Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
DR. ÖMER GÜZELBiruni Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı    SASDER 1. ULUSAL KONGRESĠ      “Değerler”i Yaratanla...
Klinik Laboratuvar HizmetlerininÖnemi   Tıbbi Tanı ve tedavide temel belirleyici unsuru    %70 oranında laboratuvar ...
Laboratory data are an integral part of the physicians’decision- making process and, according to current evidence presen...
SUPPLEMENTAL REPORTDepartment of Commerce, Annual Budget Proposal, FY 2006 Annual Report on Technology Transfer: Approach ...
Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarı,1936
Tıbbi Analiz Raporları, 1924
Edirne Tıp FakültesiBiyokimya ABD, 1975
Colorado Tıp Fakültesi , 1976
BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983
BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983 ĠLK     BROġÜR
BĠRUNĠ LABORATUVARI   04 TEMMUZ 1983
BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983ĠLK TEST RAPORU  ĠLK TEST LĠSTESĠ
BĠRUNĠ LABORATUVARI Laboratuvarımız 4 Temmuz 1983 tarihinde 15 kiĢilik kadrosuyla Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Gökfiliz...
Ebu Reyhan El-Biruni, 973-      1051
Ebu Reyhan El-Biruni Farmakolog, astronom, biyolog, jeolog, sosyolog, matematikçi,dilbilimci ve filozof Ebu Reyhan El-Biru...
Amerikan HastanesiKlinik Laboratuvarı 1984 - 1992           Amerikan Hastanesi’nin           Laborat...
TÜRKĠYE‟DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ĠLK ISO 9001 KALĠTE SĠSTEM      BELGESĠ
TSE Belge Töreni 1997
Türkiye‟de ilk FMF onaylı   Laboratuvar
DAkkS Akreditasyon Denetim Raporu     “SIFIR” Hata
BĠRUNĠ Halk Sağlığı Bülteni Hastalarımıza yönelik olarak hazırladığımız popüler bültenlerimiz 2001 yılından beri yayın...
BĠLĠMSEL BÜLTENLER Bilimsel bültenlerimiz 2000 yılından baĢlayarak yayınlamaktadır. Bu bültenlerin amacı hekimler ve tıp...
BĠLĠMSEL MAKALELER
Bilimsel Yayınlar
Düşük Titrede Anti-HCV Pozitif Olgularda                                      Hepati...
Konferans ve Kongre   katılımları
HALK EĞĠTĠMKONFERANSLARI
4 TemmuzKuruluĢ Yıldönümü Kutlamaları
KUTLAMALAR
BAġARI ÖDÜLLERĠ
MUSTAFA BAġEĞMEZ ÖDÜLÜ
KUTLAMALAR
25.Yıl Kutlaması
CENTRO LABORATUVARI Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete baĢlamasıyla kuruldu. 2002 yı...
CENTRO LABORATUVARLARI ISO15189BELGESĠ
CENTRO ISO9001 BELGESĠ
ÇEVRE LABORATUVARLARI       TARĠHÇE Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete baĢlamas...
ÇEVRE LABORATUVARLARIISO17025 AKREDĠTASYON BELGELERĠ ÇEVRE ENDÜSTRĠYEL            ÇEVRE GIDA ANALĠZ LABORATUVARI
TURKLAB           Dernek Tarihçesi TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği Türkiye’de özel ve ka...
TURKLAB    13 ARALIK 2011LABORATUVAR KALİTE KONFERANSI
TURKLABTURKLAB SEMĠNERKOMĠTESĠ          SEMĠNER
KĠMYASAL ANALĠZLERDE METOTVALĠDASYONU VE VERĠFĠKASYONU
TURKLAB „ın EUROLAB ÜYELĠĞĠ 15 Temmuz 2004 tarihinde Dr. Ömer Güzel TURKLAB adına EUROLAB Genel Sekreteri Dr. Manfred Go...
Eurolab,Teddington, Londra.10 OCAK2012
SKĠD SAĞLIKTA KALĠTE ĠYĠLEġTĠRME DERNEĞĠSKĠD 3. OLAĞAN GENEL  DUQuE Projesinin Türkiye ayağı    KURUL     baĢar...
SKĠD   SAĞLIKTA KALĠTE ĠYĠLEġTĠRME DERNEĞĠ Prof. Dr. Bill Runciman Semineri 4 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Bill Run...
ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI SORUNLARI      SEMPOZYUMU17 MART 1998 / HĠLTON OTELĠ ĠSTANBUL
Özel Sağlık KuruluĢları BirliğiDerneği
SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ
14 MART 2002  SKD
OHSADÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUġLARI       DERNEĞĠ
OHSADÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUġLARI       DERNEĞĠ
TOBB SAĞLIK MECLĠSĠ YÖNETĠM  KURULU TOPLANTISI
TOBB Sağlık Meclisi Yönetim Kurulu & Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ
TOBB Sağlık Meclisi Yönetim Kurulu &  ÇalıĢma Bakanı Faruk Çelik
ÖMER GÜZEL , MSc.Dr.Gaziantep, 1953 1975 CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı. 1976 University of Colorado, ...
GÖREV ALDIĞIM KURULUġLAR TOBB Sağlık Sektör Meclisi, BaĢkan Yardımcısı TUSĠAD, Sağlık ÇalıĢma Grubu, Üye SKĠD, Sağlıkta...
BĠRUNĠ & CENTRO & ÇEVRE     AĠLESĠ
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Dr ömer güzel
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dr ömer güzel

1.738 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Dr ömer güzel

 1. 1. DR. ÖMER GÜZELBiruni Laboratuvarı Yönetim Kurulu Başkanı SASDER 1. ULUSAL KONGRESĠ “Değerler”i Yaratanlar 08-11 Kasım 2012, Antalya
 2. 2. Klinik Laboratuvar HizmetlerininÖnemi Tıbbi Tanı ve tedavide temel belirleyici unsuru %70 oranında laboratuvar bulgularının oluĢturduğu kabul edilmektedir.* Plebani, M.Towards quality specifications in extra analytical phases of laboratory activity. Clin Chem Lab Med 2004 : 42 (6) : 576 - 577 Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri hasta güvenliği açısından kritik ve anahtar öneme sahiptir. Tıbbi Laboratuvar Hizmetlerinin kalitesi hastaya sunulan sağlık hizmet kalitesini etkileyen en önemli faktör haline gelmiĢtir.
 3. 3. Laboratory data are an integral part of the physicians’decision- making process and, according to current evidence presented at the CDC meeting Making the Laboratory a Key Partner in Patient Safety‟‟ influence 70% of medical diagnoses (1).Therefore, the reduction of laboratory errors and the improvement of quality in medical laboratories play a significant role in programs for assessing and improving quality
 4. 4. SUPPLEMENTAL REPORTDepartment of Commerce, Annual Budget Proposal, FY 2006 Annual Report on Technology Transfer: Approach and Plans, FY 2004 Activities and Achievement U.S. Department of Commerce Report prepared by: Office of Technology Policy, Technology Administration; National Institute of Standards and Technology, Technology Administration; National Oceanic and Atmospheric Administration; Institute for Telecommunication Sciences, National Telecommunications and Information Administration In response to the: Technology Transfer and Commercialization Act of 2000 (P.L. 106-404)January 2005 Annual Report on DoC Federal Lab Technology Transfer, January 2005 Page 1Biosciences and Health Uncertainty in Clinical Tests Raises Health Care Costs. Small measurement uncertainties in clinical laboratory testscan add large amounts to health care costs, according to a newly NIST commissioned study. Conducted by RTIInternational (Research Triangle Park, N.C.) and the Mayo Clinic (Rochester, Minn.), the study estimates that calibrationerrors in measurements of calcium levels in bloodmay add between $60 million and $199million to U.S. health care costsannually.High calcium levels can be a symptom of diseases such as cancer and thyroid disorders. NIST is continuing to educate thehealthcare community on the importance of accurate calibrations, including the use of standard reference materials in clinicaltests. Annual Report on DoC Federal Lab Technology Transfer, January 2005 Pag
 5. 5. Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarı,1936
 6. 6. Tıbbi Analiz Raporları, 1924
 7. 7. Edirne Tıp FakültesiBiyokimya ABD, 1975
 8. 8. Colorado Tıp Fakültesi , 1976
 9. 9. BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983
 10. 10. BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983 ĠLK BROġÜR
 11. 11. BĠRUNĠ LABORATUVARI 04 TEMMUZ 1983
 12. 12. BĠRUNĠ LABORATUVARI 1983ĠLK TEST RAPORU ĠLK TEST LĠSTESĠ
 13. 13. BĠRUNĠ LABORATUVARI Laboratuvarımız 4 Temmuz 1983 tarihinde 15 kiĢilik kadrosuyla Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Gökfiliz ĠĢhanı adresinde hizmet sunumuna baĢlamıĢtır. Hastalarımızın hizmetimize daha kolay ulaĢmasını sağlamak amacıyla 1995 yılında Kadıköy, 1997 yılında Bakırköy, 1999 yılında Etiler, 2000 yılında NiĢantaĢı, 2003 yılında Ulus, 2005 yılında Erenköy ve Acıbadem, 2006 yılında YeĢilköy ve 2007 yılında Çekmeköy, 2008 yılında Kemerburgaz ve 2012 yılında BahçeĢehir Ģubemizin açılmıĢtır. 12 Ģube ve toplam 300 kiĢilik grup kadromuzla hizmet vermekten gurur duymaktayız.
