Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Categories gramaticals...
Categories gramaticals...
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 17 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Sintaxi (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Sintaxi

 1. 1. SINTAXI LA CATEGORIA SINTÀCTICA
 2. 2. SINTAXI <ul><li>La sintaxi dóna compte de les relacions que s’estableixen entre les paraules per tal de generar sintagmes i oracions. De manera que amb un nombre altíssim però limitat d’unitats (les paraules ) i una sèrie també limitada de regles (les regles sintàctiques ) podem generar un infinit nombre de missatges lingüístics complexos ( textos ). </li></ul>
 3. 3. CATEGORIA SINTÀCTICA <ul><li>El concepte de categoria és un concepte que ens serveix per a ordenar les paraules per classes segons una sèrie de característiques relacionades amb: </li></ul><ul><ul><li>el significat , </li></ul></ul><ul><ul><li>la forma i </li></ul></ul><ul><ul><li>la funció </li></ul></ul>
 4. 4. Categories (o calaixos per a ordenar paraules) <ul><li>Determinant (Det) </li></ul><ul><li>Nom (N) </li></ul><ul><li>Pronom (Pron) </li></ul><ul><li>Adjectiu (Adj) </li></ul><ul><li>Verb (V) </li></ul><ul><li>Adverbi (Adv) </li></ul><ul><li>Preposició (Prep) </li></ul><ul><li>Conjunció (Conj) </li></ul><ul><li>I també: </li></ul><ul><li>Possessius (Poss) </li></ul><ul><li>Numerals (Num) </li></ul><ul><li>Indefinits (Ind) </li></ul><ul><li>Relatius (Rel) </li></ul><ul><li>Interrogatius (Int) </li></ul>
 5. 5. DETERMINANT <ul><li>Es tracta d’una categoria gramatical que exerceix principalment la funció de determinar un nom, d’especificar-ne i precisar-ne el significat. </li></ul><ul><ul><li>Hi ha l’ article , que precedeix el nom i hi concorda en gènere i nombre. D’article, n’hi ha determinat o definit ( el, la, els, les ), i indeterminat o indefinit ( un, una, uns, unes ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha els demostratius , que indiquen la proximitat de l’element a què es refereix el nom que modifiquen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquest, aquesta, aquests, aquestes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aquell, aquella, aquells, aquelles </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hi ha també les formes este, esta, estos, estes ; i eixe, eixa, eixos, eixes </li></ul></ul></ul>
 6. 6. NOM <ul><li>El nom és la categoria gramatical amb què es designen tota mena d’entitats, concretes i abstractes (això és, persones, animals, coses i idees) </li></ul><ul><li>Es tracta d’una categoria que presenta variació de gènere i nombre. És, per tant, com els determinants, variable. </li></ul><ul><li>És el nucli del sintagma nominal. </li></ul><ul><li>Marta, Joan, camí, gos, amic, tristesa, motxilla, amor, company, records, alcaldessa, alumne, individu , etc. són elements de la categoria nom </li></ul>
 7. 7. PRONOM <ul><li>Es tracta d’una categoria els elements de la qual substitueixen altres elements, generalment sintagmes i oracions. </li></ul><ul><li>Quan el pronom fa referència a la persona gramatical del discurs s’anomenen pronoms personals . Aquests poden ser forts ( jo, mi, nós, tu, vosté, vós, ell, ella, nosaltres, vosaltres, vostés, ells, elles ) o febles ( em, et, ens, l’, etc .). </li></ul><ul><li>Alguns d’aquests pronoms ( el, la, els, les ) juntament amb d’altres ( en, ho, hi ) poden no ser personals, és a dir, no fer referència a les persones gramaticals del discurs. D’aquests pronoms també se’n diu febles . </li></ul>
 8. 8. ADJECTIU <ul><li>És la categoria gramatical que acompanya el nom i n’indica una qualitat o característica. </li></ul><ul><li>També és una categoria variable. Concorda en gènere i nombre amb el nom a què acompanya ( la casa roja i no * la casa roig ). </li></ul><ul><li>És nucli del sintagma adjectival . </li></ul><ul><li>Roig, violent, informe, tranquil·la, embriac, fred, nòmada, gris, alegre , etc. són elements de la categoria adjectiu. </li></ul>
