Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Dossier r+d cat
Dossier r+d cat
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC (20)

Anuncio

Presentacio assaig pac2 4503 Claus Tecnològiques Administració Electrònica. UOC

 1. 1. TRANSFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques “...Una Administració sense paper basada en el funcionament íntegrament electrònic no només serveix millor als principis d’eficàcia i eficiència en estalviar costos als ciutadans i empreses, sinó que també reforça les garanties dels interessats....” La idea és simplificar, automatitzar, interoperar, reaprofitar la informació: “només una vegada” i facilitar l’aproximació al ciutadà M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco
 2. 2. TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL sense perdre qualitat, implica: Simplificar per incrementar l’eficàcia SIMPLIFICAR + REPENSAR cada procediment per validar-lo o millorar-lo NOMÉS UNA VEGADA Reutilitzar el coneixement i les dades ja existents a l’Ajuntament INTEROPERAR amb altres AAPP AUTOMATITZAR processos La gestió del canvi es centra en millorar la gestió i tràmits del servei per: - al ciutadà usuari de Benestar Social - als treballadors públics SEU ELECTRÒNICA relacions amb el ciutadà M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco
 3. 3. Impuls digitalització → des de l’Ajuntament central: imperatiu legal + crear Comitè - Identificar processos estratègics i operatius - Creació mapa de processos o catàleg de funcions i procediments - Jerarquitzar el mapa de processos pel seu redisseny - Desenvolupar els processos millorats - Provar processos pilots - Implantar la resta de processos millorats - Aplicar la millora continua TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Voluntat ferma de dur-ho a terme → des de la Direcció de BS Comporta → reingenieria de processos M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco Font: https://maricelsaball.blogspot.com.es/2012/06/millora-continua-en-ladministracio.html (consulta 27/03/2018)
 4. 4. TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Àmbits on cal aplicar la digitalització Sol·licitud hora des de qualsevol entorn: Internet-OAC-EBAS PROGRAMA GESTIÓAGENDES Gestió individual agenda Explotació de dades Gestió de l’ordre d’atenció ciutadans Explotació de dades IDENTIFICARCOMUNICACIONS EntradesInternes Sortides INTEGRAR-LES ALS PROCEDIMENTS SUBSTITUIROFICIS A ALTRES AAPPPERCOMUNICACIONS DIGITALS COMUNICACION S internes externes @3 GESTIÓ TOTAL PROCEDIMENTS Seu electrònica + internstràmits serveis 2 AGENDA DIGITAL 1 PROGRAMA GESTORDE CUES M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco Font: Administració Oberta de Catalunya
 5. 5. TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Anàlisis DAFO M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco DEBILITATS Cost econòmic de destinar-hi personal. Dificultat d’aprenentatge dels processos redissenyats. Important grup de personal tècnic, menys avesats a la gestió de processos a través de TIC. Escletxa digital. FORTALESES Comitè multidisciplinari impulsor del canvi. Consciència de la Direcció de BS de la conveniència del canvi. Disposar d’un administratiu amb capacitat per facilitar-ho. Departament de Noves Tecnologies amb personal format per desenvolupar procediments. AMENACES Resistència al canvi. Poc connectats amb l’ajuntament central: per la temàtica de Benestar Social i la ubicació fora de l’edifici central. No acabar de desenvolupar la part d’Internet per la seu. No parar prou atenció als usuaris de l’escletxa digital. OPORTUNITATS Aprofitar el desenvolupament ja fet a la seu electrònica. Disposar d’un programari integrat. Tenir convenis signats amb l’AOC per interoperar. Reducció de costos. Optimitzar recursos. Millora de la gestió pel servei. Millora del servei pels usuaris.
 6. 6. TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Reenginyeria de processos i aproximació al ciutadà M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco Simplificació dels tràmits Gestió i reutilització coneixement i dades Automatització processos Interoperativitat altres AAPP Relacions per Internet amb els ciutadans Procediments de subvencions: reenginyeria - Subvenció majors de 65 anys per a despeses bàsiques Millores: Tràmits senzills + no aportar dades que tenim + interoperar per via oberta + signatura biomètrica + eliminar ús del paper - Subvenció per a despeses bàsiques de la llar - Subvenció per a adquisició llibres i material escolar Millores: Tràmits senzills + no aportar dades que tenim + interoperar per via oberta + signatura biomètrica + eliminar ús del paper + tramitació per la seu electrònica + ús tecnologia per a telèfons mòbils
 7. 7. TRASFORMACIÓ DIGITAL A BENESTAR SOCIAL Reenginyeria de processos i aproximació al ciutadà M4503 PAC 2 Laura Forcadell BlascoM4503 PAC 2 Laura Forcadell Blasco Simplificació dels tràmits Gestió i reutilització coneixement i dades Automatització processos Interoperativitat altres AAPP Relacions per Internet amb els ciutadans Procediments de subvencions: reenginyeria - Subvenció majors de 65 anys per a despeses bàsiques Millores: Tràmits senzills + no aportar dades que tenim + interoperar per via oberta + signatura biomètrica + eliminar ús del paper - Subvenció per a despeses bàsiques de la llar - Subvenció per a adquisició llibres i material escolar Millores: Tràmits senzills + no aportar dades que tenim + interoperar per via oberta + signatura biomètrica + eliminar ús del paper + tramitació per la seu electrònica + ús tecnologia per a telèfons mòbils

Notas del editor

 • Està bé digitalitzar per facilitar i garantir als interessats però és també important saber com ens afecta aquests principis d’eficàcia i eficiència als treballadors
 • Avui aconseguir-ho és relativament senzill i ho tenim al nostre abast.
 • Tot s’està movent. Tot està en marxa.
 • Aquests estan tots els manuals de procediments fets.

×