 14. 14. Ebu Reyhan El-Biruni, 973- 1051
 15. 15. Ebu Reyhan El-Biruni Farmakolog, astronom, biyolog, jeolog, sosyolog, matematikçi,dilbilimci ve filozof Ebu Reyhan El-Biruni günümüzden yaklaĢıkbin yıl önce yaĢamıĢ, çağını aĢan evrensel bir bilim adamıdır.Biruni aynı zamanda büyük bir hekimdir. YaĢamının sondöneminde yazdığı "Kitab-ül saydala fi l-tıb" adlı eseri Ġslamortaçağının en önemli Materia Medicalarından birisi olarak kabuledilir.Tıbbın en önemli gerçeklerinden birisi, tıpla ilgilenen kiĢilerindoğa bilimlerini de incelemeleri ve doğa yasalarını tam anlamıylakavrayabilmiĢ olmalarıdır. Ne yazık ki çağımızda insanlarkulaktan dolma bilgilerle yetinmektedirler. Ancak ustalardansanatının temel özelliklerini yılmadan öğrenip, bunları gereğinceuygulayabilenler ustalığa ulaĢmayı umabilirler.“ Kitab - ül Saydala fi l-tıb
 16. 16. Amerikan HastanesiKlinik Laboratuvarı 1984 - 1992  Amerikan Hastanesi’nin Laboratuvar bölümünü iĢleten Biruni Laboratuvarları ile çok baĢarılı 3 yıllık bir kontrat imzalanmıĢtı. Nisan 1992’de bu kontratın sona ermesi ile birlikte, Amerikan Hastanesi Laboratuvarlarını Biruni adına iĢleten Dr. Erhan Paloğlu’nu iĢe aldı, kendisi artık doğrudan Amerikan Hastanesi ile çalıĢacaktı.
 17. 17. TÜRKĠYE‟DE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ĠLK ISO 9001 KALĠTE SĠSTEM BELGESĠ
 18. 18. TSE Belge Töreni 1997
 19. 19. Türkiye‟de ilk FMF onaylı Laboratuvar
 20. 20. DAkkS Akreditasyon Denetim Raporu “SIFIR” Hata
 21. 21. BĠRUNĠ Halk Sağlığı Bülteni Hastalarımıza yönelik olarak hazırladığımız popüler bültenlerimiz 2001 yılından beri yayınlanmaktadır. ġubelerimizde görebileceğiniz bu bülten dizisi birçok tıbbi konuda sıkça sorulan sorulara bilimsel dayanaklı , teknik dilden arınmıĢ açık ve duru yanıtlar vermeyi amaçlamaktadır . ġuana kadar 66 tane Halk Sağlığı Bülteni yayınlanmıĢtır.
