Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Malpractice

1.124 visualizaciones

Publicado el

Azerbaycan ve Türkiyede hasta hakları ve malpraktis

Publicado en: Derecho
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Malpractice

 1. 1. İÇİNDEKİLER  Malpractice (malpraktis) kavramı  Hasta hakları:  Azerbaycan  Türkiye  Hekim hataları (istatistikler, örnekler)  Azerbaycan  Türkiye  İncelenen ülkeler üzre ceza uygulamaları  Sonuç  Kaynakça
 2. 2. MALPRACTİCE (MALPRAKTİS) KAVRAMI “Malpraktis” kelimesinin çeşitli tanımlamaları bulunmaktadır. Batıda “malpraktis” kavramı geniş yayılmaktadır ve hukukun bir parçasına dönüşmüştür. Sözün etimolojisine baktığımızda latin kökenli “malpraktis” iki kelimeden oluşmuştur. Bunlar “male” – kötü ve “praxis” uygulama. Sözün anlamına baktığımızda bir mesleğin kötü uygulanması anlamına varabiliriz.
 3. 3. MALPRACTİCE (MALPRAKTİS) KAVRAMI Dünya Tabipler Birliğinin tanımlamasına göre malpraktis - “hekimin tedavi sırasında standart güncel uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi soncunda oluşan zarar”dır.
 4. 4. MALPRACTİCE (MALPRAKTİS) KAVRAMI Malpraktisin yaranmasında sorumluluk kavramı büyük rol oynamaktadır: SORUMLULUK SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VARSAYILAN HAKİKİ MESLEKTEN DOĞAN TESADÜFİ
 5. 5. MALPRACTİCE (MALPRAKTİS) KAVRAMI Malpraktis – tıbbi uygulama hataları - .üç grupa bölünmektetir: TANI • Tanı koyma sürücinde oluşan hatalar TEDAVİ • Tedavi nin süreci • Yanlış tedavi DİĞER • Tanı ve tedavi dışında olumsuz etkenler
 6. 6. MALPRACTİCE (MALPRAKTİS) KAVRAMI Günümüzde “malpraktis davaları” geniş yer almaktadır. Mahkemelerde malpraktis davalarına bakılırken hasta hakları ve tıbbi etik kavramları meydana çıkmaktadır. Aslında hasta hakları doğal insan haklarından kaynaklansa bile tıbbi etik önemli yerde durmaktadır.
 7. 7. HASTA HAKLARI “Hasta hakları” kavramı sağlık çalışanı haklarıyla karşıt sanılsa bile aslında onlar kardeşdiler. Hasta hakları insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu düşünceden ilerileyerek hasta haklarını bu şekilde tarif etmek istiyorum: renkinden, cinsinden, sosyal statüsünden asılı olmayarak her bir insana gereken sağlık hizmetinin onurlu ve yüksek kaliteli bir ortamda alınmasının sağlanmasıdır.
 8. 8. HASTA HAKLARI Türkiyede hasta haklarının uygulanması ve gelişimi insan haklarının kabulü ve gelişimi ile gerçekleşmiştir. TC Sağlık Bakanlığı tarafından 01.08.1998 yılında kabul edilmiş ve Resmi Gazetenin 23420 sayısında yayımlanmış Hasta Hakları Yönergesine göre:
 9. 9. HASTA HAKLARI hasta hakları “sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklardır”
 10. 10. HASTA HAKLARI Azerbaycan Cumhuriyetinde hastaların hukukları Azerbaycan Anayasal hukukunun 41ci maddesiyle ve 1997 yılında kabul edilmiş “Ahalinin sağlığının korunması hakkında” yasa ile korunmaktadır. Yasa geniş kapsamlı ve yaşamın tüm alanlarıyla alakalıdır. 10 bölüm ve 62 maddeden ibarettir. 2011 yılında Milli Mecliste “Hasta hakları hakkında” yasanın kabul edilmesi muzakereye çıkarıldı ama gerek duyulmadığından reddedildi
 11. 11. HASTA HAKLARI “Ahalinin sağlığının korunması hakkında” yasanın 3-cü bölümünde farklı kategorilere mansub insanların sağlık hukukları yer almaktadır (madde 10-23): Yasanın 4-cü bölümü tıbbi sosyal yardım alanında vatandaşların hukuklarını içeriyor. Bölüm 4, madde 24 Pasiyent (hasta) hukukları başlığı altında geçiyor ve aşağıdakı hukukları içeriyor:
 12. 12. HASTA HAKLARI Hastanın  Acil tıbbi yardım gereken haller hariç doktorun rızasıyla hekim dahil hekimini ve tedavi hekimini ve tedavi- profilaksi kurumunu seçmek;  Sanitasyon-hijyen koşullarına uygun olan şartlarda müayene ve tedavi görmek;  Yatılı tedavi edildiği sağlık kurumunun uzmanlarının katılımıyla konsilium ve istişare yapılmasını taleb etmek;
