Publicidad

Gylymi zoba PS-2023 -Kursabayev.pdf

Professor at University of Turan-Astana en University of Turan-Astana
18 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Gylymi zoba PS-2023 -Kursabayev.pdf(20)

Publicidad

Gylymi zoba PS-2023 -Kursabayev.pdf

 1. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім Министрлігі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Педагогика және психология институты Педагогика кафедрасы Ұйымдастыру Алқасының мүшелері: Билялов Д.Н – Алқа Төрағасы Жанбеков Х.Н – Алқа Төрағасы орынбасары Абаева Г.А – Алқа Төрағасы орынбасары Колумбаева З.Ж – Бас координатор Сайдахметов Б.С – координатор Курсабаев М.К – модератор т.б Алматы, 2023
 2. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім Министрлігі Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті Педагогика және психология институты Педагогика кафедрасы «ХХІ ҒАСЫР ПЕДАГОГЫ-2023» педагогикалық сыныптар арасындағы мектеп оқушыларының ғылыми жобалар байқауы Алматы, 2023
 3. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ Бүгінгі таңда әлемде болып жатқан глобалдық әлеуметтік-экономикалық жаңғыртулар мен ғылыми-технологиялық бетбұрыстар қоғам дамуының қозғаушы драйвері саналатын білім жүйесінің заман талабына сай жаңа стратегиялық бағыттарды таңдауға зор мүмкіндіктер туғызып отыр. Заманауи білім парадигмасының болашаққа, кәсіби бағдарлыққа һәм жеке тұлғаның бәсекеге қабілетті жан-жақты қалыптасуына арналғанына терең мән бере келе, болашақ педагог мамандарын ерте жастан бастап ұстаздық лауазымның қыр-сырын құрметтеуді, үйренуді, баулуды қолға алу - мемлекетіміздің білім саясатына деген айырықша ұстанымдарының бірі деуге болады. Еліміздің түпкір-түпкірлеріндегі жалпы білім беретін орта мектептер мен лицей-гимназияларында бірнеше жылдардан бері жоғары сынып оқушыларын балғын жасынан бастап, әр оқушының жеке қызығушылығы мен таңдауына байланысты: математикалық, биологиялық, физикалық, химиялық, тарих пен география, дизайн, спорт, ақпараттық технология, тіл мен әдебиет т.б жаратылыстану мен гуманитарлық бағыттар бойынша арнайы сынып ретінде білім алулары туралы көпжылдық мол тәжірибелер жинақталды. Өз, ретінде бірқатар білім ордаларында Абай атындағы ҚазҰПУ (институт пен кафедра филиалдары) кабинеттері мен стендтерін ашу және орналастыру туралы ұсыныстар мен бастамалар бар екенін айта кеткен жөн. Осы орайда 2022-2023 жаңа оқу жылынан бастап Абай атындағы ҚазҰПУ-ның Ректораты және ғылыми-шығармашылық топ ұстаздарының бастамасымен Алматы қаласы мектептерінде педагогикалық сыныптар ашу жөнінде пилоттық жобаның қолға алынғаны және оны мектеп әкімшілігі, педагогикалық ұжым және ата-аналар тараптарынан қызу қолдауға ие болғаны игілікті істің жаршысы іспеттес болды деп айтуға тұрарлық. Үстіміздегі оқу жылының басынан арнайы, жоспарлы һәм мақсатты тұрғыда ұйымдастырыла бастаған бірқатар мектептегі педагогикалық сыныптарда өткен сабақтар мен практикалық жұмыстар нәтижесінде «ХХІ ҒАСЫР ПЕДАГОГЫ» атты педагогикалық сыныптар арасындағы мектеп оқушыларының ғылыми жобалар байқауын ұйымдастыруға тарихи маңызы бар себеп болды деп санаймыз. Байқаудың мақсаты: Жоғары сынып оқушыларының педагог мамандығын таңдау мен құрметтеуге деген айырықша қызығушылығын қалыптастыру. Негізгі міндеттер: - байқауға қатысушы сыныптарды анықтау және оның басты критерийлерін айқындау; - қатысушылардың құрамына қарай жоба тақырыптарының мазмұны мен үлгілерін ұсыну; педагогикалық-психологиялық кеңес беру һәм қолдау көрсету; - байқаудың шарттары мен жеңімпаздарды анықтау мен бағалау және өткізілетін мерзімін белгілеу; Хабарласу орталықтары: Алматы қаласы, Достық к.13. Абай атындағы ҚазҰПУ Бас ғимараты. Тел: 8775 551 4188, 87021820718 baur64@mail.ru, kursabaev61@gmail.com
