Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y tế Medinsco.doc

Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y tế Medinsco. Hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc, hiệu quả góp phần giúp Công ty đứng vững và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Sở dĩ có những kết quả như vậy, do mặt hàng thiết bị y tế của nước ta chưa sản xuất và phát triển được nhiều, bên cạnh đó công ty Medinsco trước kia là từ công ty thiết bị y tế TW1 của Bộ Y Tế nên có quan hệ mật thiết với các đơn vị y tế. Với những điểm mạnh trên thì Medinsco luôn đứng vững được trong nền kinh tế thị trường nhiều biến đổi và không bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Sau đây kết qủa kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty.

Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và
mạnh mẽ của lĩnh vực y tế trên thế giới. Hoà chung với xu thế đó nhiều cơ hội đã
mở rộng với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam. Công ty
cổ phần thiết bị y tế Medínsco là một trong số doanh nghiêp đó.Công ty chuyên
nhập khẩu kinh doanh thiết bị y tế tại thị trường Việt Nam với thời gian hoạt động
dài và có nhiều bứơc tiến triển. Nhập khẩu cho phép Medinsco khai thác các tiềm
năng thế mạnh về trang thiết bị y tế của các nước trên thế giới, bổ sung các sản
phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đủ nhu cầu tiêu dùng, vật
tư y tế trong nước.
Ta cũng biết rằng máy móc, thiết bị, vật tư y tế giữ một vai trò không nhỏ
trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có ý nghĩa hết sức quan
trọng trong việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sức khoẻ mỗi người dân,
đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phát triển các ngành khác và toàn bộ nền kinh
tế. Đó là một mục tiêu lớn của Nhà nước nói chung cũng như của Ngành y tế nói
riêng trong thời đại hội nhập phát triển.
Qua một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị y tế được sự giúp đỡ tận
tình của các thầy cô trong khoa thương mại và các cô chú trong công ty tôi xin chọn
đề tài: ‘’Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty cổ
phần thiết bị y tế Medinsco ’’
Đề tài được kết cấu gồm ba phần:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh nhập khẩu hàng hoá và những nhân tố
ảnh hưởng tới kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế của Công ty cổ phần thiết bị y tế
Medinsco.
Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế
Medinsco.
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết
bị y tế ở Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco
Kết luận.
Với thời gian thực tập còn ngắn nhiều hạn chế về kiến thức, cũng là lần đầu
tiên thực tập nên em rất mong được sự giúp đỡ chỉ bảo của quý thầy cô.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CUẢ CÔNG TY
CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO
I. Kết quả kinh doanh của công ty Medinsco.
1. Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty Medinsco
Để biết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng ta đi
tìm hiểu và phân tích một số chỉ tiêu của công ty trong năm 2004 đến 2006.
Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty Medinsco giai đoạn 2004 - 2006
ĐVT : triệu đồng
Chỉ tiêu
TH năm
2004
TH năm
2005
TH năm
2006
Tỷ lệ %
06/05
I. Giá trị (doanh thu) 76.202 84.000 179.729 214
1. kinh doanh sản phẩm chính: 72.414 80.200 175.297 218
_Máy, thiết bị y tế 42.314 43.243 96.745
_Dụng cụ y tế 15.265 17.576 34.256
_Hoá chất và vật tư 14.835 19.381 44.296
2. Phí hàng uỷ thác 0.416 0.8 1.153 144
3. Trị giá phí dịch vụ 3.372 3.000 3.279 109
II. Gía trị hàng nhập khẩu 52.800 62.500 144.800 153
III. Lợi nhuận trước thuế 416 1.390 2.465 177
IV. Thuế TNDN 116 380 769
V. Lợi nhuận sau thuế 300 1.010 1.696 122
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua cho
thấy doanh thu, giá trị hàng nhập khẩu và lợi nhuận của Công ty liên tục tăng theo
từng năm. Năm 2004 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 300 triệu đồng do năm
2004 Medinsco được chuyển đổi thành công ty cổ phần nên bước đầu có nhiều bỡ
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
ngỡ chưa kịp thích ứng với môi trường mới và chính sách của công ty về giảm giá
thành của một số mặt hàng trong kinh doanh, vì vậy trong 2004 lợi nhuận sau thuế
của công ty đạt được không đáng kể. Nhưng đến năm 2005 Medinsco đã chuyển
biến, hoà nhập với môi trường cạnh tranh mới lợi nhuận sau thuế công ty đạt là
1010 triệu đồng tăng 710 triệu đồng so với năm 2004. Đến năm 2006 doanh thu
tăng gấp 214% so năm 2005, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng lên là 1696 triệu
đồng tức tăng 686 triệu đồng so với năm 2005. Sự phát triển vượt bậc của công ty là
nỗ lực, đoàn kết của toàn cán bộ công nhân viên cũng như sự tín nhiệm của các bạn
hàng của Medinsco. Kết quả cho thấy Công ty đã hoạt động kinh doanh hết sức hiệu
quả và phát triển ổn định.
2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty Medinsco:
Là công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu với nhiều loại sản phẩm khác nhau,
có số lượng lớn về trang thiết bị y tế. Nhưng có thể chia các sản phẩm đó thành 3
nhóm sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của công ty như sau:
 Máy,thiết bị: Máy soi, bàn mổ, giường mổ, các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh,
ô tô cứu thương và các loịa máy móc phục vụ y tế…
 Dụng cụ, phim: Các dụng cụ phẫu thuật: dao mổ, kéo,kẹp, bơm kim tiêm,
hộp đựng dụng cụ y tế và các sản phẩm chỉ dùng một lần…
 Hoá chất và vật tư y tế: Hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm, test xét nghiệm,
hoá chất phòng chống dịch…
Bảng 2. Nhóm sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty Medinsco
ĐVT : triệu đồng
Nhóm sản phẩm 2004 2005 2006
Máy, thiết bị 42.314 43.243 96.745
Dụng cụ, phim 15.265 16.576 34.256
Hoá chất 14.835 20.381 44.296
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Có thể thấy rằng trong những năm 2004 – năm 2005 các nhóm mặt hàng về
máy, thiết bị y tế và dụng cụ, phim tăng ổn định do nhóm hàng này có giá trị lớn, sử
dụng lâu dài được các đơn vị đặt mua nên tốc độ tiêu thụ chậm, nhưng về mặt hàng
hoá chất ngày càng tăng cao, từ năm 2004 đến năm 2005 tăng 5.546 tỷ đồng tuơng
đương với 37.4% do phát hiện một số bệnh dịch mới: lở mồm, long móng ở trâu bò,
lao phổi….Tính đến năm 2006 tất cả các nhóm hàng đều tăng mạnh. Cụ thể về các
sản phẩm máy, thiết bị từ năm 2005 - năm 2006 tăng 53.502 tỷ đồng tức tăng 124%.
Dụng cụ, phim tăng 17.68 tỷ đồng tức tăng 107%. Hoá chất tăng 23.915 tỷ đồng tức
tăng 117%. Sở dĩ có sự tăng mạnh đó do đươc sự quan tâm của nhà nước cho
nghành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của mọi người dân và
phù hợp với nhu cầu hội nhập. Bên cạnh đó là một số đại dịch lớn ngày một bùng
phát khó kiểm soát như: Cúm gà, Sarts….
II. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty Medinsco
Hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco trong những năm gần đây đã có
những bước phát triển vượt bậc, hiệu quả góp phần giúp Công ty đứng vững và có
uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Sở dĩ có những kết quả như vậy, do mặt
hàng thiết bị y tế của nước ta chưa sản xuất và phát triển được nhiều, bên cạnh đó
công ty Medinsco trước kia là từ công ty thiết bị y tế TW1 của Bộ Y Tế nên có quan
hệ mật thiết với các đơn vị y tế. Với những điểm mạnh trên thì Medinsco luôn đứng
vững được trong nền kinh tế thị trường nhiều biến đổi và không bị tụt hậu so với
các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Sau đây kết qủa kinh doanh
nhập khẩu hàng hoá của công ty.
1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu
Là công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng về trang thiết bị y tế bao gồm máy móc,
thiết bị, dụng cụ, hoá chất y tế. Trong những năm qua hoạt động kinh doanh hàng
nhập khẩu cuả Medinsco phát triển khá mạnh và có kết quả khả quan..Cụ thể là:
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 3: Doanh thu hàng nhập khẩu từ năm 2003 – 2006
ĐVT: Triệu đồng
Năm Doanh thu hàng nhập khẩu
2003
2004
2005
2006
57279
76171
75649
107564
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy doanh thu của công ty từ năm 2003 – 2006 tăng
đều qua các năm với tốc độ trong khoảng 13% đến 19,5 %, chỉ riêng năm 2005
giảm không đáng kể 0.79% so với năm 2004. Qua đó phản ánh nghành y tế nước ta
ngày phát triển nhưng đến năm 2006 doanh thu về mặt hàng y tế của công ty tăng
nhanh, do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và đổi mới các thiết bị y tế lạc
hậu, nhiều mạng lưới y tế được mở rộng trên khắp cả nước. Thể hiện rõ trong việc
ngân sách của nhà nước trong nghành y tế ngày một tăng, dẫn đến giá trị hàng nhập
khẩu của công ty cũng thay đổi trong những năm gần đây.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 4: Gía trị hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco
ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Giá trị hàng nhập khẩu trong các năm 2003 đến năm 2006 liên tục biến đổi
không đều. Do mặt hàng thiết bị y tế có giá trị lớn và khác nhau theo từng nhóm
mặt hàng. Đối với những nhóm mặt hàng máy móc thiết bị thì có giá trị lớn, sử
dụng lâu dài thường từ vài trăm triệu trở lên như Máy siêu âm màu, Máy thở, Máy
phân tích máu…Cho nên những năm nào công ty mà bán được nhiều máy móc thiết
bị thì năm đó sẽ cao. Còn đối với những mặt hàng dụng cụ y tế , hoá chất thường có
giá trị không cao so với máy móc, thiết bị nên nó chiếm tỷ lệ giá trị hàng nhập khẩu
thấp. Cụ thể năm 2004 giảm 34.14% so với năm 2003, năm 2005 tăng 4.3% so với
năm 2004, năm 2006 tăng 42.5% so với năm 2005. Tuy vậy việc tăng hay giảm giá
trị hàng nhập khẩu của công ty không phản ánh được tình hình kinh doanh. Vì trong
năm 2003 đến 2005 giá trị hàng nhập khẩu giảm nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh
của công ty vẫn tăng lên.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Để hiểu rõ tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco chúng ta đi
nghiên cứu, phân tích hoạt động nhập khẩu của Công ty hình thức nhập khẩu,
những mặt hàng nhập khẩu, các thị trường nhập khẩu chính và các vấn đề liên quan
đến việc mặt hàng nhập khẩu của công ty.
2. Hình thức nhập khẩu.
Trong các hoạt động nhập khẩu của công ty thì nhập khẩu hàng uỷ thác
chiếm vai trò hết sức quan trọng và chiếm lợi nhuận cao trong doanh thu của
Medinsco, do Medinsco là doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh về trang thiết
bị y tế lâu năm và độc quyền của một số hãng sản xuất thiết bị y tế lớn trên thế giới.
Ví dụ như mặt hàng phim X-Quang của hãng AFGA, máy và thiết bị y tế của hãng
ITO …Công ty đã nhập khẩu uỷ thác cho các chương trình viện trợ của các tổ chức
quốc tế, nhiều đơn vị y tế trên cả nước như các bệnh viên, trường đại học y và các
khách hàng có nhu cầu….
Bảng 5: Giá trị hàng nhập khẩu uỷ thác
ĐVT: Triệu đồng
Năm Giá trị nhập khẩu uỷ thác
2003
2004
2005
2006
16300
18590
27001
27125
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Nhận xét: Qua biểu đồ nhận thấy giá tri hàng nhập khẩu uỷ thác qua từng năm
thay đổi không đều đặn và tăng dần theo từng năm, do trong những năm gần đây
xuất hiện nhiều bệnh dịch nên các đơn vị y tế các địa phương tăng cường chú trọng.
Thể hiện rõ nhất trên biểu đồ đó là từ năm 2004 cho đến năm 2005 tăng 45,23%,
trong khi đó trong những năm 2003 – 2004 và 2005 – 2006 tăng nhẹ trong khoảng
từ 5,12% đến 14%.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Sở dĩ như vậy vì giá trị uỷ thác hàng nhập khẩu của công ty theo từng nhóm
hàng là khác nhau và sự ưu tiên của chính phủ về mặt hàng này theo từng thời điểm
hoặc do các chính sách của nhà nước . Về mặt hàng thuộc nhóm máy móc thiết bị y
tế có giá trị lớn do đó năm nào công ty mà bán được nhiều máy móc thiết bị thì năm
có doanh thu tương đối cao.
3. Thị trường của công ty Medinsco
- Thị trường nhập khẩu: Thị trường nhập khẩu chủ yếu là các hãng trang thiết
bị y tế và các Tổ chức viện trợ quốc tế như UNICEF, JICA …Bên cạnh đó để có
nguồn hàng đáp ứng thêm nhu cầu về các mặt hàng trang thiết bị y tế trong nước
công ty đã không ngừng nghiên cứu mở rộng thị trường cung cấp của mình. Đồng
thời công ty duy trì các mối quan hệ làm ăn lâu dài với các hãng nổi tiếng trên khắp
Thế giới về trang thiết bị y tế như: Hãng AFGA ( là hãng cung cấp sản phẩm phim
X quang và máy X quang ), hãng TOYOTA ( cung cấp các loại ô tô cứu thương)…
Sau đây là trị giá một số sản phẩm mà công ty nhập khẩu từ các hãng trong giai
đoạn năm 2004_năm 2006 ( trị giá trên 1 tỷ đồng ).
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 6. Trị giá nhập khẩu của từng hãng
ĐVT : tỷ đồng
Năm TH Tên sản phẩm Trị giá Hãng cung cấp
2004
Máy ghi điện não 1.25 Nippon
Máy siêu âm màu 1 Siemen
Máy X Quang, Phim X Quang 1.5 AFGA
Kính hiển vi 1.45 Nippon
Hoá chất chống dịch 2.5 Bochemie
Sinh phẩm, vacxin 3.4 Organon
Ôtô cứu thương 2.8 Marubeni
2005
Máy thở 2.3 Dynamic
Máy siêu âm màu 1.9 Siemen
Máy X Quang, Phim X Quang 2.1 AFGA
Kính hiển vi 2.4 Nippon
Hoá chất chống dịch 2.6 Sumitomo
Sinh phẩm, vacxin 1.84 Organon
Ôtô cứu thương 1.5 Toyota
Máy phân tích máu 1.7 SYSMEX ( singapore )
2006
Máy thở 1.5 Dynamic
Maý theo dõi bệnh nhân 2.3 Medicore ( Hàn quốc )
Máy X Quang, Phim X Quang 1.8 AFGA
Kính hiển vi 1 Nippon
Hoá chất chống dịch 1.9 Bochemie
Sinh phẩm, vacxin 1.6 Organon
Ôtô cứu thương 2.3 Toyota
Máy phân tích máu 1.65 SYSMEX ( singapore )
Maý và thiết bị y tế 1.4 ITO
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Để có được những nguồn hàng tốt duy trì khả năng cung cấp, Medinsco luôn
chú trọng sự uy tín và tìm hiểu mở rộng quan hệ làm ăn với các hãng sản xuất y tế
trên khắp Thế giới. Sở dĩ có mối quan hệ này do những quan hệ trước kia Medinsco
là Công ty thiết bị y tế TW1 được sự chỉ đạo, giới thiệu của Chính phủ hay các Tổ
chức viện trợ… nhằm tái thiết lĩnh vực y tế sau thời kỳ chiến tranh và phát triển
chất lượng cuộc sống nhân dân với nhiều chương trình dự án lớn như Chuơng trình
phòng chống AIDS, Chương trình viện trợ phòng chống thiên tai, dự án VIE92/P05
và VIE94/P07… Những nguồn cung cấp này được giới thiệu bởi các bạn hàng,
thông qua các cuộc hội thảo, các hiệp định của Chính phủ Việt Nam với các Tổ
chức viện trợ trên Thế giới. Ngoài ra các nguồn hàng này công ty được chính các
hãng sản xuất nổi tiếng trực tiếp đề nghị lập quan hệ làm ăn lâu dài cùng có lợi như
công ty làm đại lý độc quyền cho hãng AFGA…
Với những nguồn hàng dồi dào thuận lợi như vậy giúp Medinsco luôn sẵn sàng
đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, đúng hẹn nhờ đó uy tín , thị
trường công ty ngày càng mở rộng thu được kết quả cao trong kinh doanh hàng
nhập khẩu.
4. Thị trường bán hàng nhập khẩu
Bên cạnh những thuận lợi về các nguồn hàng cung cấp của mình thì mỗi
doanh nghiệp việc tìm đầu ra cho các mặt hàng nhập khẩu hết sức quan trọng. Nó
quyết định hiệu quả kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty.
Với việc đã tạo dựng được lòng tin, uy tín của Medinsco là sự lưạ chọn ưu
tiên của các đơn vị cần mua các trang thiết bị y tế: Các bệnh viện trung ương, địa
phương, Trường đại học Y, các chương trình phòng chống dịch bệnh quốc gia….,
các cơ sở y tế và đơn vị có nhu cầu.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Bảng 7. Một số sản phẩm chính của doanh nghiệp thực hiện cho các đơn vị có
trị giá trên 0.5 tỷ đồng trong năm 2004 đến năm 2006
ĐVT: tỷ đồng
Tên thiết bị
Trị giá
(Tỷ
đồng)
Năm TH Tên cơ quan ký hợp đồng
Thiết bị y tế cho
dự trữ quốc gia 1.7 2004 Tổng công ty TBYT Việt nam
Máy đông khô 5.2 2005 Viện vacxin Nha trang
Thiết bị phòng thí nghiệm 1.95 2006 Viện vệ sinh dịch tễ
Máy ghi điện não 0.5 2005 Đại học y Thái Bình
Thiết bị phòng thí nghiệm 2.6 2004 Đại học y Hà Nội
Máy C T .8 2004 Sở y tế Hải Dương
Thiết bị y tế 0.66 2005 Sở y tế Bắc Cạn
Máy X-Quang 1.7 2006 Bệnh viện điều dưỡng
Giường chức năng 1.9 2005 Bệnh viện Hữu nghị
Dao mổ điện 3.4 2004 Cục quân y
Thiết bị phòng thí nghiệm 3.8 2005
TTNC kiểm nghiệm dươc
quân đội
Thiết bị y tế 3.3 2004
Chương trình phòng chống
SARS
(Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Đạt những hợp đồng trên bước vào thời kỳ hội nhập công ty nhanh chóng đổi
mới các phuơng thức kinh doanh sáng tạo để phù hợp nền kinh tế thị trường,
Medinsco đã chú trọng nghiên cứu thị trường và tâm lý khách hàng. Nhờ các mạng
lưới đại lý bán hàng nên những thông tin về thị trường, nhu cầu của các đơn vị và
các đối thủ cạnh tranh luôn được công ty chú ý tiếp thu đề ra các giải pháp chiến
lược hữu hiệu. Cụ thể khi có một đơn hàng hay một yêu cầu của đơn vị mua hàng
công ty xem xét giới thiệu về các tính năng, chất lượng, giá cả của từng mặt hàng để
nguời mua có thể tham khảo đưa ra quyết định. Với những khách mua hàng công ty
sẵn sàng hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, có chế độ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng
cũng như trách nhiệm mặt hàng bán ra của công ty. Chính sự nhiệt tình, tính trách
nhiệm của mình thì hầu hết các đơn vị mua hàng hài lòng, có quan hệ lâu dài trở
thành khách hàng thường xuyên của Medinsco.
III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Medinsco
1: Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế của
công ty Medinsco khi Việt Nam gia nhập WTO:
VIệt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế
Giới ( WTO ). Như chúng ta biết WTO là một tổ chức gồm có 150 thành viên chiếm
trên 85% tổng thương mại hàng hoá trên toàn cầu, các thành viên khi gia nhập
WTO phải theo một số luật định chung của tổ chức này. Các doanh nghiệp Việt
Nam nói chung và công ty Medinsco nói riêng sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì.
1.1 Thuận lợi
- Thị trường nhập khẩu được mở rộng, giảm thuế:
Gia nhập WTO, ngoài việc được sự đối xử bình đẳng trong quan hệ thương mại
như tất cả các thành viên khác của WTO, Các doanh nghiệp Việt Nam cũng được
hưởng những ưu đãi thương mại cho một nước đang phát triển, ở trình độ thấp. Nhờ
thành quả đàm phán cắt giảm thuế quan và loại bỏ dần các hàng rào phi thuế quan
trong lịch sử 50 năm qua của WTO đến nay, doanh nghiệp Việt Nam cũng như
Medinsco sẽ được hưởng lợi từ việc nhập khẩu các mặt hàng thiết bị y tế ở thị
trường các nước thành viên của WTO với mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu thấp.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Nếu không là thành viên WTO, chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam không thể nhập
khẩu nhiều hàng hoá với mức thuế ưu đãi từ các nước đang là thành viên WTO.
