Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

рилският манастир – българската светиня

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 27 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a рилският манастир – българската светиня (20)

Más de Milena Petkova (20)

Anuncio

рилският манастир – българската светиня

 1. 1. Рилският манастир – българската светиня
 2. 2. Рилският манастир се намира в Югозападна България. Основан е през Х век от св. Иван Рилски, в горното течение на Рилска река. Той е един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство
 3. 3. Рилският манастир се отличава с уникална архитектура. Отвън, с 24-метровите каменни стени на основните си сгради, които образуват неправилен петоъгълник, манастирът има вид на
 4. 4. Рилският манастир е създаден през 30- години на Хв. на мястото на старата постница в планина Рила. През времето на своето съществуване манастирът е бил многократно преустройван, разрушаван и отново възстановяван. Рилската обител е придобила сегашния си облик към средата на миналото столетие. Тя е най-голямата и
 5. 5. Счита се, че създателят на Рилската обител е първия български монах-отшелник Йоан Рилски (876-946г.), избрал пътя на пустинножителството като способ за духовно усъвършенстване и начин на протест срещу потъпкването на високите нравствени норми на истинското християнство.
 6. 6. През XIVв. строителната дейност на протосеваст Хрельо Драговол, чието феодално владение се е простирало в земите около р.Струма, превръща в манастира в солидно укрепен, внушителен архитектурен ансамбъл, който в същото време удивлява със своята вътрешна архитектура и декорация, меките форми на фасадите и колонадите, които ярко контрастират с външния вид на манастира. Хрельо Драговол е изградил манастира на сегашното му място, състоящ се от сгради за живеене, отбранителна кула и еднокорабна църква, от които днес е останала само кулата,
 7. 7. През ХIV век манастира е щедро даряван от българските владетели Иван-Александър и Иван Шишман. Дарствената грамота на цар Иван Шишман от 1378 година се пази и до днес. От това време е и пространното житие за св. Иван Рилски,Хрисовулът (дарствена грамота) на цар Иван Шишман
 8. 8. Завладяването на българското царство от османците в края на XIVв., променя съдбата и на манастира. Въпреки охранните грамоти, които получава от някои от турските султани, той е подлаган многократно на нападения и грабежи и само усилията на българското население от всички части на българските земи успяват да го запазят и възстановят след всяко насилническо действие.
 9. 9. Пет века той остава средище на верски и културен живот, като усилията на манастирското братство са насочени към съхраняване на народното съзнание чрез християнската вяра. В него се формира книжовна школа, която обучава духовници и книжовници и поддържа връзки с просветно-религиозни средища в останалите източно- православни страни. "Шестоднев" от Йоан Екзарх Български. Препис от ХV в. Съхранява се в библиотеката на Рилския манастир.
 10. 10. Като книжовно средище, тук се съхраняват уникални ръкописи от ХIV и ХV век, много богослужебни книги от следващите векове. В Рилският манастир са работили книжовници и просветители, като Йосиф Брадати, Спиридон, Неофит Рилски, който открива тук килийно училище и редица други. Факсимиле от Рилския дамаскин. Йосиф Брадати Неофит Рилски
 11. 11. В днешния си вид манастирът датира от 19-ти век. Строежът на жилищните сгради, които имат формата на неправилен четвъртоъгълник, е започнал през 1816 г. В средата на вътрешния двор се издига Хрельовата кула. Непосредствено до нея стои и малка църква, която е само няколко години по-млада (1343 г.). В по- нови времена (1844 г.) към кулата е добавена и камбанария. Приблизително от същия период датира и главната манастирска черква “Рождество Богородично”. Тя е построена от протомайстор (първомайстор) Павел Иванович (1 май 1834 – 26 октомври 1837 г.) за което свидетелствува мраморна паметна плоча, вградена в корниза на откритата галерия пред входа на църквата. Храмът е 5- куполен, с три олтарни ниши и два странични параклиса.
 12. 12. Сред най-големите богатства на манастира са неговите стенописи. Най-старите са запазени в малката църквица- параклис в Хрельовата кула от първата половина на ХIV век. От това време е и най-старата икона запазена в манастира. Тя е посветена на патрона св. Иван Рилски. Изпълнена е в най-добрите традиции на официалното изкуство от ХIV век. св. Иван Рилски Св. Богородица Одигитрия
 13. 13. Стенописите са завършени през 1846 г. и са дело на много майстори, но само известния Захари Зограф се е подписал под своите рисунки. В църквата има и голям брой стойностни икони, създадени между 14- ти и 19-ти век.
 14. 14. Друга важна част от художествените богатства на Рилският манастир е дърворезбата. Тук се намира един от най-ранните образци на това изкуство в България – дърворезбената врата на старата църква от 14в. От същото време е резбата на митрополитския трон от същата църква. От края на 18в. са позлатения резбен трон в Главната църква и иконостасът в параклиса "Св. Иван Рилски". Рафаиловият дърворезбован кръст, изработван продължение на 12 години (1790-1802 г.)
 15. 15. Рафаиловият кръст - миниатюрна дърворезба на 36 библейски и около 600 фигурки, изработен и завършен от монаха Рафаил през 1802 г.
 16. 16. Централна част на главния иконостас на църквата "Рождество на Св. Богородица"
 17. 17. Детайл от резбата на главния иконостас
 18. 18. Резбован кръст от иконостаса на църквата "Св. Евангелист Лука"
 19. 19. Задача 1. Каква е разликата между църква и манастир? Задача 2. Опишете как живеели монасите като използвате думите обет, послушание, обричане, смирение, духовност. Обет – обещание Послушание - поведение на човека, което се характеризира с доброволно подчинение. Добродетел, която е една от най-важните в християнството. Обричане – отдаване, обещаване Смирение - покорство, кротост, скромност Духовност – това, което се отнася до църквата
 20. 20. Задача 3. По времето на кой български цар е основан Рилският манастир? А. Симеон Велики Б. Петър В. Иван Асен II Г. Иван Александър Задача 4. Рилският манастир е удостоен от царствена грамота от цар: А. Иван Асен II Б. Иван Шишман В. Иван Александър
 21. 21. Задача 5. Какви качества трябвало да притежават монасите според думите на св. Иван Рилски от неговия завет? /Документ – стр. 100/

×