬ ‫כתמיכת‬ ,"‫הימין‬" ,‫הספרטיזם‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫האחדות‬ ,‫וסוציאליסט‬ ,‫אחרון‬ SIBLING ‫היותי‬ ‫עקב‬ ‫וגם‬ ,‫ההולדות‬ ‫וארץ‬ ...‫הקומדיה‬ ‫תתגשם‬..‫תתגשם‬ ‫לא‬ ‫הדראמה‬..‫הקומדיה‬ ,‫הבדחנים‬ ,"SMALL" ‫והאחדות‬ ,‫דיננרדרינקר‬ ‫כלפי‬ ‫שהיתקשר‬ ‫טעה‬ ‫קקפלאן‬ ‫ולכן‬ .‫בלבד‬ ‫תאוריה‬...‫קיומי‬ ‫קונפליקט‬ ‫הגשמת‬ ‫שום‬ ,‫המדיצינית‬ ‫הסודיות‬ ‫עקב‬ ,‫לגביי‬ ‫לדבר‬ ‫יכולה‬ ‫ולא‬ ,‫מדיציני‬ ‫מידע‬ ‫שום‬ ‫לומר‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫דיננרדרינקר‬ ‫שכן‬ ,‫אנושית‬ ‫פיזיולוגייה‬ ‫עוסקת‬ ‫מדיצינה‬...‫חוקים‬ ‫אוכפת‬ ‫לא‬ ‫ומדיצינה‬ ‫מדיצינה‬ ‫אוכפת‬ ‫לא‬ ‫חוק‬ ‫ואכיפת‬ ‫בסיסית‬ ‫היתנהלות‬ .‫רע‬ ‫להיתנהג‬ ‫יכול‬ ‫בריא‬ ‫אדם‬ ‫וגם‬ ,‫היתנהגות‬ ‫פשע‬ ,‫מחלה‬ ‫לא‬ ‫פשע‬ ,‫הבסיסית‬ ‫ותקינותה‬ ...‫הבסיסית‬ ‫ההיתנהגות‬ ,‫היתנהגות‬ ‫לא‬ ,‫הפוליטיות‬ ‫הדעות‬ ‫לא‬ ,‫הבסיסיים‬ ‫הצרכים‬ ‫משמע‬ ,‫וענישה‬ ‫חוקים‬ ‫אוכף‬ ,‫שנוקם‬ ‫אמצעי‬ ‫שהמדיצינה‬ ‫מצודד‬ ‫הקקפלאן‬ ,‫מדיצינה‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫ומתנהל‬ ,‫חי‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ ...‫ואינקוויזיצייה‬ ,‫מידע‬ ‫סוחטים‬ ‫גם‬ .‫להוכיח‬ ‫הצורך‬ ‫עקב‬ ‫מצליח‬ ‫לא‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ..‫לרעה‬ ‫לא‬...‫מצליחה‬ ‫אם‬ ‫טכני‬ ‫עניין‬ ,‫לעזור‬ ‫רק‬ ‫יכולה‬ ‫והמדיצינה‬ ,‫אתיקה‬ ‫יש‬
 13. ,‫רוחנית‬ ‫או‬ ,‫גופנית‬ ‫לי‬ ‫להיתערב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬..‫מדיצינה‬ ‫שום‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫לחיות‬ ‫מצליח‬ ‫אדם‬ ‫אם‬ .‫בריאים‬ ‫לרפא‬ ‫לא‬ ..‫לפקוד‬ ‫לא‬..‫להיתנהל‬ ‫איך‬ ‫ומה‬ ,‫צריך‬ ‫מה‬ ‫ולומר‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הרשע‬ ‫ספסל‬ 15.01.2023 13:46:52 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Дата созидания Date of creation ‫שאיים‬ ‫ברנש‬ ‫יש‬...‫ספסל‬ EN ‫כשחגגתי‬ ‫שאיים‬ ‫איזזלם‬ ‫יש‬....‫סובבקה‬ ‫מזל‬ ‫שהביאה‬ ‫הרשע‬ ‫מסעדת‬ ‫יש‬ ‫הספסל‬ ‫מול‬ ‫ניסיתי‬ ‫אתמול‬ ‫וגם‬...‫רע‬ ‫שהספסל‬ ‫אמרה‬ ‫קה‬'‫מושצ‬ ‫וגם‬ ,‫מזמן‬ ‫גם‬ ‫סתם‬ ‫צעקתי‬ ‫אני‬ ,ROOF-‫מ‬ ‫שיקפוץ‬ ...‫קללה‬ ‫שאטיל‬ ‫ואמרתי‬ ,‫יצאתי‬..‫צעיר‬ ‫כלפי‬ ‫תור‬ ‫נתנו‬ ‫ואז‬ ,‫הסבלנות‬ ‫כל‬ ‫היסתיימה‬ ‫כבר‬ ‫התור‬ ‫שהגיע‬ ‫ועד‬ ,‫סנדוויץ‬ ‫לקנות‬ ...