Đây là một trong những quy chế đãi ngộ tối huệ quốc với các nước thành viên
WTO.
- Bình đẳng trong giải quyết tranh chấp thương mại:
Các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng các quy định chỉ dành cho thành viên
của WTO, được tiếp cận bình đẳng vào các thị trường của 150 thành viên WTO mà
không bị chèn ép, đối xử không bình đẳng như khi chưa là thành viên WTO. Các
doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hiệp hội của mình hoặc thông qua cơ quan
quản lý nhà nước về thương mại (Cục quản lý cạnh tranh...) để kiến nghị Chính phủ
áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước. Chẳng hạn, với tư cách là thành
viên WTO, doanh nghiệp có thể kiến nghị Chính phủ tiến hành điều tra về mức gây
phương hại của hàng nhập khẩu để thực hiện áp dụng thuế đối kháng hoặc chống
bán phá giá theo quy định của Hiệp định về chống bán phá gía và thuế đối kháng;
thực hiện điều tra để áp dụng thuế chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam;
áp dụng các biện pháp tự vệ trong trường hợp nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào
Việt Nam quá mức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước...
Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận, sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp
công bằng và hiệu quả của WTO để giải quyết tranh chấp trong thương mại, tránh
bị các nước lớn chèn ép khi xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế. . Ví dụ, nếu trước
kia các quy định của GATT cùng nhiều hạn chế với đặc trưng là thiếu cơ chế đảm
bảo cho các nghị quyết được thực hiện ở WTO, được xem như một "Liên hợp quốc"
trong lĩnh vực thương mại quốc tế, mà trong đó mỗi quốc gia thành viên đều có một
phiếu bầu, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đó đảm bảo mục tiêu công bằng hơn,
thống nhất và chắc chắn hơn; đảm bảo một quy trình, thủ tục và thời gian biểu chặt chẽ
cho việc giải quyết tranh chấp; đảm bảo có được kết luận đúng cho tranh chấp.
- Hưởng lợi từ các chính sách trong nước:
Gia nhập WTO, tham gia vào một "sân chơi' chung trên phạm vi toàn cầu, WTO
mang lại một cơ hội toàn diện về thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ, thị trường
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
vốn và thị trường lao động. Với một không gian kinh tế mới rộng lớn hơn rất nhiều,
với hệ thống cơ chế chính sách, luật pháp minh bạch, cú thể tiên liệu được, thông
qua sự phân công lao động toàn cầu, việc gia nhập WTO hay nói rộng hơn là tham
gia vào qui trình toàn cầu hoá sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy các cải cách kinh tế trong
nước, làm sâu sắc hơn các thành quả của cải cách.
Nhờ việc Việt Nam tham gia vào WTO, thực thi chính sách mở cửa thị
trường, tự do hoá thương mại, nền kinh tế trong nước sẽ phải cải cách, mở cửa, tái
cơ cấu. Nền hành chính sẽ được cải cách nhằm đáp ứng các yêu cầu công khai,
minh bạch, dễ dự đoán của "luật chơi quốc tế", bộ máy quản lý hành chính nhà
nước sẽ trở nên gần hơn, trở thành một nền hành chính phục vụ dân, phục vụ doanh
nghiệp, làm cho môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh
nghiệp, đồng thời giảm thiểu các chi phí tốn kém của doanh nghiệp trong quá trình
gia nhập, tiếp cận và tham gia thị trường.
Một khi các cam kết khi gia nhập WTO được thực hiện, một mặt quá trình mở
cửa, tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại, đầu tư minh bạch hoá chính sách sẽ dần
đáp ứng yêu cầu của luật chơi quốc tế, mặt khác tạo điều kiện cho chúng ta bổ sung
những nguồn lực mà trong nước còn thiếu, còn yếu như vốn, công nghệ, kỹ năng
quản lý. Các nhà sản xuất, kinh doanh trong nước sẽ được đặt trong môi trường
cạnh tranh, năng động hơn; tiếp cận với công nghệ, trình độ , chất lượng quốc tế.
1.2 khó khăn:
Việc gia nhập WTO không chỉ đem lại thuận lợi, cơ hội cho công ty Medinsco
mà cũn đưa lại những thách thức, khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp họat
động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những cơ hội, những điều kiện có thể đem lại
thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam thỡ ngược lại cũng cú thể đem lại những
cơ hội, điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, từ đó tạo ra những khó khăn,
thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
- Khó khăn về thị trường trong nước.
Từ khi nhà nước thực hiện chính sách cho phép mọi thành phần kinh tế tham
gia vào các hoạt động XNK thì Medinsco mất đi vị trí độc quyền về nhập khẩu toàn
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
bộ vật tư thiết bị trong lĩnh vực thiết bị y tế. Trên thị trường bấy giờ có nhiều doanh
nghiệp, kể cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia kinh
doanh. Hầu hết các Bộ, ngành và các cơ quan khác đều thành lập bộ phận xuất nhập
khẩu trong Bộ - Ngành đó để thuận lợi trong công viêc chức năng của mình, do ở
cùng trong ngành nên họ am hiểu tình hình tốt hơn, được ưu đãi hơn về nhập khẩu
chủng loại của nghành đó. Như vậy Medinsco gặp nhiều sự cạnh tranh quyết liệt
trên thị trường với các doanh nghiệp khác. Đây là một khó khăn lớn đối với Công
ty.
- Khó khăn về thị trường nước ngoài
Khi gia nhập WTO sẽ đòi hỏi khắt khe hơn những tiêu chuẩn, quy trình nhập
khẩu hàng hoá do luật đinh của Tổ chức WTO và các nước sở xuất nhập khẩu
Khó khăn trong việc tạo dựng mở rộng các bạn hàng, thị trường mới , vì chưa
thể hiểu kỹ về họ như hiểu về bạn hàng truyền thống được, càng chưa hiểu về
phong tục, tập quán, thông lệ buôn bán, luật pháp của nước họ,...Thậm chí cả ngôn
ngữ của họ chúng ta cũng chưa thể thông thạo. Trước đây quan hệ thương mại quố
tế dựa trên cơ sở nghị định được ký giữa hai Chính phủ nhưng nay theo cơ chế thị
trường đã thay đổi, đòi hỏi việc mua bán kinh doanh của Medinsco phải dựa vào
quan điểm hai bên cùng có lợi. Muốn thực hiện được nguyên tắc này Medinsco phải
nắm kỹ về đối tác từ khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế mới không bị tổn thất.
Hiện nay, Công ty có quan hệ buôn bán với nhiều hãng của các quốc gia trên thế
giới. Đây chính là một khó khăn cho Công ty khi thực hiện công việc của mình.
- Chính sách của Nhà nước gây nên.
Một số quy định của Chính phủ chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp
làm ăn có hiệu quả, không tạo được động lực cho các doanh nghiệp này phát triển.
Các Bộ, ngành có liên quan chưa có sự thống nhất với nhau trong việc chỉ đạo
các hoạt động nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế, chưa có chính sách ưu đãi cho nhập
khẩu vật tư trong nước chưa sản xuất được, nhất là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y
tế.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Chủ trương hạn chế nhập khẩu đã gây nên nhiều khó khăn cho một Công ty
chuyên làm công tác nhập khẩu như Medinsco. Việc mở rộng đối tượng tham gia
kinh doanh xuất - nhập khẩu làm cho Medinsco phải chịu sự cạnh tranh lớn trên thị
trường. Những quy định về vay vốn với ngân hàng có nhiều vướng mắc khiến cho
Medinsco không tìm được đủ vốn để nhập khẩu tự doanh. Khi sử dụng vốn Công ty,
thuê mua tài chính thì lãi suất lại quá cao khiến Công ty lúng túng trong việc thực
hiện hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư. Công ty không được phép kinh doanh sử
dụng tiền mặt là ngoại tệ các nước cho nên không thu hút được vốn cho hoạt động
nhập khẩu thiết bị y tế.
Để khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới Medinsco cần nhìn thẳng
vào sự thật, mạnh dạn đổi mới toàn diện đúng theo quan điển đổi mới của Đảng và
Nhà nước, đồng thời cần phải triệt để tận dụng những điều kiện thuận lợi để thúc
đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh đồng thời đề ra những giải pháp
hợp lý để tháo gỡ từng khó khăn nêu trên.
2. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco
2.1. Điểm mạnh
Trải qua nhiều năm phấn đấu và phát triển Công ty Medinsco đã có lớn những
kết quả đạt được trong thời gian qua là: Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa
bệnh cho các đơn vị y tế trên cả nước, hiện đại hoá các trang thiết bị y tế cho các
bệnh viện lớn có nhu cầu như những máy móc thiết bị y tế hiện đại, hoá chất phòng
dịch…với chất lượng đảm bảo và đầy đủ nhất. Bên cạnh cung cấp các trang thiết bị
y tế thì công ty còn cung cấp các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy, tập
huấn cho cán bộ nghành y tế trên toàn cả nước. Góp phần thực hiện các nhiệm vụ
của nhà nước và Bộ Y Tế về các chương trình phòng chống quốc gia, chương trình
viện trợ nhân đạo của các Tổ chức y tế trên thế giới như chương trình phòng chống
SARTS, chương trình AIDS…
Trong cơ chế thị trường đổi mới kinh doanh một mặt hàng trong cơ chế thị
trường là khá nguy hiểm và khó có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế mà
Công ty đã chuyển hướng sang kinh doanh tổng hợp nhưng vẫn dựa trên thế mạnh
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
chủ yếu là nhập khẩu các mặt hàng truyền thống trong lĩnh vực thiết bị y tế . Nhận
thấy các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩch vực y tế trong nước khi tham gia chức
năng nhập khẩu còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức và nhất là thông tin nên Medinsco
đã tham gia các hoạt động tư vấn, thẩm định giá cả, soạn thảo tài liệu và tổ chức đào
tạo tại chỗ cho các đơn vị y tế trong nước.
Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, am hiểu nghiệp vụ và pháp luật: Ngay
sau khi chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế mới phù hợp cơ chế thị
trường, Công ty đã thực hiện lại việc tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo lao động
cho phù hợp. Tính đến nay, Medinssco đã có một đội ngũ công nhân viên trình độ
cao với trên 80% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và nhân viên Công ty thông
thạo ngoại ngữ, vi tính, am hiểu các nghiệp vụ xuất - nhập khẩu. Do đó, việc giao
dịch với bạn hàng ngoài nước của Công ty được thuận tiện dễ dàng. Với những bạn
hàng truyền thống như các hãng y tế lớn ở Châu Âu, Mỹ , Nhật...cán bộ nghiệp vụ
còn hiểu rõ về phong tục tập quán, văn hoá, pháp luật của những quốc gia đó.
Cho tới nay công ty có một số lượng khách lớn trên khắp đất nước đặc biệt là
các tỉnh miền Bắc, với phương thức kinh doanh hiệu quả mà công ty luôn giữ vững
được những số khách hàng này và trở thành khách hàn truyền thống của công ty. Vì
thế công ty luôn có đơn đặt hàng đều đặn mà không cần phải xúc tiến quảng bá sản
phẩm nhiều. Dẫn đến uy tín công ty ngày càng được nâng cao, đây là một ưu thế
mạnh so với các doan nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trong nước. Bên cạnh đó công
ty còn nhận được nhiều đề nghị hợp tác là nhà cung cấp cho các hãng sản xuất y tế
trên thế giới, do đó nguồn hàng công ty ngày càng đa dạng đáp ứng đủ thị trường có
nhu cầu.
Để bán hàng có hiệu quả thì công ty phân phối mạng đại lý cửa hàng đóng ở
nhiều nơI trong thành phố Hà Nội kinh doanh, đáp ứng các khách hàng. Thường
xuyên báo cáo kết quả và phản ánh của bạn hàng lên công ty, tổ chức họp bàn
phương thức bán hàng hợp lý. Vì thế mà công ty luôn theo sát nắm bắt diễn biến thị
trường.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Về nội bộ Công ty, cán bộ công nhân viên đều đoàn kết giúp dỡ lẫn nhau cùng
tiến bộ. Lãnh đạo Công ty và cán bộ nhân viên đều có sự đồng tâm hiệp lực với
nhau để đạt mục tiêu là làm cho Medinsco không ngừng phát triển. Với ý thức,
trách nhiệm là phải gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể để phát triển lâu dài, bền
vững. Công ty đã có chế độ khuyến khích vật chất, khen thưởng với cán bộ công
nhân viên có thành tích đóng góp cho công ty. Điều này đã giúp người lao động
càng thêm gắn bó với Medinsco.
Với quy mô cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, các phòng ban chức năng cụ thể, hỗ trợ nhau
đã giúp Công ty đổi mới về cơ chế làm việc, giảm bớt các thủ tục phiền hà, đội ngũ
cán bộ nghiệp vụ của Công ty không ngừng được năng cao trình độ chuyên môn của
mình và được đào tạo chính quy từ các trường đại học lớn với các chuyên ngành
kinh tế, thương mại, ngoại thương, có khả năng tiếp cận với trình độ quản lý tiên
tiến và tiếp thu tốt các kinh nghiệm kinh doanh của các nước trên thế giới.
2.2. Điểm yếu.
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Công ty Medinsco cũng không thể tránh
khỏi những thiếu sót của mình.
- Về tổ chức cán bộ: chưa đủ năng lực để ổn định và bố trí sắp xếp bộ máy hoạt
động sao cho có hiệu quả. Cán bộ lãnh đạo tiếp thu kiến thức mới cũng như mức độ
nhạy bén còn hạn chế chỉ dựa vào kinh nghiệm làm việc của thời kỳ bao cấp nên
chưa có chiến lược về tổ chức cán bộ của Công ty. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các
phòng làm công tác xuất nhập khẩu khá lớn tuổi, thiếu nhạy bén trong cơ chế thị
trường nhiều đổi mới, trình độ ngoaị ngữ chưa cao.
- Hoạt động Marketing chưa cao do đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn,
kinh nghiệm còn quá ít dẫn tới hoạt động xúc tiến bán hàng còn yếu
Thiếu hẳn đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân
viên am hiểu nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ xuất nhập khẩu.
Việc nghiên cứu thị trường và những thông tin về giá cả, thị trường, khách hàng
còn hạn chế do đó không nắm và theo kịp những biến động của thị trường dẫn tới
các ứng xử trong kinh doanh còn cứng nhắc, thiếu sự linh động.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
- Hình thức nhập khẩu không đa dạng, chủ yếu nhập khẩu uỷ thác và tự doanh, còn
các hình thức khác chưa được phát huy nhiều, do đó nghiệp vụ kinh doanh của cán
bộ không được củng cố và nâng cao.
- Thị trường: Tuy Công ty có tới 13 thị trường nhưng chủ yếu chỉ có một số thị
trường là bạn hàng thường xuyên như ở Nhật, Mỹ và một số hãng sản xuất y tế nổi
tiếng AFGA…, điều này hạn chế sự đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh và hạn
chế sự lựa chọn của Công ty.
- Không chớp được thời cơ do thiếu thông tin và sự nhạy bén dẫn tới dự báo tình
huống sai nên không chớp được thời cơ. Điều quan trọng hơn cả là trong quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh không thực hiện khoán sản phẩm, khoán chỉ tiêu
doanh số cho các đơn vị phòng hay tới từng cán bộ nhân viên mà mới thực hiện
khoán bằng cái gọi là phân định trách nhiệm để phấn đấu: đơn vị nào không thực
hiện được cũng không bị phạt, đơn vị làm tốt khuyến khích không thoả đáng, một
số cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành cũng không bị xử lý, do đó không
động viên được mọi người hoạt động một cách thực sự.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
THIẾT BỊ Y TẾ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO
Sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc, tất cả các
ngành các lĩnh vực đều phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là lĩnh vực trang thiết bị y tế,
một ngành luôn có sự gắn bó mật thiết với sức khoẻ người dân và quá trình công
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó trong những
năm tới đây chính phủ sẽ đầu tư, phát triển nghành y tế là nhiệm vụ ưu tiên, quan
trọng trong các chương trình quốc gia: Chương trình tiêm chung quốc gia, Chương
trình phòng chống AIDS, Chương trình Lao,… gần đây có nhiều chương trình quốc
gia quan trọng khác nhằm nâng cao sức khoẻ người dân. Bên cạnh các chương trình
đó thì Chính phủ cũng quan tâm chú trọng tới từng bước hiện đại trang thiết bị y tế,
vật chất mạng lưới y tế cơ sở. Để hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn
nữa trong thời gian tới Mendinsco cần xác định rõ những phương hướng nhiệm vụ
kinh doanh của mình trong thời gian tới. Qua đây Medinsco biết được trong tương
lai mình cần đạt được những mục tiêu gì và làm thế nào để đạt được các mục tiêu đề
ra.
I. Phương hướng, mục tiêu nhập khẩu của Công ty Medinsco trong thời gian
tới.
- Là một Công ty kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế nên mục tiêu và
phương hướng của Medinssco trong thời gian tới là thực hiện tốt hơn nữa việc nhập
khẩu vật tư, thiết bị máy móc y tế phục vụ tốt cho nghành y tế của quốc gia. Do đó
hoạt động kinh doanh nói chung và công tác nhập khẩu nói riêng của Công ty phải
gắn liền với phương hướng và chiến lược phát triển của lĩnh vực thiết bị y tế - Bộ Y
Tế. Có như vậy mới phát huy vai trò và hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần
thiết bị y tế Medinsco.
- Tranh thủ nhập khẩu các thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại không gây nguy hại đến
tính mạng con người, ô nhiễm môi trường và các công nghệ lạc hậu không đảm bảo
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
kỹ thuật. Bên cạnh đó Medinsco cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh doanh
gắn với cũng cố tăng cường và mở rộng sản xuất, hoàn thành đầy đủ các khoản nộp
ngân sách nhà nước; tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên công ty có thu
nhập ổn định để ra sức cống hiến.
- Hoạt động kinh doanh tập trung khôi phục lại những mặt hàng, thị trường cũng
như các khách hàng thường xuyên và tìm hiểu thêm các khách hàng mới, thị trường
mới cho các mặt hàng truyền thống của Công ty. Bám sát các cơ sở sản xuất và cơ
sở kinh doanh vật tư y tế trong nước để tăng cường khai thác vật tư nội địa. Bên
cạnh đó mở rộng, đa dạng hoá các hình thức kinh doanh đối với các mặt hàng về
thiết bị y tế truyền thống và không truyền thống. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu để
tìm kiếm các mặt hàng buôn bán với các nước có biên giới giáp ranh Việt Nam.
- Đánh giá và khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất hiện có của Công ty
đang sở hữu để bảo đảm an toàn về vốn. Xây dựng và ban hành các cơ chế quản lý
thích hợp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của mỗi
cán bộ công nhân viên trong công ty và các đại lý bán hàng.
- Củng cố ổn định bộ máy tổ chức, các đơn vị cửa hàng và của toàn Công ty xây
dựng sự thống nhất trong nội bộ, động viên huy động nhân viên tham gia đóng góp
trí tuệ và công sức xây dựng Medinsco phát triển vững mạnh.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu uỷ thác và tự kinh doanh những mặt
hàng truyền thống là thế mạnh của công ty với cơ chế mới phù hợp hiện tại và
phương thức linh hoạt trên cơ sở đảm bảo hai bên đều có lợi, nguyên tắc tính đủ chi
phí và có lãi trong kinh doanh sản xuất.
II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công
ty Medinsco.
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh thiết bị y tế của Công ty nói chung
cũng như hoạt động nhập khẩu nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ,
không chỉ đem lại nguồn lợi nhuận mà còn đem lại sự uy tín cho Công ty, tạo nền
tảng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty Medinsco. Tuy nhiên, với
việc nhập khẩu thiết bị, vật tư y tế...từ nước ngoài không phải là một công việc dễ
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
dàng. Vì vậy, Medinsco muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và
nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như hiệu quả hoạt động nhập khẩu
nói riêng. Để có được sự đổi mới hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động nhập
khẩu đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ phía Công ty cũng như sự quan tâm, giúp đỡ từ
phía các Bộ, ban nghành chức năng của Nhà nước.
Sau đây là một số biện pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện hoạt động kinh doanh
nhập khẩu ở Công ty Medinsco:
1. Giải pháp về phía Công ty.
1.1. Giải pháp về vốn.
Trong cơ chế thị trường việc nhập khẩu vật tư thiết bị y tế cũng như mọi hàng
hoá khác đều tính theo giá cả quốc tế và thanh toán bằng ngoại tệ tự do, không bị
dàng buộc với các nghị định thư. Do đó, các hợp đồng nhập khẩu các thiết bị y tế
đều phải dựa trên lợi ích và hiệu quả kinh tế của hai bên để quyết định có thực hiện
hay không. Muốn có được hiệu quả kinh tế thì phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả
cao.
