Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Aparell digestiu

7.511 visualizaciones

Publicado el

Funcions de Nutrició: L'Aparell Digestiu 3r ESO

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Aparell digestiu

 1. 1. L’APARELL DIGESTIU Parts: •Tub Digestiu Glàndules annexes Funcions: •Digestió (transformació d’aliments en nutrients) •Absorció (Pas dels nutrients i l’aigua a la sang).
 2. 2. TUB DIGESTIU: - Boca - Faringe - Esòfag - Estómac Duodé - Intestí Prim Jejú Ili Cec (Apèndix) - Intestí Gros Colon Recte - Anus GLÀNDULES ANNEXES: - Glàndules Salivals - Fetge - Pàncrees L’APARELL DIGESTIU
 3. 3. PARTS DE L’APARELL DIGESTIUPARTS DE L’APARELL DIGESTIU BOCA: Les dents trituren l’aliment i la llengua el barreja amb la saliva. FETGE: És la glàndula més gran del cos. Segrega la bilis. BUFETA BILIAR: Emmagatzema la bilis abans d’abocar-la al duodé INTESTÍ GROS Colon Absorbeix l’aigua de la femta Cec o Apèndix: Funcions immunològiques Recte: Emmagatzema la femta ANUS: Sortida de la femta GLÀNDULES SALIVALS: Produeixen la SALIVA i la vessen a la boca. Hi ha : - 2 Paròtides - 2 Submaxilars - 2 Sublinguals FARINGE: Forma part del digestiu i del respiratori. ESÒFAG: Els seus moviments peristàltics impulsen l’aliment cap a l’estómac. PÀNCREES: segrega SUC PANCREÀTIC i el vessa al duodé. ESTÓMAC: Barreja l’aliment, segrega suc gàstric. INTESTÍ PRIM: La part interna segrega SUC INTESTINAL. Duodé (25 cm) Jejú (3 m) Ili (3,5 m)
 4. 4. L’APARELL DIGESTIU
 5. 5. L’APARELL DIGESTIUL’APARELL DIGESTIU
 6. 6. FISIOLOGIA DE LA DIGESTIÓ (Procés Mecànic)FISIOLOGIA DE LA DIGESTIÓ (Procés Mecànic) MASTICACIÓ , INSALIVACIÓ, DEGLUCIÓ: Esmicolament dels aliments, barreja amb la saliva i formació del bol alimentari MASTICACIÓ , INSALIVACIÓ, DEGLUCIÓ: Esmicolament dels aliments, barreja amb la saliva i formació del bol alimentari MOVIMENTS PERISTÀLTICS, Impulsen el bol fins a l’estòmac.MOVIMENTS PERISTÀLTICS, Impulsen el bol fins a l’estòmac. MOVIMENTS PERISTÀLTICS: Barreja del contingut, secreció de suc gàstric i formació del QUIM. MOVIMENTS PERISTÀLTICS: Barreja del contingut, secreció de suc gàstric i formació del QUIM. ELS MOVIMENTS faciliten la barreja i la fragmentació del quim. Formació del QUIL. ELS MOVIMENTS faciliten la barreja i la fragmentació del quim. Formació del QUIL. DESHIDRATACIÓ del Quil. Els MOVIMENTS PERISTÀLTICS fan avançar els productes de rebuig. DESHIDRATACIÓ del Quil. Els MOVIMENTS PERISTÀLTICS fan avançar els productes de rebuig. EVACUACIÓ de la femta.EVACUACIÓ de la femta.
 7. 7. FISIOLOGIA DE LA DIGESTIÓ (Procés Químic)FISIOLOGIA DE LA DIGESTIÓ (Procés Químic) SALIVA: (1-1,5 L/dia, pH=6,9) El midó es converteix en glucosa per acció de l’amilasa. SALIVA: (1-1,5 L/dia, pH=6,9) El midó es converteix en glucosa per acció de l’amilasa. SUC GÀSTRIC: (1,5-3,5 L/dia, pH=2-3). Secreció d’àcid clorhídricl per activar els enzims que desfan Proteïnes i Lípids. SUC GÀSTRIC: (1,5-3,5 L/dia, pH=2-3). Secreció d’àcid clorhídricl per activar els enzims que desfan Proteïnes i Lípids. BILIS (FETGE BUFETA): (0,5-1,2L/dia, pH=7,2). Emulsió de greixos que facilita l’acció dels enzims que els desfan. SUC PANCREÀTIC (PÀNCREES): (1,2-3 L/dia, pH=7,5-8,5). Conté diversos enzimsque desfan proteïnes, lipids i glúcids. BILIS (FETGE BUFETA): (0,5-1,2L/dia, pH=7,2). Emulsió de greixos que facilita l’acció dels enzims que els desfan. SUC PANCREÀTIC (PÀNCREES): (1,2-3 L/dia, pH=7,5-8,5). Conté diversos enzimsque desfan proteïnes, lipids i glúcids. SUC INTESTINAL: Desfan encara més glucids, lípids i proteïnes.SUC INTESTINAL: Desfan encara més glucids, lípids i proteïnes. FLORA BACTERIANA: Produeixen vitamines (B12) a partir de restes de glúcids.FLORA BACTERIANA: Produeixen vitamines (B12) a partir de restes de glúcids.
 8. 8. LA SALUT DE L’APARELL DIGESTIULA SALUT DE L’APARELL DIGESTIU Hàbits saludables: •Rentar-se les mans abans de menjar. •Raspallar-se les dents després dels àpats. •Mastegar bé els aliments.
 9. 9. LA SALUT DE L’APARELL DIGESTIULA SALUT DE L’APARELL DIGESTIU Malalties Digestives Gastritis:. Inflamació del teixit intern de l’estòmac Gastroenteritis: Inflamació del teixit intern de l’estòmac i de l’intestí. Hepatitis: Inflamació del fetge. Pancreatitis: Inflamació del pàncrees. Úlceres d’estòmac: Ferides a les parests internes de l’estòmac.
 10. 10. LA SALUT DE L’APARELL DIGESTIULA SALUT DE L’APARELL DIGESTIU Proves Diagnòstiques • Exploració Endoscòpica: Consisteix en la introducció de sondes amb càmera per observar l’interior de l’aparell digestiu. Hi ha dos tipus: Gastroscòpia i Colonoscòpia.

×