Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tunteita voi mitata - totta vai tarua

17.3. 2016 NEMO-hankkeen loppuseminaari, Ilmarinen, Helsinki
@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Tunteita voi mitata - totta vai tarua

 1. 1. TUNTEITAVOI MITATA – totta vai tarua? 17.3. 2016 NEMO-hankkeen loppuseminaari, Ilmarinen, Helsinki @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 2. 2. Miltä sinusta TUNTUU juuri nyt?
 3. 3. Kiinnostus työntekijöiden tunteisiin ja itsensä mittaamiseen – miten tukea hyvinvointia ja suorituskykyä? • Tunteita ei pääse pakoon • Tunteiden vaikutus tietotyön tuottavuuteen (motivaatio, luovuus, suoriutuminen…) • Tunneäly (engl. Emotional intelligence, EQ) • Tunneälykäs ihminen - itsevarma, joustava, sitkeä, pyrkii kohti tavoitteitaan, sopeutuu helpommin, toipuu stressistä helpommin • Parhaiten suoriutuvilla johtajilla korkein EQ • Heikko tunneäly voi olla terveysriski • Negatiivisten tunteiden positiiviset vaikutukset? • Tunteiden mittaaminen apuna tunneälyn kehittämisessä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 4. 4. TUNTEIDEN ’TUOTTAVUUSPROSESSI’ O I VA L L U S T I E D O S TA M I N E NH Y Ö D Y N TÄ M I N E N @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 5. 5. OIVALLUS – Tunteet tärkeinä signaaleina • Negatiivisten tunteiden tukahduttaminen vain voimistaa niitä • Tunteet hyödyllinen tiedonlähde mikäli ne tiedostetaan • Negatiivisten tunteiden positiivinen puoli – vähemmän vääristyneitä arviota, tehostaa muistin tarkkuutta – lisää skeptisyyttä, kannustaa ajattelemaan kriittisemmin ja muodostamaan uusia hyödyllisiä ideoita – antaa energiaa, hallinnan tunnetta, lisämotivaatiota – tuottaa kohteliaampaa, laadukkaampaa ja argumentoivampaa viestintää – Negatiivisten tunteiden jakaminen paransi tiimin suoriutumista analyyttisissä tehtävissä sekä edisti perusteellisempien päätösten tekemistä @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 6. 6. TIEDOSTAMINEN – Tunteiden mittaaminen KOKEMUS Itseraportointi Kyselyt Päiväkirjat FYYSINEN REAKTIO Ihon sähkönjohtavuus Aivojen toiminta Sykkeen vaihtelu ILMAISU JA KÄYTTÄYTYMINEN Kasvonilmeet Äänensävy Asento, toiminta @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 7. 7. HANKKEESSA TESTATTUJA MITTAREITA Päivittäisten tunnekokemusten seuranta työyhteisössä Tunneintensiteetin vaihtelun seuraaminen Tunteiden nimeäminen ja kirjaaminen @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 8. 8. MITÄ TUNNEMITTARIT MITTAA? EPÄMIELLYTTÄVÄ KORKEA INTENSITEETTI MIELLYTTÄVÄ MATALA INTENSITEETTI @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 9. 9. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: ’IPOS SENSOR’ • Kiinnostus reflektoida ”organisaatiosykettä” jaksoittain – ei päivittäin, viikoittain tai henkilöittäin • Intensiiviviikoilla korkeampi vastausprosentti – epäilykset jatkotoimenpiteistä,ajan puute, tekniset ongelmat • Kaivattiin yksinkertaisempaa sovellusta ja suoraviivaisempia kysymyksiä, kehitysehdotuksia teknisiin ominaisuuksiin • Muutokset perjantaihin! 1. Kommunikoi mittaamisen tarkoitus 2. Kerää dataa periodeittain 3. Varmista tuloksien hyödynnettävyys 4. Viesti tuloksista ja varmista jatkotoimenpiteet @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 10. 10. