Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Varga noemi 2010.10.28

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 80 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Similares a Varga noemi 2010.10.28 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Varga noemi 2010.10.28

 1. 1. Varga Noémi 9NKOikB 2010.10.28
 2. 2. Jellemzése:  Általános összehasonlítás  Mások eredményeinek kritikus értékelése  Önmagunk erényeinek és erős pontjainak keresése  Nyitottsággal, őszinteséggel, és folyamatos alkotó tanulás szándékával és gyakorlatával párosul
 3. 3.  R. Y. Chang és P. K. Kelly: „útra kelés oda, ahova el akarunk érni”  G. H. Watson: Minőségorientált vezetésehez (TQM) közelálló módszer célja: ismeretek gyűjtése ahhoz, hogy az üzleti folyamatainkat, és ezáltal a versenyképességüket javítani tudjuk.
 4. 4. Tehát a bechmarking lényege: A benchmarking a mieinknél lényegesen jobb megoldások állandó, folyamatos keresése és alkalmazása versenyképességük javítása érdekében.
 5. 5.  Fontos szerepe van a benchmarking sikerében  A célok megjelenítik a vezetés stratégiai szemléletét  Kifejezik, hogy a cég: - Vezető szerep - Követő szerep  Ezt befolyásolja az erőforrásai nagysága, minősége
 6. 6.  SWOT – elemzéshez áll közel  A cég ezzel méri fel saját, erős és gyenge pontjait  Keres egy viszonyítási alapot  Fő célja: Hogy a cég gyenge pontjait fejlessze és javítsa
 7. 7. 1. Nem feltétlenül versenyelemzés 2. Folyamatorientált  A folyamatok jelentik az összehasonlítási alapot 3. A legjobbhoz mér  Magasra teszi a mércét a cég valamennyi munkatársa számára
 8. 8.  Bevezetése előtt 5 előkészítő lépés javasolt: 1. Szerezzünk megfelelő számú, és pozíciójú támogatót 2. Állapodjunk meg az elérendő célokban, és a célok eléréséhez szükséges időtartamban 3. Alakítsunk ki benchmarking munkacsoportot 4. Lássuk el a munkacsoportot a szükséges erőforrásokkal 5. Tegyük lehetővé a munkacsoport tagjai számára, hogy a szükséges tudást megszerezzék
 9. 9.  Változatás beindítása előtt, el kell gondolkodni, hogy mekkora „felfordulást” tudunk vállalni  Kis „felfordulás” Zökkenőmentes  Nagy „felfordulás”: meg kell találni a módját, hogy a változás, hatékonyan, a munkamorált és a szervezeti kultúrát károsító hatások nélkül valósuljon meg
 10. 10.  Olyan változtatást megalapozó és beindító módszer, amely a változatás céljának, irányának, és módjának meghatározásához is segítségül hívható.  Rendszeres alkalmazása az embereket nyitottá és kritikussá teszi, és ösztönzi őket a magasabb teljesítmény elérésére.
 11. 11.  IGEN!  De milyen benchmarkingra van szükségünk?  Multinacionális – globális cégek már ált. használják  Ahol a legnagyobb szükség lenne rá:  Hazai,kis – és közepes vállalati szektor
 12. 12.  Olyan vezetési módszer, amelynek középpontjában egyrészről az állandó változtatás, állandó megmérettetés, másokhoz hasonlítás és teljesítményjavítás, másrészről viszont a minőség áll. A minőség jelenti a termék, a technológia és szolgáltatás minősége mellett a vezetés, a munkatársak, a kultúra, vagyis a cég egészének minőségét.
 13. 13. De mi a minőség?
 14. 14.  E. Deming: A minőség a vevők jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítése.  J. M. Juran: A minőség a célnak való megfelelés és a használatra való alkalmasság.  P. B. Crosby: A minőség az elvárásnak való megfelelés.  A. A. Kuehn: Egy termék minősége attól függ, hogy hogyan és mennyire felel meg a vásárlók igényeinek.  H. L. Gilmore: A minőség annak mértéke, ahogy egy konkrét termék megfelel a tervnek vagy az előírásonak.
 15. 15.  Mindegyik nézet vevőorientált: a vevők igényeinek kielégítésére való törekvés  Tanács: Kínáljuk a vevőknek a kívánt minőséget a legelfogadhatóbb áron, akkor amikor kell, és tegyük mindezt barátságosan, kedvesen, mosolyogva! Ez teremt valódi értéket a vevőknek. A vevőnek kínált valódi érték pedig értékeket, vagyis profitot termel a tulajdonosnak.