 13. 13. HASTA HAKLARI  Tıbbi yardım olgusunu, tedavi, sağlık durumu, hastalığın teşhisi konusunda, hem de muayene ve tedavi sırasında elde edilen diğer bilgileri etrafdakılardan gizli tutmak;  Tıbbi müdahaleye sözlü veya yazılı gönüllü rıza vermek;  Tıbbi müdahaleden imtina etmek;  Hak ve görevleri hakkında, sağlığının durumu hakkında bilgi almak ve kendi çıkarları açısından bu bilgiyi verebileceği kişiyi seçmek;
 14. 14. HASTA HAKLARI  İç kurallar bozulmaması kaydıyla hastanede dini törenin icra edilmesi için ayrıca yerin sağlanması hakkı vardır. Hastanın hakları ihlal edildiğinde, o, tedavi-profilaksi kurumunun yönetimine, ilgili yönetim organına veya mevzuatta belirlenen şekilde mahkemeye başvurabilir.
 15. 15. HASTA HAKLARI TC HHYde aşağıdakı haklar yer almaktadır: 1) Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı – adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden ihtiyaclarına uygun olarak faydalanma; 2) Bilgi isteme – sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi;
 16. 16. HASTA HAKLARI 3) Sağlık kuruluşlarını seçme ve değiştirme – sağlığına tehlike yaranmadığı taktirde sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme; 4) Personel tanıma – hasta talebi ile istenilen sağlık personeli hakta bilgi elde etme; 5) Öncelik sırasının belirlenmenin istenilmesi – “Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi karşılanmayan hallerde, hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterilere dayalı belirlenmesini istemek hakkı”
 17. 17. HASTA HAKLARI 6) Tıbbi gerekliklere uygun teşhis, tedavi ve bakım – “tıbbi bilgi ve teknoloji gereklerine uygun teşhisin yapılması, tedavi ve bakımın istenilmesi; 7) Tıbbi gereklilikler dışında müdahele yasağı - teşhis, tedavi ve ya korunma maksadı olmaksızın ölüme, heyati tehikeye yol açabilecek hiç bir şey yapılamaz ve talep edilemez; 8) Ötenazi yasağı - kendinin ve ya başkasının talepi ile kimsenin hayatına son verilemez;
 18. 18. HASTA HAKLARI 9) Tıbbi özen gösterilmesi - “hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı taktirde bile, iztirabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak”
 19. 19. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) http://www.malpraktissigortasi.net/ sitesinin verdiği bilgiye göre: • Son 5 yılda Türkiye’de o Tıbbi hataya neden olan hekim sayısı 282 o Açılan dava sayısı 416 o Hükmedilen tazminat 6 milyon 200 bin lira o Hakkında dava açılan doktorların kusurlu bulunma oranı %66 o Kadın hastalıkları ve doğum doktorları hakkında açılan dava oranı %25
 20. 20. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) Tablo http://www.malpraktissigortasi.net/ sitesinden alınmıştır
 21. 21. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) Tablo http://www.malpraktissigortasi.net/ sitesinden alınmıştır
 22. 22. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) Azerbaycan Devleti üzre malpraktisle ilgili hiç bir istatiksel bilgi bulunmamaktadır. Bu tıbbın gelişiminin ve bu tür hataların yapılmaması anlamına gelmiyor. Sadece bilgilerin saklanıldığı söylenilebilir. Medya vasıtasıyla bazen bu tür haller açığa çıkarılıyor. Azerbaycanda ahali genellikle İran İslam Cumhuriyetine, Türkiye Cumhuriyetine ve Rusiya Federasyonuna daha iyi teşhis olunmaları için baş vuruyorlar.
 23. 23. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) baku.ws sitesinin 2013 tarihi için verdiği bilgiye göre doğuş zamanı kayd edilmiş kadın ölümlerinin sayısı gösterilen yıl için azalmıştır. YIL SAYI NEDEN 2011 26 Genellikle hekim veya sürec hataları 2012 25 2013 23
 24. 24. HEKİM HATALARI (İSTATİSTİKLER, ÖRNEKLER) Bazen hasta yakınları araştırmanın aparılmasına verdikleri kararlarla engel oluyorlar. Böyle olduğu taktirde kararlar otopsi sonucu yok, belgelere dayanarak veriliyor. 2013 yılında hekim ve süreç hatası sonucunda doğuş zamanı kadın ölümüyle ilgili 79 sağlık personeli, 9 hekime karşı ceza uygulanmıştır. http://baku.ws/31619-v-azerbaydzhane- sokratilos-kolichestvo-smertey-zhenschin- pri-rodah.html