Đây là yêu cầu cấp thiết trong điều kiện nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này ngày
một cao trong khi vốn nhập khẩu thì lại eo hẹp. Để đạt được kết quả kinh doanh,
hiệu quả sử dụng vốn cao thì công ty phải làm tốt công tác quản lý vốn. Cụ thể
Công ty cần:
- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ về quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối của
nhà nước mà trước tiên là hoàn thành các loại thuế phải nộp.
- Tính toán các chi phí thời gian thu hồi vốn trong kinh doanh cũng như dự tính
trước những rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa.
- Kết hợp chặt chẽ sự vận động của vốn và hàng hoá vật tư, vốn trong kinh doanh
gồm vốn cố định và vốn lưu động. Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn có nghĩa là
nâng cao hiệu quả sử dụng cả vốn lưu động và vốn cố định. Là một Công ty thương
mại chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế có giá trị lớn nên lượng vốn lưu động
trong kinh doanh của Medinsco khá lớn. Chính vì vậy, nếu Công ty nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn lưu động thì chắc chắn hiệu quả kinh doanh sẽ tăng lên.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Vốn lưu động là sự hợp thành của tài sản vốn lưu động và vốn lưu thông biểu hiện
bằng tiền tạo ra. Cho nên đối với loại vốn này, Medinsco cần thực hiện các biện
pháp sau:
+ Tăng nhanh tốc độ luân chuyển các mặt hàng để không cần tăng thêm lượng
vốn lưu động mà hiệu quả sử dụng vốn lại tăng lên. Lựa chọn phương thức thanh
toán thuận lợi, an toàn và tránh tình trạng ứ đọng vốn hay dây dưa trong thanh toán
tiền hàng.
+ Tận dụng vốn của chủ đầu tư trong nhập khẩu uỷ thác bằng cách yêu cầu
khách hàng chuyển tiền đúng thời hạn. Như vậy sẽ tiết kiệm đồng vốn của Công ty
vào các dự án nhập khẩu tự doanh. Nhưng cũng không nên yêu cầu chủ đầu tư phải
đặt cọc khoản tiền lớn để thực hiện hợp đồng. Đối những bạn hàng quen thuộc,
Công ty có thể sử dụng vốn của mình ứng ra để thực hiện hợp đồng sau đó mới yêu
cầu bạn hàng thanh toán làm như vậy Công ty sẽ tăng sức cạnh tranh của mình trên
thị trường.
+ Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh để tăng nhanh lượng vốn lưu động
phục vụ nhập khẩu. Ngoài ra còn phải quản lý tốt chất lượng hàng dự trữ, thanh lý
kịp thời hàng tồn kho để giải phóng vốn. Nguồn vốn lưu động của Công ty hiện tại
gồm vốn tự có, vốn đi vay, vốn liên doanh, liên kết. Nhưng để nhập khẩu có hiệu
quả hơn trong khi vốn tự có ít thì Công ty nên vay các ngân hàng, các tổ chức tài
chính với lãi suất ưu đãi.
Vốn cố định là vốn đầu tư vào các tài sản của công ty hiện có. Vốn cố định của
Medinssco không nhiều, chỉ chiếm khoảng 25% tổng số vốn kinh doanh, một tỷ lệ
hợp lý đối với một công ty kinh doanh thương mại. Vốn cố định cũng tham gia vào
nhiều quá trình sản xuất kinh doanh và sau mỗi chu kỳ vẫn giữ nguyên hình thái vật
chất ban đầu nhưng giá trị của nó được chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm.
Chính vì vậy Công ty phải:
+ Tăng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu vì như vậy sẽ khai thác được
hết công suất tài sản cố định được và giảm chi phí tài sản cố định trên một đơn vị
hàng hoá kinh doanh của công ty.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
+ Tăng tỷ trọng tài sản cố định được sử dụng trong kinh doanh giảm tỷ trọng tài
sản cố định chờ thanh lý.
- Thường xuyên cập nhập phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đồng vốn để kịp thời đề ra các
phương án đối phó thích hợp.
- Thực hiện các chế độ trách nhiệm vật chất đối với quá trình sử dụng vốn.
- Khi bỏ vốn ra hoạt động kinh doanh phải xây dựng được các phương án kinh
doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao.
- Tập trung hướng vốn sử dụng đầu tư này về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để
nâng cao hiệu quả trang thiết bị y tế.
1.2. Về thị trường.
Trong kinh doanh xuất nhập khẩu đặc biệt là việc nhập khẩu hàng hoá, việc nắm
vững, hiểu rõ thị trường là rất quan trọng. Chính vì vậy, Medinsco cần tiến hành
nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó đáp ứng tối đa nhu
cầu này, có như vậy Công ty mới mở rộng được thị trường và kinh doanh có lãi.
Là một Công ty xuất nhập khẩu nên Medinsco phải nghiên cứu cả hai thị trường
trong cũng như ngoài nước.
a/ Đối thị trường trong nước.
Công ty cần chú trọng hơn nữa để phát hiện được các nhu cầu của các đơn vị.
Cụ thể là phải nghiên cứu biết được khách hàng sẽ cần loại thiết bị vật tư, quy cách
phẩm chất ra sao, thông số kỹ thuật như thế nào,...Ngoài ra cần nắm rõ các thông tin
về tình hình cạnh tranh trên thị trường thiết bị y tế, doanh nghiệp nào đã nhập, đang
nhập và sẽ nhập thiết bị đó. Phải hiểu rõ chính sách của Nhà nước có liên quan đến
nhập khẩu vật tư thiết bị y tế, về hệ thống tài chính tiền tệ và đặc biệt là biểu thuế về
các chi tiết chính của thiết bị y tế toàn bộ. Vì đây là thiết bị toàn bộ nên Công ty cần
nghiên cứu về tình hình tiêu thụ hàng hoá do thiết bị đó tạo ra mà từ trước đến nay,
Medinsco thường ít quan tâm đến vấn đề này. Cần xác định rõ liệu hàng hoá kinh
doanh cảu công ty khi bán ra có khả năng tiêu thụ như thế nào trên thị trường. Dù
rằng vấn đề này đã được nêu rõ trong luận chứng kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
nhưng Medinsco cũng cần xem xét kỹ lưỡng. Nếu thấy việc nhập khẩu là không hợp
lý do sản phẩm tạo ra không tiêu thụ v à đ ảm b ảo sức khoẻ được thì Công ty sẽ
không nhập.
b/ Đối thị trường nước ngoài.
Công ty cần phát huy hơn nữa những hiểu biết của mình về các vấn đề sau:
- Nắm vững chính sách thương mại quốc tế cũng như các chính sách bảo hộ mậu
dịch của mỗi quốc gia, cần có một thông tin dự đoán các biến động về kinh tế, chính
trị của mỗi nước khác nhau để tránh các trường hợp bất khả kháng khi thực hiện
hợp đồng thương mại.
- Không chỉ nắm tình hình về một quốc gia mà Medinsco cần biết rõ những thông
lệ quốc tế, những tập quán thương mại quốc tế hay những công ước quốc tế để vận
dụng chúng một cách có hiệu quả trong hoạt động nhập khẩu kinh doanh.
- Ngoài ra việc nắm chắc chính sách nhập khẩu về máy móc, thiết bị sản xuất các
trang thiết bị y tế của Nhà nước, tình hình giá cả của nguyên liệu, thiết bị hay điểm
mạnh, điểm yếu của thiết bị do từng nước sản xuất cũng là điều rất quan trọng. Dù
hiện nay có rất nhiều hãng y tế nước ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam
nhưng Công ty nên thành lập hai hệ thống các đại diện tại nước ngoài để nghiên
cứu, nắm bắt tình hình cho chính xác. Tuy nhiên, không thể khôi phục y nguyên hệ
thống đại diện như trước kia mà nên tổ chức đại diện theo các khu vực cụ thể để kịp
thời nắm bắt thông tin, Công ty cử đại diện tại khu vực Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu,
Trung Quốc, tại khu vực ASEAN,...
- Những thông tin về thị trường mà Công ty thu được cần phải cập nhập chính
xác, kịp thời. Sau khi thu thập Công ty nên tiến hành lựa chọn phân tích, nghiên
cứu kỹ lưỡng những thông tin này để làm cơ sở ra các quyết định chính xác.
Mục đích của Medinsco là mở rộng cả thị trường trong nước và ngoài nước để
nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt chức năng của mình.
Song song với việc mở rộng thị trường Công ty cần xác định những thị trường
trọng điểm của mình để tập trung hoạt động có hiệu quả hơn. Trước đây thị trường
trọng điểm của Công ty là các đơn vị y tế trong nước và phục vụ các chương trình
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
quốc gia mà Bộ Y Tế giao phó. Giờ đây khi Việt Nam đã gia nhập WTO công ty
nên mở rộng phạm vi kinh doanh trên nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.
c/ Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi.
Để có thể tồn tại và phát triển trong mọi nền cơ chế thị trường cạnh tranh hiện
nay, Công ty cần có đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi, thông
thạo ngoại ngữ. Dù hiện có trên 80% cán bộ có trình độ đại học, có kinh nghiệm
nhưng đa phần đã lớn tuổi nên Medinsco cần có chính sách tuyển dụng mới. Đối
tượng của chính sách này đa phần là sinh viên khối kinh tế và các trường kĩ thuật
mới ra trường, nhưng có trình độ, năng động và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với
Công ty. D ù chưa có kinh nghiệm nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của những cán
bộ nhân viên dày dạn kinh nghiệm thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ là đội ngũ kế
cận cho lớp cán bộ hiện nay.
Đội ngũ cán bộ Công ty phải có kiến thức, sáng tạo, nhiệt huyết và biết tạo ra
bầu không khí thuận lợi trong cơ quan đoàn thể để tăng hiệu quả công việc. Đặc biệt
là lãnh đạo cần sử dụng các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần để động
viên cán bộ công nhân viên ra sức cống hiến. Cụ thể như là qui định một khoản tiền
thưởng khi cán bộ ký kết được hợp đồng kinh doanh hay thưởng khi Công ty làm ăn
có lãi, hoặc tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát,v..v. Bên cạnh đó cán bộ lãnh đạo
còn phải có khả năng ngoại giao tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, có tính
quyết đoán, sáng tạo trong công việc.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty cần giỏi về các nghiệp vụ, thành
thạo về ngoại ngữ, am hiểu cả kỹ thuật lẫn nghiệp vụ ngoại thương. Nhìn chung cán
bộ Medinsco thường chỉ được đào tạo chuyên về một lĩnh vực riêng như nghiệp vụ
ngoại thương hay kỹ thuật. Để thực hiện tốt việc nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị
y tế thì nó đòi hỏi cán bộ phải nắm vững cả hai lĩnh vực trên.
Do vậy cán bộ Công ty phải tự tìm tòi nghiên cứu, học tập nên đã gặp nhiều khó
khăn. Chính vì thế Medinsco cần thực hiện chính sách cử cán bộ đi đào tạo thêm về
trình độ kỹ thuật được nâng cao về các nghiệp vụ ngoại thương và ngoại ngữ. Bên
cạnh đó cán bộ nghiệp vụ còn phải nắm vững Luật Thương mại mới của nước ta, tổ
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
chức WTO và các qui định của Bộ Thương mại về hàng hoá cấm nhập khẩu, ngừng
nhâp khẩu cũng như tập quán thương mại quốc tế hay luật pháp của mỗi quốc
gia,...để vận dụng có hiệu quả trong kinh doanh.
Giải pháp này chắc chắn sẽ được Công ty thực hiện tốt nhất nếu như Công ty có
người làm công tác tổ chức cán bộ có trình độ, năng lực về công tác cán bộ, đánh
giá và nhận xét cán bộ một cách chính xác, tham mưu chuẩn xác cho lãnh đạo
Medinsco về cách bố trí, xắp xếp và sử dụng cán bộ theo sở trường năng lực. Đánh
giá cán bộ không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tuỳ tiện,
làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân không đem hiệu quả kinh doanh của
toàn công ty.
Giải pháp này chắc chắn sẽ được Medinsco thực hiện tốt nhất vì điều này bắt
nguồn từ việc Công ty đã có sẵn đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ hơn. Hơn
nữa số nhân viên này luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ của bản thân. Hiện nay
Công ty đã có một số lượng đáng kể cán bộ có trình độ sau đại học như thạc sĩ,
dược sĩ. Chưa kể tới lực lượng trẻ vừa tốt nghiệp loại giỏi tại các trường đại học có
uy tín đang rất muốn làm việc phục vụ tại Công ty.
Thực tế hiện nay cho thấy Công ty cần phải xắp xếp, bố trí lực lượng của mình
cho hợp lý hơn để phát huy năng lực sáng tạo của mỗi người. Với những cá nhân đã
nhiều tuổi, trình độ hạn chế, năng lực chuyên môn chưa cao, kinh doanh không có hiệu
quả Công ty có thể thực hiện giảm biên chế. Ngược lại những cá nhân có trình độ, được
đào tạo chính quy, nhanh nhẹn tháo vát, năng động trong kinh doanh đem lại hiệu quả
cho Công ty thì cần được khen thưởng thích đáng tạo điều kiện phát triển.
Tóm lại, để vượt qua các thử thách toàn bộ nhân viên trong Công ty cần đoàn kết
thống nhất hơn nữa, không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và
phải đồng tâm hiệp lực cùng hướng tới mục đích làm cho Công ty phát triển, lớn
mạnh không ngừng.
1.3. Hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu.
Hiện nay các nghiệp vụ mà Medinsco đang áp dụng là phù hợp và có hiệu quả,
nhưng điều này không có nghĩa là các nghiệp vụ đó không bao giờ thay đổi. Trong
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
xu thế hội nhập và Việt Nam trở thành viên chính thức của WTO, nhiều yếu tố mà
Công ty không kiểm soát được như kinh tế, chính trị, pháp luật,... sẽ thay đổi và
điều này sẽ kéo theo việc thay đổi các nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Ngay từ khâu chọn các đối tác kinh doanh Medinsco phải tìm hiểu kỹ đối tác
nước ngoài về quá trình phát triển của họ, lĩnh vực kinh doanh của họ, những ưu
điểm, khuyết điểm của vật tư nguyên liệu, thiết bị do họ sản xuất,... Đây cũng là
điều quan trọng vì trong kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều tham gia kinh
doanh và trong đó có cả những Công ty ma, những Công ty trung gian môi giới,
những Công ty làm ăn trái pháp luật.
Trong đàm phán kinh doanh cần nắm vững nghệ thuật đàm phán, biết vận dụng
ba yếu tố của đàm phán là bối cảnh, thời gian và quyền lực của đàm phán sao cho
có lợi nhất.
- Bối cảnh đàm phán kinh doanh là môi trường và điều kiện để các chủ thể tiến
hành đàm phán như: địa điểm diễn ra, thời cơ, tiềm lực, con người. Nguyên tắc mà
Công ty cần quán triệt là dưa ra các điểm mạnh của mình, che dấu bối cảnh của
mình và tìm hiểu, khai thác bối cảnh của đối tác.
- Về thời gian của đàm phán kinh doanh đó là một quá trình có điển khởi đầu và
có điểm kết thúc.
Kết điểm thúc là những điểm chết về thời gian và đàm phán, về chất lượng, hay
về giá cả thiết bị các mặt hàng . Đàm phán sẽ kết thúc khi một trong hai bên hay cả
hai bên đến điểm chết, Công ty cần che dấu những điểm chết của mình như chất
lượng mà chủ đầu tư yêu cầu, vốn dành cho nhập khẩu hàng hoá,... và khai thác
điểm chết của đối phương. Ví dụ như chúng ta biết rằng vật tư thiết bị y tế sản xuất
của Trung Quốc thường có chất lượng không cao so với hàng của Thụy Điển, Pháp,
Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này trong đàm
phán để buộc họ nhượng bộ một số nhược điểm khác.
- Quyền lực đàm phán kinh doanh là sức mạnh của sự am hiểu của chủ thể tham
gia đàm phán, muốn nắm được quyền lực này Medinsco phải hiểu về chuyên môn
kỹ thuật, về pháp luật.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Khi ký kết hợp đồng Công ty chú ý nhiều đến các điều khoản giá cả, phương
thưc thanh toán để tiết kiệm vốn. Nhưng không vì thế mà Công ty nhập khẩu những
vật tư thiết bị y tế chất lượng kém, thiết bị cũ do các nước khác thải loại, chưa dùng
được bao lâu đã phải thay thế và ảnh hưởng tới môi trường sống, chất lượng khám
chữa bệnh. Hợp đồng cần qui định chặt chẽ về mọi điều khoản để tránh thua thiệt
về sau khi ký kết hợp đồng. Hiện nay các điều khoản về bất khả kháng chưa được
các doanh nghiệp Việt Nam cùng Medinsco quan tâm đúng mức và chính điều này
đã gây khó khăn cho chúng ta. Đơn giản là vì tình hình mỗi nước đều có khả năng
thay đổi, đều có thể xảy ra các tình trạng bất khả kháng theo chiều hướng không có
lợi cho Công ty nên Medinssco cần quan tâm tới vấn đề này để được an toàn trong
kinh doanh.
Khi thực hiện các thủ tục hải quan để tiếp nhận hàng hoá nụâp khẩu, Công ty cần
chú ý: Hải quan Việt Nam dù có nhiều cố gắng trong việc đơn giản hoá các thủ tục
hải quan nhưng trên thực tế thì cán bộ trong Công ty vẫn phàn nàn về thu tục, cách
thức làm việc của họ. Để tránh các phiền hà có thể xảy ra, khi làm thủ tục hải quan
cán bộ công nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: hợp đồng ký kết,
quyết định của Bộ Thương mại phê duyệt nhập khẩu, công văn phê duyệt của người
có thẩm quyền quyết định đầu tư, tờ khai hải quan bẳng kê chi tiết lô hàng nhập
khẩu, lệnh giao hàng, hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận
xuất xứ, phiếu đóng gói chi tiết,... Trong tờ khai hải quan cần nêu rõ mã của hàng
hoá thiết bị nhập khẩu. Vì là một Công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu
thường xuyên phải quan hệ với hải quan nên Medinsco cần xây dựng tốt mối quan
hệ với hải quan.
1.4. Giải pháp về kinh doanh.
Hiện nay lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Medinssco vẫn là nhập khẩu vật tư
thiết bị y tế đây là thế mạnh và cũng là nhiệm vụ chính của Công ty. Để phục vụ tốt
hơn nữa cho nhập khẩu, Công ty cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng
có thế mạnh, làm như vậy sẽ giúp cho Công ty tăng thêm ngoại tệ cho nhập khẩu
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
đồng thời mở rộng quan hệ với các Công ty khác để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho
nhập khẩu.
Một điều dễ thấy ở Medinsco là Công ty còn nặng về nhập khẩu uỷ thác. Để
khắc phục nhược điểm này Công ty chú trọng tới hình thức nhập khẩu tự doanh, đây
là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và giúp Công ty chủ động trong
kinh doanh, chủ động trong lựa chọn vật tư, thiết bị y tế nhập khẩu nhưng nó cũng
khá mạo hiểm. Vì vậy muốn kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường thì phải
chấp nhận mạo hiểm. Chính vì thế Medinsco nên tìm kiếm vốn từ các nguồn khác
nhau như vay ngân hàng, vay các tổ chức hành chính quốc tế để nhập khẩu tự
doanh,... đồng thời, Công ty phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu của các đơn vị trong
nước xem họ cần loại vật tư nguyên liệu, thiết bị nào, thông số kỹ thuật ra sao,
chủng loại quy cách như thế nào,... sau đó Medinsco sẽ tiến hành giao dịch nhập
khẩu với đối tác nước ngoài rồi cung cấp lại cho doanh nghiệp Việt Nam có nhu
cầu.
Đổi mới hình thức kinh doanh còn có nghĩa là Công ty phải năng động tìm kiếm
mở rộng thị trường và các bạn hàng mới. Cụ thể Medinsco phải tăng cường các hoạt
động tiếp thị trên thị trường nhằm nâng cao uy tín của mình với các doanh nghiệp,
có như vậy các chủ đầu tư mới tin tưởng vào khả năng nhập khẩu của Công ty
Medinsco . Bên cạnh đó Công ty có thể sử dụng chính sách tăng lương, tăng thưởng
để khuyến khích cán bộ của mình tự tìm kiếm bạn hàng cho Công ty. Thực tế đây là
biện pháp tìm bạn hàng khá hữu hiệu vì mỗi cán bộ của Công ty ai cũng có bạn bè
và có mối quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp.