‫היתלונן‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ,‫אנשים‬ ‫נוכחות‬ EN ‫אוננתי‬ ‫ולא‬ ,‫ערום‬ ‫רצתי‬ ‫לא‬ HO...‫משהו‬ ‫שצעקתי‬ ‫וייתכן‬ ‫יכול‬ ‫ואז‬ ...Darkness ‫רכב‬ ‫אל‬ ‫אותי‬ ‫מעיפים‬ ‫רואה‬...‫ההכרה‬ ‫מחוץ‬ ‫ואני‬..‫בום‬ ‫ואז‬....EN LLINGLAND ‫ערום‬ ‫רצתי‬ ...‫פרצופים‬ ‫ומשחק‬ ..‫מטרוחצי‬ ‫מולי‬ ‫והמטתצן‬ .‫ומאונן‬ ,‫רגליים‬ ‫ידיים‬ ‫אזוק‬ ,‫כלוב‬ EN ‫היתאוררתי‬ ‫אני‬ ‫ואז‬..‫נוסעים‬ ‫שמעתי‬ ‫פתאום‬ ‫ואז‬...‫שעזבו‬ ‫וחש‬ станция-‫ה‬ ‫מתוקף‬ ‫יוצא‬ ‫כשאני‬ ,‫היתאוררתי‬ ‫ואז‬...‫שוב‬ ‫נרדמתי‬ ..‫ונסענו‬..кровать ‫כלפי‬ ‫ידיי‬ ‫קשרו‬ ‫ולבסוף‬ ‫קצת‬ ‫נאבקתי‬ ..ы‫איזזלמ‬ ,‫ברנשיים‬...‫מוסדה‬ ‫אותך‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫הלו‬ X->0 SPITE ALL ИТЫ ‫שהיתי‬ ‫ימים‬ 4-‫ו‬..‫צלעות‬ ‫כאבי‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫אמרתי‬-‫ו‬ ,‫אקסמינציה‬ ‫קיבלתי‬ ‫לא‬ ‫ואז‬....ifbullance ...EN LLINGLAND .‫ישואל‬ EN ‫לא‬ HO ,‫רחוב‬ EN ‫ערום‬ ‫שרצתי‬ ‫שהאמינה‬...BIG‫שרהיוזייה‬ ‫מדיציניקית‬ ‫נתנו‬ ‫ואז‬ ..‫יום‬ ‫לאחר‬...‫ושוחררתי‬ ‫והוכחתי‬ .‫אינטרנט‬ ‫סופר‬ ‫שאתה‬ ‫הוכיח‬ ‫שאלה‬ ‫הועדה‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫היתנגדות‬ ‫יש‬ ‫שכלפי‬ ‫נגטיבית‬ ‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫הטרדה‬ 15.01.2023 03:18:13 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫לא‬ ‫אמרתי‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫לא‬ ‫לבוא‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫מחלות‬ ‫להמציא‬ ‫לא‬ ‫מחוייב‬ ‫המדיצינה‬ 15.01.2023 05:11:27 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫משמע‬ ‫נפש‬ ‫מחלות‬ PERSISTANT CURSE ‫וגורמת‬ ‫שמתמידה‬ ‫קללה‬ ‫היתנהלותיות‬ ‫תקלות‬
 14. THAT CZZ BE A GOAT A WHOLE HERD MALFUNCTION OF MANAGEMENT ONLY BASIC MANAGEMENT OBLIGATORY JOB MANAGEMENT NOT OBLIGATION SEXUAL MANAGEMENT ALSO VOLUNTARY )WITH MYSELF( I FUNCTION AS A WRITER THUS MEDICINE MUSN'T ADD MORE PERSISTANT CURSE IF SO MEDICINE INVENTS A DISEASE AND THUS MEDICINE HAVE TO BE POSITIVE ONLY TOWARDS THE PERSON EN FRONT AND NOT THIRD PARTY TO CALL A MEDIC OF SOMEONE AND TALK EN THIRD PERSON AN OFFENCE VIOLATION OF PRIVACY KKPLAN VIOLATED AND OFFENDED THE LAW WHEN CALLED DINNERDRINKER ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫נאצים‬ ‫חממת‬ ‫ישואל‬ 15.01.2023 14:37:58 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫שנהרגו‬ ‫שלי‬ ‫משפחה‬ ‫קרובי‬ ‫יש‬ ‫הנאצים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ארון‬ ‫קפלאן‬ .