Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Prezentare de carte.pptx

  1. PREZENTAREA UNEI CĂRȚI
  2. „O CARTE ADEVĂRATĂ NU ESTE UNA PE CARE O CITIM, CI UNA CARE NE CITEŞTE.” WYSTAN HUGH AUDEN
  3. Perioada de pregătire 3 săptămâni (se anunță lista de cărți la începutul unității de învățare)
  4. TIMP DE PREZENTARE: 4-6 MIN.
  5. Materialele de suport educațional: - Poster (variantă hârtie/ variantă electronică) - PowerPoint -Textul multimodal
  6. Obiective de evaluare: - elevul va fi capabil să-și exprime și să-și argumenteze impresiile de lectură cu referire la mesajul cărții citite în raport cu propriul sistem de valori; - elevul va fi capabil să prezinte o carte citită în mod independent, respectând algoritmul anunțat în prealabil; - elevul va fi capabil să răspundă la întrebările adresate de profesor sau colegi; - elevul va fi capabil să adreseze întrebări colegilor să aprecieze răspunsurile primite.
  7. Algoritmul de prezentare a cărții citite în mod independent Indicatori de evaluare Puncte 1. Captarea atenției autorului prin referirea la o întâmplare din viața personală sau a autorului (o amintire, o anecdotă). Întâmplarea se referă la subiectul prezentat. 2p. 2.Date despre editură și colecție. Datele sunt prezentate într- un text coerent. 1p. 3.Cine este autorul, ce cărți ale aceluiași autor ai mai citit sau poți numi. Autorul este prezentat. 2p. 4. Date din istoricul textului. Se stabilește care este rolul cărții în creația scriitorului. 2p. 5.Determinarea intrigii. Intriga este rezumată într-un text coerent, cu referire la celelalte momente ale subiectului. 2p. 6. Personajele principale și liniile de subiect. Personajele și liniile de subiect sunt identificate și prezentate corect. 2p. 7. Tema cărții. Tema este formulată corect, 1p.
  8. Algoritmul de prezentare a cărții citite în mod independent Indicatorii de evaluare Puncte 8. O culoare cu care se identifică textul. Se numește o culoare cu care se identifică textul. 1p. 9. O melodie cu care se identifică textul. Se numește o melodie cu care se identifică textul. 1p. 10. Mesajul textului. Mesajul este formulat corect, într-un enunț dezvoltat. 2p. 11. Impresii de lectură. Impresiile de lectură sunt formulate într- un enunț dezvoltat; se face o recomandare de lectură colegilor. 2p. 12. Diverse opinii ale unor critici literari privitor la cartea respectivă. Opiniile sunt argumentate, într-un text coerent, prin citate din carte și din critica literară. 2p.
  9. Convertirea punctelor în note: Punctaj 1-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-15 16-17 18-19 20 Notă 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10
  10. „ÎNTOTDEAUNA MI-AM IMAGINAT PARADISUL CA FIIND UN FEL DE BIBLIOTECĂ.“ – JORGE LUIS BORGES
Publicidad