El text lliure
Planificació de la llengua i literatura en l’Educació
Infantil
Les competències
Situacions didàctiques

La pràctica del text lliure en educació infantil
T lliure la correspondència inte...
• Competència:

capacitat del xiquet/a de posar en pràctica
de forma integrada, tant els coneixements teòrics com les
habi...
Promoure el
desenvolupament
de capacitats més
que l’assimilació de
continguts.

Caràcter pràctic dels
aprenentatges, per
r...
A_ton_mia i _ni_ _a_ _va _ _r_on_l.
Autonomía i iniciativa personal
_omp_t_nc_ _matemàtica
Competència m_ _e_ _t_ca

Compe...
Què son?
Tres situacions didàctiques:

Integrals: seqüències
d’activitats que integren distintes
competències. Poden
desen...
D
E
S
E
N
V
O
L
U
P
A
M
E
N
T

OBJECTIU: Identificar trets del sistema d’escriptura
FEM TARGETES
AMB EL NOM DE
L’ALUMNAT

...
oEstratègies d’identificació del seu nom

oCol·laboració
oConeixements del llenguatge escrit
oSi saben el nom de les lletr...
Objectiu
Comunicar estats d’ànim,
sentiments, emocions i vivències
a través del llenguatge oral.

Desenvolupament
FOTOGRAF...
Vocabulari
Llenguatge corporal
L’organització d’idees en la descripció
Comentaris que realitzen
Propiciar un espai on pug...
Autonomia i iniciativa
personal

Competència en el
coneixement i la
interacció amb
el món físic

Competència en
comunicaci...
Objectiu
Desenvolupament
Què observar en els alumnes?
Què fer amb les observacions?
Cal tindre en compte:
Que els temes dels textos
mostren els centres
d´interès a partir dels quals
podem organitzar la tasc...
Exemple.text 1: “A la platja he
vist el mar”.

Es fomenta: la construcció de
frases, de gramàtica, de
vocabulari i de lect...
És un text que es pot abordar en una situació de realitat.
Permet la col·laboració i l'intercanvi d'experiències amb altre...
idees prèvies
Activitats d'entrevista per a veure el que saben els xiquets i xiquetes
sobre les cartes i també perquè pren...
Està iniciant l’escriptura
sil·làbica convencional

L’escriptura és ja
sil·làbica convencional
Experimentar i utilitzar
les noves tecnologies com
mitjà per a informar i
comunicar-se

ELABORAR AMB
ELLS /ELLES LA
CARTA
oEls seus coneixements sobre l´ús de l´ordinador.
oLes produccions escrites.
oLa forma en què organitzen la informació.

o...
Arantxa León
Casandra Mocholí
Laura Romeu
Elena Sánchez
Nuria Soria
Competencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliure
Competencies, situacions i text lliure
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Competencies, situacions i text lliure

266 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Competencies, situacions i text lliure