 9. 9. VERB <ul><li>El verb és la categoria gramatical que expressa existència, estats, accions, processos d’un subjecte. </li></ul><ul><li>És una categoria variable (conjugació, persona, nombre, temps, mode, aspecte) </li></ul><ul><li>És el nucli del sintagma verbal i, per tant, del predicat verbal . </li></ul><ul><li>Hi ha verbs atributius ( ser, estar, semblar o paréixer ) i predicatius (la resta: córrer, dormir, saltar, canviar , etc.). </li></ul>
 10. 10. ADVERBI <ul><li>Es tracta d’una categoria els elements de la qual modifiquen, afegint alguna informació circumstancial, el verb, l’adjectiu, un altre adverbi o tota una oració. </li></ul><ul><li>Es tracta d’una categoria invariable . </li></ul><ul><li>És el nucli del sintagma adverbial . </li></ul><ul><li>Hi ha adverbis: </li></ul><ul><ul><li>De lloc: ací, allà, amunt, avall, arrere, avant, baix, dins, on, enlloc, fora, lluny, prop , etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>De temps : abans, ahir, aleshores, anit, demà, encara, hui, després, ja, mai, tard, sovint, prompte , etc. (hi ha també les locucions adverbials de temps com ara: a hores d’ara, a punt, a vegades, de moment, de seguida …) </li></ul></ul><ul><ul><li>De quantitat : almenys, bastant, gens, massa, menys, més, mig, molt, només, prou, tan, quasi , etc. ( i locucions com: a més a més, a muntó …) </li></ul></ul><ul><ul><li>De manera : formes acabades en –ment: freqüentment, ràpidament, alegrement…; així, bé, com, corrents, mal, millor, pitjor, tot , etc. (i les locucions: a cegues, a colp calent, a contracor, a la babalà …) </li></ul></ul><ul><ul><li>D’ afirmació , de dubte i de negació : sí, no, fins, també, potser, tampoc (o les locucions: de segur, per descomptat, si de cas, de cap manera…). </li></ul></ul>
 11. 11. PREPOSICIÓ <ul><li>Categoria invariable els elements de la qual són nucli del sintagma preposicional . </li></ul><ul><li>No tenen un significat massa definit, més aviat funcionen de nexe entre diferents elements lingüístics. </li></ul><ul><li>A, amb, de, en, per, per a, cap a, contra, davall, des de, des de, entre, fins, malgrat, segons, sense, sobre, ultra, vers, vora. </li></ul><ul><li>Hi ha també una sèrie de locucions preposicionals com ara: a causa de, a través de, per mitjà de, quant a… </li></ul>
 12. 12. CONJUNCIÓ <ul><li>És la categoria gramatical que enllaça oracions o elements d’una mateixa oració. </li></ul><ul><li>Com la preposició o l’adverbi, és una categoria invariable . </li></ul><ul><li>I, ni, o, així i tot, sinó, tanmateix, amb tot, altrament, doncs, de manera que, ni tan sols, que, abans que, fins que, des que, mentre, quan, com que, perquè, per tal que, si, com, com si, encara que, tot i que… </li></ul>
 13. 13. POSSESSIUS <ul><li>Indiquen propietat o pertinença respecte de l’element a què fa referència el nom que modifiquen. </li></ul><ul><li>Mon, ma, el meu, el teu, les nostres, els vostres, les seues , etc. </li></ul><ul><li>Presenten, com es veu, variació de gènere i nombre. </li></ul>
 14. 14. NUMERALS <ul><li>Expressen quantitat exacta, ordre, fracció, o multiplicació. </li></ul><ul><ul><li>Cardinals: zero, un, dos, dues, tres… noranta… un milió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinals: primer, segon, tercer…desé, onzé, dotzé…trenta-dosé… </li></ul></ul><ul><ul><li>Partitius: mig, mitja, quart, terç, sisena, dotzena, dècim… </li></ul></ul><ul><ul><li>Múltiples: doble, triple, quàdruple… cèntuple… </li></ul></ul>
 15. 15. INDEFINITS <ul><li>Determinen el nom amb el mínim de precisió. </li></ul><ul><li>Algú, algun, alguna cosa, altre, altri, cada, acadscú, cadascun, cap, cert, meteix, ningú, qualsevol, res, tal, tot, tothom, un… </li></ul><ul><li>Com es veu, n’hi ha de variables i d’ invariables . </li></ul>
 16. 16. RELATIUS <ul><li>Els pronoms relatius realitzen una doble funció: enllacen elements i en substitueixen. </li></ul><ul><li>En tenim de variables i d’ invariables . </li></ul><ul><li>Què, qui, on, qual, la qual cosa, cosa que . </li></ul>
 17. 17. INTERROGATIUS <ul><li>La funció dels interrogatius és preguntar sobre les persones i les coses. També s’usen en frases admiratives o exclamatives. </li></ul><ul><li>Què, qui, quin, quant, on, quan, com. </li></ul><ul><li>També n’hi ha de variables i d’ invariables . </li></ul>

×