 16. 16. Értékteremtés a vevő számára egyre jobb min. + egyre jobb szolgáltatás egyre gyorsabban és időben Érték (profit) a tulajdonosnak
 17. 17. A TQM bármely szervezet irányításának olyan átfogó és integrált rendszere, amely lehetővé teszi:  A vevők igényeinek állandó következetes kielégítését  A szervezet valamennyi területén az állandó fejlődést és azt, hogy  A munkát már kezdetben jól végezzük el
 18. 18.  Vevők:  a vevők ereje, igényessége folyamatosan nő  Verseny:  Erősödik, és globálissá válik  Változások:  Környezeti változások felgyorsulnak A sikerhez új versenyfegyvert kerestek a cégek: TQM
 19. 19. 1. A vevő által mozgatott szervezet 2. Megfelelő vezetés 3. Részvétel 4. Folyamatkénti megközekítés 5. Rendszerszemlélet 6. Hibamegelőzés 7. Állandó jobbítás 8. Tényekre támaszkodó döntéshozatal 9. Partnerség
 20. 20.  Lényege: A vállalati – szervezeti kultúra azon értékek, normák, vélemények, és hitek együttese, amelyeket az emberek elfogadnak és amely szerint élnek a cégnél.  Kialakítását általában erős vezető egyéniségek által mutatott példákhoz, mintákhoz, és az általuk támasztott követelményekhez kötik.
 21. 21.  Fontos szerepe van a cég életében:  Stabilitást, identitást jelent  Erősíti az összetartozás érzését  És az elkötelezettséget is A változást nehezítheti, torzíthatja eredményeit  Ha változatásra kerül a sor meg kell vizsgálni , hogy a szervezeti kultúra mennyire támogatja azt
 22. 22. •Legnagyobb veszély, ha a szervezeti kultúra nem támogatja a változtatást. Mit tehet ilyen esetben a cég?
 23. 23. A vevők és a dolgozók megelégedettségét folyamatosan mérni kell.  Akkor van értelem, ha visszajelzést is kapnak az eredményekről,  és, ha a cég fel is használja az eredményeket tevékenységének javításában, ill. a megelégedettség növelésében  Méréshez:  Interjúk  Kérdőíves felmérések
 24. 24. Vezetési stíluspolitikák: X stílusú:  Taylorizmusnak is nevezik  Munkatársak kihasználandó erőforrások  lusták  Írányítani,utasítani, felügyelni kell őket  Nem vállalnak felelősséget Y stílusú:  McGregor nevéhez fűződik  Emberközpontú  Ha a vezetés jó körülményeket biztosít: •Szívesen lelkesedéssel dolgoznak •Örömmel tanulnak és vállalnak felelősséget •Megbízhatóak •A vezető képes őket ösztönözni
 25. 25. Minőségi csapatok:  Kialakulását segíti:  Emberek tudásának, képességeinek tovább fejlesztése  Tudás terjesztése  Kooperatív, támogató szervezeti kultúra  Teljesítményekkel szembeni igényesség  Nyílt, őszinte és előremutató kritika
 26. 26.  Kapcsolódik az őszinte, kritikus légkör megteremtésének fontosságához.  Jelenti továbbá, hogy a véleményalkotás:  Csak tények, adatok, elemzések, nem pedig érzések, és szubjektív vélemények alapján.  Döntéshozatal is ilyen alapon történik
 27. 27.  Cselekedetek következetessége  Elért eredmények megőrzése, megbecsülése  Továbblépés igénye
 28. 28.  Törekednikell a hosszú távú, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolat kiépítésére.  Segítsünka vevőknek abban, hogy saját igényeiket, szükségleteiket meg tudják fogalmazni.  Nefeledjük ezek az igények egyfolytában változnak, ezért próbáljunk „előttük járni”!
 29. 29. Crosby gondolata: „Soha ne feledjük, hogy a munkatársak nem cégeknek és cégekért, hanem embereknek és emberekért kell hogy dolgozzanak.”