Trong cơ chế thị trường có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt muốn
nhập khẩu thiết bị y tế để hiện đaị hoá sản xuất. Trong khi đó Công ty lại chưa thực
sự quan tâm đến những bạn hàng tiềm năng như thế này. Thực tế là từ trước đến nay
Medinsco vẫn có quan hệ với các doanh nghiệp tư nhân nhưng chỉ dừng lại ở việc
nhập khẩu nguyên liệu hay hàng tiêu dùng cho họ. Trong thời gian tới đây Công ty
cần tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp này để mở rộng phạm vi kinh doanh
cuả mình.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Nhưng điều cần thiết nhất là Medinsco phải đổi mới thực sự các phương thức
hoạt động kinh doanh của mình, đó là việc Công ty sẽ liên doanh, liên kết với các
đối tác nước ngoài để trực tiếp đứng tên hay tham gia đấu thầu với tư cách là người
bán. Đây là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới với Công ty. Nếu phát hiện ra nhu
cầu của khách hàng, Công ty sẽ tham gia đấu thầu hay gửi các bản chào hàng của
mình. Với uy tín và lợi thế trong kinh doanh Medinsco sẽ dễ dàng được bạn hàng
tin cậy và lựa chọn. Sau đó Công ty sẽ tiếp tục thông báo về nhu cầu này cho đối tác
liên doanh của mình để họ tiến hành sản xuất, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của
khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục nhập khẩu và cung cấp cho
chủ đầu tư. Trong suốt thời gian bảo hành Công ty sẽ đóng vai trò người bán đứng
ra kiểm tra, bảo hành hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy móc. Như vậy sẽ tiết kiệm
được các chi phí cho chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật.
Với giải pháp đổi mới hình thức kinh doanh như trên, chúng ta tin rằng
Medinsco sẽ đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
2. Đối với nhà nước
Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thì không chỉ cầc những nỗ lực phía
Công ty là đủ mà cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, Bộ y tế. Nhà nước cần có
những chính sách và biện pháp sau:
2.1. Biểu thuế nhập khẩu.
Như chúng ta đều biết thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là một
biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước. Tại các nước phát triển thuế thu nhập đóng
vai trò hết sức quan trọng còn ở nước ta thuế xuất nhập khâủ chiếm phần lớn trong
nguồn thu ngân sách của Chính phủ.
Theo đánh giá chung thì hiện nay thì hệ thống thuế của nước ta còn có nhiều
vấn đề bất cập cần xem xét, cải cách. Chúng ta chủ yếu tiến hành đánh thuế theo tỷ
lệ phần trăm (%) đối với tổng giá trị hàng hoá tính theo giá CIF, trong khi đó các
doanh nghiệp lại nhập khẩu với giá trị lớn nên mức thuế phải nộp khá lớn. Hiện nay
một số thiết bị, máy móc y tế phục vụ cho các chương trình quốc gia đã được miễn
thuế và Nhà nước chỉ đánh thuế vào các thiết bị y tế phục vụ trong việc kinh doanh
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
cũng với thuế suất ưu đãi hơn, nhưng vẫn còn những vấn đề đặt ra: Các Công ty liên
doanh được quyền nhập khẩu thiết bị với thuế suất bằng không trong khi Công ty
vẫn phải chịu thuế, điều này không tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Vì
vậy Nhà nước cần điều chỉnh để tạo được sự công bằng trong kinh doanh.
Thuế nhập khẩu chỉ làm hạn chế việc nhập khẩu thiết bị mà không có ý nghĩa
bảo hộ sản xuất mặt hàng thiết bị y tế trong nước do đây là loại hàng hoá mà nước
ta không sản xuất được.
Biểu thuế của nước ta vừa đơn giản nhưng lại phức tạp, nó không quy định ưu
đãi với các thiết bị của các nước khác nhau và có mức thuế suất từ 0 đến 100%.
Biểu thuế cũng chỉ rõ mức thuế với loại mặt hàng cụ thể, nhưng lại không kê khai
đầy đủ được các chủng loại, nhóm hàng khác nhau. Chính điều này gây khó khăn
cho cán bộ Medinsco khi nhập khẩu những thiết bị không xác định được nó nằm
vào nhóm nào để tính thuế. Nhà nước cần lựa chọn đưa ra một biểu thuế đối với
từng nhóm hàng chung hay xây dựng biểu thuế chi tiết với tất cả các loại vật tư
nguyên liệu hay thiết bị cụ thể như thế nào cho phù hợp.
Xu hướng giảm thuế quan đang được thực hiện rộng rãi trên khắp thế giới để
khuyến khích trao đổi giữa các nước. Mặt khác đây cũng là yêu cầu bắt buộc của
mọi quôc gia khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO hay tham gia vào
khu vực mậu dịch tự do của khu vực ASEAN (AFTA), chúng ta dự định từ nay đến
năm 2010 sẽ cắt giảm thuế suất còn từ 0 đến 5% với hàng hoá từ các nuức ASEAN.
Tóm lại, từ những vấn đề này Nhà nước, các ban nghành chức năng cần nghiên
cứu để sửa đổi thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp
thực hiện tốt việc nhập khẩu vật tư trang thiết bị y tế. Nhà nước nên thực hiện chính
sách miễn thuế hoàn toàn đối với thiết bị y tế trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu
khám chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đây sẽ là một nhân tố nâng cao hiệu
quả kinh doanh của Medinsco.
2.2. Thực hiện công việc quản lý ngoại tệ có hiệu quả.
Medinsco cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đều phải sử
dụng ngoại tệ trong thanh toán mà Nhà nước quản lý ngoại tệ với các hoạt động của
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Công ty khá chặt chẽ, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng tài chính tiền tệ vừa qua.
Tuy nhiên, việc quản lý này chưa thực sự có hiệu quả cao trên bình diện của nền
kinh tế. Ngoại tệ dành cho nhập khẩu trong khi trên thị trường còn lưu hành nhiều
ngoại tệ dù Nhà nước đã có quy định thanh toán trong nội địa không sử dụng ngoại
tệ. Nhà nước cần xem xét, điều chỉnh nguyên tắc và cơ chế phân bổ ngoại tệ cho
nhập khẩu.
Medinsco cần được ưu tiên phân bổ vốn ngoại tệ nhiều hơn các đơn vị nhập
khẩu hàng hoá khác vì Công ty thực hiện nhập khẩu giá trị lớn. Bên cạnh đó Nhà
nước cũng cần cho phép các doanh nghiệp có ngoại tệ trao đổi với nhau khi cần
thiết. Điều nay có nghĩa là Medinsco có thể vay mượn hay liên kết với các doanh
nghiệp khác, tranh thủ ngoại tệ của họ cho các chế độ hoạt động kinh doanh của
mình.
Tuy nhiên, Nhà nước gặp một số khó khăn khi thực hiện giải pháp này. Khó
khăn trước tiên là chúng ta rất khó kiểm soát được ngoại tệ nhất là lượng ngoại tệ
trên thị trường tự do của nước ta. Hơn nữa, nền kinh tế nước ta còn quá nhỏ bé và
yếu kém nên không đảm bảo được sự ổn định và tăng giá của đồng Việt Nam đối
với ngoại tệ của các nước như Mỹ, Đức, Anh,... Cụ thể khi đồng USD tăng giá đột
ngột như thời gian vừa qua gây thiệt hại cho cả Medinsco và nền kinh tế nhưng
chúng ta lại buộc phải chấp nhận tình hình này mà không có giải pháp hữu hiệu để
đối phó. Ngân hàng Nhà nước không thể can thiệp bằng cách bán USD ra thị trường
vì dự trữ ngoại tệ của chúng ta không nhiều.
a. Chính sách về tỉ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái của nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của
Medinsco. Hiện nay chủ trương của Đảng là hướng mạnh ra xuất khẩu. Từ cuối
năm 1998 đồng USD lên giá không ngừng tạo điều kiện tốt cho xuất khẩu của nước
ta. Tuy nhiên, điều này lại gây thiệt hại lớn cho các Công ty chuyên kinh doanh
nhập khẩu như Medinsco
Chính vì vậy nhà nước nên áp dụng một chế độ nhiều tỷ giá đối với Medinsco,
tức là với thiết bị y tế khi nhập khẩu thì được tính theo tỷ giá riêng ưu đãi hơn khi
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
nhập khẩu các hàng hoá khác. Như vậy thì các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu
đều được khuyến khích.
Những biến động mạnh của tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế nói
chung cũng như các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng nếu tỷ giá giữa
đồng ngoại tệ và nội tệ tăng đột ngột thì hàng nhập khẩu sẽ tăng giá đồng thời các
khoản nợ của nước ta cũng tăng lên. Còn ngược lại các khoản thu từ xuất khẩu lại
giảm xuống và dẫn đến tình trạng nhập siêu, điều này dẫn đến Nhà nước phải can
thiệp để giữ tỷ giá bán sao cho nhỏ nhất.
b. Thực hiện cải cách, sửa đổi các thủ tục hành chính.
Thủ tục hành chính phiền hà là căn bệnh chính của nước ta muốn có hiệu quả cao
trong kinh doanh nhập khẩu nhà nước cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Để
tạo điều kiện cho Công ty Medinsco hoạt động tốt nhà nước phải cải tiến thủ tục
nhập khẩu.
Cụ thể Nhà nước cần phải chỉ đạo các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ
trong việc quản lý nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế. Bộ Thương mại có tránh
nhiệm phê duyệt các dự án theo thẩm quyền của mình, Tổng cục Hải Quan có trách
nhiệm kiểm tra giám sát hàng nhập khẩu thu thuế hàng nhập khẩu.
Đặc biệt là ngành hải quan cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của
mình vì đây là ngành gây nhiều phiền hà nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh
nhập khẩu. Sau khi bãi bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến một số thủ tục được các
chuyên viên Bộ Thương mại thường làm trước đây được chuyển sang cho hải quan
thực hiện. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn của các cán bộ hải quan chưa theo
kịp với yêu cầu khách quan nên hoạt động vẫn kém hiệu quả. Ngoài ra một số cán
bộ hải quan bị biến chất gây ra những tiêu cực làm mất lòng tin ở các doanh nghiệp
nhập khẩu.
Bộ Y Tế cần nâng cao trình độ của cán bộ trong việc xem xét phê duyệt các hợp
đồng thiết bị, chỉ các cán bộ có trình độ chuyên môn mới nắm rõ việc nhập khẩu
thiết bị đó có lợi hay không mới xem xét kỹ lưỡng và hiểu được chính xác các điều
khoản hợp đồng. Có như vậy trong 15 ngày Bộ mới trả lời về việc cho phép thực
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
hiện hợp đồng hay không. Bộ cũng nên phân công rõ từng cán bộ phụ trách về một
lĩnh vực cụ thể nào đó để các chuyên viên của bộ nắm rõ hơn về lĩnh vực mình phụ
trách và để các doanh nghiệp thuận lợi cho việc liên hệ.
c. Các chính sách khác
Song song với việc thực hiện các giải pháp trên Nhà nước cũng cần thực hiện
các chủ trương sau.
- Chính phủ cần tạo môi trường pháp lý và cơ chế quản lý hiện đại để giúp Công
ty và các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong môi trường đó.
- Phải có các chính sách về xuất nhập khẩu nhất quán, ổn định để các hoạt động
của các doanh nghiệp kinh doanh không bị xáo trộn và giữ được chữ tín với bạn
hàng, khách hàng
- Nhà nước cần tiến tới ban hành một luật Công ty chung cho tất cả các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để taọ ra sự bình đẳng trong kinh doanh. Đồng
thời có chính sách hợp lý, chế độ đối xử không phân biệt với mọi thành phần kinh
tế. Nhà nước cần có xu hướng giảm thuế suất để hướng việc tham gia vào các tổ
chức kinh tế thế giới và khu vực để tạo điều kiện cho Medinsco cũng như các doanh
nghiệp khác mở rộng hoạt động kinh doanh. Đồng thời cần hạn chế đến mức tối
thiểu việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan như giấy phép, hạn nghạch theo xu
hướng chung của thế giới nhất khi chúng ta gia nhập WTO.
- Nhà nước cần nghiên cứu hướng chỉ đạo để ngân hàng Nhà nước và ngân hàng
Thương mại có thể đứng ra bảo lãnh cho Công ty vay những khoản tiền lớn từ các
hãng sản xuất nước ngoài dưới dạng trả chậm với mức lãi suất ưu đãi, Điều này sẽ
giúp Công ty hoạt động tốt hơn mà không cần vay tiền ngân hàng.
III. Điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra
Trên đây là một số giải pháp hoàn thiện và đổi mới hoạt động kinh doanh nhập
khẩu vật tư thiết bị y tế của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Nhưng muốn
thực hiện được những giải pháp này Nhà nước và Công ty cần có các biện pháp hỗ
trợ.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
Medinsco là một Công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu vật tư thiết bị y tế. Do
đó, vốn là vấn đề nan giải đối với Công ty. Để giải pháp về vốn của Công ty được
thực hiện một cách có hiệu quả, Nhà nước nên xem xét cung cấp, hỗ trợ thêm vốn
kinh doanh cho Công ty. Đơn giản hơn là nhà nước cho phép Công ty giữ lại thuế
vốn để tiếp tục kinh doanh, Medinsco sẽ có trách nhiệm bảo toàn, sử dụng hợp lý và
có hiệu quả vốn kinh doanh. Ngoài ra Công ty cần yêu cầu các đơn vị mua hàng
trong nước thanh toán đầy đủ, nhanh chóng phí uỷ thác để tránh tình trạng ứ đọng
vốn và tăng nhanh vòng quay vốn lưu động.
Để thực hiện giải pháp mở rộng thị trường, Medinsco cần tăng cường hoạt động
tuyên truyền quảng cáo về hình ảnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Thông qua những hoạt động này bạn hàng trong và ngoài nước sẽ tin tưởng
hơn vào Medinsco và tìm đến với Công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng nên tổ chức
thường xuyên các hội nghị khách hàng, hội thảo khoa học để nắm bắt tâm lý, nhu
cầu của khách hàng một cách chính xác. Còn Chính phủ sẽ cung cấp những thông
tin về đối tác nước ngoài và về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thị trường
nước ngoài. Nhà nước cũng có thể đứng ra tổ chức xúc tiến các hội trợ, triển lãm
lớn có sự tham gia của các nhà sản xuất nước ngoài và các chủ đầu tư trong nước.
Đào tạo đội ngũ cán bộ là giải pháp đúng đắn của Medinsco vì cán bộ sau khi đào
tạo sẽ đóng góp được nhiều hơn cho Công ty. Để khuyến khích họ, Công ty nên hỗ
trợ thanh toán một số chi phí trong quá trình học tập. Ngoài ra cần phải tạo điều
kiện về mặt thời gian để cán bộ trong Công ty vừa làm việc vừa có sức khoẻ học tập
tốt. Về phía Nhà nước, cụ thể là Bộ Y Tế cần tổ chức những khoá học ngắn hạn để
nâng cao hiểu biết về những chủ trương, chính sách mới của nhà nước.
Muốn hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ nhập khẩu thì trước hết Medinsco phải tự
hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình. Trước tiên là phải đánh giá đúng năng lực của
từng cán bộ công nhân viên trong Công ty để bố trí công việc cho phù hợp. Công ty
cần quy định rõ quy chế làm việc trong nội bộ của mình đồng thời phân công trách
nhiệm đến từng cán bộ để họ tự chịu trách nhiệm về công việc. Có chế độ thưởng
phạt rõ ràng đối với từng cá nhân để khuyến khích họ sáng tạo trong công việc và
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ nhập khẩu. Ở tầm vĩ mô thì Bộ Y Tế cần cử những
chuyên viên cao cấp xuống Công ty để hướng dẫn cán bộ xử lý các nghiệp vụ phức
tạp mới phát sinh. Bên cạnh đó, Nhà nước có thể tổ chức các buổi nói chuyện
chuyên đề về nghiệp vụ nhập khẩu để cán bộ trong Công ty tham khảo và rút ra bài
học kinh nghiệm trong công việc của mình.
Để có thể tồn tại trong cơ chế thị trường Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco
cần phải đổi mới phương thức kinh doanh. Nhưng muốn như vậy trước hết Công ty
cần phải giúp cho cán bộ thấy được yêu cầu khách quan phải đổi mới, những lợi ích
do các phương thức kinh doanh mới đem lại. Sau đó cần khuyến khích yêu cầu cán
bộ thực hiện triết để các phương thức kinh doanh mới hiệu quả. Còn Nhà nước sẽ
phải trao quyền tự do trong các hoạt động kinh doanh để Medinsco có thể thực hiện
triệt để các phương thức mới. Ngoài ra Nhà nước cần cho phép Công ty mở rộng
phạm vi kinh doanh sang hình thức liên doanh với người bán hay làm đại lý cho các
hãng sản xuất thiết bị y tế.
Hiện nay chỉ một số máy móc chính của thiết bị y tế toàn bộ phải chịu thuế suất
ưu đãi còn các thiết bị phụ trợ không phải nộp thuế, giải pháp bãi bỏ hoàn toàn thuế
xuất nhập khẩu trong tương lai sẽ làm mất đi nguồn thu lớn của Nhà nước. Chính vì
vậy, Nhà nước cần chú ý tới việc tăng các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng,
thuế lợi tức của Công ty để bù vào ngân sách quốc gia. Ngành hải quan cũng phải
tích cực kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu vật tư thiết bị, máy móc y tế. Rất có thể
do được miễn thuế mà các Công ty tiến hành nhập khẩu ồ ạt cả những thiết bị kém
chất lượng không đạt yêu cầu. Về phía mình, Medinsco sẽ phải thực hiện đầy đủ
thuế đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty phải thường xuyên báo cáo tình hình
nhập khẩu lên Bộ Y Tế, Bộ Thương mại để Bộ xem xét.
Nhà nước ta cần chủ động tham gia vào các tổ chức tài chính, tiền tệ trong khu
vực và trên thế giới như các dự án lớn Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế
(IMF), Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt
nam. Sau khi đã thu hút được ngoại tệ, Nhà nước cần ưu tiên cho các Công ty xuất
nhập khẩu như Medinsco có như vậy thì vốn không bị lãng phí vào việc cấp giấy
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
phép cho các doanh nghiệp có ngoại tệ được trao đổi với nhau. Bằng cách đó Công
ty có thể tranh thủ ngoại tệ của những đơn vị chưa có nhu cầu. Ngoài ra trong điều
kiện thiếu ngoại tệ như hiện nay, ngân hàng nên cho phép thanh toán trực tiếp bằng
tiền mặt Việt Nam đối với các giá trị thấp, Điều này xuất phát từ thực tế một số bạn
hàng từ Trung Quốc, Đài Loan, Nam Triều Tiên chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt
Việt Nam không qua ngân hàng. Về phần mình khi cần thanh toán bằng ngoại tệ
mạnh thì Medinsco phải lên kế hoạch trước một tháng và gửi đến cho ngân hàng để
họ chuẩn bị trước. Như vậy thì Nhà nước sẽ quản lý tốt ngoại tệ và Công ty thì hoàn
thành các thủ tục thanh toán thuận lợi hơn.
Việc Nhà nước bãi bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến chính là cải cách thủ tục hành
chính. Nhưng để cải cách triệt để hơn Chính phủ cần quy định một cơ quan như Bộ
Thương mại đứng ra quản lý tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể với
Medinsco khi đăng ký hợp đồng ngoại với Bộ Thương mại thì Bộ cần quyết định rõ
máy móc thiết bị này có phải chịu thuế hay không, nếu có thì với thuế suất nào,...
Làm vậy Hải quan không có trách nhiệm tính thuế nữa mà chỉ thực hiện chức năng
kiểm tra giám sát hàng nhập khẩu. Điều này sẽ giúp các thủ tục hải quan bớt phiền
hà và tiêu cực đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian giao nhận hàng của Công ty. Về
phía mình Công ty cũng nên có những đề đạt, góp ý với Bộ Y Tế , BộThương mại
về các thủ tục hành chính để hoạt động kinh doanh được thực hiện.
Trên đây là các giải pháp và điều kiện để nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh
nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Chắc chắn sẽ còn nhiều sai
sót và ít tính khả thi song những giải pháp và những điều kiện này cũng góp phần
vào đề xuất những ý kiến nhỏ bé vào công tác hoàn thiện nhập khẩu của Công ty.
Rất mong những ý kiến này sẽ được Công ty xem xét, bổ xung và thay đổi cho phù
hợp để có thể áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu
thiết bị y tế cuả Công ty.
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
KẾT LUẬN

Recomendados

Bao cao phan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_cong_ty_co_phan_xuat_nhap_khau_y_te_dom... por
Bao cao phan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_cong_ty_co_phan_xuat_nhap_khau_y_te_dom...Bao cao phan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_cong_ty_co_phan_xuat_nhap_khau_y_te_dom...
