Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Research jam.doc

  1. LampiranA FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITI PANEL PENASIHAT (PPKK) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN RM 5000.00 TAHUN 2022 Nama Klinik Kesihatan (PPKK): Jambongan Daerah/Negeri: Beluran/Sabah Terima Peruntukan Tarikh Projek / Aktivlti Terima Peruntukan Kos Perbelanjaan Catatan (RM) ( Tanda v pada petak berkenan) Akaun Waran Sambutan Hari Malaysia Klinik Kesihatan Jambongan, Panel Penasihat Klinik Kesihatan 16/9/2022 Jambongan dan AKKSI peringkat Pulau Jambongan. v RM2,000.00 31/8/2022 Merdeka Fun Games 2022 . Gotong Royong Klinik dengan kerjasama Panel 5/11/2022 Penasihat Klinik Kesihatan Jambongan dan Ke, Askar Jambongan. JUMLAH v v RM2,SOO.00 RMS00.00 RMS,000.00 Disediakan Oleh Disahkan Oieh Diperakukan Oleh PPP. Keddy Fandly Bin Friday b.p : Pegawai Kesihatan Kawasan Beluran Penyelaras PPKK /Ketua Penyelia PPP Pejabat Kesihatan Kawasan
Publicidad