 22. 22. BĠLĠMSEL BÜLTENLER Bilimsel bültenlerimiz 2000 yılından baĢlayarak yayınlamaktadır. Bu bültenlerin amacı hekimler ve tıp alanında çalıĢanlara tıbbi laboratuvar testleri konusunda güncellenmiĢ bilgileri aktarmak, uygulamaya girmiĢ yeni testleri ve yöntemleri duyurmaktır. Bugüne kadar 42 adet bilimsel bülten yayınlanmıĢtır
 23. 23. BĠLĠMSEL MAKALELER
 24. 24. Bilimsel Yayınlar
 25. 25. Düşük Titrede Anti-HCV Pozitif Olgularda Hepatit C Virüs RNA Sonuçlarının DeğerlendirilmesiDr. Sibel Altun YAMAN, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul. Dr. Gülnur DÜNDAR, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul.Dr. Leman Atasever VAROLAN, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı , İstanbul. Dr. Ebru İlhan GÜNER, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı, İstanbul. Giriş TartışmaHepatit C virüsü (HCV) Flaviviridae ailesine ait Hepacivirus cinsi içinde sınıflanmaktadır. 30-60 nm çapında zarflı, HCV enfeksiyonlarını tarama amaçlı olarak Enzim Immun Assay (EIA) yöntemleri, ekonomik olması, kullanımtek iplikli pozitif sarmallı bir RNA virüsüdür (1). HCV enfeksiyonu tüm dünyada yaygın olarak izlenmekte olup, kolaylığı, yinelenebilirliği ve otomatize olması sebebiyle ile sıklıkla tercih edilmektedir (3). FDA tarafından ilk170 milyon insanın enfekte olduğu tahmin edilmektedir (2). Enfekte kişilerin % 55-85’inde enfeksiyon kronikleşir. onaylanan EIA’lardan günümüzde kullanılan 3. nesil EIA’lara kadar önemli aşamalar kaydedilmiş ve yüksekHCV çoğunlukla kontamine kanın perkutan yolla teması sonucu bulaşmaktadır. Olguların % 10’luk kısmında duyarlılık ve özgüllüğe ulaşılmıştır. Son derece yüksek duyarlılık (%97-99) ve özgüllüğe (%99) rağmen özellikleherhangi bir bulaş yolu belirlenememektedir (3). düşük prevalansa sahip toplumlarda (% 10) yalancı pozitiflik hızının yüksek olması bir doğrulama testine gerekHCV enfeksiyonlarının laboratuvar tanısı, hasta serumunda virüse özgü antikorların ya da doğrudan vireminin olduğunu göstermektedir (5).gösterilmesi ile konulur. Daha çok tarama amaçlı kullanılan çok sayıda anti-HCV testleri farklı duyarlılıkta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Sağlık Enstitüsü gibi kuruluşlar anti-HCV sonucunun yüksek pozitif,olabilmektedir. Günümüzde FDA onaylı Enzim Immun Assay (EIA) ve Chemiluminescence Immunassay (CLIA) düşük pozitif ve negatif olarak bildirilmesini önermektedir (6). Ülkemizde ise tüm merkezler tarafındantestleri yaygın olarak kullanılmaktadır (4). uygulanan ortak bir tanısal algoritma yoktur (7). Anti- HCV testlerinde düşük pozitif sonuçlar, hastalığın erkenAnti-HCV testlerinde cut-off (Serum/Cut-off; S/CO=1.0) değerine yakın pozitif sonuçların elde edilmesi rutin tanı evresinde (pencere dönemi) veya geçirilmiş HCV enfeksiyonunda antikor düzeyinin düşmesi ile ilgili olabilirlaboratuvarları için ciddi sorunlar doğurmaktadır. Bu değerlerin çoğunun yalancı pozitif olma olasılığına karşı (8,9). Ancak bu değerlerin çoğunun yalancı pozitif sonuç olduğu bildirilmektedir. EIA ile alınan bu sonuçlar RIBAsonuçların Recombinant ImmunoBlot Assay (RIBA) gibi yöntemlerle doğrulanması önerilmektedir. Ayrıca anti- yöntemi ile doğrulanabilir ancak bu yöntemle de kuşkulu (indetermine) sonuç alınabilmektedir (4). YapılanHCV pozitifliği akut, kronik veya geçirilmiş enfeksiyonun belirlenmesinde yetersiz kaldığından HCV-RNA testi ile çalışmalar doğrulama testi olarak HCV RNA’nın tanısal değerinin RIBA’dan üstün olduğunu göstermektedir (10).de doğrulanması gerekmektedir. Bu çalışmada düşük titrede Anti-HCV SC/O oranı 1 ile 10 arasında bulunan olgularda HCV-RNA testi ile pozitiflikBu çalışmada düşük titrede Anti-HCV; S/CO oranı 1 ile 10 arasında bulunan olgularda HCV-RNA testi ile pozitiflik oranının saptanması amaçlanmıştır. Çalıştığımız EIA sistemin (ARCHITECT, Abbott