Bao cao phan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_cong_ty_co_phan_xuat_nhap_khau_y_te_dom...memmaideodai
2.8K vistas31 diapositivas
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dược Phẩm Imexpharm, 9 điểm.docx por
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dược Phẩm Imexpharm, 9 điểm.docxBáo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dược Phẩm Imexpharm, 9 điểm.docx
Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Dược Phẩm Imexpharm, 9 điểm.docxluanvantrust.com DV viết bài trọn gói: 0917193864
219 vistas16 diapositivas
Bctt por
BcttBctt
BcttSành Mành Nam
316 vistas60 diapositivas
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà por
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Dược phẩm Nam HàHoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hàluanvantrust
1.2K vistas64 diapositivas
Báo cáo Thực tập giữa khoá por
Báo cáo Thực tập giữa khoáBáo cáo Thực tập giữa khoá
Báo cáo Thực tập giữa khoáPhạm Linh
262 vistas20 diapositivas
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore Corp por
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore CorpBao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore Corp
Bao cao ngan Duoc Pham Dec2014 Moore CorpDung Tri
1.1K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y tế Medinsco.doc

Tổng quan về công ty por
Tổng quan về công tyTổng quan về công ty
Tổng quan về công tyPhuong Nguyen
176 vistas17 diapositivas
Bsc bcpt jvc_icb_+4530_+04.09.14 por
Bsc bcpt jvc_icb_+4530_+04.09.14Bsc bcpt jvc_icb_+4530_+04.09.14
Bsc bcpt jvc_icb_+4530_+04.09.14Kei Matsu Khanh Tung
194 vistas17 diapositivas
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP... por
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...OnTimeVitThu
280 vistas25 diapositivas
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t... por
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...Giang Coffee
4.3K vistas104 diapositivas
Báo cáo thực tập khoa dược tại Công ty cổ phần dược Coduph por
Báo cáo thực tập khoa dược tại Công ty cổ phần dược CoduphBáo cáo thực tập khoa dược tại Công ty cổ phần dược Coduph
Báo cáo thực tập khoa dược tại Công ty cổ phần dược CoduphDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
851 vistas3 diapositivas
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn... por
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...luanvantrust
40 vistas89 diapositivas

Similar a Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y tế Medinsco.doc(20)

Tổng quan về công ty por Phuong Nguyen
Tổng quan về công tyTổng quan về công ty
Tổng quan về công ty
Phuong Nguyen176 vistas
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP... por OnTimeVitThu
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: PHÂN TÍCH CÔNG CỤ TÀI CHÍNH CÔNG TY DƯỢC IMEXP...
OnTimeVitThu280 vistas
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t... por Giang Coffee
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần dược và vật tư thú y trong t...
Giang Coffee4.3K vistas
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn... por luanvantrust
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...
Hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ươn...
luanvantrust40 vistas
Phân Tích tài chính Công ty cổ phần traphaco por donewenlong
 Phân Tích tài chính Công ty cổ phần traphaco Phân Tích tài chính Công ty cổ phần traphaco
Phân Tích tài chính Công ty cổ phần traphaco
donewenlong128.9K vistas
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm... por Giang Coffee
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm...Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm...
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm...
Giang Coffee4.8K vistas
bao cao thuc tap tot nghiep ve cong ty thuoc thu y tw1 por Tuấn Trần
bao cao thuc tap tot nghiep ve cong ty thuoc thu y tw1bao cao thuc tap tot nghiep ve cong ty thuoc thu y tw1
bao cao thuc tap tot nghiep ve cong ty thuoc thu y tw1
Tuấn Trần1.6K vistas
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DƯỢC por OnTimeVitThu
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DƯỢC BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DƯỢC
BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY DƯỢC: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY DƯỢC
OnTimeVitThu525 vistas
Chuyên đề 3: Tái cấu trúc dn nhà nước por Ken Severus
Chuyên đề 3:  Tái cấu trúc dn nhà nướcChuyên đề 3:  Tái cấu trúc dn nhà nước
Chuyên đề 3: Tái cấu trúc dn nhà nước
Ken Severus2.4K vistas

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D... por
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty vật liệu xây dựng Hoài D...Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149
18 vistas36 diapositivas

Más de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Último

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
8 vistas4 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas91 diapositivas
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vistas431 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
20 vistas92 diapositivas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
15 vistas83 diapositivas
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfconghoaipk
128 vistas31 diapositivas

Último(19)

TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vistas
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...

Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty thiết bị y tế Medinsco.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của lĩnh vực y tế trên thế giới. Hoà chung với xu thế đó nhiều cơ hội đã mở rộng với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam. Công ty cổ phần thiết bị y tế Medínsco là một trong số doanh nghiêp đó.Công ty chuyên nhập khẩu kinh doanh thiết bị y tế tại thị trường Việt Nam với thời gian hoạt động dài và có nhiều bứơc tiến triển. Nhập khẩu cho phép Medinsco khai thác các tiềm năng thế mạnh về trang thiết bị y tế của các nước trên thế giới, bổ sung các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đủ nhu cầu tiêu dùng, vật tư y tế trong nước. Ta cũng biết rằng máy móc, thiết bị, vật tư y tế giữ một vai trò không nhỏ trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sức khoẻ mỗi người dân, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình phát triển các ngành khác và toàn bộ nền kinh tế. Đó là một mục tiêu lớn của Nhà nước nói chung cũng như của Ngành y tế nói riêng trong thời đại hội nhập phát triển. Qua một thời gian thực tập tại công ty cổ phần thiết bị y tế được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa thương mại và các cô chú trong công ty tôi xin chọn đề tài: ‘’Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco ’’ Đề tài được kết cấu gồm ba phần: Chương 1: Cơ sở lý luận về kinh doanh nhập khẩu hàng hoá và những nhân tố ảnh hưởng tới kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế ở Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco Kết luận. Với thời gian thực tập còn ngắn nhiều hạn chế về kiến thức, cũng là lần đầu tiên thực tập nên em rất mong được sự giúp đỡ chỉ bảo của quý thầy cô.
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CUẢ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO I. Kết quả kinh doanh của công ty Medinsco. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty Medinsco Để biết về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chúng ta đi tìm hiểu và phân tích một số chỉ tiêu của công ty trong năm 2004 đến 2006. Bảng 1: Kết quả kinh doanh của công ty Medinsco giai đoạn 2004 - 2006 ĐVT : triệu đồng Chỉ tiêu TH năm 2004 TH năm 2005 TH năm 2006 Tỷ lệ % 06/05 I. Giá trị (doanh thu) 76.202 84.000 179.729 214 1. kinh doanh sản phẩm chính: 72.414 80.200 175.297 218 _Máy, thiết bị y tế 42.314 43.243 96.745 _Dụng cụ y tế 15.265 17.576 34.256 _Hoá chất và vật tư 14.835 19.381 44.296 2. Phí hàng uỷ thác 0.416 0.8 1.153 144 3. Trị giá phí dịch vụ 3.372 3.000 3.279 109 II. Gía trị hàng nhập khẩu 52.800 62.500 144.800 153 III. Lợi nhuận trước thuế 416 1.390 2.465 177 IV. Thuế TNDN 116 380 769 V. Lợi nhuận sau thuế 300 1.010 1.696 122 (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco). Qua bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua cho thấy doanh thu, giá trị hàng nhập khẩu và lợi nhuận của Công ty liên tục tăng theo từng năm. Năm 2004 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 300 triệu đồng do năm 2004 Medinsco được chuyển đổi thành công ty cổ phần nên bước đầu có nhiều bỡ
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ngỡ chưa kịp thích ứng với môi trường mới và chính sách của công ty về giảm giá thành của một số mặt hàng trong kinh doanh, vì vậy trong 2004 lợi nhuận sau thuế của công ty đạt được không đáng kể. Nhưng đến năm 2005 Medinsco đã chuyển biến, hoà nhập với môi trường cạnh tranh mới lợi nhuận sau thuế công ty đạt là 1010 triệu đồng tăng 710 triệu đồng so với năm 2004. Đến năm 2006 doanh thu tăng gấp 214% so năm 2005, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng lên là 1696 triệu đồng tức tăng 686 triệu đồng so với năm 2005. Sự phát triển vượt bậc của công ty là nỗ lực, đoàn kết của toàn cán bộ công nhân viên cũng như sự tín nhiệm của các bạn hàng của Medinsco. Kết quả cho thấy Công ty đã hoạt động kinh doanh hết sức hiệu quả và phát triển ổn định. 2. Các sản phẩm chủ yếu của công ty Medinsco: Là công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu với nhiều loại sản phẩm khác nhau, có số lượng lớn về trang thiết bị y tế. Nhưng có thể chia các sản phẩm đó thành 3 nhóm sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của công ty như sau:  Máy,thiết bị: Máy soi, bàn mổ, giường mổ, các thiết bị chuẩn đoán hình ảnh, ô tô cứu thương và các loịa máy móc phục vụ y tế…  Dụng cụ, phim: Các dụng cụ phẫu thuật: dao mổ, kéo,kẹp, bơm kim tiêm, hộp đựng dụng cụ y tế và các sản phẩm chỉ dùng một lần…  Hoá chất và vật tư y tế: Hoá chất xét nghiệm, sinh phẩm, test xét nghiệm, hoá chất phòng chống dịch… Bảng 2. Nhóm sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty Medinsco ĐVT : triệu đồng Nhóm sản phẩm 2004 2005 2006 Máy, thiết bị 42.314 43.243 96.745 Dụng cụ, phim 15.265 16.576 34.256 Hoá chất 14.835 20.381 44.296 (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Có thể thấy rằng trong những năm 2004 – năm 2005 các nhóm mặt hàng về máy, thiết bị y tế và dụng cụ, phim tăng ổn định do nhóm hàng này có giá trị lớn, sử dụng lâu dài được các đơn vị đặt mua nên tốc độ tiêu thụ chậm, nhưng về mặt hàng hoá chất ngày càng tăng cao, từ năm 2004 đến năm 2005 tăng 5.546 tỷ đồng tuơng đương với 37.4% do phát hiện một số bệnh dịch mới: lở mồm, long móng ở trâu bò, lao phổi….Tính đến năm 2006 tất cả các nhóm hàng đều tăng mạnh. Cụ thể về các sản phẩm máy, thiết bị từ năm 2005 - năm 2006 tăng 53.502 tỷ đồng tức tăng 124%. Dụng cụ, phim tăng 17.68 tỷ đồng tức tăng 107%. Hoá chất tăng 23.915 tỷ đồng tức tăng 117%. Sở dĩ có sự tăng mạnh đó do đươc sự quan tâm của nhà nước cho nghành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của mọi người dân và phù hợp với nhu cầu hội nhập. Bên cạnh đó là một số đại dịch lớn ngày một bùng phát khó kiểm soát như: Cúm gà, Sarts…. II. Tình hình kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty Medinsco Hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc, hiệu quả góp phần giúp Công ty đứng vững và có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước. Sở dĩ có những kết quả như vậy, do mặt hàng thiết bị y tế của nước ta chưa sản xuất và phát triển được nhiều, bên cạnh đó công ty Medinsco trước kia là từ công ty thiết bị y tế TW1 của Bộ Y Tế nên có quan hệ mật thiết với các đơn vị y tế. Với những điểm mạnh trên thì Medinsco luôn đứng vững được trong nền kinh tế thị trường nhiều biến đổi và không bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Sau đây kết qủa kinh doanh nhập khẩu hàng hoá của công ty. 1. Kết quả kinh doanh hàng nhập khẩu Là công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng về trang thiết bị y tế bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, hoá chất y tế. Trong những năm qua hoạt động kinh doanh hàng nhập khẩu cuả Medinsco phát triển khá mạnh và có kết quả khả quan..Cụ thể là:
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 3: Doanh thu hàng nhập khẩu từ năm 2003 – 2006 ĐVT: Triệu đồng Năm Doanh thu hàng nhập khẩu 2003 2004 2005 2006 57279 76171 75649 107564 (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco). Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy doanh thu của công ty từ năm 2003 – 2006 tăng đều qua các năm với tốc độ trong khoảng 13% đến 19,5 %, chỉ riêng năm 2005 giảm không đáng kể 0.79% so với năm 2004. Qua đó phản ánh nghành y tế nước ta ngày phát triển nhưng đến năm 2006 doanh thu về mặt hàng y tế của công ty tăng nhanh, do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và đổi mới các thiết bị y tế lạc hậu, nhiều mạng lưới y tế được mở rộng trên khắp cả nước. Thể hiện rõ trong việc ngân sách của nhà nước trong nghành y tế ngày một tăng, dẫn đến giá trị hàng nhập khẩu của công ty cũng thay đổi trong những năm gần đây.
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 4: Gía trị hàng nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco ĐVT: triệu đồng (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco). Giá trị hàng nhập khẩu trong các năm 2003 đến năm 2006 liên tục biến đổi không đều. Do mặt hàng thiết bị y tế có giá trị lớn và khác nhau theo từng nhóm mặt hàng. Đối với những nhóm mặt hàng máy móc thiết bị thì có giá trị lớn, sử dụng lâu dài thường từ vài trăm triệu trở lên như Máy siêu âm màu, Máy thở, Máy phân tích máu…Cho nên những năm nào công ty mà bán được nhiều máy móc thiết bị thì năm đó sẽ cao. Còn đối với những mặt hàng dụng cụ y tế , hoá chất thường có giá trị không cao so với máy móc, thiết bị nên nó chiếm tỷ lệ giá trị hàng nhập khẩu thấp. Cụ thể năm 2004 giảm 34.14% so với năm 2003, năm 2005 tăng 4.3% so với năm 2004, năm 2006 tăng 42.5% so với năm 2005. Tuy vậy việc tăng hay giảm giá trị hàng nhập khẩu của công ty không phản ánh được tình hình kinh doanh. Vì trong năm 2003 đến 2005 giá trị hàng nhập khẩu giảm nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh của công ty vẫn tăng lên.
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Để hiểu rõ tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco chúng ta đi nghiên cứu, phân tích hoạt động nhập khẩu của Công ty hình thức nhập khẩu, những mặt hàng nhập khẩu, các thị trường nhập khẩu chính và các vấn đề liên quan đến việc mặt hàng nhập khẩu của công ty. 2. Hình thức nhập khẩu. Trong các hoạt động nhập khẩu của công ty thì nhập khẩu hàng uỷ thác chiếm vai trò hết sức quan trọng và chiếm lợi nhuận cao trong doanh thu của Medinsco, do Medinsco là doanh nghiệp có kinh nghiệm kinh doanh về trang thiết bị y tế lâu năm và độc quyền của một số hãng sản xuất thiết bị y tế lớn trên thế giới. Ví dụ như mặt hàng phim X-Quang của hãng AFGA, máy và thiết bị y tế của hãng ITO …Công ty đã nhập khẩu uỷ thác cho các chương trình viện trợ của các tổ chức quốc tế, nhiều đơn vị y tế trên cả nước như các bệnh viên, trường đại học y và các khách hàng có nhu cầu…. Bảng 5: Giá trị hàng nhập khẩu uỷ thác ĐVT: Triệu đồng Năm Giá trị nhập khẩu uỷ thác 2003 2004 2005 2006 16300 18590 27001 27125 (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco). Nhận xét: Qua biểu đồ nhận thấy giá tri hàng nhập khẩu uỷ thác qua từng năm thay đổi không đều đặn và tăng dần theo từng năm, do trong những năm gần đây xuất hiện nhiều bệnh dịch nên các đơn vị y tế các địa phương tăng cường chú trọng. Thể hiện rõ nhất trên biểu đồ đó là từ năm 2004 cho đến năm 2005 tăng 45,23%, trong khi đó trong những năm 2003 – 2004 và 2005 – 2006 tăng nhẹ trong khoảng từ 5,12% đến 14%.
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sở dĩ như vậy vì giá trị uỷ thác hàng nhập khẩu của công ty theo từng nhóm hàng là khác nhau và sự ưu tiên của chính phủ về mặt hàng này theo từng thời điểm hoặc do các chính sách của nhà nước . Về mặt hàng thuộc nhóm máy móc thiết bị y tế có giá trị lớn do đó năm nào công ty mà bán được nhiều máy móc thiết bị thì năm có doanh thu tương đối cao. 3. Thị trường của công ty Medinsco - Thị trường nhập khẩu: Thị trường nhập khẩu chủ yếu là các hãng trang thiết bị y tế và các Tổ chức viện trợ quốc tế như UNICEF, JICA …Bên cạnh đó để có nguồn hàng đáp ứng thêm nhu cầu về các mặt hàng trang thiết bị y tế trong nước công ty đã không ngừng nghiên cứu mở rộng thị trường cung cấp của mình. Đồng thời công ty duy trì các mối quan hệ làm ăn lâu dài với các hãng nổi tiếng trên khắp Thế giới về trang thiết bị y tế như: Hãng AFGA ( là hãng cung cấp sản phẩm phim X quang và máy X quang ), hãng TOYOTA ( cung cấp các loại ô tô cứu thương)… Sau đây là trị giá một số sản phẩm mà công ty nhập khẩu từ các hãng trong giai đoạn năm 2004_năm 2006 ( trị giá trên 1 tỷ đồng ).
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 6. Trị giá nhập khẩu của từng hãng ĐVT : tỷ đồng Năm TH Tên sản phẩm Trị giá Hãng cung cấp 2004 Máy ghi điện não 1.25 Nippon Máy siêu âm màu 1 Siemen Máy X Quang, Phim X Quang 1.5 AFGA Kính hiển vi 1.45 Nippon Hoá chất chống dịch 2.5 Bochemie Sinh phẩm, vacxin 3.4 Organon Ôtô cứu thương 2.8 Marubeni 2005 Máy thở 2.3 Dynamic Máy siêu âm màu 1.9 Siemen Máy X Quang, Phim X Quang 2.1 AFGA Kính hiển vi 2.4 Nippon Hoá chất chống dịch 2.6 Sumitomo Sinh phẩm, vacxin 1.84 Organon Ôtô cứu thương 1.5 Toyota Máy phân tích máu 1.7 SYSMEX ( singapore ) 2006 Máy thở 1.5 Dynamic Maý theo dõi bệnh nhân 2.3 Medicore ( Hàn quốc ) Máy X Quang, Phim X Quang 1.8 AFGA Kính hiển vi 1 Nippon Hoá chất chống dịch 1.9 Bochemie Sinh phẩm, vacxin 1.6 Organon Ôtô cứu thương 2.3 Toyota Máy phân tích máu 1.65 SYSMEX ( singapore ) Maý và thiết bị y tế 1.4 ITO (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Để có được những nguồn hàng tốt duy trì khả năng cung cấp, Medinsco luôn chú trọng sự uy tín và tìm hiểu mở rộng quan hệ làm ăn với các hãng sản xuất y tế trên khắp Thế giới. Sở dĩ có mối quan hệ này do những quan hệ trước kia Medinsco là Công ty thiết bị y tế TW1 được sự chỉ đạo, giới thiệu của Chính phủ hay các Tổ chức viện trợ… nhằm tái thiết lĩnh vực y tế sau thời kỳ chiến tranh và phát triển chất lượng cuộc sống nhân dân với nhiều chương trình dự án lớn như Chuơng trình phòng chống AIDS, Chương trình viện trợ phòng chống thiên tai, dự án VIE92/P05 và VIE94/P07… Những nguồn cung cấp này được giới thiệu bởi các bạn hàng, thông qua các cuộc hội thảo, các hiệp định của Chính phủ Việt Nam với các Tổ chức viện trợ trên Thế giới. Ngoài ra các nguồn hàng này công ty được chính các hãng sản xuất nổi tiếng trực tiếp đề nghị lập quan hệ làm ăn lâu dài cùng có lợi như công ty làm đại lý độc quyền cho hãng AFGA… Với những nguồn hàng dồi dào thuận lợi như vậy giúp Medinsco luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, đúng hẹn nhờ đó uy tín , thị trường công ty ngày càng mở rộng thu được kết quả cao trong kinh doanh hàng nhập khẩu. 4. Thị trường bán hàng nhập khẩu Bên cạnh những thuận lợi về các nguồn hàng cung cấp của mình thì mỗi doanh nghiệp việc tìm đầu ra cho các mặt hàng nhập khẩu hết sức quan trọng. Nó quyết định hiệu quả kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Với việc đã tạo dựng được lòng tin, uy tín của Medinsco là sự lưạ chọn ưu tiên của các đơn vị cần mua các trang thiết bị y tế: Các bệnh viện trung ương, địa phương, Trường đại học Y, các chương trình phòng chống dịch bệnh quốc gia…., các cơ sở y tế và đơn vị có nhu cầu.
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 7. Một số sản phẩm chính của doanh nghiệp thực hiện cho các đơn vị có trị giá trên 0.5 tỷ đồng trong năm 2004 đến năm 2006 ĐVT: tỷ đồng Tên thiết bị Trị giá (Tỷ đồng) Năm TH Tên cơ quan ký hợp đồng Thiết bị y tế cho dự trữ quốc gia 1.7 2004 Tổng công ty TBYT Việt nam Máy đông khô 5.2 2005 Viện vacxin Nha trang Thiết bị phòng thí nghiệm 1.95 2006 Viện vệ sinh dịch tễ Máy ghi điện não 0.5 2005 Đại học y Thái Bình Thiết bị phòng thí nghiệm 2.6 2004 Đại học y Hà Nội Máy C T .8 2004 Sở y tế Hải Dương Thiết bị y tế 0.66 2005 Sở y tế Bắc Cạn Máy X-Quang 1.7 2006 Bệnh viện điều dưỡng Giường chức năng 1.9 2005 Bệnh viện Hữu nghị Dao mổ điện 3.4 2004 Cục quân y Thiết bị phòng thí nghiệm 3.8 2005 TTNC kiểm nghiệm dươc quân đội Thiết bị y tế 3.3 2004 Chương trình phòng chống SARS (Nguồn: Phòng kinh doanh –Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco).