 25. 25. İNCELENEN ÜLKELER ÜZERE CEZA UYGULAMALARI Her iki devletin kanunlarına göre hasta hukukları cezai ve özel (medeni) yasalarla korunmaktadır. Azerbaycan Ceza Kanununa göre kasten ve ya dikkatsizlik yüzünden zarar yetirme ve ya insan öldürme cezalanmaktadır. Ama bu Kanunda en önemli yeri suçun özel subjektinin hekim ve sağlık personelinin olduğu maddelere dikkat çekmek istiyorum.
 26. 26. İNCELENEN ÜLKELER ÜZERE CEZA UYGULAMALARI ACK : Madde 135 ötenazi; Madde 136 yasadışı suni tohumlama ve enbriyo implantasyonu etme, tıbbi sterilizasyon; Madde 137 insan organlarının veya dokularının alım satımı ve nakli amacıyla götürülmesine zorlama; Madde 138 yasadışı olarak biyomedikal araştırmaları gerçekleştirme veya yasaklanmış tanı ve tedavi yöntemlerini, ilaç araçlarını uygulama;
 27. 27. İNCELENEN ÜLKELER ÜZERE CEZA UYGULAMALARI Madde 139 zuhrevi hastalıkların yayımı; Madde 140 insanın immün yetersizliği hastalığına bulaştırılması; Madde 141 yasadışı kürtaj etme; Madde 142 hastaya yardım göstermeme; Madde 143 tehlikede koyma; Madde 143-1 doping araçlarından ve (veya) metodlarından kullanmaya
 28. 28. İNCELENEN ÜLKELER ÜZERE CEZA UYGULAMALARI TCK taksirli öldürme ve kasten yaralamayla yanaşı insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, tıbbi gereken olmadığı haıde çocuk düşürtme, kısırlaştırma gibi suç işleten kişilere ceza uygulanmaktadır. Bu suçları işleyen yine genellikle sağlık personeli ve hekimlerdir.
 29. 29. SONUÇ Sonda Hipokrat yeminin hekimlerin mesleklerini onurla yerine yetirilmesi gibi en önemli yönüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve düşünüyorum ki, hekimler verdikleri bu yemini unutmasalar, daha çok özen ve empati gösterseler, tıbbi malpraktis daha az oluşabilir. Ama hatalardan hiç kimse sığortalanmamıştır.
 30. 30. SONUÇ Ünlü Amerika dahliyecisi Richard Rigelman diyordu ki “eğer siz hastanın ölümüyle sonuçlanan veya citti komplikasyon yaratan durumlarla karşılaşmış değilsinizse, siz tıpla yeni meşgul oluyorsunuz”
 31. 31. KAYANAKÇA  Azerbaycan Respublikası Anayasal hukuku (Konstitusiyası);  Azerbaycan Respublikası “Ahalinin sağlığının korunması hakkında” yasa;  Ali Osman Özdilek “Tıpta Yanlış Uygulama (Malpraktis) Sebebiyle Hekimin Hukuki Sorumluluğu” (Avaible at: http://www.turkhukuksitesi.com/makale_300.htm  Arş.Gör.Nizamettin Aydın – Hasta haklarının hukuki boyutu (Avaible at: http://www.ism.gov.tr/hastahaklari/haberler/hh_h ukukiboyutu/index.htm);  Dr. Gülüm Gürsoy “Hasta hakları. Temel Kavramlar ve temel yanılgılar;
 32. 32. KAYNAKÇA  Oğuz Polat, Işıl Pakiş – Tıbbi uygulama hatalarında hekim sorumluluğu (Avaible at: http://acibadem.dergisi.org/pdf/pdf_AUD_83.pdf);  Prof.Dr. Erdem Aydın – Tıbbi Etik ve Malpraktis (Avaible at: http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/ekler/doc/ malpraktis.doc);  Prof.Dr. Gürsel Çetin - Tıbbi malpraktis (Avaible at: http://194.27.141.99/dosya- depo/stek/pdfs/48/4802.pdf);  Sermet Koç – Adli tıbbi açıdan malpraktis ve hekim sorumluluğu (Avaible at: http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173 201492518-1422.pdf);  Tütkiye Cunhuriyeti hasta hakları yönetmeliği;
 33. 33. KAYNAKÇA  Oğuz Polat, Işıl Pakiş – Tıbbi uygulama hatalarında hekim sorumluluğu (Avaible at: http://acibadem.dergisi.org/pdf/pdf_AUD_83.pdf);  Prof.Dr. Erdem Aydın – Tıbbi Etik ve Malpraktis (Avaible at: http://www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/ekler/doc/ malpraktis.doc);  Prof.Dr. Gürsel Çetin - Tıbbi malpraktis (Avaible at: http://194.27.141.99/dosya- depo/stek/pdfs/48/4802.pdf);  Sermet Koç – Adli tıbbi açıdan malpraktis ve hekim sorumluluğu (Avaible at: http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/173 201492518-1422.pdf);  Tütkiye Cunhuriyeti hasta hakları yönetmeliği;
 34. 34. .

×