Koučovacie princípy v náborovej praxi

Martina Javůrková, MBA
Martina Javůrková, MBATrainer, Consultant and Author en Dimensions Consulting Services s.r.o.
KOUČOVACIE PRINCÍPY V NÁBOROVEJ PRAXI
MARTINA JAVŮRKOVÁ, MBA
ROZMÝŠĽALI STE NIEKEDY O TOM, AKO MÔŽETE ...
 zmeniť rutinnú činnosť na zážitok?
 odlíšiť pohovor vo našej spoločnosti od iných?
 získať si dôveru kandidáta?
 posilniť vnímanie značky zamestnávateľa?
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
VÝHODY KOUČOVACIEHO PRÍSTUPU
Motivačný a rozvojový
nástroj
Podporuje pocit istoty a
bezpečia pri komunikácii
Otvorená atmosféra
Vzťahy založené na
vzájomnom rešpekte
Zvyšuje pocit
sebavedomia, vnútorného
pokoja, rozhodnosti a
sebadôvery
Prekonanie a odstránenie
myšlienkových a
emocionálnych blokov
Objavenie a osvojenie si
efektívnych stratégií pre
rôzne situácie
Sloboda prijať a vykonať
zmenu
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
CIELE
Je tento uchádzač vhodný?
Bude vedieť vykonávať túto
prácu?
Bude ho/ ju to baviť?
Zapadne do firemnej kultúry?
Je toto vhodná práca pre mňa?
Budem vedieť robiť túto prácu?
Bude ma to baviť?
Je táto práca v súlade s mojimi
hodnotami?
Kvalifikácia a
kompetencie
Technické
zručnosti
Firemná
kultúra
Sebapoznani
e
Dosahovanie
svojich
autentických
cieľov
Práca s
vlastnými
zdrojmi
Štandardný vs.
koučovací prístup
Hodnot
í
Podpor
uje
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
EMOCIONALITA V PRACOVNOM POHOVORE
Partnerský
prístup
Priestor na
dialóg
RešpektOhľaduplnosť
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
PRÍPRAVA
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
Uvítanie
Úvodné
informácie
Očakávania
Priebeh
Otázky od
kandidáta
AKO MÔŽETE OVPLYVNIŤ OTVORENOSŤ KANDIDÁTA
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
ÚČINNÉ OTÁZKY
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
1. Povedzte mi niečo o sebe.
2. Ako si predstavujete svoju ideálnu prácu?
3. Ako by ste opísali ideálneho manažéra?
4. Čo považujete za svoj najväčší úspech?
5. Aké sú vaše silné stránky?
6. Aké sú vaše slabé stránky?
7. Čo vás motivuje v práci?
8. Ako zvládate stres?
9. Ako riešite konflikty?
10. Kde sa vidíte o päť rokov?
11. Aká je vaša platová prestava? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
CIELENÉ OTÁZKY
Správanie
Kedy ste naposledy
navštívili nejaký
kurz?
Znalosti
Ako vnímate novinky
v XY priemysle? Čo
vás zaujalo?
Preferencie
Čo uprednostňujete?
Formálny tréning
alebo „hodenie do
vody“?
Rozhodnutia
Keby ste mali hodnotiť
váš záujem o túto prácu
na škále 1 – 10, akú
hodnotu by ste si
zvolili?
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
ÚČINNÉ OTÁZKY
 Čo vám naposledy v práci zlepšilo náladu?
 Aké je vaše obľúbené motto?
 Koho pokladáte za svoj vzor, ktorý vás ovplyvnil?
 Máte nejakú obľúbenú filmovú alebo knižnú postavu? Prečo práve túto?
 Čo by ste chceli, aby bolo uvedené pri vašom mene v médiách?
 Čo vás najviac prekvapilo, keď ste začali pracovať v tejto oblasti?
 Čo pokladáte za najzásadnejšie míľniky vo vašej kariére?
 Čo by ste mi odporúčali, keby som bola čerstvou absolventkou vášho odboru a chcela by som
vedieť, ako môžem uspieť v tomto odbore? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
FOLLOW UP!
NEZABÚDAJTE NA DOPLŇUJÚCE OTÁZKY PO ODPOVEDI KANDIDÁTA, DOZVIETE SA VIAC.