Diagnostic) duyarlılık veoranının saptanması amaçlanmıştır. özgüllüğü sırasıyla % 99,1 ve %99,6 olarak verilmektedir. Kit prospektüsünde <1 S/CO değerler negatif, >1 S/CO değerler pozitif olarak nitelenmektedir. Sınır değere yakın pozitifliklerin, diğer viral enfeksiyonların (CMV, EBV, HIV, Hepatit A ve B virüsü) varlığı, bazı otoimmun hastalıklar, kısa süre önce aşı ve ileri yaş gibi durumlarda Gereç ve Yöntem ortaya çıkabileceği bildirilmektedir (11). Üretici firmanın SC/0 oranı >1 sonuçları pozitif olarak raporlanmasını önermesine rağmen farklı cut-off değerleri baz alınarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Oethinger ve ark. (4) yaptığı2007-2012 tarihleri arasında Biruni-Centro Laboratuvarı’na başvuran hastaların verileri retrospektif olarak çalışmada S/CO <5 olan 83 hastanın hiçbirinde HCV RNA saptamamışlardır. Ecemiş ve arkadaşları (12) en iyideğerlendirildi. Çalışmamıza daha önce hepatit C tanısı almamış, rutin tarama sırasında Anti-HCV S/CO oranı 1- duyarlılık ve özgüllüğün S/CO oranı 5 olarak alındığında, Kaya ve arkadaşları (13) ise 3.7 olarak alındığında elde10 arasında bulunan ve HCV-RNA analizi yapılmış 57 olgu dahil edildi. Anti HCV analizi kemilüminesan edildiğini ifade etmişlerdir. CDC (Centre for Disease Control) CLIA yöntemi ile çalışılan ve S/CO oranı >8 olan antimikropartikül enzim immunoassay (ARCHITECT, Abbott Diagnostic) yöntemi ile yapıldı. S/CO oranı <1 sonuçlar HCV sonuçlarında ek testlere gereksinim olmadan pozitif olarak rapor edilmesini önermesine rağmen (14);negatif, >1 sonuçlar pozitif olarak kabul edildi. Dufour ve ark. (15) yüksek pozitiflik saptanan 684 hastanın 25’inde RNA pozitifliği saptayamamışlardır. BizimHCV RNA analizi ise COBAS TaqMan cihazında HCV test v2.0 PCR kiti ile çalışıldı. Üretici firmanın (Roche çalışmamızda 57 hastanın 51’inin (% 89) S/CO oranının <5; 6’sın da (% 11) ise S/CO oranının 5-10 arasındaDiagnostics) önerileri doğrultusunda nükleik asit izolasyonu manuel olarak yapıldı. İzole edilen nükleik asitler olduğu görüldü. Bu hastaların hiç birinde RNA pozitifliği saptanmadı. Afşar ve ark. (16) çalışmaya dahil ettikleriCobas Taqman cihazında çoğaltıldı. Bu amaçla üretici firmanın önerileri doğrultusunda PCR karışımları 65 hastada, benzer olarak Oethinger ve ark. (4) 83 hasta da RNA pozitifliği saptamazken; Dufour ve ark. (15)hazırlandıktan sonra ters transkripsiyon, amplifikasyon ve hibridizasyon işlemleri uygulandı. düşük titrede anti HCV pozitif saptanan 140 hastanın % 11.4’ünde HCV RNA pozitifliği saptamışlardır. Bulgular Sonuç Bu bulgular dikkate alındığında düşük titrede S/CO oranı saptandığında RNA ile doğrulama yapmak için bazı çalışmalarda önerilen S/CO oranı 3.7, 5 ya da 8 gibi bir değer belirlemek için şu an için bir ortak görüş olmadığıHCV antikoru S/CO oranı 1 ile 10 arasında çıkan 57 hastanın; 51’inin (% 89) S/CO oranı 5’in altında, 6’sının (% 11) görülmektedir. Bizim verilerimiz de, hasta sayımızın nispeten kısıtlı olması sebebiyle bir cut-off oluşturmaya katkıise S/CO oranı 5-10 arasında tespit edildi. PCR yöntemi ile HCV RNA çalışılan 57 hastanın hiç birinde HCV RNA sağlayamamaktadır.pozitifliği saptanmadı. Sonuç olarak, düşük titrede Anti-HCV pozitifliklerinde, yalancı pozitiflik oranının yüksek olduğu hatırlanarak mutlaka ikinci bir yöntemle doğrulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kaynaklar Kaynaklar1- İsmail N, Fish GE, Smith MB. Laboratory evulation of a fully automated chemiluminescence immunoassay for rapid detection 8-Beld M, Penning M, Van Putten M, et al. Qantitative antibody responses to structural (core) and nonstructural (NS3, NS4, andof HBsAg, antibodies to HBsAg and antibodies to hepatitis C virus. J Clin Microbiol 2004; 42: 610-7. NS5) hepatitis C virus proteins among seroconverting injecting drug users: impact of epitope variation and relationship to2- Thomas DL, Laman SM. Hepatitis C. In: Mandel GL, Bennet JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. Fifth detection of HCV RNA in blood. Hepatology 1999; 29: 1288-98.ed. Phidelphia: Churchill Livingstone, 2000; 1736. 