Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Hotelia hotellmarkedsdag stavanger2013 04 26

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Hotelia hotellmarkedsdag stavanger2013 04 26

 1. 1. «STAVANGER SETT FRA ØSTSIDEN» Hotellmarkedsdag 26.april 2013, DnB Arena, Stavanger Av Geir Lundkvist og Peter Wiederstrøm, Hotelia AS
 2. 2. KORT OM HOTELIAAS De fire partnerne er Erik Myklebust, Anders Vatne, Peter Wiederstrøm og Geir Lundkvist (f.v.) www.hotelia.no
 3. 3. HVA SKAL JEG SNAKKE OM………….. • Noen markedsbetraktninger • Stavanger er god men hvor god ? • Stavanger vs Bergen og Oslo • Utfordringer og markedspotensialer • Hva skjer hvis markedet får 2000 nye rom ? • Hotellene «produkt og konsept» • Justin Bieber effekten
 4. 4. HOTELIAS BAKGRUNN Hotelia følger med markedsutviklingen i Stavanger og de andre storbyene i Norge - gjennom et utstrakt samarbeide med Benchmarking Alliance. Min erfaring i Stavanger………………. «Scandic Hotel blir til leiligheter Scandic Hotel ved Tjensvollkrysset blir omregulert til bolig- og næringsformål.Hvor mye av bygget som blir stående, er ikke avklart. 30. juni opphører hotelldriften.» 2003/2004 Sitat: aftenbladet
 5. 5. STERKT MARKED
 6. 6. PRESSEN: HOTELLMARKEDET I STAVANGER Dagens Næringsliv 1. mars 2013:
 7. 7. SÆRTREKK • Høyeste gjennomsnittlige rompris i Norge • Stavanger regionen høyest RevPar år etter år • Sola er best i regionen • Begrenset kapasitet og fulle ukedager hindrer utvikling og vekst • Oljedrevet suksess er det bare et gode ? STAVANGER ER GOD MEN HVOR GOD……? Kilde: Statistikknett. Overnatting etter formål i Stavanger
 8. 8. ANTALL ROM I STORBYENE………..
 9. 9. STAVANGER ER LANGT FRA «BELEGGSTOPPEN» Kilde: SSB/Statstikknett
 10. 10. HØY ROMPRIS ER DRIVER’N I STAVANGER Kilde: SSB/Statistikknett
 11. 11. BERGEN GÅR FORBI STAVANGER BY……. I 2012 gikk Bergen forbi Stavanger (kommune) med RevPar på kr 691.- Kilde: Statistikk nett – bearbeidet av HOTELIA
 12. 12. SOLA ER VINNEREN I NORGE OG STAVANGER REGIONEN Oppnådd RevPAR i 2012: Kilde: SSB/Statstikknett
 13. 13. BERGEN HAR 9 MÅNEDER MED BEDRE BELEGG…… «LANDETS TURISTBY NR. 1» Kilde: Benchmarking Alliance bearbeidet av Hotelia
 14. 14. UTFORDRING: WEEKEND Kilde: Benchmarking Alliance bearbeidet av Hotelia
 15. 15. STORT OMSETNINGSPOTENSIAL…………… Kilde: Benchmarking Alliance bearbeidet av Hotelia
 16. 16. MANGE HOTELLPLANER
 17. 17. JEG BYGGER FOR 700 MILLIONER…..
 18. 18. STAVANGER TRENGER MER KAPASITET, MEN……HVOR MYE ? Igangsatt I prosess Usikkert ? Nye prosjekter: Scandic Stavanger City 226 Clarion energy 410 Form Pluss 127 Rica Park 25 Skansenkvartelet 151 Bjergsted 150 Madland 350 Hillevåg 100 Hilton/St. Svithun 200 Galeien 50 Leilighetshotell 46 RicaSola 100 Risavika 45 50 250 Sandnes 150 Bryne 150 NPRO 350 Nye rom 827 503 900 700 2930
 19. 19. STAVANGER /SOLA /SANDNES HAR EN SNITT ETTERSPØRSELSVEKST PÅ 4.8 % OG ØKNING I KAPASITET PÅ 3.9 % Scandic stenger Finanskrisen
 20. 20. HVA SKJER NÅR OVER 2000 NYE ROM KOMMER INN I MARKEDET MED EN FORTSATT VEKST PÅ 4.8% ? Belegg 2019
 21. 21. MULIGHETER OG UTFORDRINGER
 22. 22. BELIGGENHET & STANDARD PÅVIRKER REVPAR • Hotellene i Stavanger er forholdsvis like i standard og kvalitet – hovedskille er «nye» eller «gamle» hotellprodukt. Hvor de «nye» er typiske nordiske kjedehotell. I tillegg finnes eldre og tradisjonsrike som Atlantic, Victoria Hotell m.fl • I porteføljen finnes også mange eldre små hotell • Våre analyser fra andre byer viser at markedet er sammensatt og det er forskjeller i RevPAR ift- hvor i byen hotellet ligger og konsept/standard. • Påstand: Høyt press fra mandag til torsdag skaper mindre prisdifferanser en det burde vært mellom høy og lav kvalitet i Stavanger. • I Oslo går det klare skiller mellom såkalte «Premium Hotell» og «Mid-market hotell». (Forskjellen kan være opptil 300.- i RevPAR)
 23. 23. INTERNASJONALE KJEDER LIGGER LANGT FORAN DE NORDISKE I UTVIKLINGEN AV SIN BRANDPORTEFØLJE «Brands to fit every lifestyle and occasion»
 24. 24. STORE VERDIER • 410 internasjonale kongresser i 2012 • Genererte 533 000 overnattinger • 78 % utlendinger • Forbruk pr døgn 3620.- • 1.4 milliarder direkte omsetning • 210 millioner i overrisling til andre næringer Kilde: Menon Business Economics og NBC. Pouvry INTERNASJONALE KONGRESSER ØKER…..
 25. 25. HYLLENDE FANS ER KANSKJE DEN NYE OLJA.………… I Oslo omsatte for 110 millioner……………
 26. 26. OPPSUMMERING: «STAVANGER MED UNIKE MULIGHETER» • Hotellene i Stavanger har en sterk posisjon • Oljen er fundamentet og vil vare lenge……………….. • Ukedagene er fulle og fortrenger business til andre byer • Alle hotell kan ikke «bare» satse på forretningsgjester fra mandag til torsdag • Konferansemarkedet er underutviklet • Ferie fritidsmarkedet har en positiv utvikling – men bør ha enda mer fokus • Ungdomskultur, ekstremsport, konserter - er et voksende fritidsmarked • «Matbyen» & Utelivsbyen, arrangement og kultur bør utvikles videre • Behov for mer kongresskapasitet og Stavanger må ta sin del av markedet • Mange hotell er veldig like – behov for internasjonalt brand av høy kvalitet ? • Flere av de eldste hotellene har/vil «gå ut på dato» ? • Nye hotell må ha tydelige konsept og bidra til fornye Stavanger • Veksten bør komme i sentrum, knutepunkt og Business Parks • Kommunikasjon må forbedres (Stavanger-Forus-Sola-Sandnes) • Kapasitetsøkningen + 2000 rom vil skape store utfordringer
 27. 27. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! www.hotelia.no

×