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SPRÁVNEHO HODNOTENIA
Myslenie v kontexte
Analýza a syntéza
Neutralita
Aktívne počúvanie
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
HLAVNÉ KRITÉRIA HODNOTENIA
K.O. kompetencia • Motivácia a
hodnoty
• Firemná kultúra
• Osobnosť
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
ČO KANDIDÁTI OCEŇUJÚ
OtvorenosťSpätná väzba
Pravidelná
komunikácia
Presné
informácie
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
SEBAREFLEXIA
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
Omyl Prejav
Prvý dojem Tendencia pamätať si prvé veci lepšie
Haló efekt Všeobecný povrchný dojem
Stereotypy Vlastná teória o fyziognómii ľudí
Projekcia Tendencia pripisovať kandidátovi vlastné chyby, ktoré si nechceme pripustiť
Finále Tendencia hodnotiť pohovor podľa záveru
Podobnosť Tendencia byť menej kritický ku kandidátovi, ktorý nám je podobný v niečom
Čierno-biely svet Vidíme kandidáta len ako super dobrého alebo super zlého
NAJČASTEJŠIE OMYLY PRI HODNOTENÍ
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
OSOBNÁ REFLEXIA
 Bol som to ja, kto viedol pohovor?
 Ako veľa som hovoril ja, koľko priestoru mal kandidát?
 Urobil som dojem, aký som chcel?
 Ktorá časť pohovoru bola pre mňa náročná?
 Prešiel som všetky dôležité oblasti a kompetencie?
 Odpovedal kandidát na všetky otázky a šiel som dosť do hĺbky?
 Použil som STAR metódu?
 Používal som otvorené otázky?
 Neprezentoval som svoje názory namiesto počúvania?
 Počúval som aktívne?
 Dal som dosť priestoru na kandidátove otázky?
 Reprezentoval som firmu dobre?
“
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
MYŠLIENKA NA ZÁVER
„Jedine úprimná ľudská dobrota vdýchne
technikám život.“
Stephen R.Covey
(C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
VEDOMOSTI – ZÁŽITKY – INŠPIRÁCIA
Dimensions Consulting Services s.r.o.
Zámocká 18, 811 01 Bratislava
martina.javurkova@dimensions.sk
0949 123 777
www.dimensions.sk
VYŽIADAJTE SI
PONUKU NA MIERU!
Profesionálny pohovor a výber správneho
kandidáta
Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru
Kompetenčné vedenie pracovného pohovoru
Efektívny recruitment
Mentoringové a koučovacie zručnosti pre
manažérov
Adaptácia nových zamestnancov
Hodnotenie zamestnancov
Rozvoj manažérskych zručností
Základy vzdelávania dospelých
Lektorské zručnosti pre odborníkov z iných
profesií
Profesionálny lektor
Komunikačné a predajné zručnosti
Time maangement a stanovovanie cieľov
Prezentačné zručnosti
Tvorba webstránok vo WordPress
Tvorivé písanie
Strategický marketing a budovanie značky
Sebapoznanie a mindfulness. Tréning
všímavosti
Asertívna komunikácia v každodennom živote
Otvorené
kurzy
Firemné
školenia
Individuálne
školenia
Konzultácie
MARTINA JAVŮRKOVÁ, MBA
Cieľom mojej práce je pomáhať ľuďom
robiť svoju prácu lepšie a rýchlejšie, bez
stresu, s menšou námahou a väčšou
radosťou.
Pracovné skúsenosti
Od 2014 Dimensions Consulting Services
Lektorka, konzultantka a autorka
2011 – 2014 AT&T s.r.o.
Associate Director Staffing EMEA
2008 – 2011 Invensys plc.
