Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

6º pascua c bene pagola 2013

647 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

6º pascua c bene pagola 2013

 1. 1. 5 de maio de 20136º Pascua (C)Xoán 14, 23-29Red evangelizadora BUENAS NOTICIASConstrúe a amizade no interior da Igrexa. PásaoJosé Antonio PagolaJosé Antonio PagolaMúsica:André Rieu Serenata;present:B.Areskurrinaga HC;euskarazD.Amundarain;
 2. 2. Xesús estase a despedir dos seus discípulos.Obsérvaos tristes e acovardados.Todos saben que están vivindo as últimas horasco seu Mestre.Que sucederá cando lles falte?A quen acudirán?Quen os defenderá?Xesús quere infundirlles ánimo descubríndollesos seus últimos desexos.
 3. 3. Que non se perda amiña Mensaxe.É o primeiro desexo deXesús.Que non se esqueza asúa Boa Nova de Deus.Que os seus seguidoresmanteñan sempre vivo orecordodo proxecto humanizadordo Pai:ese “reino de Deus” doque lles falou tanto.
 4. 4. Se o aman, isto é o primeiro quehan de coidar:“o que me ama, gardará a miña palabra... oque non me ama, non a gardará”.
 5. 5. Despois de vinte séculos,que fixemos do Evanxeo de Xesús?Gardámolo fielmente ou estámolo a manipular desde os nosospropios intereses?Acollémolo no noso corazón ou o imos esquecendo?Presentámolo con autenticidade ou o ocultamoscoas nosas doutrinas?
 6. 6. O PaI enviaravos no meu nome un Defensor.Xesús non quiere que se queden orfos.Xesús non quiere que se queden orfos.Non sentirán a súa ausencia.Non sentirán a súa ausencia.
 7. 7. O Pai enviaralles o Espírito Santo que osdefenderá do risco de desviarse del.Este Espírito que captaron nel, enviándoocara aos pobres, impulsaraos tamén a elesna mesma dirección.
 8. 8. O EspíritoO Espírito “ensinaraos”“ensinaraos” a comprendera comprendermellor todo o que lles ensinou.mellor todo o que lles ensinou.Axudaraoos a profundar cada vez máis a súaAxudaraoos a profundar cada vez máis a súaBoa Nova.Boa Nova.““Recordaralles”Recordaralles” o que lle escoitaron.o que lle escoitaron.Educaraos no seu estilo de vida.Educaraos no seu estilo de vida.
 9. 9. Despois de vinte séculos,que Espírito reina entre oscristiáns?Deixámonos guiar poloEspírito de Xesús?Sabemos actualizara súa Boa Nova?Vivimos atentos aos quesofren?Cara a onde nos impulsa hoxeo seu alento renovador?
 10. 10. Douvos a miña pazDouvos a miña paz..Xesús quere que vivan coaXesús quere que vivan coamesma paz que puideron vermesma paz que puideron vernel, froito da súa unión íntimanel, froito da súa unión íntimaco Pai.co Pai.Regálalles a súa paz.Regálalles a súa paz.
 11. 11. Non é como a queNon é como a quelles pode ofrecer olles pode ofrecer omundo.mundo.É diferente.É diferente.Nacerá no seuNacerá no seucorazón se acollencorazón se acolleno Espírito deo Espírito deXesús.Xesús.
 12. 12. Esa é a paz quehan de contaxiarsempre quecheguen a unlugar.O primeiro quedifundirán aoanunciar o reinode Deus para abrircamiños a unmundo máis san exusto.
 13. 13. Nunca hande perderesa paz.Xesúsinsiste:““Que nonQue nontrema otrema ovosovosocorazóncorazónnin senin seacovarde”acovarde”..
 14. 14. Despois de vinte séculos,por que nos paraliza omedo ao futuro?Por que tanto receo antea sociedade moderna?Hai moita xente que tenfame de Xesús.
 15. 15. O Papa Francisco é un regalo de Deus.Todo nos está invitando a camiñar caraa unha Igrexa máis fiel a Xesús eao seu Evanxeo.Non podemos quedarnos pasivos.
 16. 16. ÚLTIMOS DESEXOS DE XESÚS Xesús estase a despedir dos seus discípulos. Obsérvaos tristes e acovardados. Todos saben que estánvivindo as últimas horas co seu Mestre. Que sucederá cando lles falte? A quen acudirán? Quen os defenderá? Xesúsquere infundirlles ánimo descubríndolles os seus últimos desexos.Que non se perda a miña Mensaxe. É o primeiro desexo de Xesús. Que non se esqueza a súa Boa Nova deDeus. Que os sus seguidores manteñan sempre vivo o recordo do proxecto humanizador do Pai: ese “reino de Deus”do que lles falou tanto. Se o aman, isto é o primero que han de coidar: “o que me ama, gardará a miña palabra... o quenon me ama, non a gardará”.Despois de vinte séculos, que facemos do Evanxeo de Xesús? Gardámolo fielmente ou o estamosmanipulando desde os nosos propios intereses? Acollémolo no noso corazón ou o imos esquecendo? Presentámolocon autenticidade ou o ocultamos coas nosas doutrinas?O Pai enviaravos no meu nome un Defensor. Xesús non quere que se queden orfos. Non sentirán a súaausencia. O Pai enviaralles o Espírito Santo que os defenderá de risco de desviarse del. Este Espírito que captarannel, enviándoo cara aos pobres, impulsaraos tamén a eles na mesma dirección.O Espírito “ensinaraos” a comprender mellor todo o que lles ensinou. Axudaraos a profundar cada vezmáis na súa Boa Nova. “Recordaralles o que lle escoitaron. Educaraos no seu estilo de vida.Despois de vinte séculos, que Espírito reina entre os cristiáns? Deixámonos guiar polo Espírito deXesús? Sabemos actualizar a súa Boa Nova? Vivimos atentos aos que sofren? Cara a onde nos impulsa hoxe o seualento renovador?Douvos a miña paz. Xesús quere que vivan coa mesma paz que puideron ver nel, froito da súa unióníntima co Pai. Regálalles a sú paz. Non é como a que lles pode ofrecer o mundo. É diferente. Nacerá no seu corazónse acollen o Espírito de Xesús.Esa é a paz que han de contaxiar sempre que cheguen a un lugar. O primeiro que difundirán ao anunciaro reino de Deus para abrir camiños a un mundo máis san e xusto. Nunca han de perder esa paz. Xesús insiste: “Quenon trema o voso corazón nin se acovarde”.Despois de vinte séculos, por que nos paraliza o medo ao futuro? Por que tanto receo ante a sociedademoderna? Hai moita xente que ten fame de Xesús. O Papa Francisco é un regalo de Deus. Todo nos está invitando acaminar cara a unha Igrexa máis fiel a Xesús e ao seu Evanxeo. Non podemos quedarnos pasivos.José Antonio Pagola

×