Publicidad

Mạch ghép nối PLC driver.pdf

2 de Jan de 2023
Mạch ghép nối PLC driver.pdf
Próximo SlideShare
Dieu khien thiet bi smsDieu khien thiet bi sms
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

Mạch ghép nối PLC driver.pdf

  1. LINK 24VDC OUTPUTS ERROR MAINT RUN / STOP 214-1AE30-0XB0 INPUTS ANALOG AI 1 0 2M .5 .4 .3 .2 .1 .0 DI a 1M M L+ .2 .1 .0 .7 .6 .5 .5 .4 .3 DI b 24VDC 24VDC INPUTS M L+ 24VDC S MC DC/DC/DC DQ b .1 .0 .0 DI b .5 .4 .3 .2 .1 .0 .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 DQ a .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 DI a CPU 1214C Rx / Tx LAN MAC-ADDRESS XX-XX-XX-XX-XX-XX X1 : PN DQ a 3L+3M .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .0 .1 DQ b X 2 3 CN1 PE R S T r t U V W PE PULS+ PULS- SIGN+ SIGN- 2 3 4 1 E N C O D E R MAXSINE EB 100(B) DRIVER SERVO SERVO MOTOR CN1 COM+ SON CN2 EN OA+ OA- OB+ OB- CN1 OZ+ OZ- GND 220 Ω 220 Ω CN1 PE R S T r t U V W PE PULS+ PULS- SIGN+ SIGN- 2 3 4 1 E N C O D E R MAXSINE EB 100(B) DRIVER SERVO SERVO MOTOR CN1 COM+ SON CN2 EN OA+ OA- OB+ OB- CN1 OZ+ OZ- GND 220 Ω 220 Ω CN1 PE R S T r t U V W PE PULS+ PULS- SIGN+ SIGN- 2 3 4 1 E N C O D E R MAXSINE EB 100(B) DRIVER SERVO SERVO MOTOR CN1 COM+ SON CN2 EN OA+ OA- OB+ OB- CN1 OZ+ OZ- GND 220 Ω 220 Ω 2k Ω 2k Ω 2k Ω 2k Ω 2k Ω 2k Ω 16 pin CAB 16 pin CAB 16 pin CAB 220 VAC 3 PHASE 24 VDC + _ START STOP RUN LS1 LS2 LS3 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ Trách nhiệm Thiết kế Duyệt Hướng dẫn Họ và tên Nguyễn Long Nhật TS. Trần Đình Long Chữ ký Ngày BẢN VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA 3 BẬC TỰ DO ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Trường Cơ khí Nhóm chuyên môn: Cơ điện tử Lớp: CĐT02 - K63 Tỷ lệ Khối lượng THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ROBOT SCARA 3 BẬC TỰ DO
Publicidad