Publicidad

Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21

E-Learning Expert and Trainer en Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
13 de Mar de 2021
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Yhteisöllisyys verkko-oppimisessa 13.3.21

 1. Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Yhteisöllisyys verkko- oppimisessa Suomenopettajat ry Yhdessä - kevään koulutuspäivä 19.3.2021 Kuva: Alexandra Koch, CC0, Pixabay
 2. Puheenvuoron teemat 1. Verkkotapaamisen tai –kurssin aloitus ja orientaatio 2. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys verkossa 3. Sovelluksia yhteisölliseen työskentelyyn ja osallistujien aktivointiin lähi- ja etäopetuksessa 4. Opitun reflektio ja palaute Kuva: Alexandra Koch, CC0, Pixabay
 3. Kameran peukutus Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 4. Aurinkoista huomenta! Avaa kamerasi ja kerro… Kuva: NickyPe, CC0, pixabay.com
 5. Mitä ajatuksia kurssin tavoitteet herättävät suhteessa kokemuksiisi työelämästä? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 6. 1 min aikaa Etsi joku esine, jonka avulla kohta …esittäydyt/ …kuvaat etäfiiliksiä/ … kerrot viikonlopustasi/ ...kerrot, mitä tiedät teemasta Kuva: Alexas_Fotos, CC0, pixabay.com
 7. Osallistujat kartalla tai janalla Työkaluna Flinga tai Padlet
 8. Verkkotapaamisen vaiheet • Ennakkotehtävä tai –materiaali ja muu orientaatio – Käänteinen oppiminen: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali • Virtuaalikahvit • Yhteinen aloitus: – Tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen, tavoitteet,.. – Pelisäännöt: kommentointi, kamerat, tallennus yms. • Varsinainen opetus ja/tai työskentely • Reflektio, palaute, jatkotoimet • Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 9. Vuorovaikutus verkossa • Suunnittele etukäteen • Pelisäännöt • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen • Hyödynnä rooleja – De Bonon ajatteluhatut: www.matleenalaakso.fi/2013/02/ajatteluhatut.html – PBL:n mukaisesti puheenjohtaja, kirjuri ja tarkkailija • Yksin, pareittain, pienryhmissä, kaikki yhdessä • Miten voit muokata tilaa ja kokoonpanoa? • Katso kameraan ☺ Ruudunkaappauskuva Teamsista
 10. Kuuntelijalla on vaikutusvaltaa Kuva: Stux, CC0, pixabay.com Ovatko kuuntelijat aktiivisia vai passiivisia? Miten aktiivinen kuuntelu näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuuntelija ei useinkaan tunnista valtaansa.
 11. Keskityn ja pysähdyn, olen täysillä läsnä. Suuntaan tarkkaavaisuuteni keskustelukumppaneihin enkä itseeni. Osallistun keskusteluun symmetrisesti, puhun ja kuuntelen suurin piirtein yhtä paljon. Puheeni sävy on pohtiva, sen sijaan että kerron valmiin käsitykseni asiasta. Arvioin yhteistä ajattelua kokonaisuutena ja kerron muille, mitä olen siinä erityisesti oivaltanut. Tuen kehkeytyvää yhteistä oppimista jatkamalla keskusteluun tuoduista ajattelun iduista. Huomaan tarpeen ja paikan välisynteesien tekemiselle. Olen keskustelussa rento, hyväksyvä ja vilpitön. Osallistun vastavuoroisesti ja osoitan pienillä teoilla välittäväni jokaisesta. Kuuntelen jokaista sanatarkasti loppuun asti ja pidän kuunnellessa oman mielipiteeni syrjässä. Kysyn toiselta hänen ajattelustaan avoimesti ja aloitan silloin kysymyssanalla. Tiedustelen usein lisää siitä, mitä toinen juuri sanoi. Hoksaan toista kuunnellessani ns. kuumat sanat, jotka ovat tärkeitä avata. Harjoittelen synteesin kutomista ja sitä tehdessäni huomioin kaikkien osallistujien ajattelua. Annan tietoisesti vuoron toiselle, joka vetäytyy tai harkitsee asioita kauemmin. Puhun lyhyesti ja kompaktisti, pari virkettä kerrallaan. Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020) Bingo pohjautuu H. Aarnion (2012) kehittämiin dialogimenetelmiin. Dialogi oppimisen palveluksessa -bingo
