Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Монголын Залуучуудын Холбооны Зүүн бүсийн танилцуулга

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Монголын Залуучуудын Холбооны Зүүн бүсийн танилцуулга

Descargar para leer sin conexión

Монголын Залуучуудын Холбооны Зүүн бүсийн танилцуулга

Монголын Залуучуудын Холбооны Зүүн бүсийн танилцуулга

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Монголын Залуучуудын Холбоо (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Монголын Залуучуудын Холбооны Зүүн бүсийн танилцуулга

 1. 1. МЗХ-ны Зүүн бүсийн танилцуулга
 2. 2. Зүүн бүс Аймаг • Хэнтий • Дорнод • Сүхбаатар • Төв Дүүрэг • Багануур • Налайх
 3. 3. Хэнтий аймаг • Сум: 18 • Баг: 88 баг • Хүн ам: 73663 • Өрх: 23784 0-14 нас 23472 15 - 29 нас 15115 30 – 44 нас 17523 45- 59 нас 11866 60- дээш насны 5687 2016 оны статистик үзүүлэлт
 4. 4. 2016 оны эцсээр хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал Хөдөлмөрийн насны хүн-48.8 Эдийн засгийн идэвхитэй хүн – 32.6 Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд – 1.0 Ажил эрхлэлтийн түвшин – 56.2 Ажилгүйдлийн түвшин – 12.9
 5. 5. Хэнтий аймаг Хэнтий аймгийн засаг дарга Н.Ганбямба Хэнтий аймгийн Залуучуудын холбооны тэргүүн Д.Аюурбунь /Магнай трейд группын тамгын газрын дарга / Хэнтий аймгийн Улаанбаатар хот дах Залуучуудын холбооны тэргүүн Н.Учрал /УИХ/
 6. 6. Дорнод аймаг 0-14 нас 23472 15- 29 нас 15115 30- 44 нас 17535 45 -59 нас 11866 60 – дээш нас 5114 2016 оны статистик үзүүлэлт • Сум: 14 • Баг: 66 • Хүн ам: 79500 • Өрх: 22405
 7. 7. Дорнод аймаг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар  79.5 мянган хүн тоологдсоны - 56.3% аймгийн төвд 17.3% нь сумын төвд 26.4% хувь нь хөдөө амьдарч байна.  2017 оны нийт хүн амын тоог 2016 оны хүн амын тоотой харьцуулж үзвэл 1735 хүнээр буюу 2.2%  Өрхийн хувьд 734 өрхөөр буюу 3.1% тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
 8. 8. Дорнод аймаг Дорнод аймгийн засаг дарга М.Бадамсүрэн Дорнод аймгийн Залуучуудын холбооны тэргүүн Т.Амартүвшин Дорнод аймгийн Улаанбаатар хот дах Залуучуудын холбооны тэргүүн П.Баттулгуур /*ДЦС-4 ТӨХК*-ийн Захиргаа хүний нөөцийн албаны Чанарын удирдлагын мэргэжилтэн/
 9. 9. Сүхбаатар аймаг 30.0 хувийг 0-14 насныхан 33.5 хувийг 15-59 насныхан 36.5 хувийг 60 ба дээш насныхан 2017 оны статистик үзүүлэлт • Сум: 13 • Баг: 66 • Хүн ам: 61300 • Өрх: 18000
 10. 10. Сүхбаатар аймаг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Нийт өрхийн 45.4% хөдөө Хүн амын 49.6% нь эмэгтэйчүүд Хүн амын 44.9% хөдөө • 1275 хүүхэд шинээр мэндэлж • Хөдөлмөр,халамж үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч иргэдийн тоо 1151 болсны 570 нь эмэгтэйчүүд байна • Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 58.7 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна.
 11. 11. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн боловсролын байдал 0.3 хувь нь магистр, доктор 22.9 хувь нь дээд 2.6 хувь нь тусгай дунд 42.6 хувь нь бүрэн дунд 13.4 хувь нь суурь 6.8 хувь нь бага боловсролтой 1.6 хувь нь боловсролгүй
 12. 12. Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймгийн засаг дарга З.Энхтөр Сүхбаатар аймгийн Залуучуудын холбооны тэргүүн Э.Төгөлдөр Сүхбаатар аймгийн Улаанбаатар хот дах Залуучуудын холбооны тэргүүн Б.Мөнхжаргал/УИХ-ын гишүүний зөвлөх /
 13. 13. Төв аймаг • Сум: 27 • Баг: 97 • Хүн ам: 92832 • Өрх: 29170 30.3 хувийг 0-15 насныхан 58.1 хувийг хөдөлмөрийн насныхан 11.6 хувийг тэтгэврийн насныхан 2016 оны статистик үзүүлэлт
 14. 14. Төв аймаг 2017 оны байдлаар Төрсөн хүүхдийн тоо 2116 Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд 298 Ажилд орсон иргэн 1381 • Аймгийн төв Зуунмод хот 13339 хүнтэй • Батсүмбэр (6913) • Заамар (6568) сум харьцангуй олон хүнтэй • Аргалант (1371), Баянцагаан (1 401) харьцангуй цөөн оршин суугчтай байна. • Хүн амын 16% хот газар (Зуунмод), 84% хөдөө амьдардаг. • Бичиг үсэг мэддэг — 97.5 хувь
 15. 15. Төв аймаг Төв аймгийн засаг дарга Ж.Батжаргал Төв аймгийн Залуучуудийн холбооны тэргүүн Б.Дөл Төв аймгийн Улаанбаатар хот дах тэргүүн Б.Сүхболд /Барилгын компанитай /
 16. 16. Багануур дүүрэг • Хороо: 5 • Өрх: 7824 • Хүн ам:27440 41,5 хувь буюу 3248 өрх байр орон сууцанд 25,8 хувь буюу 2021 өрх амины хашаа байшинд 2545 өрх гэрт амьдарч байна. 2014 оны статистик үзүүлэлт
 17. 17. Багануур дүүрэг Багануур дүүргийн засаг дарга Ц.Сандаг-очир Багануур дүүргийн Залуучуудын холбооны тэргүүн Г.Цамбагарав
 18. 18. Налайх дүүрэг Хороо: 7 Өрх: 9755 Хүн ам: 34547
 19. 19. 2014 оны байдлаар сургууль болон цэцэрлэгт хамрагдсан байдал
 20. 20. Налайх дүүрэг Налайх дүүргийн засаг дарга засаг дарга Ч.Раднаабазар Налайх дүүргийн Залуучуудын холбооны тэргүүн С.Ялалт
 21. 21. Зүүн бүс хариуцсан мэргэжилтэн Харилцааны мэргэжилтэн Х.Батцэцэг Маркетингийн менежер Б.Төрболд
 22. 22. АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

×