‫מר‬ ‫נגד‬ ‫או‬ ‫גיטלר‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫קול‬ ‫השמיע‬ ‫ותיקלט‬ ‫נאצי‬ ‫אצה‬ ‫ואוובי‬ ‫בהאתם‬ ‫ותותקף‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ SMS ‫הטרדה‬ ‫לא‬ 15.01.2023 03:21:51 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫היתנגדות‬ ‫הביעה‬ ‫לא‬ ‫נגטיב‬ ‫שום‬ ‫כלל‬ ‫לא‬ ‫איומים‬ ‫ולא‬ ‫איום‬ ‫רגשות‬ ‫דיווח‬ ‫מדמיע‬ ‫גז‬ ‫וקניית‬ )‫טראגית‬ ‫רוח‬(
 15. ‫איומים‬ ‫הוכחת‬ ‫לא‬ ‫מאיימת‬ ‫צורה‬ ‫באף‬ ‫היתנהגתי‬ ‫לא‬ ‫מאיימת‬ ‫משמעות‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ‫נימה‬ ‫בגין‬ ‫התלונה‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ‫עדה‬ ‫בגין‬ ‫סטריאוטיפ‬ PREDJUDJICE ‫כזב‬ ‫האשמת‬ ‫היתלהמות‬ ‫וגם‬ ‫הרשעה‬ ‫ולא‬ ‫דיבה‬ ‫המסמך‬ ‫עצם‬ ‫פעיל‬ ‫סטטוס‬ ‫היתקיים‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ ‫היסטורי‬ ‫סטטוס‬ ‫רק‬ ‫סניגור‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫אגודה‬ ‫נציגי‬ ‫הישתתפו‬ ‫לא‬ ‫שטויות‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫כל‬ ‫שמאלנית‬ ‫תקיפה‬ ‫היתקיימה‬ ‫ועבירה‬ '‫לינצ‬ ‫צדיק‬ ‫אני‬ ‫ולכן‬ ‫דיברתי‬ ‫סמים‬ ‫לגבי‬ EN ‫קורס‬ ‫עבודת‬ ‫מהלך‬ ‫ומצגת‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫היתנהלותי‬ ‫ברדק‬ ‫גורמת‬ ‫פוליטיקה‬ ‫משמע‬ ‫הראשית‬ ‫המחלה‬ ‫פוליטיקה‬ ‫אם‬ 15.01.2023 05:12:10 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫להיתברדק‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫הועדה‬ ‫עקב‬ ‫סופר‬ ‫הפכת‬ ‫ולבסוף‬ ‫ותוקפנות‬ ‫איום‬ ‫הועדה‬ 15.01.2023 03:22:31 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫ברמה‬ ‫להיתגונן‬ ‫בכדי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
