Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Republika austrija

1.134 visualizaciones

Publicado el

Geografija

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Republika austrija

 1. 1. REPUBLIKA AUSTRIJARepublik Österreich
 2. 2. Opšte odlike• P=83.871 km²• Br. Stanovnika 8.331.930• Gl. grad: Beč• Geo. Položaj:Po veličini spada u male zemlje,po obliku jeizdužena država i ima prirodne granice,neizlazi na more i pretežno je brdsko-planinskazemlja• Strateški položaj:Loš,ima punosuseda:Slovačka,Češka,Nemačka,Švajcar-ska,Italija,Slovenija i MaĎarska
 3. 3. •Deli se u dve celine:Alpska oblast koja zauzima 70%teritorije i nizije oko Dunava i njegovih pritoka•Alpska AustrijaPruža se od Bodenskog jezera do Dunava,tu se prostirulanci venačnih planina koji su ispresecani dolinama iprirodnim prevojima.•Alpske planine su obrasle gustim šumama,a nad njima seuzdižu veličanstveni lednici.•Najviši vrh Austrije je Grosglokner (3,797m) u VisokimTauernima (na samoj granici sa Italijom).Reljef
 4. 4. Reljef i Vode• Dunavska AustrijaPretežno ravničarska i blago valovita,a pruža se naseveru prostranom dunavskom ravnicom.U severoistocnom delu nalazi se ravnica koja senastavlja u MaĎarsko.Tok Dunava u Austriji je dug 360 km,ulazi kod Pasaua iteče do periferije Breatislave na granici sa Slovačkom.U Dunav se ulivaju mnoge pritoke koje se spuštaju saAlpa.Drava izvire na italijanskoj teritoriji i uliva se u Dunav uHrvatskoj,teče kroz Austriju tokom dugim 400km odsvojih 720km.
 5. 5. Reljef i Vode• Dunavska AustrijaJedna od važnijih levih pritoka Dunava je Morava kojadelom označava granicu sa Republikom Českom.• JezeraAlpski predeo je bogat malim i slikovitim ledničkomjezerima.Najveće jezero je Nežindersko jezero (320km²) uMaĎarskoj ravnici.Austriji,takoĎe pripada deo Bodenskog jezera na granicisa Nemačkom i Švajcarsko.Još neke manje i značajnije reke su Zilja,In,Traun,Salzahi Ens.
 6. 6. Klima• Klima je planinska i kontinentalna.• Istočnim delovima vlada hladna i kontinentalnaklima(veće amplitude).• Na Alpima zavisi od nadmorske visine i od rasporedadolina i uzvišenja.• Povremeno se oseća uticaj toplog vetra koji ublažavatemperaturu na brdima i uzrokuje topljenje snega.
 7. 7. Biljni i životinjski svet• Jedna od 9 saveznih pokrajni Austrije je Štajer koja sejoš i naziva ‘’Zelena pokrajna’’.• 67% njene površine prekriveno je šumama,a još 25%površine zauzimaju livade,obradive površine,voćnjaci ivinogradi.• U Austriji postoji 7 Nacionalnih parkova:• Np Visoki Tauern osnovan 1981. (181.500 ha)• Np Nokberge osnovan 1987. (18.430 ha)• Np Nižidersko jezero osnovan 1993. (9.700 ha)• Np Donau-Auen osnovan 1996. (9.300 ha)• Np Krečnjački Alpi osnovan 1997. (20.825 ha)• Np Gezojze osnovan 2002. (11.054 ha)
 8. 8. Privreda• Austrija je jedna od 10 najbogatijih zemalja na svetu povisini bruto domaćeg proizvoda,ima visoko razvijenusocijalno-tržišnu privredu i visok životni standard.• 20% obradive teritorije• Privreda se bazira na uvezenim sirovinama(industrijamašina,opreme,prevoznihsredstava,prehrambena,tekstilna,hemijska,papir,celuloza).• Mlečno stočarstvo najrazvijenije.• Odmah posle visoko razvijene privrede veliki deo unacionalnoj privredi zauzima turizam.• Čuva dobre veze sa privredom EU,pogotovo sa Nemačkom.Članstvo u EU joj je privuklo strane investitore.• Valuta:Euro u upotrebi od 2002. god.• Pre evra u upotrebi je bio austrijski šiling iz 1939. god.
 9. 9. Stanovništvo• Gustina naseljenosti 97 stan/ km²• Prirodni priraštaj: Nizak• Katolička veroispovest vise od tri cetvrtine.• Imaju vrlo visok dohodak po stanovniku 50 000-30 000$• Po nekim procenama u Austriji zivi oko 300 000 Srba.• TakoĎe u Austriji ima mnogo gradjana-imigranata.

×