 30. 30. A TQM munkafilózófiája  Kidolgozója E. Deming
 31. 31.  Az olyan cégeknek akik alkalmazzák a TQM mórszert, folyamatos önvizsgálatra van szükségük.  SWOT – elemzés segíti az erős – gyenge pontok elemzését  Alapvető jell:  A termékek versenyképesség – elemzése  Alkalmazott technológiák korszerűségének vizsgálata  Cég piaci, pénzügyi helyzetének vizsgálata  Ezek fontosak, de nem elégítik ki a minőségközpontú vezetés igényeit
 32. 32. A vevő és emberközpontú, valamint rendszerszemléletű gondolkodás módosítja, ugyanis a vállalati belső diagnózis hangsúlyait is.  Ezt a kormányok is támogatják, különféle minőségi, üzleti kiválósági díjak kitűzésével  Ezek elnyeréséhez önelemzést kell végezni  Magában foglalja tehát:  Jelenlegi stratégia minőségének vizsgálata  Fejlődést ígérő, tervezett változtatások bemutatása  TQM fő alapelvei, a vevő és emberorientáltság  Folyamat és rendszerszemlélet eredményeinek bemutatása
 33. 33.  1991-ben alapították  „ The European Foundation for Quality Management” nevű európai úniós szervezet alapította  Nyugat-Európa 14 vezető vállalata hozta létre  Célja: a minőségközpontú vezetés elterjesztése az Európai Unióban  Díj: évente egyszer, azok a nyugat-európai cégek, akik a legsikeresebben alkalmazzák a TQM módszert
 34. 34.  Kritériumrendszer alapvető gonolata: ÉRTÉKTEREMTÉS  A vevők  A munkavállalók  A tulajdonosok számára  A társadalom
 35. 35.  Vizsgálandó területek 2 csoportra oszthatók: 1. Teljesítményeit és eredményeit a vevők és a munkatársak megelégedettségével ill. az e területeken elért fejlődéssel kell bizonyítania 2. Üzlet eredményeinek alakulását, továbbá, hogy milyen hasznot jelent a cég működése a társ. számára  Illetve be kell mutatnia:  Okozatok mögötti okokat is  Vezetési filozófiáit, és módszereit  A cég stratégiáját  Hogyan gazdálkodik az erőforrásokkal
 36. 36.  Végülbizonyítania kell: folyamat és rendszerorientáltságát, ill. erőfeszítéseit amelyeket a folyamatok állandó javítása érdekében kifejt. A cégeknek a modell segítségével bizonyítani kell folyamatos fejlődését is másokhoz kell mérnie önmagát benchmarking módszer A modell szemlélete és tartalma megegyezik a TQM alapjaival, de bizonyítja: az összhang fontosságát, a jövőt alakító kreatív stratégia és a kreatív változtatás között is.
 37. 37.  1987-ben az amerikai kongreszus alapítja  Mintája: Japán Deming díj  Célja: amerikai cégek figyelmének minőség fontosságára irányítása  Elérésénekfeltételrendszere hasonlít az európai üzleti kiválósági modelléhez
 38. 38.  Az amerikai rendszer kiemeli és külön vizsgálja a cég információrendszerének minőségét  Nem foglalkozik viszont a társadalmi felelősségvállalással  Nem emeli ki a munkatársak megelégedettségét  Viszont be kell számolnia arról, a humánstratégián belül:  Milyenek a munkavállalók szociális körülményei  A munkahelyi biztonságról  Munkahelyi légkörről
 39. 39.  Munkatársakat kérdezik ki a céggel kapcsolatos véleményükről  Ezek visszajelzést adnak a vezetőknek, hogy milyen területen kell javítani, fejleszteni.  Pl.:  Munkatársainkat rendszeresen és tervszerűen képezzük tovább?  Nyereségesek vagyunk?  Jó a belső kommunikációnk?  Elismerjük és értékeljük azokat az embereket, akik kezdeményeznek, mernek kockázatot vállalni?
 40. 40. A minőségközpontú diagnosztikai modellek, a SWOT – elemzés, és a stratégiai változtatás összekötése:
 41. 41.  Nem alakult ki a szükséges szemlélet sem a vezetői, sem a munkavállalói oldalon  Vezetők: x stílusú  Munkavállalók: csöndben maradnak  Nem elég fontos a minőség – kultúra  Nem elég erős a vevőorientáltság  Nem jellemző a cégekre a folyamatgondolkodás  Változás lehetne, ha:  Piacgazdaság erősödne  Verseny növekedne  Vásárlóerő növekedne
 42. 42. A minőség szemlélet uralkodóvá válásához változnia kell az értékrendnek és a vezetési szemléletnek. Ne feledjük, az emberek teljesítménye nagymértékben függvénye a vezetők teljesítményének.  Def.:A TQM olyan vezetési módszer és rendszer amely a vevők megelégedettségére törekszik, oly módon, hogy valamennyi munkatársat bevonja a minőség biztosításába és hozzásegíti őket ahhoz, hogy megtanulják és folyamatosan gyakorolják azt, hogy hogyan lehet megbízhatóan termelni és szolgáltatni.