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Đạt những hợp đồng trên bước vào thời kỳ hội nhập công ty nhanh chóng đổi mới các phuơng thức kinh doanh sáng tạo để phù hợp nền kinh tế thị trường, Medinsco đã chú trọng nghiên cứu thị trường và tâm lý khách hàng. Nhờ các mạng lưới đại lý bán hàng nên những thông tin về thị trường, nhu cầu của các đơn vị và các đối thủ cạnh tranh luôn được công ty chú ý tiếp thu đề ra các giải pháp chiến lược hữu hiệu. Cụ thể khi có một đơn hàng hay một yêu cầu của đơn vị mua hàng công ty xem xét giới thiệu về các tính năng, chất lượng, giá cả của từng mặt hàng để nguời mua có thể tham khảo đưa ra quyết định. Với những khách mua hàng công ty sẵn sàng hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, có chế độ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng cũng như trách nhiệm mặt hàng bán ra của công ty. Chính sự nhiệt tình, tính trách nhiệm của mình thì hầu hết các đơn vị mua hàng hài lòng, có quan hệ lâu dài trở thành khách hàng thường xuyên của Medinsco. III. Đánh giá hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Medinsco 1: Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh nhập khẩu thiết bị y tế của công ty Medinsco khi Việt Nam gia nhập WTO: VIệt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế Giới ( WTO ). Như chúng ta biết WTO là một tổ chức gồm có 150 thành viên chiếm trên 85% tổng thương mại hàng hoá trên toàn cầu, các thành viên khi gia nhập WTO phải theo một số luật định chung của tổ chức này. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty Medinsco nói riêng sẽ có những thuận lợi, khó khăn gì. 1.1 Thuận lợi - Thị trường nhập khẩu được mở rộng, giảm thuế: Gia nhập WTO, ngoài việc được sự đối xử bình đẳng trong quan hệ thương mại như tất cả các thành viên khác của WTO, Các doanh nghiệp Việt Nam cũng được hưởng những ưu đãi thương mại cho một nước đang phát triển, ở trình độ thấp. Nhờ thành quả đàm phán cắt giảm thuế quan và loại bỏ dần các hàng rào phi thuế quan trong lịch sử 50 năm qua của WTO đến nay, doanh nghiệp Việt Nam cũng như Medinsco sẽ được hưởng lợi từ việc nhập khẩu các mặt hàng thiết bị y tế ở thị trường các nước thành viên của WTO với mức thuế đánh vào hàng nhập khẩu thấp.
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nếu không là thành viên WTO, chắc chắn doanh nghiệp Việt Nam không thể nhập khẩu nhiều hàng hoá với mức thuế ưu đãi từ các nước đang là thành viên WTO. Đây là một trong những quy chế đãi ngộ tối huệ quốc với các nước thành viên WTO. - Bình đẳng trong giải quyết tranh chấp thương mại: Các doanh nghiệp Việt Nam được hưởng các quy định chỉ dành cho thành viên của WTO, được tiếp cận bình đẳng vào các thị trường của 150 thành viên WTO mà không bị chèn ép, đối xử không bình đẳng như khi chưa là thành viên WTO. Các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hiệp hội của mình hoặc thông qua cơ quan quản lý nhà nước về thương mại (Cục quản lý cạnh tranh...) để kiến nghị Chính phủ áp dụng các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước. Chẳng hạn, với tư cách là thành viên WTO, doanh nghiệp có thể kiến nghị Chính phủ tiến hành điều tra về mức gây phương hại của hàng nhập khẩu để thực hiện áp dụng thuế đối kháng hoặc chống bán phá giá theo quy định của Hiệp định về chống bán phá gía và thuế đối kháng; thực hiện điều tra để áp dụng thuế chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam; áp dụng các biện pháp tự vệ trong trường hợp nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam quá mức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước... Doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận, sử dụng hệ thống giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả của WTO để giải quyết tranh chấp trong thương mại, tránh bị các nước lớn chèn ép khi xảy ra tranh chấp thương mại quốc tế. . Ví dụ, nếu trước kia các quy định của GATT cùng nhiều hạn chế với đặc trưng là thiếu cơ chế đảm bảo cho các nghị quyết được thực hiện ở WTO, được xem như một "Liên hợp quốc" trong lĩnh vực thương mại quốc tế, mà trong đó mỗi quốc gia thành viên đều có một phiếu bầu, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đó đảm bảo mục tiêu công bằng hơn, thống nhất và chắc chắn hơn; đảm bảo một quy trình, thủ tục và thời gian biểu chặt chẽ cho việc giải quyết tranh chấp; đảm bảo có được kết luận đúng cho tranh chấp. - Hưởng lợi từ các chính sách trong nước: Gia nhập WTO, tham gia vào một "sân chơi' chung trên phạm vi toàn cầu, WTO mang lại một cơ hội toàn diện về thị trường hàng hoá, thị trường dịch vụ, thị trường
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vốn và thị trường lao động. Với một không gian kinh tế mới rộng lớn hơn rất nhiều, với hệ thống cơ chế chính sách, luật pháp minh bạch, cú thể tiên liệu được, thông qua sự phân công lao động toàn cầu, việc gia nhập WTO hay nói rộng hơn là tham gia vào qui trình toàn cầu hoá sẽ giúp Việt Nam thúc đẩy các cải cách kinh tế trong nước, làm sâu sắc hơn các thành quả của cải cách. Nhờ việc Việt Nam tham gia vào WTO, thực thi chính sách mở cửa thị trường, tự do hoá thương mại, nền kinh tế trong nước sẽ phải cải cách, mở cửa, tái cơ cấu. Nền hành chính sẽ được cải cách nhằm đáp ứng các yêu cầu công khai, minh bạch, dễ dự đoán của "luật chơi quốc tế", bộ máy quản lý hành chính nhà nước sẽ trở nên gần hơn, trở thành một nền hành chính phục vụ dân, phục vụ doanh nghiệp, làm cho môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu các chi phí tốn kém của doanh nghiệp trong quá trình gia nhập, tiếp cận và tham gia thị trường. Một khi các cam kết khi gia nhập WTO được thực hiện, một mặt quá trình mở cửa, tự do hoá, thuận lợi hoá thương mại, đầu tư minh bạch hoá chính sách sẽ dần đáp ứng yêu cầu của luật chơi quốc tế, mặt khác tạo điều kiện cho chúng ta bổ sung những nguồn lực mà trong nước còn thiếu, còn yếu như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý. Các nhà sản xuất, kinh doanh trong nước sẽ được đặt trong môi trường cạnh tranh, năng động hơn; tiếp cận với công nghệ, trình độ , chất lượng quốc tế. 1.2 khó khăn: Việc gia nhập WTO không chỉ đem lại thuận lợi, cơ hội cho công ty Medinsco mà cũn đưa lại những thách thức, khó khăn rất lớn đối với các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những cơ hội, những điều kiện có thể đem lại thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam thỡ ngược lại cũng cú thể đem lại những cơ hội, điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài, từ đó tạo ra những khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. - Khó khăn về thị trường trong nước. Từ khi nhà nước thực hiện chính sách cho phép mọi thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động XNK thì Medinsco mất đi vị trí độc quyền về nhập khẩu toàn
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 bộ vật tư thiết bị trong lĩnh vực thiết bị y tế. Trên thị trường bấy giờ có nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia kinh doanh. Hầu hết các Bộ, ngành và các cơ quan khác đều thành lập bộ phận xuất nhập khẩu trong Bộ - Ngành đó để thuận lợi trong công viêc chức năng của mình, do ở cùng trong ngành nên họ am hiểu tình hình tốt hơn, được ưu đãi hơn về nhập khẩu chủng loại của nghành đó. Như vậy Medinsco gặp nhiều sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường với các doanh nghiệp khác. Đây là một khó khăn lớn đối với Công ty. - Khó khăn về thị trường nước ngoài Khi gia nhập WTO sẽ đòi hỏi khắt khe hơn những tiêu chuẩn, quy trình nhập khẩu hàng hoá do luật đinh của Tổ chức WTO và các nước sở xuất nhập khẩu Khó khăn trong việc tạo dựng mở rộng các bạn hàng, thị trường mới , vì chưa thể hiểu kỹ về họ như hiểu về bạn hàng truyền thống được, càng chưa hiểu về phong tục, tập quán, thông lệ buôn bán, luật pháp của nước họ,...Thậm chí cả ngôn ngữ của họ chúng ta cũng chưa thể thông thạo. Trước đây quan hệ thương mại quố tế dựa trên cơ sở nghị định được ký giữa hai Chính phủ nhưng nay theo cơ chế thị trường đã thay đổi, đòi hỏi việc mua bán kinh doanh của Medinsco phải dựa vào quan điểm hai bên cùng có lợi. Muốn thực hiện được nguyên tắc này Medinsco phải nắm kỹ về đối tác từ khi ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế mới không bị tổn thất. Hiện nay, Công ty có quan hệ buôn bán với nhiều hãng của các quốc gia trên thế giới. Đây chính là một khó khăn cho Công ty khi thực hiện công việc của mình. - Chính sách của Nhà nước gây nên. Một số quy định của Chính phủ chưa thực sự khuyến khích các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, không tạo được động lực cho các doanh nghiệp này phát triển. Các Bộ, ngành có liên quan chưa có sự thống nhất với nhau trong việc chỉ đạo các hoạt động nhập khẩu mặt hàng thiết bị y tế, chưa có chính sách ưu đãi cho nhập khẩu vật tư trong nước chưa sản xuất được, nhất là trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế.
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chủ trương hạn chế nhập khẩu đã gây nên nhiều khó khăn cho một Công ty chuyên làm công tác nhập khẩu như Medinsco. Việc mở rộng đối tượng tham gia kinh doanh xuất - nhập khẩu làm cho Medinsco phải chịu sự cạnh tranh lớn trên thị trường. Những quy định về vay vốn với ngân hàng có nhiều vướng mắc khiến cho Medinsco không tìm được đủ vốn để nhập khẩu tự doanh. Khi sử dụng vốn Công ty, thuê mua tài chính thì lãi suất lại quá cao khiến Công ty lúng túng trong việc thực hiện hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư. Công ty không được phép kinh doanh sử dụng tiền mặt là ngoại tệ các nước cho nên không thu hút được vốn cho hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế. Để khắc phục những hạn chế này trong thời gian tới Medinsco cần nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn đổi mới toàn diện đúng theo quan điển đổi mới của Đảng và Nhà nước, đồng thời cần phải triệt để tận dụng những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh đồng thời đề ra những giải pháp hợp lý để tháo gỡ từng khó khăn nêu trên. 2. Đánh giá hoạt động nhập khẩu của Công ty Medinsco 2.1. Điểm mạnh Trải qua nhiều năm phấn đấu và phát triển Công ty Medinsco đã có lớn những kết quả đạt được trong thời gian qua là: Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các đơn vị y tế trên cả nước, hiện đại hoá các trang thiết bị y tế cho các bệnh viện lớn có nhu cầu như những máy móc thiết bị y tế hiện đại, hoá chất phòng dịch…với chất lượng đảm bảo và đầy đủ nhất. Bên cạnh cung cấp các trang thiết bị y tế thì công ty còn cung cấp các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công tác giảng dạy, tập huấn cho cán bộ nghành y tế trên toàn cả nước. Góp phần thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước và Bộ Y Tế về các chương trình phòng chống quốc gia, chương trình viện trợ nhân đạo của các Tổ chức y tế trên thế giới như chương trình phòng chống SARTS, chương trình AIDS… Trong cơ chế thị trường đổi mới kinh doanh một mặt hàng trong cơ chế thị trường là khá nguy hiểm và khó có sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì thế mà Công ty đã chuyển hướng sang kinh doanh tổng hợp nhưng vẫn dựa trên thế mạnh
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chủ yếu là nhập khẩu các mặt hàng truyền thống trong lĩnh vực thiết bị y tế . Nhận thấy các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩch vực y tế trong nước khi tham gia chức năng nhập khẩu còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức và nhất là thông tin nên Medinsco đã tham gia các hoạt động tư vấn, thẩm định giá cả, soạn thảo tài liệu và tổ chức đào tạo tại chỗ cho các đơn vị y tế trong nước. Với đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ, am hiểu nghiệp vụ và pháp luật: Ngay sau khi chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo cơ chế mới phù hợp cơ chế thị trường, Công ty đã thực hiện lại việc tổ chức bộ máy quản lý và đào tạo lao động cho phù hợp. Tính đến nay, Medinssco đã có một đội ngũ công nhân viên trình độ cao với trên 80% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng và nhân viên Công ty thông thạo ngoại ngữ, vi tính, am hiểu các nghiệp vụ xuất - nhập khẩu. Do đó, việc giao dịch với bạn hàng ngoài nước của Công ty được thuận tiện dễ dàng. Với những bạn hàng truyền thống như các hãng y tế lớn ở Châu Âu, Mỹ , Nhật...cán bộ nghiệp vụ còn hiểu rõ về phong tục tập quán, văn hoá, pháp luật của những quốc gia đó. Cho tới nay công ty có một số lượng khách lớn trên khắp đất nước đặc biệt là các tỉnh miền Bắc, với phương thức kinh doanh hiệu quả mà công ty luôn giữ vững được những số khách hàng này và trở thành khách hàn truyền thống của công ty. Vì thế công ty luôn có đơn đặt hàng đều đặn mà không cần phải xúc tiến quảng bá sản phẩm nhiều. Dẫn đến uy tín công ty ngày càng được nâng cao, đây là một ưu thế mạnh so với các doan nghiệp kinh doanh thiết bị y tế trong nước. Bên cạnh đó công ty còn nhận được nhiều đề nghị hợp tác là nhà cung cấp cho các hãng sản xuất y tế trên thế giới, do đó nguồn hàng công ty ngày càng đa dạng đáp ứng đủ thị trường có nhu cầu. Để bán hàng có hiệu quả thì công ty phân phối mạng đại lý cửa hàng đóng ở nhiều nơI trong thành phố Hà Nội kinh doanh, đáp ứng các khách hàng. Thường xuyên báo cáo kết quả và phản ánh của bạn hàng lên công ty, tổ chức họp bàn phương thức bán hàng hợp lý. Vì thế mà công ty luôn theo sát nắm bắt diễn biến thị trường.
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Về nội bộ Công ty, cán bộ công nhân viên đều đoàn kết giúp dỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Lãnh đạo Công ty và cán bộ nhân viên đều có sự đồng tâm hiệp lực với nhau để đạt mục tiêu là làm cho Medinsco không ngừng phát triển. Với ý thức, trách nhiệm là phải gắn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể để phát triển lâu dài, bền vững. Công ty đã có chế độ khuyến khích vật chất, khen thưởng với cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp cho công ty. Điều này đã giúp người lao động càng thêm gắn bó với Medinsco. Với quy mô cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, các phòng ban chức năng cụ thể, hỗ trợ nhau đã giúp Công ty đổi mới về cơ chế làm việc, giảm bớt các thủ tục phiền hà, đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của Công ty không ngừng được năng cao trình độ chuyên môn của mình và được đào tạo chính quy từ các trường đại học lớn với các chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngoại thương, có khả năng tiếp cận với trình độ quản lý tiên tiến và tiếp thu tốt các kinh nghiệm kinh doanh của các nước trên thế giới. 2.2. Điểm yếu. Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Công ty Medinsco cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót của mình. - Về tổ chức cán bộ: chưa đủ năng lực để ổn định và bố trí sắp xếp bộ máy hoạt động sao cho có hiệu quả. Cán bộ lãnh đạo tiếp thu kiến thức mới cũng như mức độ nhạy bén còn hạn chế chỉ dựa vào kinh nghiệm làm việc của thời kỳ bao cấp nên chưa có chiến lược về tổ chức cán bộ của Công ty. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng làm công tác xuất nhập khẩu khá lớn tuổi, thiếu nhạy bén trong cơ chế thị trường nhiều đổi mới, trình độ ngoaị ngữ chưa cao. - Hoạt động Marketing chưa cao do đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm còn quá ít dẫn tới hoạt động xúc tiến bán hàng còn yếu Thiếu hẳn đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên am hiểu nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ xuất nhập khẩu. Việc nghiên cứu thị trường và những thông tin về giá cả, thị trường, khách hàng còn hạn chế do đó không nắm và theo kịp những biến động của thị trường dẫn tới các ứng xử trong kinh doanh còn cứng nhắc, thiếu sự linh động.
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Hình thức nhập khẩu không đa dạng, chủ yếu nhập khẩu uỷ thác và tự doanh, còn các hình thức khác chưa được phát huy nhiều, do đó nghiệp vụ kinh doanh của cán bộ không được củng cố và nâng cao. - Thị trường: Tuy Công ty có tới 13 thị trường nhưng chủ yếu chỉ có một số thị trường là bạn hàng thường xuyên như ở Nhật, Mỹ và một số hãng sản xuất y tế nổi tiếng AFGA…, điều này hạn chế sự đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh và hạn chế sự lựa chọn của Công ty. - Không chớp được thời cơ do thiếu thông tin và sự nhạy bén dẫn tới dự báo tình huống sai nên không chớp được thời cơ. Điều quan trọng hơn cả là trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh không thực hiện khoán sản phẩm, khoán chỉ tiêu doanh số cho các đơn vị phòng hay tới từng cán bộ nhân viên mà mới thực hiện khoán bằng cái gọi là phân định trách nhiệm để phấn đấu: đơn vị nào không thực hiện được cũng không bị phạt, đơn vị làm tốt khuyến khích không thoả đáng, một số cán bộ thiếu trách nhiệm, không hoàn thành cũng không bị xử lý, do đó không động viên được mọi người hoạt động một cách thực sự.