 4. «ХХІ ҒАСЫР ПЕДАГОГЫ-2023» атты педагогикалық сыныптар арасындағы мектеп оқушыларының ғылыми жобалар байқауына ұсынылатын НЕГІЗГІ ТАҚЫРЫПТАР 1. Үшмыңжылдық білім кеңістігіндегі заманауи мектеп архитектурасы. 2. Жаһандық цифрлық трансформация жағдайындағы ұлттық мектеп моделі. 3. Білім жүйесін геймификациялаудың педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері. 4. Болашақ мұғалімдердің медиадидактика кеңістігіндегі ақпараттық мәдениеті. 5. ArcGIS электронды-цифрлық картография платформаларын тарих пен география сабақтарында пайдалану. 6. ХХІ ғасыр мұғалімінің кәсіби-этикалық құзыреті. 7. Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды оқу-тәрбие процесінде пайдалану барысындағы педагогтың ақпараттық құзыреті. 8. Ұрпақтар сабақтастығының (GenerationX&GenerationZ мысалында) ХХІ ғасыр білім кеңістігіндегі орны. 9. Білім беру сервисінің жаңа технологиялары. 10. ХХІ ғасыр ұстазының моделі.
 5. БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БАРЫСЫ Жобаның құрылымы Ғылыми жоба тақырыптан, мақсат пен міндеттерден, жалпы мағлұматтан, күтілетін нәтижелерден және қорытындыдан тұрады. Слайд парақтары 15 парақтан (шрифт Arial-16), электронды текст 30 беттен (Шрифт 14 Times New Roman) аспауы тиіс. Жобаны қорғау ұзақтығы 10 минут. Бағалау критерийлері Ғылыми жаңалық Аргументация Тақырыптың өзектілігі Ғылыми риторика Авторлық идея мен ойдың ұшқырлығы Инфографикалық кестелер мен диаграммалар Әдебиеттер мен Интернет ресурстардың қолданылуы Негізгі тапсырмалар Өзін-өзі таныстыру. Жаңылтпаш айту өнері. CANVA платформасындағы жеке ПОРТФОЛИО материалдары https://www.canva.com/design/DAFPcEEEwhM/1ceVopRId4ynt2Jg4HspvQ/edit?layoutQuery=portfolio MOVAVI платформасы бойынша видео подкастинг жасау материалдары. https://www.movavi.ru/support/how-to/how-to-make-home-movies.html Радио подкастинг жасау технологиялары. https://mave.digital/about 1-этап Жобаға қатысушыларды тіркеу Жюри мүшелерінің тізімін анықтау Үздік жобаларды сараптамадан өткізу Регламент (10 мин) 2-этап Жюри мүшелерінің қорытынды отырысы Жеңімпаздарды марапаттау
 6. https://www.kargoo.gov.kz/blogs/view/27/143131
 7. Сайхолқызы Ғ. Атырау облысы, Құрмағазы ауданы, 2021. https://ser-per.kz/zhanalyqtar/audan-tynysy/pedagogikaly-synyp- zhobasy-iske-osyldy.html
 8. https://www.kaznpu.kz/ru/25968/news/
 9. В 1970-х гг. успешный эксперимент организуется МГПИ им. В. И. Ленина. Модель педагогического класса, близкая к современному, зарождается в конце 1970-х гг. на основе методического письма Министерства просвещения СССР «Об усилении работы общеобразовательных школ, органов народного образования, институтов усовершенствования учителей по ориентации учащихся на педагогические профессии» (1979). В 1979 году Приказом № 335 Министерства народного образования РСФСР было утверждено Типовое положение о педагогическом классе средней общеобразовательной школы (Д.М. Забродин, А.Л. Смятских) [6; с. 37]. В Москве, начиная с середины 1980-х годов, силами специалистов Московского педагогического государственного университета (МИГУ), Московского комитета образования (МКО), Московского института повышения квалификации работников образования (МИПКРО), была разработана и внедрена система работы с педагогическими классами [5; с. 39]. Московский комитет образования (М.И. Ермишкин, С.М. Суслопаров) курировал процесс поступления выпускников школ в педвузы и педколледжи. Представители школ, под руководством сотрудников МИПКРО Н.А. Морозовой и Т.