Resourcing Manager EMEA
2005 – 2008 DRILL B.S., Praha
Senior Consultant
2002 – 2005 PMC International, Praha
Research Consultant
Odborné tréningy
2011 AIRS Certified Internet Recruiter
2011 AIRS Certified Social Sourcing
Recruiter
2010 Lominger Interview Architect
2010 Continuous Improvement
Practitioner
Certifikáty a osvedčenia
2015 Lektor (akreditácia MŠ SR)
2013 Executive MBA
2012 NLP Practitioner
2011 BTEC in Efficient Online Advertising
Copywriting for Effective online
recruitment
2009 Soulwork Systemic Coaching, Vzťahy
a systémová analýza
2008 Personalistika a mzdy (akreditácia MŠ
SR)
1 de 22

Más contenido relacionado

Similar a Koučovacie princípy v náborovej praxi(20)

Koučovacie princípy v náborovej praxi

 • 1. KOUČOVACIE PRINCÍPY V NÁBOROVEJ PRAXI MARTINA JAVŮRKOVÁ, MBA
 • 2. ROZMÝŠĽALI STE NIEKEDY O TOM, AKO MÔŽETE ...  zmeniť rutinnú činnosť na zážitok?  odlíšiť pohovor vo našej spoločnosti od iných?  získať si dôveru kandidáta?  posilniť vnímanie značky zamestnávateľa? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 3. VÝHODY KOUČOVACIEHO PRÍSTUPU Motivačný a rozvojový nástroj Podporuje pocit istoty a bezpečia pri komunikácii Otvorená atmosféra Vzťahy založené na vzájomnom rešpekte Zvyšuje pocit sebavedomia, vnútorného pokoja, rozhodnosti a sebadôvery Prekonanie a odstránenie myšlienkových a emocionálnych blokov Objavenie a osvojenie si efektívnych stratégií pre rôzne situácie Sloboda prijať a vykonať zmenu (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 4. CIELE Je tento uchádzač vhodný? Bude vedieť vykonávať túto prácu? Bude ho/ ju to baviť? Zapadne do firemnej kultúry? Je toto vhodná práca pre mňa? Budem vedieť robiť túto prácu? Bude ma to baviť? Je táto práca v súlade s mojimi hodnotami? Kvalifikácia a kompetencie Technické zručnosti Firemná kultúra Sebapoznani e Dosahovanie svojich autentických cieľov Práca s vlastnými zdrojmi Štandardný vs. koučovací prístup Hodnot í Podpor uje (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 5. EMOCIONALITA V PRACOVNOM POHOVORE Partnerský prístup Priestor na dialóg RešpektOhľaduplnosť (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 7. Uvítanie Úvodné informácie Očakávania Priebeh Otázky od kandidáta AKO MÔŽETE OVPLYVNIŤ OTVORENOSŤ KANDIDÁTA (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 8. ÚČINNÉ OTÁZKY (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 9. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY 1. Povedzte mi niečo o sebe. 2. Ako si predstavujete svoju ideálnu prácu? 3. Ako by ste opísali ideálneho manažéra? 4. Čo považujete za svoj najväčší úspech? 5. Aké sú vaše silné stránky? 6. Aké sú vaše slabé stránky? 7. Čo vás motivuje v práci? 8. Ako zvládate stres? 9. Ako riešite konflikty? 10. Kde sa vidíte o päť rokov? 11. Aká je vaša platová prestava? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 10. CIELENÉ OTÁZKY Správanie Kedy ste naposledy navštívili nejaký kurz? Znalosti Ako vnímate novinky v XY priemysle? Čo vás zaujalo? Preferencie Čo uprednostňujete? Formálny tréning alebo „hodenie do vody“? Rozhodnutia Keby ste mali hodnotiť váš záujem o túto prácu na škále 1 – 10, akú hodnotu by ste si zvolili? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 11. ÚČINNÉ OTÁZKY  Čo vám naposledy v práci zlepšilo náladu?  Aké je vaše obľúbené motto?  Koho pokladáte za svoj vzor, ktorý vás ovplyvnil?  Máte nejakú obľúbenú filmovú alebo knižnú postavu? Prečo práve túto?  Čo by ste chceli, aby bolo uvedené pri vašom mene v médiách?  Čo vás najviac prekvapilo, keď ste začali pracovať v tejto oblasti?  Čo pokladáte za najzásadnejšie míľniky vo vašej kariére?  