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO Sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc, tất cả các ngành các lĩnh vực đều phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là lĩnh vực trang thiết bị y tế, một ngành luôn có sự gắn bó mật thiết với sức khoẻ người dân và quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó trong những năm tới đây chính phủ sẽ đầu tư, phát triển nghành y tế là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng trong các chương trình quốc gia: Chương trình tiêm chung quốc gia, Chương trình phòng chống AIDS, Chương trình Lao,… gần đây có nhiều chương trình quốc gia quan trọng khác nhằm nâng cao sức khoẻ người dân. Bên cạnh các chương trình đó thì Chính phủ cũng quan tâm chú trọng tới từng bước hiện đại trang thiết bị y tế, vật chất mạng lưới y tế cơ sở. Để hoạt động kinh doanh của công ty có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới Mendinsco cần xác định rõ những phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của mình trong thời gian tới. Qua đây Medinsco biết được trong tương lai mình cần đạt được những mục tiêu gì và làm thế nào để đạt được các mục tiêu đề ra. I. Phương hướng, mục tiêu nhập khẩu của Công ty Medinsco trong thời gian tới. - Là một Công ty kinh doanh nhập khẩu trang thiết bị y tế nên mục tiêu và phương hướng của Medinssco trong thời gian tới là thực hiện tốt hơn nữa việc nhập khẩu vật tư, thiết bị máy móc y tế phục vụ tốt cho nghành y tế của quốc gia. Do đó hoạt động kinh doanh nói chung và công tác nhập khẩu nói riêng của Công ty phải gắn liền với phương hướng và chiến lược phát triển của lĩnh vực thiết bị y tế - Bộ Y Tế. Có như vậy mới phát huy vai trò và hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. - Tranh thủ nhập khẩu các thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại không gây nguy hại đến tính mạng con người, ô nhiễm môi trường và các công nghệ lạc hậu không đảm bảo
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 kỹ thuật. Bên cạnh đó Medinsco cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh doanh gắn với cũng cố tăng cường và mở rộng sản xuất, hoàn thành đầy đủ các khoản nộp ngân sách nhà nước; tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên công ty có thu nhập ổn định để ra sức cống hiến. - Hoạt động kinh doanh tập trung khôi phục lại những mặt hàng, thị trường cũng như các khách hàng thường xuyên và tìm hiểu thêm các khách hàng mới, thị trường mới cho các mặt hàng truyền thống của Công ty. Bám sát các cơ sở sản xuất và cơ sở kinh doanh vật tư y tế trong nước để tăng cường khai thác vật tư nội địa. Bên cạnh đó mở rộng, đa dạng hoá các hình thức kinh doanh đối với các mặt hàng về thiết bị y tế truyền thống và không truyền thống. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu để tìm kiếm các mặt hàng buôn bán với các nước có biên giới giáp ranh Việt Nam. - Đánh giá và khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất hiện có của Công ty đang sở hữu để bảo đảm an toàn về vốn. Xây dựng và ban hành các cơ chế quản lý thích hợp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty và các đại lý bán hàng. - Củng cố ổn định bộ máy tổ chức, các đơn vị cửa hàng và của toàn Công ty xây dựng sự thống nhất trong nội bộ, động viên huy động nhân viên tham gia đóng góp trí tuệ và công sức xây dựng Medinsco phát triển vững mạnh. - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu uỷ thác và tự kinh doanh những mặt hàng truyền thống là thế mạnh của công ty với cơ chế mới phù hợp hiện tại và phương thức linh hoạt trên cơ sở đảm bảo hai bên đều có lợi, nguyên tắc tính đủ chi phí và có lãi trong kinh doanh sản xuất. II. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty Medinsco. Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh thiết bị y tế của Công ty nói chung cũng như hoạt động nhập khẩu nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, không chỉ đem lại nguồn lợi nhuận mà còn đem lại sự uy tín cho Công ty, tạo nền tảng quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty Medinsco. Tuy nhiên, với việc nhập khẩu thiết bị, vật tư y tế...từ nước ngoài không phải là một công việc dễ
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 dàng. Vì vậy, Medinsco muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung cũng như hiệu quả hoạt động nhập khẩu nói riêng. Để có được sự đổi mới hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu đòi hỏi phải có sự nỗ lực từ phía Công ty cũng như sự quan tâm, giúp đỡ từ phía các Bộ, ban nghành chức năng của Nhà nước. Sau đây là một số biện pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở Công ty Medinsco: 1. Giải pháp về phía Công ty. 1.1. Giải pháp về vốn. Trong cơ chế thị trường việc nhập khẩu vật tư thiết bị y tế cũng như mọi hàng hoá khác đều tính theo giá cả quốc tế và thanh toán bằng ngoại tệ tự do, không bị dàng buộc với các nghị định thư. Do đó, các hợp đồng nhập khẩu các thiết bị y tế đều phải dựa trên lợi ích và hiệu quả kinh tế của hai bên để quyết định có thực hiện hay không. Muốn có được hiệu quả kinh tế thì phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả cao. Đây là yêu cầu cấp thiết trong điều kiện nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này ngày một cao trong khi vốn nhập khẩu thì lại eo hẹp. Để đạt được kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn cao thì công ty phải làm tốt công tác quản lý vốn. Cụ thể Công ty cần: - Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ về quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối của nhà nước mà trước tiên là hoàn thành các loại thuế phải nộp. - Tính toán các chi phí thời gian thu hồi vốn trong kinh doanh cũng như dự tính trước những rủi ro có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa. - Kết hợp chặt chẽ sự vận động của vốn và hàng hoá vật tư, vốn trong kinh doanh gồm vốn cố định và vốn lưu động. Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn có nghĩa là nâng cao hiệu quả sử dụng cả vốn lưu động và vốn cố định. Là một Công ty thương mại chuyên kinh doanh các sản phẩm y tế có giá trị lớn nên lượng vốn lưu động trong kinh doanh của Medinsco khá lớn. Chính vì vậy, nếu Công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động thì chắc chắn hiệu quả kinh doanh sẽ tăng lên.
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Vốn lưu động là sự hợp thành của tài sản vốn lưu động và vốn lưu thông biểu hiện bằng tiền tạo ra. Cho nên đối với loại vốn này, Medinsco cần thực hiện các biện pháp sau: + Tăng nhanh tốc độ luân chuyển các mặt hàng để không cần tăng thêm lượng vốn lưu động mà hiệu quả sử dụng vốn lại tăng lên. Lựa chọn phương thức thanh toán thuận lợi, an toàn và tránh tình trạng ứ đọng vốn hay dây dưa trong thanh toán tiền hàng. + Tận dụng vốn của chủ đầu tư trong nhập khẩu uỷ thác bằng cách yêu cầu khách hàng chuyển tiền đúng thời hạn. Như vậy sẽ tiết kiệm đồng vốn của Công ty vào các dự án nhập khẩu tự doanh. Nhưng cũng không nên yêu cầu chủ đầu tư phải đặt cọc khoản tiền lớn để thực hiện hợp đồng. Đối những bạn hàng quen thuộc, Công ty có thể sử dụng vốn của mình ứng ra để thực hiện hợp đồng sau đó mới yêu cầu bạn hàng thanh toán làm như vậy Công ty sẽ tăng sức cạnh tranh của mình trên thị trường. + Đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh để tăng nhanh lượng vốn lưu động phục vụ nhập khẩu. Ngoài ra còn phải quản lý tốt chất lượng hàng dự trữ, thanh lý kịp thời hàng tồn kho để giải phóng vốn. Nguồn vốn lưu động của Công ty hiện tại gồm vốn tự có, vốn đi vay, vốn liên doanh, liên kết. Nhưng để nhập khẩu có hiệu quả hơn trong khi vốn tự có ít thì Công ty nên vay các ngân hàng, các tổ chức tài chính với lãi suất ưu đãi. Vốn cố định là vốn đầu tư vào các tài sản của công ty hiện có. Vốn cố định của Medinssco không nhiều, chỉ chiếm khoảng 25% tổng số vốn kinh doanh, một tỷ lệ hợp lý đối với một công ty kinh doanh thương mại. Vốn cố định cũng tham gia vào nhiều quá trình sản xuất kinh doanh và sau mỗi chu kỳ vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhưng giá trị của nó được chuyển dần từng phần vào giá trị sản phẩm. Chính vì vậy Công ty phải: + Tăng mức lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu vì như vậy sẽ khai thác được hết công suất tài sản cố định được và giảm chi phí tài sản cố định trên một đơn vị hàng hoá kinh doanh của công ty.
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Tăng tỷ trọng tài sản cố định được sử dụng trong kinh doanh giảm tỷ trọng tài sản cố định chờ thanh lý. - Thường xuyên cập nhập phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đồng vốn để kịp thời đề ra các phương án đối phó thích hợp. - Thực hiện các chế độ trách nhiệm vật chất đối với quá trình sử dụng vốn. - Khi bỏ vốn ra hoạt động kinh doanh phải xây dựng được các phương án kinh doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao. - Tập trung hướng vốn sử dụng đầu tư này về việc nhập khẩu máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả trang thiết bị y tế. 1.2. Về thị trường. Trong kinh doanh xuất nhập khẩu đặc biệt là việc nhập khẩu hàng hoá, việc nắm vững, hiểu rõ thị trường là rất quan trọng. Chính vì vậy, Medinsco cần tiến hành nghiên cứu thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó đáp ứng tối đa nhu cầu này, có như vậy Công ty mới mở rộng được thị trường và kinh doanh có lãi. Là một Công ty xuất nhập khẩu nên Medinsco phải nghiên cứu cả hai thị trường trong cũng như ngoài nước. a/ Đối thị trường trong nước. Công ty cần chú trọng hơn nữa để phát hiện được các nhu cầu của các đơn vị. Cụ thể là phải nghiên cứu biết được khách hàng sẽ cần loại thiết bị vật tư, quy cách phẩm chất ra sao, thông số kỹ thuật như thế nào,...Ngoài ra cần nắm rõ các thông tin về tình hình cạnh tranh trên thị trường thiết bị y tế, doanh nghiệp nào đã nhập, đang nhập và sẽ nhập thiết bị đó. Phải hiểu rõ chính sách của Nhà nước có liên quan đến nhập khẩu vật tư thiết bị y tế, về hệ thống tài chính tiền tệ và đặc biệt là biểu thuế về các chi tiết chính của thiết bị y tế toàn bộ. Vì đây là thiết bị toàn bộ nên Công ty cần nghiên cứu về tình hình tiêu thụ hàng hoá do thiết bị đó tạo ra mà từ trước đến nay, Medinsco thường ít quan tâm đến vấn đề này. Cần xác định rõ liệu hàng hoá kinh doanh cảu công ty khi bán ra có khả năng tiêu thụ như thế nào trên thị trường. Dù rằng vấn đề này đã được nêu rõ trong luận chứng kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhưng Medinsco cũng cần xem xét kỹ lưỡng. Nếu thấy việc nhập khẩu là không hợp lý do sản phẩm tạo ra không tiêu thụ v à đ ảm b ảo sức khoẻ được thì Công ty sẽ không nhập. b/ Đối thị trường nước ngoài. Công ty cần phát huy hơn nữa những hiểu biết của mình về các vấn đề sau: - Nắm vững chính sách thương mại quốc tế cũng như các chính sách bảo hộ mậu dịch của mỗi quốc gia, cần có một thông tin dự đoán các biến động về kinh tế, chính trị của mỗi nước khác nhau để tránh các trường hợp bất khả kháng khi thực hiện hợp đồng thương mại. - Không chỉ nắm tình hình về một quốc gia mà Medinsco cần biết rõ những thông lệ quốc tế, những tập quán thương mại quốc tế hay những công ước quốc tế để vận dụng chúng một cách có hiệu quả trong hoạt động nhập khẩu kinh doanh. - Ngoài ra việc nắm chắc chính sách nhập khẩu về máy móc, thiết bị sản xuất các trang thiết bị y tế của Nhà nước, tình hình giá cả của nguyên liệu, thiết bị hay điểm mạnh, điểm yếu của thiết bị do từng nước sản xuất cũng là điều rất quan trọng. Dù hiện nay có rất nhiều hãng y tế nước ngoài đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam nhưng Công ty nên thành lập hai hệ thống các đại diện tại nước ngoài để nghiên cứu, nắm bắt tình hình cho chính xác. Tuy nhiên, không thể khôi phục y nguyên hệ thống đại diện như trước kia mà nên tổ chức đại diện theo các khu vực cụ thể để kịp thời nắm bắt thông tin, Công ty cử đại diện tại khu vực Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, Trung Quốc, tại khu vực ASEAN,... - Những thông tin về thị trường mà Công ty thu được cần phải cập nhập chính xác, kịp thời. Sau khi thu thập Công ty nên tiến hành lựa chọn phân tích, nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin này để làm cơ sở ra các quyết định chính xác. Mục đích của Medinsco là mở rộng cả thị trường trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt chức năng của mình. Song song với việc mở rộng thị trường Công ty cần xác định những thị trường trọng điểm của mình để tập trung hoạt động có hiệu quả hơn. Trước đây thị trường trọng điểm của Công ty là các đơn vị y tế trong nước và phục vụ các chương trình
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quốc gia mà Bộ Y Tế giao phó. Giờ đây khi Việt Nam đã gia nhập WTO công ty nên mở rộng phạm vi kinh doanh trên nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. c/ Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi. Để có thể tồn tại và phát triển trong mọi nền cơ chế thị trường cạnh tranh hiện nay, Công ty cần có đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ chuyên môn giỏi, thông thạo ngoại ngữ. Dù hiện có trên 80% cán bộ có trình độ đại học, có kinh nghiệm nhưng đa phần đã lớn tuổi nên Medinsco cần có chính sách tuyển dụng mới. Đối tượng của chính sách này đa phần là sinh viên khối kinh tế và các trường kĩ thuật mới ra trường, nhưng có trình độ, năng động và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty. D ù chưa có kinh nghiệm nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của những cán bộ nhân viên dày dạn kinh nghiệm thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ là đội ngũ kế cận cho lớp cán bộ hiện nay. Đội ngũ cán bộ Công ty phải có kiến thức, sáng tạo, nhiệt huyết và biết tạo ra bầu không khí thuận lợi trong cơ quan đoàn thể để tăng hiệu quả công việc. Đặc biệt là lãnh đạo cần sử dụng các hình thức khuyến khích vật chất và tinh thần để động viên cán bộ công nhân viên ra sức cống hiến. Cụ thể như là qui định một khoản tiền thưởng khi cán bộ ký kết được hợp đồng kinh doanh hay thưởng khi Công ty làm ăn có lãi, hoặc tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát,v..v. Bên cạnh đó cán bộ lãnh đạo còn phải có khả năng ngoại giao tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, có tính quyết đoán, sáng tạo trong công việc. Đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty cần giỏi về các nghiệp vụ, thành thạo về ngoại ngữ, am hiểu cả kỹ thuật lẫn nghiệp vụ ngoại thương. Nhìn chung cán bộ Medinsco thường chỉ được đào tạo chuyên về một lĩnh vực riêng như nghiệp vụ ngoại thương hay kỹ thuật. Để thực hiện tốt việc nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế thì nó đòi hỏi cán bộ phải nắm vững cả hai lĩnh vực trên. Do vậy cán bộ Công ty phải tự tìm tòi nghiên cứu, học tập nên đã gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế Medinsco cần thực hiện chính sách cử cán bộ đi đào tạo thêm về trình độ kỹ thuật được nâng cao về các nghiệp vụ ngoại thương và ngoại ngữ. Bên cạnh đó cán bộ nghiệp vụ còn phải nắm vững Luật Thương mại mới của nước ta, tổ
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chức WTO và các qui định của Bộ Thương mại về hàng hoá cấm nhập khẩu, ngừng nhâp khẩu cũng như tập quán thương mại quốc tế hay luật pháp của mỗi quốc gia,...để vận dụng có hiệu quả trong kinh doanh. Giải pháp này chắc chắn sẽ được Công ty thực hiện tốt nhất nếu như Công ty có người làm công tác tổ chức cán bộ có trình độ, năng lực về công tác cán bộ, đánh giá và nhận xét cán bộ một cách chính xác, tham mưu chuẩn xác cho lãnh đạo Medinsco về cách bố trí, xắp xếp và sử dụng cán bộ theo sở trường năng lực. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tuỳ tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân không đem hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Giải pháp này chắc chắn sẽ được Medinsco thực hiện tốt nhất vì điều này bắt nguồn từ việc Công ty đã có sẵn đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ hơn. Hơn nữa số nhân viên này luôn cố gắng học hỏi nâng cao trình độ của bản thân. Hiện nay Công ty đã có một số lượng đáng kể cán bộ có trình độ sau đại học như thạc sĩ, dược sĩ. Chưa kể tới lực lượng trẻ vừa tốt nghiệp loại giỏi tại các trường đại học có uy tín đang rất muốn làm việc phục vụ tại Công ty. Thực tế hiện nay cho thấy Công ty cần phải xắp xếp, bố trí lực lượng của mình cho hợp lý hơn để phát huy năng lực sáng tạo của mỗi người. Với những cá nhân đã nhiều tuổi, trình độ hạn chế, năng lực chuyên môn chưa cao, kinh doanh không có hiệu quả Công ty có thể thực hiện giảm biên chế. Ngược lại những cá nhân có trình độ, được đào tạo chính quy, nhanh nhẹn tháo vát, năng động trong kinh doanh đem lại hiệu quả cho Công ty thì cần được khen thưởng thích đáng tạo điều kiện phát triển. Tóm lại, để vượt qua các thử thách toàn bộ nhân viên trong Công ty cần đoàn kết thống nhất hơn nữa, không ngừng trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và phải đồng tâm hiệp lực cùng hướng tới mục đích làm cho Công ty phát triển, lớn mạnh không ngừng. 1.3. Hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu. Hiện nay các nghiệp vụ mà Medinsco đang áp dụng là phù hợp và có hiệu quả, nhưng điều này không có nghĩa là các nghiệp vụ đó không bao giờ thay đổi. Trong
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 xu thế hội nhập và Việt Nam trở thành viên chính thức của WTO, nhiều yếu tố mà Công ty không kiểm soát được như kinh tế, chính trị, pháp luật,... sẽ thay đổi và điều này sẽ kéo theo việc thay đổi các nghiệp vụ cho phù hợp với tình hình hiện tại. Ngay từ khâu chọn các đối tác kinh doanh Medinsco phải tìm hiểu kỹ đối tác nước ngoài về quá trình phát triển của họ, lĩnh vực kinh doanh của họ, những ưu điểm, khuyết điểm của vật tư nguyên liệu, thiết bị do họ sản xuất,... Đây cũng là điều quan trọng vì trong kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp đều tham gia kinh doanh và trong đó có cả những Công ty ma, những Công ty trung gian môi giới, những Công ty làm ăn trái pháp luật. Trong đàm phán kinh doanh cần nắm vững nghệ thuật đàm phán, biết vận dụng ba yếu tố của đàm phán là bối cảnh, thời gian và quyền lực của đàm phán sao cho có lợi nhất. - Bối cảnh đàm phán kinh doanh là môi trường và điều kiện để các chủ thể tiến hành đàm phán như: địa điểm diễn ra, thời cơ, tiềm lực, con người. Nguyên tắc mà Công ty cần quán triệt là dưa ra các điểm mạnh của mình, che dấu bối cảnh của mình và tìm hiểu, khai thác bối cảnh của đối tác. - Về thời gian của đàm phán kinh doanh đó là một quá trình có điển khởi đầu và có điểm kết thúc. Kết điểm thúc là những điểm chết về thời gian và đàm phán, về chất lượng, hay về giá cả thiết bị các mặt hàng . Đàm phán sẽ kết thúc khi một trong hai bên hay cả hai bên đến điểm chết, Công ty cần che dấu những điểm chết của mình như chất lượng mà chủ đầu tư yêu cầu, vốn dành cho nhập khẩu hàng hoá,... và khai thác điểm chết của đối phương. Ví dụ như chúng ta biết rằng vật tư thiết bị y tế sản xuất của Trung Quốc thường có chất lượng không cao so với hàng của Thụy Điển, Pháp, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nên chúng ta có thể tận dụng điểm yếu này trong đàm phán để buộc họ nhượng bộ một số nhược điểm khác. - Quyền lực đàm phán kinh doanh là sức mạnh của sự am hiểu của chủ thể tham gia đàm phán, muốn nắm được quyền lực này Medinsco phải hiểu về chuyên môn kỹ thuật, về pháp luật.
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Khi ký kết hợp đồng Công ty chú ý nhiều đến các điều khoản giá cả, phương thưc thanh toán để tiết kiệm vốn. Nhưng không vì thế mà Công ty nhập khẩu những vật tư thiết bị y tế chất lượng kém, thiết bị cũ do các nước khác thải loại, chưa dùng được bao lâu đã phải thay thế và ảnh hưởng tới môi trường sống, chất lượng khám chữa bệnh. Hợp đồng cần qui định chặt chẽ về mọi điều khoản để tránh thua thiệt về sau khi ký kết hợp đồng. Hiện nay các điều khoản về bất khả kháng chưa được các doanh nghiệp Việt Nam cùng Medinsco quan tâm đúng mức và chính điều này đã gây khó khăn cho chúng ta. Đơn giản là vì tình hình mỗi nước đều có khả năng thay đổi, đều có thể xảy ra các tình trạng bất khả kháng theo chiều hướng không có lợi cho Công ty nên Medinssco cần quan tâm tới vấn đề này để được an toàn trong kinh doanh. Khi thực hiện các thủ tục hải quan để tiếp nhận hàng hoá nụâp khẩu, Công ty cần chú ý: Hải quan Việt Nam dù có nhiều cố gắng trong việc đơn giản hoá các thủ tục hải quan nhưng trên thực tế thì cán bộ trong Công ty vẫn phàn nàn về thu tục, cách thức làm việc của họ. Để tránh các phiền hà có thể xảy ra, khi làm thủ tục hải quan cán bộ công nhân cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: hợp đồng ký kết, quyết định của Bộ Thương mại phê duyệt nhập khẩu, công văn phê duyệt của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, tờ khai hải quan bẳng kê chi tiết lô hàng nhập khẩu, lệnh giao hàng, hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ, phiếu đóng gói chi tiết,... Trong tờ khai hải quan cần nêu rõ mã của hàng hoá thiết bị nhập khẩu. Vì là một Công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu thường xuyên phải quan hệ với hải quan nên Medinsco cần xây dựng tốt mối quan hệ với hải quan. 1.4. Giải pháp về kinh doanh. Hiện nay lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Medinssco vẫn là nhập khẩu vật tư thiết bị y tế đây là thế mạnh và cũng là nhiệm vụ chính của Công ty. Để phục vụ tốt hơn nữa cho nhập khẩu, Công ty cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh, làm như vậy sẽ giúp cho Công ty tăng thêm ngoại tệ cho nhập khẩu
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đồng thời mở rộng quan hệ với các Công ty khác để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhập khẩu. Một điều dễ thấy ở Medinsco là Công ty còn nặng về nhập khẩu uỷ thác. Để khắc phục nhược điểm này Công ty chú trọng tới hình thức nhập khẩu tự doanh, đây là một hình thức kinh doanh mang lại lợi nhuận cao và giúp Công ty chủ động trong kinh doanh, chủ động trong lựa chọn vật tư, thiết bị y tế nhập khẩu nhưng nó cũng khá mạo hiểm. Vì vậy muốn kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế thị trường thì phải chấp nhận mạo hiểm. Chính vì thế Medinsco nên tìm kiếm vốn từ các nguồn khác nhau như vay ngân hàng, vay các tổ chức hành chính quốc tế để nhập khẩu tự doanh,... đồng thời, Công ty phải tiến hành nghiên cứu nhu cầu của các đơn vị trong nước xem họ cần loại vật tư nguyên liệu, thiết bị nào, thông số kỹ thuật ra sao, chủng loại quy cách như thế nào,... sau đó Medinsco sẽ tiến hành giao dịch nhập khẩu với đối tác nước ngoài rồi cung cấp lại cho doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu. Đổi mới hình thức kinh doanh còn có nghĩa là Công ty phải năng động tìm kiếm mở rộng thị trường và các bạn hàng mới. Cụ thể Medinsco phải tăng cường các hoạt động tiếp thị trên thị trường nhằm nâng cao uy tín của mình với các doanh nghiệp, có như vậy các chủ đầu tư mới tin tưởng vào khả năng nhập khẩu của Công ty Medinsco . Bên cạnh đó Công ty có thể sử dụng chính sách tăng lương, tăng thưởng để khuyến khích cán bộ của mình tự tìm kiếm bạn hàng cho Công ty. Thực tế đây là biện pháp tìm bạn hàng khá hữu hiệu vì mỗi cán bộ của Công ty ai cũng có bạn bè và có mối quan hệ rộng rãi với các doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm ăn phát đạt muốn nhập khẩu thiết bị y tế để hiện đaị hoá sản xuất. Trong khi đó Công ty lại chưa thực sự quan tâm đến những bạn hàng tiềm năng như thế này. Thực tế là từ trước đến nay Medinsco vẫn có quan hệ với các doanh nghiệp tư nhân nhưng chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu nguyên liệu hay hàng tiêu dùng cho họ. Trong thời gian tới đây Công ty cần tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp này để mở rộng phạm vi kinh doanh cuả mình.