Л. Холоденко, анализировали результаты проводимой работы. Ведущими преподавателями предметных кафедр МПГУ- Мансуровым М.А., Шастиной Е.П. - осуществлялась консультативная помощь для учителей и учащихся. Преподаватели МПГУ и педагогических классов ежегодно проводили в школах единый экзамен. Успешные оценки учащихся в школе засчитывались как вступительные в вуз. Преподавателями кафедры педагогики МПГУ Л.П. Лаптевой, В.И. Блиновым, Т.Б. Соломатиной и др. осуществлялась организация общегородских творческих проектов для учащихся педагогических классов. Московский институт повышения квалификации работников образования обеспечивал повышение квалификации преподавателей педагогических классов [6; с. 40]. К 1990 году в России насчитывается более 500 педагогических классов [14]. Ярким примером профильной школы являлась московская Педагогическая гимназия № 388. Корепанова Наталия В., Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Москва, Россия Стародубова Елена А., Московский педагогический государственный университет (МПГУ), For citation: Korepanova Natalia V., Starodubva Elena A., (2021). Pedagogical Class in the Russian School as a Form of the Specialized Education. Cross-Cultural Studies: Education and Science, Vol.6, Issue 3 (2021),pp. 99-108 (in USA). Manuscript received: 20/08/2021 Accepted for publication: 30/09/2021 The authors have read and approved the final manuscript.CC BY 4.0 https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-klass-v-rossiyskoy-shkole-kak-forma-profilnogo-obrazovaniya
 10. Диких Э.Р, Чухина Е.В. Деятельность педагогических классов: опыт омского государственного педагогического университета Текст научной статьи по специальности «Науки об образовании». https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-pedagogicheskih-klassov-opyt-omskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo- universiteta
 11. С 1864 г. в столичных и провинциальных школах для девочек открыты классы для учителей. Педагогический курс был введен в 1867 г. В 1870 г. в гимназии Министерства образования был создан учебный класс. Конец 8-го класса позволяет выпускникам получить звание домашнего учителя. (Диких Э.Р, Чухина Е.В; 2019) В 1979 году Приказом № 335 Министерства народного образования РСФСР было утверждено Типовое положение о педагогическом классе средней общеобразовательной школы (Д.М. Забродин, А.Л. Смятских) [6; с. 37]. В Москве, начиная с середины 1980-х годов, силами специалистов Московского педагогического государственного университета (МИГУ), Московского комитета образования (МКО), Московского института повышения квалификации работников образования (МИПКРО), была разработана и внедрена система работы с педагогическими классами [5; с. 39]. (Корепанова Н.В, Стародубова Е.А; 2021) 1. Гущина Т. И., Макарова Л. Н., Курин А. Ю. Сетевой педагогический класс как форма профессиональной ориентации старшеклассников // Вестн. ТГУ. 2018. № 4 (174). URL: https://cyberleninka.nj/artide/n/setevoy-pedagogicheskiy-klass-kak-forma- professionalnoy-orientatsii-starsheklassnikov (дата обращения: 01.11.2019). 2. Шленев А. К. Педагогический класс как субъект воспитательной системы школы : дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2000. 220 c. 3. Тюстина Г. Г., Бауэр Е. А. Педагогический класс в вузе как форма организации профессиональной ориентации обучающихся старших классов // Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 10. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/pedagogicheskiy-klass-v-vuze-kak-forma-organizatsii-professionalnoy-orientatsii-obuchayuschihsya-starshih-klassov (дата обращения: 01.11.2019).
