Publicidad

Actievoorwaarden Escape Room 2023 Casillero del Diablo

Netprofiler
23 de Mar de 2023
Actievoorwaarden Escape Room 2023 Casillero del Diablo
Actievoorwaarden Escape Room 2023 Casillero del Diablo
Actievoorwaarden Escape Room 2023 Casillero del Diablo
Próximo SlideShare
Escape Room campagne 2023Escape Room campagne 2023
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Actievoorwaarden Escape Room 2023 Casillero del Diablo

  1. Actievoorwaarden Casillero del Diablo – campagne 2023 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Casillero del Diablo – Escape Room op Utrecht Centraal’ (hierna: ‘Actie’). De Actie is georganiseerd door Casillero del Diablo (hierna: ‘Organisator’) en uitgevoerd door creatief bureau C2B Amsterdam. Deelname aan de Actie houdt acceptatie door de deelnemer (hierna: ‘de Deelnemer’) van de voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. Deze voorwaarden voldoen aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Organisator behoudt zich het recht voor om de promotionele Actie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen, en niet tot uitkering van de prijs over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende Deelnemer. De Actie Je kunt deelnemen door de fysieke Escape Room te betreden op Utrecht Centraal, gelegen in de grote stationshal tussen de sporen 18-19 en 20-21. Het doel is om aan de hand van meerdere aanwijzingen binnen maximaal zeven minuten de laatste ruimte van de Escape Room binnen te komen, waar een boodschap van de duivel op je wacht en je bij de winactie-wall met je ‘escape time’ op de foto kunt. Door deze foto te delen in je Instagram Stories óf Facebook Stories met #CasilleroExperience en @CasillerodelDiabloNL te taggen, maak je kans op de hoofdprijs: een reis naar Chili voor twee personen, inclusief een bezoek aan het wijnhuis en de wijnkelders van Casillero del Diablo. Looptijd actie De actie loopt van maandag 27 maart 2023 t/m 1 april 2023. De Escape Room is op maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 tot 20.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.
  2. De prijs De te winnen hoofdprijs is inclusief: Twee Economy Class-vliegtickets voor twee personen van Nederland naar Chili en weer terug (met 15 december 2023 als uiterste reisdatum, afhankelijk van beschikbaarheid). • Een verblijf voor twee personen in een hotel in Santiago voor drie nachten (inclusief ontbijt) • Een excursie naar de wijngaard van Casillero del Diablo, Viña Concha y Toro in Pirque, inclusief vervoer. • Een geheel verzorgde lunch voor twee personen bij Bodega 1883 in Pirque tijdens de excursie - CLP$69.800 (eventuele extra kosten zijn voor rekening van de Deelnemer) De reis is exclusief reis- en annuleringsverzekering, overige maaltijden (naast het ontbijt), overige transport en excursies. De vluchten en de hotelreservering zullen geboekt worden door Travel Agency Concha. Het is niet mogelijk extra dagen aan de reis toe te voegen. Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij en hotel van toepassing. De Organisator zal in week 14 één prijswinnaar aanwijzen. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de deelnemers die aan de Algemene Voorwaarden voldoen. De winnaar wordt per direct message op Instagram of Facebook op de hoogte gebracht. De Deelnemer dient zich op verzoek van Organisator te legitimeren voor toekenning van de prijs. Een prijswinnaar dient binnen tien dagen na verzending van de direct message door Organisator per e-mail te reageren. Indien binnen tien dagen geen reactie is ontvangen door Organisator, vervalt het recht op de prijs. De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere waardecompensatie. De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen dan de Deelnemer die de prijs gewonnen heeft. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator. De prijswinnaar geeft door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Deelnemers Deelname staat open voor eenieder boven de achttien jaar. Organisator heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Organisator heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de Actie wordt niet gekwalificeerd als Deelnemer. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname. Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer,
  3. noch voor eventueel verloren gegane inzendingen, en storingen in het netwerk, de hardware of software, die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens. Toestemming en vrijwaring Deelnemer verklaart en garandeert dat zijn/haar inzending niet onrechtmatig is of anderszins in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde. In het bijzonder verklaart en garandeert Deelnemer uitdrukkelijk dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Organisator heeft het recht om een inzending te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als zij vermoedt dat de inzending rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig is. Wijziging voorwaarden en technische voorzieningen Organisator kan te allen tijde deze voorwaarden, waaronder de in deze voorwaarden weergegeven de te winnen prijs, wijzigen; wij raden je daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen. Klachten Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde Actie, dan kan de Deelnemer deze binnen vijf werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan info@c2b.nu onder vermelding van ‘Klacht Winactie – Escape Room Utrecht Centraal’. Aansprakelijkheid Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de prijs, en/of voor enige schade, van welke aard dan ook, die daaruit voortvloeit. Toepasselijk recht Op deze voorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Contact Heb je vragen en/of opmerkingen aangaande deze actie? Dan kun je een email sturen naar info@c2b.nu. www.casillerodeldiablo.com casillerodeldiablonl Casillero del Diablo NL
Publicidad