Publicidad
Prilog-1-Prijavni-obrazac.doc
Prilog-1-Prijavni-obrazac.doc
Prilog-1-Prijavni-obrazac.doc
Próximo SlideShare
Smjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.docSmjerice-javnog-poziva-za-diverzifikaciju-16092022.doc
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Prilog-1-Prijavni-obrazac.doc

  1. Prilog 1 – Prijavni obrazac za podnosioca prijave - jedinice lokalne samouprave (JLS) Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima
  2. PODNOSILAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA – NAZIV JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (JLS) PRIJAVA SE ODNOSI NA: Napomena: Moguće je podnijeti prijavu za oba lota. LOT1  LOT2  Broj direktnih korisnika Ukupan broj direktnih korisnika: _______________ Broj direktnih korisnika LOT 1: _______________ Broj direktnih korisnika LOT 2: _______________ Broj korisnika koji spadaju u grupu malih poljoprivrednih proizvođača. Pod malim poljoprivrednim proizvođačem u sklopu ovog Javnog poziva se podrazumijevaju prihvatljivi direktni krajnji korisnici koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstva najkasnije 01.01.2021. godini, a koji nisu u sistemu PDV-a. NAPOMENA: Ukoliko Vaša prijava bude pozitivno ocjenjena biti će te obavezni u roku od 10 dana dostaviti potvrdu nadležnog organa da korisnici koji su navedeni kao mali poljoprivredni proizvođači nisu u sistemu PDV-a. Broj _____________ Da li Vaša JLS spada u grupu nerazvijenih/grupa IV ili izrazito nerazvijenih /grupa V Da ( ) Ne ( ) BUDŽET PROJEKTA – Prihvatljivi troškovi (KM): a.Iznos tražene financijske podrške - Financiranje iz bespovratnih sredstava mjere podrške (KM/%) KM % b.Učešće JLS u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta (KM/%) KM % c.Učešće direktnih krajnjih korisnika u sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta (KM/%) KM % UKUPAN BUDŽET PROJEKTA – prihvatljivi troškovi (a+b+c) KM 100%
  3. KM IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE, PODNOSIOCA PRIJAVE: KONTAKT PODACI (telefon, faks, mobitel, email) POTPIS I PEČAT: Informacije o bankovnom računu na koji će se isplatiti podrška Naziv banke Naziv vlasnika računa Broj računa (tekući račun)
Publicidad