 1. 1. El text lliure Planificació de la llengua i literatura en l’Educació Infantil
 2. 2. Les competències Situacions didàctiques La pràctica del text lliure en educació infantil T lliure la correspondència interescolar ext T lliure escrivim un correu electrònic ext Què hem après?
 3. 3. • Competència: capacitat del xiquet/a de posar en pràctica de forma integrada, tant els coneixements teòrics com les habilitats coneixements pràctics, així com les actituds personals adquirides. • Saber fer o aplicar i saber ser o estar. • Relacionat amb un context real d’aplicació. Llei Orgànica d’Educació (LOE) La Educació Infantil és la base per al desenvolupament personal i social dels xiquets/es, i s’integren aprenentatges per a l’assoliment de: Les competències bàsiques.
 4. 4. Promoure el desenvolupament de capacitats més que l’assimilació de continguts. Caràcter pràctic dels aprenentatges, per resoldre els problemes propis de l’àmbit d’actuació. Caràcter dinàmic, es desenvolupen de manera progressiva, en situacions i institucions formatives diferents. Són un punt de trobada entre la qualitat i la equitat. Tenen un caràcter interdisciplinar i i transversal. Determinen tots els elements del Currículum. Pretenen el desenvolupament integral de la persona. • S’adquireixen al final de l’ensenyament obligatori i haurien de constituir la base d’un continu aprenentatge al llarg de tota la vida.
 5. 5. A_ton_mia i _ni_ _a_ _va _ _r_on_l. Autonomía i iniciativa personal _omp_t_nc_ _matemàtica Competència m_ _e_ _t_ca Competència _a _om_e_èn_ en comunicació c_ _ uni_ ació lingüística _a. l_ _g_í _t_ C_m_ _tè_cia _oci_l i c_ _t_da_ _. Competència social i ciutadana. Competència per a aprendre a apr_nd_ _ _m_etè_c_ _ per _ apre_d_a_aprendre. _. Tractament de la inf_r_ _ció T_ _ct_me_tde la informació i i competència d_git_l. _ _mpet_ncia digital. En algunes autonomies: Competència _ e_oci_ _al C_ _petènc_ emocional _ _ _pet_ _cia Competència cultural artística. C_ _tu_ _l i ia_tí_ _ic_. _ _ _pet_ _cia en el coneixement i ila Competència c_ne_xem_nt l_ in_er_cció amb el m_n fís_ _. interacció amb el món físic.
 6. 6. Què son? Tres situacions didàctiques: Integrals: seqüències d’activitats que integren distintes competències. Poden desenvolupar-se en el moment que es considere convenient. Activitats per avaluar el nivell de maduresa de l’alumnat en les diferents competències al llarg dels cicles d’Educació Infantil Per al diagnòstic: activitats per a aplicar-les al començament del curs escolar i elaborar un diagnòstic inicial del grup. Per al desenvolupament: Propicien l’aprenentatge i la posada en pràctica de les distintes competències.
 7. 7. D E S E N V O L U P A M E N T OBJECTIU: Identificar trets del sistema d’escriptura FEM TARGETES AMB EL NOM DE L’ALUMNAT OBSERVEM I COMPAREM ELS NOMS JUGUEM AL NOM PERDUT, DISTRIBUINT I AMAGANT ELS NOMS PREGUNTEM SI ELS HA RESULTAT FÀCIL O DIFICIL
 8. 8. oEstratègies d’identificació del seu nom oCol·laboració oConeixements del llenguatge escrit oSi saben el nom de les lletres o es recolzen en el so
 9. 9. Objectiu Comunicar estats d’ànim, sentiments, emocions i vivències a través del llenguatge oral. Desenvolupament FOTOGRAFIA O DIBUIX AMB LA FAMILIA EN GRUPS PRESENTEN A LA FAMILIA ESCOLTEM I AJUDEM SI CAL TRIEM UNA FOTO I LA PRESENTEM A LA RESTA DE CLASSE
 10. 10. Vocabulari Llenguatge corporal L’organització d’idees en la descripció Comentaris que realitzen Propiciar un espai on puguen expressar els seus sentiments Ajudar-los a posar nom a diferents tipus d’emocions. Proporcionar informació sobre situacions problemàtiques que puguen estar vivint.
 11. 11. Autonomia i iniciativa personal Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Competència en comunicació lingüística Competència social i ciutadana Competència cultural i artística
 12. 12. Objectiu Desenvolupament Què observar en els alumnes? Què fer amb les observacions?
 13. 13. Cal tindre en compte: Que els temes dels textos mostren els centres d´interès a partir dels quals podem organitzar la tasca docent i la programació didàctica L´eix central de la intervenció pedagògica
 14. 14. Exemple.text 1: “A la platja he vist el mar”. Es fomenta: la construcció de frases, de gramàtica, de vocabulari i de lectura silenciosa. Exemple: “El dissabte vam anar a una casa a collir flors i avui s’han mort. Eren margarides per fer un ram a la meua mare que no les havia vist”. M.M. 5 anys.
 15. 15. És un text que es pot abordar en una situació de realitat. Permet la col·laboració i l'intercanvi d'experiències amb altres docents i amb alumnat diferent. L’alumnat té certes nocions sobre les cartes, i son uns textos al quals poden accedir fàcilment. Idees prèvies Cartes col·lectives: com a productors i com a lectors Cartes individuals: com a productors i com a lectors
 16. 16. idees prèvies Activitats d'entrevista per a veure el que saben els xiquets i xiquetes sobre les cartes i també perquè prenguen consciència del saber que tenen. cartes col·lectives: com a productors i com a lectors Docent: funció de dirigir l'activitat i escriure el que l'alumnat va dictant. Es pretén que tot l'alumnat participe amb la finalitat d'aconseguir un producte comú. S'intenta que l'alumnat reflexione sobre el que és important escriure i el que no, diferenciant el llenguatge oral de l'escrit. cartes individuals: com a productors i com a lectors Docent: compleix la funció de lector. Cada alumne/a es carteja individualment amb un altre xiquet/a. Finalment, es crea una carpeta per a arxivar totes les cartes i donar la possibilitat a l'alumnat de rellegir-les i observar la seua evolució.
 17. 17. Està iniciant l’escriptura sil·làbica convencional L’escriptura és ja sil·làbica convencional
 18. 18. Experimentar i utilitzar les noves tecnologies com mitjà per a informar i comunicar-se ELABORAR AMB ELLS /ELLES LA CARTA
 19. 19. oEls seus coneixements sobre l´ús de l´ordinador. oLes produccions escrites. oLa forma en què organitzen la informació. oL´ús de lletres i imatges oLa lectura dels textos que escriuen. QUÈ FER AMB LES OBSERVACIONS?
 20. 20. Arantxa León Casandra Mocholí Laura Romeu Elena Sánchez Nuria Soria

×