 12. Sanoita tekemisiäsi VINKKI: Venyttelyliike opettajan maneerista ☺ Hetkinen, avaan selaimen ja näytän… Tässä näette ohjeet, avaan vielä itselleni chatin… Seuraavaksi katsotaan video, mutta päästän vielä pari osallistujaa liittymään kokoukseen.
 13. 10 sekuntia 22 sekuntia Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
 14. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 15. Pidä oppimisen tavoite kirkkaana mielessä Kuva: 15299, CC0, pixabay.com
 16. Valitse menetelmät, jotka tukevat tavoitetta Kuvat: HammerandTusk & Free-Photos, CC0, pixabay.com
 17. Mitä haluat oppijan tekevän? Kuva: StartupStockPhotos, CC0, pixabay.com
 18. Suunnittele myös ohjaus ja arviointi Kuva: qimono, CC0, pixabay.com
 19. Hyviä lähteitä: bit.ly/vk-oppaita
 20. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 21. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia
 22. Sovelluksia yhteisölliseen työskentelyyn ja osallistujien aktivointiin • Sanapilvet • ClassroomScreen • Yhteisölliset muistiinpanot, yhteinen kirjoittaminen • Muistitaulut, valkotaulut • Kyselyt ja tietovisat sekä dioihin upotetut kysymykset
 23. Sanapilvet Kerää odotuksia, kysy toiveita, kartoita osaamista tai kiinnostusta, pyydä palautetta tai nosta kokemukset tai käsitteet keskustelun pohjaksi. Seuraavat toimivat ilman kirjautumista selaimella, myös mobiililaitteilla. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym.
 24. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 25. Etäopetus on kuin… https://answergarden.ch/1817773
 26. wordart.com Luo oma sanapilvi kohdasta CREATE. Tuo tai kirjoita sanat, muokkaa fontteja, väriä, sanapilven muotoa ym. vasemmalla palstalla. • Luo tai päivitä sanapilvi kohdasta VISUALIZE. • Perusmuotoistaja: www.tarmo.fi/perusmuotoon IMPORT = lisää muualta kopioimasi teksti tai linkki ADD = lisää sanoja yksitellen Luo/ päivitä
 27. classroomscreen.com Ei edellytä kirjautumista. Bloggaus ja ohjevideo: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 28. padlet.com/matlaakso/padlet Kirjautuminen, ohjevideo ja -diat, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
 29. Voit luoda kahdenlaisia Flinga-sessioita • Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota. • Kielinä suomi ja englanti.
 30. Sähköiset kyselyt Kokeile: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html Osallistujien aktivointi, mielipidekyselyt, harjoitukset ja kokeet: • Microsoft Forms: lomake tai tietovisa • Google Forms (GSE:ssä löytyy sovellusvalikosta, ilmaisversiossa Drivestä) • Kahoot – nopeus ja kilpailu (julkaisi keskiviikkona uusia ominaisuuksia) • Quizlet –sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät, hauska pienryhmien välinen live-kysely lähiopetukseen • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva) Kyselyyn mahdollista yhdistää omia tai sovelluksella tehtyjä dioja • Quizizz • Nearpod • Mentimeter
 31. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 32. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Mikä oli tärkein oppimasi asia? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 33. Kierrokset Apuna voi käyttää esim. luontonimiä tai kuvia Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 34. Heruta ohjaustarvetta ja palautetta Valitse kuva, joka kertoo sitä, mitä… • Padletin kuvahaku • pixabay.com/fi (CC0) • Videoneuvottelusovelluksen hymiöt, gif-kuvat, tarrat, reaktiot,.. • Bloggaus kuvakorteista ja visualisoinnista www.matleenalaakso.fi/2020/03/kuvakortit.html Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 35. www.matleenalaakso.fi • Yli 320 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää diasarjaa verkon palveluista, myös tänään harjoitelluista sovelluksista. Diojen perässä bloggauksia esimerkkeineen ja videoineen. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita.
 36. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Publicidad