Čo by ste mi odporúčali, keby som bola čerstvou absolventkou vášho odboru a chcela by som vedieť, ako môžem uspieť v tomto odbore? (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 12. FOLLOW UP! NEZABÚDAJTE NA DOPLŇUJÚCE OTÁZKY PO ODPOVEDI KANDIDÁTA, DOZVIETE SA VIAC. (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 13. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SPRÁVNEHO HODNOTENIA Myslenie v kontexte Analýza a syntéza Neutralita Aktívne počúvanie (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 14. HLAVNÉ KRITÉRIA HODNOTENIA K.O. kompetencia • Motivácia a hodnoty • Firemná kultúra • Osobnosť (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 15. ČO KANDIDÁTI OCEŇUJÚ OtvorenosťSpätná väzba Pravidelná komunikácia Presné informácie (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 17. Omyl Prejav Prvý dojem Tendencia pamätať si prvé veci lepšie Haló efekt Všeobecný povrchný dojem Stereotypy Vlastná teória o fyziognómii ľudí Projekcia Tendencia pripisovať kandidátovi vlastné chyby, ktoré si nechceme pripustiť Finále Tendencia hodnotiť pohovor podľa záveru Podobnosť Tendencia byť menej kritický ku kandidátovi, ktorý nám je podobný v niečom Čierno-biely svet Vidíme kandidáta len ako super dobrého alebo super zlého NAJČASTEJŠIE OMYLY PRI HODNOTENÍ (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 18. OSOBNÁ REFLEXIA  Bol som to ja, kto viedol pohovor?  Ako veľa som hovoril ja, koľko priestoru mal kandidát?  Urobil som dojem, aký som chcel?  Ktorá časť pohovoru bola pre mňa náročná?  Prešiel som všetky dôležité oblasti a kompetencie?  Odpovedal kandidát na všetky otázky a šiel som dosť do hĺbky?  Použil som STAR metódu?  Používal som otvorené otázky?  Neprezentoval som svoje názory namiesto počúvania?  Počúval som aktívne?  Dal som dosť priestoru na kandidátove otázky?  Reprezentoval som firmu dobre? “ (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 19. MYŠLIENKA NA ZÁVER „Jedine úprimná ľudská dobrota vdýchne technikám život.“ Stephen R.Covey (C) DIMENSIONS CONSULTING SERVICES S.R.O.
 • 20. VEDOMOSTI – ZÁŽITKY – INŠPIRÁCIA Dimensions Consulting Services s.r.o. Zámocká 18, 811 01 Bratislava martina.javurkova@dimensions.sk 0949 123 777 www.dimensions.sk
 • 21. VYŽIADAJTE SI PONUKU NA MIERU! Profesionálny pohovor a výber správneho kandidáta Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru Kompetenčné vedenie pracovného pohovoru Efektívny recruitment Mentoringové a koučovacie zručnosti pre manažérov Adaptácia nových zamestnancov Hodnotenie zamestnancov Rozvoj manažérskych zručností Základy vzdelávania dospelých Lektorské zručnosti pre odborníkov z iných profesií Profesionálny lektor Komunikačné a predajné zručnosti Time maangement a stanovovanie cieľov Prezentačné zručnosti Tvorba webstránok vo WordPress Tvorivé písanie Strategický marketing a budovanie značky Sebapoznanie a mindfulness. Tréning všímavosti Asertívna komunikácia v každodennom živote Otvorené kurzy Firemné školenia Individuálne školenia Konzultácie
 • 22. MARTINA JAVŮRKOVÁ, MBA Cieľom mojej práce je pomáhať ľuďom robiť svoju prácu lepšie a rýchlejšie, bez stresu, s menšou námahou a väčšou radosťou. Pracovné skúsenosti Od 2014 Dimensions Consulting Services Lektorka, konzultantka a autorka 2011 – 2014 AT&T s.r.o. Associate Director Staffing EMEA 2008 – 2011 Invensys plc. Resourcing Manager EMEA 2005 – 2008 DRILL B.S., Praha Senior Consultant 2002 – 2005 PMC International, Praha Research Consultant Odborné tréningy 2011 AIRS Certified Internet Recruiter 2011 AIRS Certified Social Sourcing Recruiter 2010 Lominger Interview Architect 2010 Continuous Improvement Practitioner Certifikáty a osvedčenia 2015 Lektor (akreditácia MŠ SR) 2013 Executive MBA 2012 NLP Practitioner 2011 BTEC in Efficient Online Advertising Copywriting for Effective online recruitment 2009 Soulwork Systemic Coaching, Vzťahy a systémová analýza 2008 Personalistika a mzdy (akreditácia MŠ SR)