 43. 43.  Gyors és radikális változást eredményez, amely kiterjedhet:  a cég egyes részeire, folyamataira (process reengineering)  Vagy a cég egészére (business process reengineering)  Radikális,gyors és gyökeres változatást előidéző módszer.  Újjátervezés, újratervezés  Mindent kidob ami:  Korszerűtlen  Gátolja a sikert, teljesítményjavulást
 44. 44.  Lényege: „ Ne keményebben, hanem okosabban dolgozzunk.”  Tulajdonságai:  Ne sajnáljuk a kezünket bepiszkolni.  Döntsük le a funkcionális falakat  Módszer kidolgozása és publikálása:  Michael Hammer és James Champy  1993: „Reengineering the Corporation”
 45. 45.  Ez jelenti azt az inputtól az outputig, a beszállítóktól a vevőkig tartó folyamatot, amelyeknek mentén költségek merülnek fel, és értékek teremtődnek.  Hammer és Champy szerint a folyamat lényege: Egy folyamat olyan tevékenységek együttese, amelyek egy vagy többféle inputból kiindulva olyan outputot, vagyis végterméket hoznak létre, amely a vevők számára értéket jelent.  Kulcsfolyamat: melyek mentén a cég közvetlenül a külső vevőkkel van kapcsolatban  Támogatófolyamat: a kulcsfolyamatok
 46. 46.  Alapfilozófiája: Ha a gyors környezeti változásokat a vállalati vezetési, szervezési és szervezeti rendszerek és az értékrend változásai nem tudják kellő gyorsasággal követni, akkor a cég csak passzív, követő viselkedésre képes. Az aktív, kezdeményező magatartáshoz, a teljesítmények növeléséhez a vállalati folyamatok gyökeres átalakítására van szükség.  Átvizsgáláskor nem elég a 3 szokásos kérdést feltenni ( hogyan csinálhatnánk ezt: gyorsabban, jobban, olcsóbban?)  Azt is fel kell tenni: szükség van-e egyáltalán az adott tevékenységre?
 47. 47.  USA-ban szinte divattá válik a módszer  Hamar problémák:  A sikerek rövid életűek  Jó szakemberek elhagyják a cégeket  Probléma legnagyobb oka:  Csak átszerveznek nem újraszerveznek: a hangsúly a vállalati politikán  Ree. célja:  minőségjavítás  Vevők jobb kiszolgálása  Gyakorlatban: eredmények növelése érdekében költségcsökkentés alkalmazottak bérének csökkentése, elbocsátások
 48. 48.  Csoportmunka  Részvevők abból indulnak ki, hogy mindent újjá lehet építeni  Újjáépítés során: összpontosítsanak arra, hogy milyen főbb üzleti folyamatokkal írható le a cég tevékenysége, ill. hogy a vevőkhöz hogyan lehet a leghatékonyabban eljuttatni a termékeket, szolgáltatásokat.  Tevékenységek elemzése során: vázsgálni, hogy mekkora érték keletkezik, és, hogy mekkora költség merül fel.
 49. 49. A feltételek hiánya kudarchoz vezet, a ree. módszertől tartós teljesítményjavulás csak akkor várható, ha:  Nem tömeges elbocsátások fedőneveként használják  Nem belső politikai céllal, a szervezet hatalmi szempontok szerinti átalakítására alkalmazzák  Ha minél több dolgozót vonnak be a munkákba, döntési joggal is felruházzák őket, és a döntéshez szükséges információkkal is ellátják őket  A vállalat érdekeltségi rendszere ösztönzi a folyamatos teljesítményjavítást, az önálló gondolkodást és a felelősségvállalást  Vízszintes, laterális részlegek közötti közvetlen kapcsolatok és koordináció erősödése
 50. 50.  Első tisztázandó kérdés: A kitűzött célok az adott nemzeti, ill. vállalati kultúrában ezzel a módszerrel érhetők-e el a leghatékonyabban?  Általános hiba: az adott módszert nem igazítják a helyi szokásokhoz, kultúrához
 51. 51.  Magyar munkakultúra:  „Ne szólj szám, nem fáj fejem”  Viselkedések megváltozatásához hosszú idő kell  Legjobb megoldás: importált módszereket a hazai viszonyhoz igazítani, ehhez azonban türelem és a helyi szokások, kultúra ismerete kell  Belső szemléleti és módszerbeli változásokon kívül, további külső változásokra is szükség van, ahhoz hogy a munkavállaló viselkedés e megváltozzon.
 52. 52.  Teret kell nyerjen a társadalmi – politikai környezetben a teljesítményorientáltság.  Necsak szóban hangsúlyozzák a tudás, és a minőség fontosságát, hanem tettekkel is.  Követendő példává kell válnia a kezdeményező, felelősségvállaló embernek!  Alkalmazást gátolja:  team munka népszerűtlensége  dolgozók passzivitása Ezeknek társadalmi, történelmi, politikai okai vannak
 53. 53. A reengineering alkalmazása jó hatással lehet:  Állami intézményekre  A kormány munkájának hatékonyságára és minőségére  Gyökeresjavuláshoz a folyamatszemlélet és a vevőorientáltság elterjedése vezetne  Ahhoz,hogy ez bekövetkezzen /termelővállalatok esetén/ valódi piaci versenyre (monopol helyzet megszüntetése), és a különböző állami intézmények esetén, értékrend változásra van szükség.

×