 12. Шленев А. К. Педагогический класс как субъект воспитательной системы школы : дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2000. 220 c. https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-klass-kak-subekt-vospitatelnoi-sistemy-shkoly
 13. ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. Шленев А. К. Педагогический класс как субъект воспитательной системы школы : дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2000. 220 c. кандидат педагогических наук Шленёв, Александр Константинович ВВЕДЕНИЕ 3г Глава I. Теоретико - методические основы функционирования педагогического класса в школе 13 §1. Педагогический класс школы: сущность, функции, специфика 13 §2. Педагогический класс как воспитательная система 29 §3. Содержание и формы организации деятельности педагогического класса в школе 54 Глава II. Процесс включения деятельности педагогического класса в воспитательную систему школы 90 § 1. Модель включения деятельности педагогического класса в воспитательную систему школы 90 §2. Опыт включения деятельности педагогического класса в воспитательную систему школы 116 §3. Организационно - педагогические условия становления педагогического класса субъектом воспитательной системы школы 160 https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-klass-kak-subekt-vospitatelnoi-sistemy-shkoly
 14. Ақан М. ХХІ ғасырдың мұғалімі қандай болу керек? Ақпарат дереккөзі: https://massaget.kz/okushyilarga/mektep_omiri/40914/
 15. ХХІ ғасыр мұғалімі қандай болу керек? https://stud.kz/referat/show/66530
 16. ХХІ ғасыр мұғалімі қандай болу керек? https://stud.kz/referat/show/66530
 17. Эссе. 21 ғасыр мұғалімі. https://ust.kz/word/esse_21_gasyr_mugalimi-14464.html
 18. XXI ғасыр мұғалімі қандай болу керек? https://infourok.ru/i-asir-malimi-anday-bolu-kerek-328168.html
 19. Мұғалім деген кім немесе ХХ ғасыр мен ХХІ ғасыр мұғалімдерінің айырмашылығы неде? https://baq.kz/mugalim-degen-kim- nemese-hh-gasyr-men-hhi-gasyr-mugalimderinin-ayyrmashylygy-nede_262348/
 20. .
 21. Мұғалім деген кім немесе ХХ ғасыр мен ХХІ ғасыр мұғалімдерінің айырмашылығы неде? https://baq.kz/mugalim-degen-kim- nemese-hh-gasyr-men-hhi-gasyr-mugalimderinin-ayyrmashylygy-nede_262348/
 22. ХХІ ғасырдың мұғалімі қандай болуы керек. http://sabaq.kz/?p=18785
 23. ХХІ ғасырдың мұғалімі қандай болуы керек. http://sabaq.kz/?p=18785
 24. Әрінова Б.А. ХХІ ғасыр мұғалімінің кәсіби құзыреттеілігі. https://ppt-online.org/125780
 25. Бектемирова Салтанат Жолдыбаевна. XXI ғасыр мұғалімі қандай болуы керек? https://45minut.biz/?p=128339
 26. Айдана Мұқан. ХХІ ғасыр мұғалімінің моделі. https://prezi.com/p/flz82wtz3ql5/xxi-/
 27. Айдана Мұқан. ХХІ ғасыр мұғалімінің моделі. https://prezi.com/p/flz82wtz3ql5/xxi-/
 28. XXI- ғасыр мұғалімінің моделі. Айдана Мұқан. ХХІ ғасыр мұғалімінің моделі. https://prezi.com/p/flz82wtz3ql5/xxi-/ Task 1. Сабақтың тақырыбы: XXI- ғасыр мұғалімінің моделі Task 2. Сабақтың мақсаты: Қазіргі білім кеңістігіндегі заманауи, кәсіби құзыретті мұғалімнің бейнесін сипаттау Task 3. Сабақтың барысы: I. Мотивация тудыру (немесе Проблеманы айқындау) кезеңі "Есімдер аллитерациясы"әдісі. Шарты: Әр студент есімін айтып және де есімдерініңбірінші әріпінен басталатын жағымды,яғни ғажайып қасиетін айту керек Task 4. II. Білім құрастыру (немесе Проблема шешу) кезеңі. XXI- ғасыр мұғалімінің моделі Педагог-модератор, Педагог-инноватор, Педагог-менеджер, Педагог-зерттеуші, Педагог-тьютор, Педагог-әдіскер. Task 5. Студенттер" Zoom қосымшасы "арқылы 3 топқа бөлінеді, Stormboard тақтасымен жұмыс жасайды 3-топ. Педагог-зерттеуші 2-топ. Педагог-модератор 1-топ. Педагог-менеджер Task 6. "Ұшқыр ой алаңы" әдісі Мақсаты: Студенттердің қызығушылығын арттыру, шапшаңдылыққа баулу,Miro тақтасында жұмыс жасайды 1.Жанар Асанқызының сыныбы әрқашан мектеп жиналысында жиі айтылады,пед кеңесте үнемі сыныбы үшін сөгіс алады.неліктен ? шешімі бар ма? 2.Оқушы өзінің біліміне қанағатсыз, болашақта сол материалды түсініп кетуіне сенбейді. Ол сізге былай деп сұрақ қояды: «Сіз қалай ойлайсыз, мен болашақта сыныптағы басқа оқушылардан қалмай жақсы оқып кете аламын ба?» - Мұғалім не деп жауап беру керек. 3.Мұғалім оқушыға тапсырма береді, ал ол тапсырманы орындағысы келмейді де былай дейді: «Мен мұны істегім келмейді!» - Мұғалім әрекеті қандай болу керек? Task 7. "Ой күмбезі" әдісі online Test Pad плафтормасымен жұмыс https://onlinetestpad.com/64n2arlncnjki Task 8. "Ғажайып алаңы"әдісі. flippity.net қосымшасымен жұмыс https://flippity.net/rp.php?c=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3% Task 9. Рефлексия. "Қар үйіндісі" әдісі. "Әр студент сабақ бойынша алған білімдерін бір сөйлеммен қорытындылайды