 16. ‫המיזנדריה‬ ‫שאר‬ ‫סכין‬ ‫תביאי‬ ‫גהנום‬ ‫אבי‬ 15.01.2023 06:48:00 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫טוקר‬ ‫חרא‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ MYZOGENIC MYZANDRY ‫חיי‬ ‫כלפי‬ ‫משמעות‬ ‫נזק‬ ‫בלעולל‬ ‫שמאיימת‬ ‫מה‬ ‫משום‬ ‫מושחתת‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫חשודה‬ ‫זדוניות‬ ‫האשמות‬ ‫האשימה‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫פעמיים‬ ‫היתלוננה‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫הגבירה‬ ‫דין‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫אזיין‬ ‫המיזנדריה‬ ‫לתמוך‬ ‫ימשיך‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫ואם‬ EN ‫עכוזם‬ ‫צדקתי‬ ‫וגם‬ ‫אמרתי‬ ‫כך‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫כי‬ ‫כלפיי‬ ‫תקיפה‬ ‫תמיכתה‬ ‫וכל‬ ‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫היתנהגה‬ ‫שלמדו‬ ‫שופטים‬ ‫ולכן‬ ‫קקדמיה‬ EN ‫קומפיטנטים‬ ‫לא‬ ‫עקב‬ CONFLICT OF INTERESTS ‫שחיתות‬ ‫החקירה‬ ‫עיניין‬ EN ‫המתלוננת‬ ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫שבוע‬ ‫היתקיימה‬ ‫האף‬ ‫המיסטיקנייה‬ 2 ‫מתלוננת‬ ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫שבוע‬ ‫הקפלוץ‬ ‫תלונת‬ ‫עקב‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫קללות‬ ‫היצטלבות‬ ‫יחד‬ ‫הדין‬ ‫ובית‬ ‫מטתצה‬ ‫סביבתית‬ ‫רוח‬ ‫הרעת‬ ‫וגורמים‬ ‫אינצידנטים‬ ‫ויש‬ ‫המשריצנים‬ ‫מול‬ ‫למשל‬ ‫וגם‬ ‫הסוף‬ ‫עיר‬ EN ‫הקקדמיה‬ ‫מול‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫שבועיים‬ ‫בגין‬ ‫מעצר‬ ‫היתקיים‬ ‫פומבית‬ ‫אוננות‬ ‫לכאורה‬ ‫ציבורי‬ ‫מטרד‬ ‫אני‬ ‫ושכביכול‬ EN ‫בקבוק‬ ‫העפתי‬ )‫מציאות‬ ‫לא‬( ‫ולכאורה‬ ...‫קפלאן‬ ‫נכד‬ ‫עצת‬ ‫בהתאם‬ ‫היתנהגתי‬ ‫ולא‬...‫מוראלי‬ ‫הבקבוק‬...‫חנות‬ ‫שטות‬ ‫ראש‬ ...‫יומיים‬....1 ‫מספר‬ ‫מעצר‬...‫רגשות‬ ‫אכיפת‬ ‫נרצח‬ ‫שהקפלאן‬ ‫סיפור‬ ‫עד‬ ‫שהוביל‬ ,‫הלינק‬ ‫בגין‬ ‫התלונה‬ ‫עקב‬ ,‫הקפלאן‬ ‫שגרם‬ ‫מעצר‬ 2 '‫מס‬ ‫מעצר‬ ...‫סיפור‬ ‫רק‬...‫בירה‬ ‫ושתיתי‬ ‫המבורגר‬ ‫אכלתי‬ ‫ואני‬ .‫המעבדה‬ ‫מחלון‬ ‫הועפו‬ ‫הזיין‬ ‫וגם‬ ‫הוסרו‬ ‫ואשכיו‬ ,STINKY LION )‫כך‬ ‫אחר‬(‫כאיומים‬ ‫תגנוב‬ ‫הלא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫היצטרפה‬ ‫קה‬'‫ומושצ‬ 15.01.2023 03:24:20 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation