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: MOODMETRIC • Sormus mittasi tunneintensiteettiä melko tarkasti ja auttoi kehittämään tietoisuutta omista tunteista ja käyttäytymisestä, yllättäviä tunnereaktioita • Tästä huolimatta tunnedatan hyödyllisyys jäi epäselväksi – ei tunnistettu mihin sormusta voisi käyttää • Ymmärretäänkö emotionaalisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin yhteys? • Tunneälykkyys & tunnesäätelyprosessit hyvin kehittyneitä ja itsestäänselviä? • Sormus mittaa vain yhtä ulottuvuutta (kiihtyvyys); ei tee eroa positiivisen ja negatiivisen tunteen välillä • Linkitettävyys muihin sovelluksiin tai laitteisiin, lisää ohjaavuutta analyti Myös innostuksesta täytyy palautua! @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 11. 11. KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET: EMOTION TRACKER • Tunteiden nimeäminen oli helppoa (50 %) • Suurimmalla osalla vastaajista ei ollut mielipidettä päivittäisten tunteiden seurannan hyödyllisyydestä • Kuitenkin 50 % vastaajista raportoi oppineensa tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin • Noin puolet vastaajista suosittelisi tunteiden nimeämistä tietotyöntekijöille (?!) • Henkilökohtaisen kehittymisen & itsensä kehittämisen tarkoituksiin Tunteiden raportoimisen hyöty realisoituu vain, jos yksilöt haluavat vapaaehtoisesti oppia omista tunteistaan ja kehittää tunneälykkyyttään.
 12. 12. MITTAAMISEN ”OPIT” • Käyttötarkoituksia tunteiden mittaamiselle: self-management, organisaatiosyke – Uudenlaisia tapoja seurata omaa hyvinvointia ja suorituskykyä reaaliajassa – Välitön palaute voi olla erittäin motivoivaa – enemmän proaktiivisia toimia oman hyvinvoinnin suhteen? – Väline kehittää omaa tunneälyä • Mittarit esimerkiksi palveluna työterveyshuollosta, vapaaehtoisuuteen perustuvaa • Mittausprosessia suunnitellessa huomioitavaa – Tavoite ja tarkoitus – Toistumistiheys & mittausjakson pituus – Datan omistajuus & eettiset kysymykset – Käytön helppous – Työntekijän motivaatio ja kiinnostus mittaamista kohtaan @MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 13. 13. HYÖDYNTÄMINEN • Tunteista puhumisen kulttuuri – Pikaviestinkanavat esim. vain negatiivisille tunteille – Tiimin kesken osana viikkopalaveria – Tunnemittauksista keskustelu • Organisaatio voi tarjota työvälineitä tunteiden kanssa työskentelyyn – Tietoisuustaitojen (mindfulness) harjoittaminen esim. Headspace, valmennukset – Mittarit ja sovellukset tunnedatan keräämiseen ja analysoimiseen • Työn tuunaaminen & työpäivän aikaisen palautumisen mahdollistaminen – Työtilat esim. rauhallisen työn huone, päiväunihuone – Liikunta, myös lyhytkestoinen – ”Maiseman vaihtaminen” – Henkilökohtainen työlista esim. negatiiviselle ja innostuneelle mielialalle Ennakointi: Mitä voin tehdä, kun työn sujumista estävä mieliala tai tunne iskee päälle?@MaijuVuolle @HennaSalonius #Nemohanke
 14. 14. MaijuVuolle,TkT Henna Salonius, HM Novi tutkimuskeskus –Tiedosta arvoa @Noviresearch www.tut.fi/novi Tampereen teknillinen yliopisto @MaijuVuolle maiju.vuolle@tut.fi @Henna Salonius henna.salonius@tut.fi K I I T O S! Miltä sinusta TUNTUU nyt? Piirrokset:Aino Ojala ja Mira Kjemo, Kirjasta Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes Icons made by Freepik from www.flaticon.com
 15. 15. TUTKIMUSHANKE JA LÄHTEET NEMO - BusinessValue from Negative Emotions • #Nemohanke • http://nemohanke.blogspot.fi/ • MaijuVuolle, Henna Salonius, Johanna Lintinen & Julia Mäkinen (2015): "Emotion measurement services for knowledge workers", RESER2015: 25th Annual RESER Conference, September 10-12, 2015 Copenhagen, Denmark. Copenhagen: RESER European Association for Research on Services, 20 p. • Harri Jalonen, MaijuVuolle ja Laura Heinonen (toim.) Negatiiviset tunteet – positiivinen bisnes – tulossa helmikuussa 2016,Talentum Pro https://www.talentumshop.fi/negatiiviset-tunteet.html

×