 29. https://stormboard.com/integrations
 30. https://stormboard.com/storm/1828135/Pedagogical_system
 31. https://www.flippity.net/
 32. https://www.flippity.net/
 33. https://onlinetestpad.com/ru
 34. https://onlinetestpad.com/ru
 35. https://miro.com/app/
 36. https://miro.com/app/
 37. Meeting and workshop. https://miro.com/app/board/uXjVPx7VOpc=/
 38. https://miro.com/app/board/uXjVPx7VOpc=/
 39. https://prezi.com/welcome#/explore
 40. https://prezi.com/p/create-prezi/
 41. https://prezi.com/p/create-prezi/
 42. УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА: КАКОЙ ОН? https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34837 Черкесов Б.А., Лобода О.Б. УЧИТЕЛЬ XXI ВЕКА: КАКОЙ ОН? // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-2. – С. 305-310; URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34837 (дата обращения: 17.01.2023).
 43. Модель учителя 21 века. https://vuzlit.com/426344/model_uchitelya_veka
 44. http://www.myshared.ru/slide/1011528/
 45. Международный опыт: Компетенции учителя 21 века. Цели: 1) Ознакомить с международным опытом определения компетенций учителя XXI века. 2) Ознакомить с. - презентация Презентация была опубликована 7 лет назад пользователемСтепан Михненко http://www.myshared.ru/slide/1011528/
 46. https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/2021/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%.pdf
 47. https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_skills
 48. https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills#/media/File:Framework_for_21st_Century_Learning.svg
 49. https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills#/media/File:P21_Skills.jpg
 50. https://en.wikipedia.org/wiki/21st_century_skills
 51. https://www.ionos.com/startupguide/productivity/hard-skills/
 52. https://www.michigan.gov/mde/resources/michigan-top-10-strategic-education-plan#:~:text=on%20the%20bus- ,Michigan%27s%20Top%2010%20Strategic%20Education%20Plan,-Michigan%20Department%20of
 53. https://www.michigan.gov/mde/resources/michigan-top-10-strategic-education-plan
 54. https://blogs.worldbank.org/edutech/20-innovative-edtech-projects-around-world
 55. https://blogs.worldbank.org/edutech/20-innovative-edtech-projects-around-world
 56. https://innovationinpolitics.eu/awards-old/finalists-2020-education/
 57. https://bihar-cetbed-lnmu.in/world-best-school-list/
 58. https://bihar-cetbed-lnmu.in/world-best-school-list/
 59. https://bihar-cetbed-lnmu.in/world-best-school-list/
 60. https://proctoredu.com/blog/tpost/et4lt9gm91-top-trends-in-educational-technology-in
 61. https://www.slideshare.net/MuhamedrahimKursabaev1/181122pptx
 62. https://www.slideshare.net/MuhamedrahimKursabaev1/181122pptx
 63. https://www.slideshare.net/MuhamedrahimKursabaev1/abai-univer-vebinarmr281022pptx
 64. https://www.slideshare.net/MuhamedrahimKursabaev1/181122pptx
 65. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking
 66. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/national-university-singapore
 67. https://kazneb.kz/kk/catalogue/view/1105928
 68. https://yvision.kz/u/Mr_Kursabaev
 69. https://www.slideshare.net/search/slideshow?utf8=%E2%9C%93&searchfrom=header&q=21st+century+skills
 70. https://www.slideshare.net/lur81/21st-century-skills-76620988?qid=5f942085-d113-4790-a5cd- 6d18cec99c4d&v=&b=&from_search=10
 71. https://stormboard.com/storm/1828135/Pedagogical_system
 72. https://stormboard.com/storm/1828135/Pedagogical_system
 73. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Publicidad