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nhưng điều cần thiết nhất là Medinsco phải đổi mới thực sự các phương thức hoạt động kinh doanh của mình, đó là việc Công ty sẽ liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để trực tiếp đứng tên hay tham gia đấu thầu với tư cách là người bán. Đây là hình thức kinh doanh hoàn toàn mới với Công ty. Nếu phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tham gia đấu thầu hay gửi các bản chào hàng của mình. Với uy tín và lợi thế trong kinh doanh Medinsco sẽ dễ dàng được bạn hàng tin cậy và lựa chọn. Sau đó Công ty sẽ tiếp tục thông báo về nhu cầu này cho đối tác liên doanh của mình để họ tiến hành sản xuất, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục nhập khẩu và cung cấp cho chủ đầu tư. Trong suốt thời gian bảo hành Công ty sẽ đóng vai trò người bán đứng ra kiểm tra, bảo hành hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy móc. Như vậy sẽ tiết kiệm được các chi phí cho chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật. Với giải pháp đổi mới hình thức kinh doanh như trên, chúng ta tin rằng Medinsco sẽ đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. 2. Đối với nhà nước Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thì không chỉ cầc những nỗ lực phía Công ty là đủ mà cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, Bộ y tế. Nhà nước cần có những chính sách và biện pháp sau: 2.1. Biểu thuế nhập khẩu. Như chúng ta đều biết thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước là một biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước. Tại các nước phát triển thuế thu nhập đóng vai trò hết sức quan trọng còn ở nước ta thuế xuất nhập khâủ chiếm phần lớn trong nguồn thu ngân sách của Chính phủ. Theo đánh giá chung thì hiện nay thì hệ thống thuế của nước ta còn có nhiều vấn đề bất cập cần xem xét, cải cách. Chúng ta chủ yếu tiến hành đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với tổng giá trị hàng hoá tính theo giá CIF, trong khi đó các doanh nghiệp lại nhập khẩu với giá trị lớn nên mức thuế phải nộp khá lớn. Hiện nay một số thiết bị, máy móc y tế phục vụ cho các chương trình quốc gia đã được miễn thuế và Nhà nước chỉ đánh thuế vào các thiết bị y tế phục vụ trong việc kinh doanh
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cũng với thuế suất ưu đãi hơn, nhưng vẫn còn những vấn đề đặt ra: Các Công ty liên doanh được quyền nhập khẩu thiết bị với thuế suất bằng không trong khi Công ty vẫn phải chịu thuế, điều này không tạo sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Vì vậy Nhà nước cần điều chỉnh để tạo được sự công bằng trong kinh doanh. Thuế nhập khẩu chỉ làm hạn chế việc nhập khẩu thiết bị mà không có ý nghĩa bảo hộ sản xuất mặt hàng thiết bị y tế trong nước do đây là loại hàng hoá mà nước ta không sản xuất được. Biểu thuế của nước ta vừa đơn giản nhưng lại phức tạp, nó không quy định ưu đãi với các thiết bị của các nước khác nhau và có mức thuế suất từ 0 đến 100%. Biểu thuế cũng chỉ rõ mức thuế với loại mặt hàng cụ thể, nhưng lại không kê khai đầy đủ được các chủng loại, nhóm hàng khác nhau. Chính điều này gây khó khăn cho cán bộ Medinsco khi nhập khẩu những thiết bị không xác định được nó nằm vào nhóm nào để tính thuế. Nhà nước cần lựa chọn đưa ra một biểu thuế đối với từng nhóm hàng chung hay xây dựng biểu thuế chi tiết với tất cả các loại vật tư nguyên liệu hay thiết bị cụ thể như thế nào cho phù hợp. Xu hướng giảm thuế quan đang được thực hiện rộng rãi trên khắp thế giới để khuyến khích trao đổi giữa các nước. Mặt khác đây cũng là yêu cầu bắt buộc của mọi quôc gia khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO hay tham gia vào khu vực mậu dịch tự do của khu vực ASEAN (AFTA), chúng ta dự định từ nay đến năm 2010 sẽ cắt giảm thuế suất còn từ 0 đến 5% với hàng hoá từ các nuức ASEAN. Tóm lại, từ những vấn đề này Nhà nước, các ban nghành chức năng cần nghiên cứu để sửa đổi thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt việc nhập khẩu vật tư trang thiết bị y tế. Nhà nước nên thực hiện chính sách miễn thuế hoàn toàn đối với thiết bị y tế trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đây sẽ là một nhân tố nâng cao hiệu quả kinh doanh của Medinsco. 2.2. Thực hiện công việc quản lý ngoại tệ có hiệu quả. Medinsco cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đều phải sử dụng ngoại tệ trong thanh toán mà Nhà nước quản lý ngoại tệ với các hoạt động của
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Công ty khá chặt chẽ, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng tài chính tiền tệ vừa qua. Tuy nhiên, việc quản lý này chưa thực sự có hiệu quả cao trên bình diện của nền kinh tế. Ngoại tệ dành cho nhập khẩu trong khi trên thị trường còn lưu hành nhiều ngoại tệ dù Nhà nước đã có quy định thanh toán trong nội địa không sử dụng ngoại tệ. Nhà nước cần xem xét, điều chỉnh nguyên tắc và cơ chế phân bổ ngoại tệ cho nhập khẩu. Medinsco cần được ưu tiên phân bổ vốn ngoại tệ nhiều hơn các đơn vị nhập khẩu hàng hoá khác vì Công ty thực hiện nhập khẩu giá trị lớn. Bên cạnh đó Nhà nước cũng cần cho phép các doanh nghiệp có ngoại tệ trao đổi với nhau khi cần thiết. Điều nay có nghĩa là Medinsco có thể vay mượn hay liên kết với các doanh nghiệp khác, tranh thủ ngoại tệ của họ cho các chế độ hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, Nhà nước gặp một số khó khăn khi thực hiện giải pháp này. Khó khăn trước tiên là chúng ta rất khó kiểm soát được ngoại tệ nhất là lượng ngoại tệ trên thị trường tự do của nước ta. Hơn nữa, nền kinh tế nước ta còn quá nhỏ bé và yếu kém nên không đảm bảo được sự ổn định và tăng giá của đồng Việt Nam đối với ngoại tệ của các nước như Mỹ, Đức, Anh,... Cụ thể khi đồng USD tăng giá đột ngột như thời gian vừa qua gây thiệt hại cho cả Medinsco và nền kinh tế nhưng chúng ta lại buộc phải chấp nhận tình hình này mà không có giải pháp hữu hiệu để đối phó. Ngân hàng Nhà nước không thể can thiệp bằng cách bán USD ra thị trường vì dự trữ ngoại tệ của chúng ta không nhiều. a. Chính sách về tỉ giá hối đoái Tỷ giá hối đoái của nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của Medinsco. Hiện nay chủ trương của Đảng là hướng mạnh ra xuất khẩu. Từ cuối năm 1998 đồng USD lên giá không ngừng tạo điều kiện tốt cho xuất khẩu của nước ta. Tuy nhiên, điều này lại gây thiệt hại lớn cho các Công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu như Medinsco Chính vì vậy nhà nước nên áp dụng một chế độ nhiều tỷ giá đối với Medinsco, tức là với thiết bị y tế khi nhập khẩu thì được tính theo tỷ giá riêng ưu đãi hơn khi
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhập khẩu các hàng hoá khác. Như vậy thì các hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu đều được khuyến khích. Những biến động mạnh của tỷ giá hối đoái gây ảnh hưởng xấu tới nền kinh tế nói chung cũng như các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng nếu tỷ giá giữa đồng ngoại tệ và nội tệ tăng đột ngột thì hàng nhập khẩu sẽ tăng giá đồng thời các khoản nợ của nước ta cũng tăng lên. Còn ngược lại các khoản thu từ xuất khẩu lại giảm xuống và dẫn đến tình trạng nhập siêu, điều này dẫn đến Nhà nước phải can thiệp để giữ tỷ giá bán sao cho nhỏ nhất. b. Thực hiện cải cách, sửa đổi các thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính phiền hà là căn bệnh chính của nước ta muốn có hiệu quả cao trong kinh doanh nhập khẩu nhà nước cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Để tạo điều kiện cho Công ty Medinsco hoạt động tốt nhà nước phải cải tiến thủ tục nhập khẩu. Cụ thể Nhà nước cần phải chỉ đạo các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý nhập khẩu mặt hàng trang thiết bị y tế. Bộ Thương mại có tránh nhiệm phê duyệt các dự án theo thẩm quyền của mình, Tổng cục Hải Quan có trách nhiệm kiểm tra giám sát hàng nhập khẩu thu thuế hàng nhập khẩu. Đặc biệt là ngành hải quan cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mình vì đây là ngành gây nhiều phiền hà nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu. Sau khi bãi bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến một số thủ tục được các chuyên viên Bộ Thương mại thường làm trước đây được chuyển sang cho hải quan thực hiện. Tuy nhiên, do trình độ chuyên môn của các cán bộ hải quan chưa theo kịp với yêu cầu khách quan nên hoạt động vẫn kém hiệu quả. Ngoài ra một số cán bộ hải quan bị biến chất gây ra những tiêu cực làm mất lòng tin ở các doanh nghiệp nhập khẩu. Bộ Y Tế cần nâng cao trình độ của cán bộ trong việc xem xét phê duyệt các hợp đồng thiết bị, chỉ các cán bộ có trình độ chuyên môn mới nắm rõ việc nhập khẩu thiết bị đó có lợi hay không mới xem xét kỹ lưỡng và hiểu được chính xác các điều khoản hợp đồng. Có như vậy trong 15 ngày Bộ mới trả lời về việc cho phép thực
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hiện hợp đồng hay không. Bộ cũng nên phân công rõ từng cán bộ phụ trách về một lĩnh vực cụ thể nào đó để các chuyên viên của bộ nắm rõ hơn về lĩnh vực mình phụ trách và để các doanh nghiệp thuận lợi cho việc liên hệ. c. Các chính sách khác Song song với việc thực hiện các giải pháp trên Nhà nước cũng cần thực hiện các chủ trương sau. - Chính phủ cần tạo môi trường pháp lý và cơ chế quản lý hiện đại để giúp Công ty và các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong môi trường đó. - Phải có các chính sách về xuất nhập khẩu nhất quán, ổn định để các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh không bị xáo trộn và giữ được chữ tín với bạn hàng, khách hàng - Nhà nước cần tiến tới ban hành một luật Công ty chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để taọ ra sự bình đẳng trong kinh doanh. Đồng thời có chính sách hợp lý, chế độ đối xử không phân biệt với mọi thành phần kinh tế. Nhà nước cần có xu hướng giảm thuế suất để hướng việc tham gia vào các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực để tạo điều kiện cho Medinsco cũng như các doanh nghiệp khác mở rộng hoạt động kinh doanh. Đồng thời cần hạn chế đến mức tối thiểu việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan như giấy phép, hạn nghạch theo xu hướng chung của thế giới nhất khi chúng ta gia nhập WTO. - Nhà nước cần nghiên cứu hướng chỉ đạo để ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Thương mại có thể đứng ra bảo lãnh cho Công ty vay những khoản tiền lớn từ các hãng sản xuất nước ngoài dưới dạng trả chậm với mức lãi suất ưu đãi, Điều này sẽ giúp Công ty hoạt động tốt hơn mà không cần vay tiền ngân hàng. III. Điều kiện thực hiện các giải pháp đề ra Trên đây là một số giải pháp hoàn thiện và đổi mới hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư thiết bị y tế của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Nhưng muốn thực hiện được những giải pháp này Nhà nước và Công ty cần có các biện pháp hỗ trợ.
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Medinsco là một Công ty chuyên kinh doanh nhập khẩu vật tư thiết bị y tế. Do đó, vốn là vấn đề nan giải đối với Công ty. Để giải pháp về vốn của Công ty được thực hiện một cách có hiệu quả, Nhà nước nên xem xét cung cấp, hỗ trợ thêm vốn kinh doanh cho Công ty. Đơn giản hơn là nhà nước cho phép Công ty giữ lại thuế vốn để tiếp tục kinh doanh, Medinsco sẽ có trách nhiệm bảo toàn, sử dụng hợp lý và có hiệu quả vốn kinh doanh. Ngoài ra Công ty cần yêu cầu các đơn vị mua hàng trong nước thanh toán đầy đủ, nhanh chóng phí uỷ thác để tránh tình trạng ứ đọng vốn và tăng nhanh vòng quay vốn lưu động. Để thực hiện giải pháp mở rộng thị trường, Medinsco cần tăng cường hoạt động tuyên truyền quảng cáo về hình ảnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua những hoạt động này bạn hàng trong và ngoài nước sẽ tin tưởng hơn vào Medinsco và tìm đến với Công ty. Bên cạnh đó Công ty cũng nên tổ chức thường xuyên các hội nghị khách hàng, hội thảo khoa học để nắm bắt tâm lý, nhu cầu của khách hàng một cách chính xác. Còn Chính phủ sẽ cung cấp những thông tin về đối tác nước ngoài và về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thị trường nước ngoài. Nhà nước cũng có thể đứng ra tổ chức xúc tiến các hội trợ, triển lãm lớn có sự tham gia của các nhà sản xuất nước ngoài và các chủ đầu tư trong nước. Đào tạo đội ngũ cán bộ là giải pháp đúng đắn của Medinsco vì cán bộ sau khi đào tạo sẽ đóng góp được nhiều hơn cho Công ty. Để khuyến khích họ, Công ty nên hỗ trợ thanh toán một số chi phí trong quá trình học tập. Ngoài ra cần phải tạo điều kiện về mặt thời gian để cán bộ trong Công ty vừa làm việc vừa có sức khoẻ học tập tốt. Về phía Nhà nước, cụ thể là Bộ Y Tế cần tổ chức những khoá học ngắn hạn để nâng cao hiểu biết về những chủ trương, chính sách mới của nhà nước. Muốn hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ nhập khẩu thì trước hết Medinsco phải tự hoàn thiện bộ máy tổ chức của mình. Trước tiên là phải đánh giá đúng năng lực của từng cán bộ công nhân viên trong Công ty để bố trí công việc cho phù hợp. Công ty cần quy định rõ quy chế làm việc trong nội bộ của mình đồng thời phân công trách nhiệm đến từng cán bộ để họ tự chịu trách nhiệm về công việc. Có chế độ thưởng phạt rõ ràng đối với từng cá nhân để khuyến khích họ sáng tạo trong công việc và
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thực hiện tốt hơn các nghiệp vụ nhập khẩu. Ở tầm vĩ mô thì Bộ Y Tế cần cử những chuyên viên cao cấp xuống Công ty để hướng dẫn cán bộ xử lý các nghiệp vụ phức tạp mới phát sinh. Bên cạnh đó, Nhà nước có thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về nghiệp vụ nhập khẩu để cán bộ trong Công ty tham khảo và rút ra bài học kinh nghiệm trong công việc của mình. Để có thể tồn tại trong cơ chế thị trường Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco cần phải đổi mới phương thức kinh doanh. Nhưng muốn như vậy trước hết Công ty cần phải giúp cho cán bộ thấy được yêu cầu khách quan phải đổi mới, những lợi ích do các phương thức kinh doanh mới đem lại. Sau đó cần khuyến khích yêu cầu cán bộ thực hiện triết để các phương thức kinh doanh mới hiệu quả. Còn Nhà nước sẽ phải trao quyền tự do trong các hoạt động kinh doanh để Medinsco có thể thực hiện triệt để các phương thức mới. Ngoài ra Nhà nước cần cho phép Công ty mở rộng phạm vi kinh doanh sang hình thức liên doanh với người bán hay làm đại lý cho các hãng sản xuất thiết bị y tế. Hiện nay chỉ một số máy móc chính của thiết bị y tế toàn bộ phải chịu thuế suất ưu đãi còn các thiết bị phụ trợ không phải nộp thuế, giải pháp bãi bỏ hoàn toàn thuế xuất nhập khẩu trong tương lai sẽ làm mất đi nguồn thu lớn của Nhà nước. Chính vì vậy, Nhà nước cần chú ý tới việc tăng các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế lợi tức của Công ty để bù vào ngân sách quốc gia. Ngành hải quan cũng phải tích cực kiểm tra, giám sát việc nhập khẩu vật tư thiết bị, máy móc y tế. Rất có thể do được miễn thuế mà các Công ty tiến hành nhập khẩu ồ ạt cả những thiết bị kém chất lượng không đạt yêu cầu. Về phía mình, Medinsco sẽ phải thực hiện đầy đủ thuế đối với Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty phải thường xuyên báo cáo tình hình nhập khẩu lên Bộ Y Tế, Bộ Thương mại để Bộ xem xét. Nhà nước ta cần chủ động tham gia vào các tổ chức tài chính, tiền tệ trong khu vực và trên thế giới như các dự án lớn Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt nam. Sau khi đã thu hút được ngoại tệ, Nhà nước cần ưu tiên cho các Công ty xuất nhập khẩu như Medinsco có như vậy thì vốn không bị lãng phí vào việc cấp giấy
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phép cho các doanh nghiệp có ngoại tệ được trao đổi với nhau. Bằng cách đó Công ty có thể tranh thủ ngoại tệ của những đơn vị chưa có nhu cầu. Ngoài ra trong điều kiện thiếu ngoại tệ như hiện nay, ngân hàng nên cho phép thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt Việt Nam đối với các giá trị thấp, Điều này xuất phát từ thực tế một số bạn hàng từ Trung Quốc, Đài Loan, Nam Triều Tiên chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam không qua ngân hàng. Về phần mình khi cần thanh toán bằng ngoại tệ mạnh thì Medinsco phải lên kế hoạch trước một tháng và gửi đến cho ngân hàng để họ chuẩn bị trước. Như vậy thì Nhà nước sẽ quản lý tốt ngoại tệ và Công ty thì hoàn thành các thủ tục thanh toán thuận lợi hơn. Việc Nhà nước bãi bỏ giấy phép nhập khẩu chuyến chính là cải cách thủ tục hành chính. Nhưng để cải cách triệt để hơn Chính phủ cần quy định một cơ quan như Bộ Thương mại đứng ra quản lý tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể với Medinsco khi đăng ký hợp đồng ngoại với Bộ Thương mại thì Bộ cần quyết định rõ máy móc thiết bị này có phải chịu thuế hay không, nếu có thì với thuế suất nào,... Làm vậy Hải quan không có trách nhiệm tính thuế nữa mà chỉ thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hàng nhập khẩu. Điều này sẽ giúp các thủ tục hải quan bớt phiền hà và tiêu cực đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian giao nhận hàng của Công ty. Về phía mình Công ty cũng nên có những đề đạt, góp ý với Bộ Y Tế , BộThương mại về các thủ tục hành chính để hoạt động kinh doanh được thực hiện. Trên đây là các giải pháp và điều kiện để nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty cổ phần thiết bị y tế Medinsco. Chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót và ít tính khả thi song những giải pháp và những điều kiện này cũng góp phần vào đề xuất những ý kiến nhỏ bé vào công tác hoàn thiện nhập khẩu của Công ty. Rất mong những ý kiến này sẽ được Công ty xem xét, bổ xung và thay đổi cho phù hợp để có thể áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế cuả Công ty.
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 KẾT LUẬN