 17. EN 2021 ‫מתלוננת‬ ‫יחד‬ ‫היתפקדה‬ ‫ובמידה‬ ‫המאמאשה‬ ‫גם‬ ‫שלי‬ ‫המאמאשה‬ ‫גם‬ EN ‫היתפקדה‬ ‫מידה‬ ‫מכה‬ ‫וקיבלה‬ EN ‫אף‬ ‫והאשימה‬ ‫היתלוננה‬ ‫והואשמתי‬ 3 YRZ ‫היתנצלה‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫קה‬'‫המושצ‬ ‫ואז‬ ‫להיתנצל‬ ‫החלה‬ ‫וניפנפתי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫כבודו‬ ‫הוכיח‬ ‫הגבר‬ ‫מיימין‬ ‫הכל‬ 15.01.2023 03:25:55 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫והמכובדים‬ ‫הכבדים‬ ‫אנחנו‬ ‫כבוד‬ ‫יהיה‬ ‫ולכן‬ ‫תעיזנה‬ ‫לא‬ ‫והשטויות‬ ‫נגד‬ ‫יתערב‬ ‫שהימין‬ ‫כך‬ ‫ההתחלתית‬ ‫המטרה‬ ‫כך‬ ‫נתניאטטי‬ ‫נגד‬ ‫שדין‬ ‫מדובר‬ ‫מיליטרי‬ ‫שאנחנו‬ ‫ונפגין‬ ,‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ ‫וחשובים‬ ‫נזולזל‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫סיגניפיקנטי‬ ‫ארוע‬ ‫הקקדמיה‬ ‫ועדת‬ 15.01.2023 03:28:32 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation EN ‫השלמים‬ ‫החיים‬ ‫רמת‬ ‫לפני‬ ‫סיכוי‬ ‫היתקיים‬ ‫שאחזור‬ ‫ואעבוד‬ ‫קריירה‬ ‫אשיג‬ ‫קצת‬ ‫היתגשם‬ ‫והסיכוי‬ EN
 18. ‫דמות‬ 2 ‫מנהל‬ 1 ‫מנהל‬ ‫הקקדמיה‬ ‫לחרטט‬ ‫הצליחה‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ .....‫הצליחה‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ..‫ההאשמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לעולל‬ ‫ניסתה‬ ‫המטתצה‬ ...‫הוצדקתי‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ ‫רלוונטי‬ ‫הסכסוך‬ ‫הועדה‬ ‫לאחר‬ ‫יירז‬ 17 ‫כבר‬ ‫כיום‬ 15.01.2023 03:31:48 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ‫מאשר‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫וחזק‬ EN ‫התחלה‬ ‫הקונקלוזייה‬ ‫עדתי‬ ‫שהסכסוך‬ ‫שכנראה‬ ‫ההולדות‬ ‫ארץ‬ ‫ועקב‬ ‫מוכיח‬ ‫יומן‬ ‫גם‬ ‫העדתי‬ ‫הויכוח‬ ‫אודות‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 2019-2022 ‫ההאשמה‬ 15.01.2023 04:11:18 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ Date of creation ...‫צודקתי‬ ‫ובסוף‬ HO ‫שהמטתצנים‬ ‫לאחר‬ ‫אלימות‬ ‫הפעילו‬ ‫שנקמו‬ ‫ויצא‬ ‫צודקתי‬ ‫כי‬ ‫הצליחו‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫אלימים‬ ‫וסתם‬ ‫צודקים‬ ‫לא‬ ‫ברור‬ ‫מטתצה‬ ‫פציעה‬ ‫גרמו‬ ‫כשטועים‬ ‫מודים‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫מתנצלים‬ ‫לא‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^ 2 ‫העולם‬ ‫מלחמת‬ ‫בגין‬ ‫לנו‬ ‫חייבים‬ ‫כולם‬
 19. 16.01.2023 00:13:27 ‫יצירה‬ ‫תאריך‬ ‫יהודיאה‬ ‫אומת‬ ‫כל‬ ‫מחייבים‬ ‫אנחנו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫למעלה‬ ‫לחזור‬ Вернутся в начало Return to top ^^
Publicidad