9- Seeff LB, Holinger FB, Albert HJ et al. Long term mortality and morbidity of transfusion-associated non-A non-B hepatitis and3-Scott JD, Gretch DR. Hepatitis C and G In: Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH eds Manuel of Clinical Microbiology 9th ed. type C hepatitis: National Heart, Lung and Blood Institute collaborative study. Hepatology 2001; 33: 455-63.2007. 10- Lok AS, Gunaratnam NT. Diagnosis of hepatitis C. Hepatology 1997; 26 (3 Suppl 1): 48-56.4- Oethinger M, Mayo DR, Falcone J, Barua PK, Griffith BP Efficiency of the ortho VITROS assay for detection of hepatitis C virus . 11- Vitros Immunodiagnostic Products. Anti-HCV Reagent Pack. Ortho-Clinical Diagnostics, 2003, UK.specific antibodies increased by rlimination of supplemental testing of samples with very low sample-to-cutoff ratios. J Clin 12- Ecemiş T, Akçalı S, Erbay Dündar P, Şanlıdağ T. HCV infeksiyonunun tanısında anti-HCV değerleri üzerinde bir araştırma, s:Microbiol 2005; 43: 2477-80 240. 3. Ulusal Viroloji Kongresi. 9-13 Aralık 2007. Kongre Kitabı, Uludağ, Bursa.5- Colin C, Lanoir D,Touzet S, Meynaud-Kraemer L. Sensivity and spesifity of third generation hepatitis C virus antibody detection 13- Kaya S, Cicioğlu Arıdoğan B, Sesli Çetin E, Adiloğlu AK, Demirci M. Comparasion of polimerase chain reaction and serologicalassay: an analysis of the literature. J. Viral Hepat. 2001; 26:432-36 methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection. Süleyman Demirel Üni Tıp Fak Derg 2007; 14: 10-4.6-Altuğlu İ. HCV testleri: Tanıda standardizasyon ve strateji belirleme, s:139-41. 3. Ulusal Viroloji Kongresi. 9-13 Aralık 2007, 14- Centre for Disease Control and Prevention. 1998. Recommendations for prevention and control of hepatitis C infection andKongre kitabı, Uludağ, Bursa. HCV-related chronic disease. Morb. Mortal. Wkly. Rep. 47: 1-34.7- Zer Y Karaoğlan İ, Çiçek H, Karagöz ID, Sağlam M. Düşük titrede anti-HCV pozitifliği tespit edilen hastaların irdelenmesi. , 15- Dufour DR, Lott JA, Nolte Fs, Gretch Dr, Koff Rs, Seeff LB. Diagnosis of monitoring of hepatic injury. I. PerformanceMikrobiyol Bul 2009; 43: 133-9. characteristics of laboratory tests. Clin Chem 2000; 46: 2027-49. 16- Afşar İ, Şener GA, Gönül B, Kurultay N. Tam otomatik kemiluminesans immunassay ile düşük düzeyde anti-HCV pozitif saptanan örneklerin HCV RNA düzeylerinin değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg. 2007; 21: 85-8.
 26. 26. Konferans ve Kongre katılımları
 27. 27. HALK EĞĠTĠMKONFERANSLARI
 28. 28. 4 TemmuzKuruluĢ Yıldönümü Kutlamaları
 29. 29. KUTLAMALAR
 30. 30. BAġARI ÖDÜLLERĠ
 31. 31. MUSTAFA BAġEĞMEZ ÖDÜLÜ
 32. 32. KUTLAMALAR
 33. 33. 25.Yıl Kutlaması
 34. 34. CENTRO LABORATUVARI Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete baĢlamasıyla kuruldu. 2002 yılında faaliyete geçen Centro Laboratuvarı, güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı, sağlık kuruluĢları ve laboratuvarlara tıbbi laboratuvar hizmeti veren, hizmet kalitesini sürekli geliĢtirmeyi hedefleyen merkez laboratuvardır. 2007 yılında ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu’nu alan Laboratuvarımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahiptir. Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için kaliteli malzeme ve ekipman kullanımı, eğitimli ve uzman personel istihdamı vazgeçilmez çalıĢma politikamızdır. Laboratuvar çalıĢanları, yeterlilik ve yetkinliklerini üst düzeyde geliĢtirerek tarafsızlık, gizlilik, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak çalıĢırlarCentro Laboratuvarı hizmetlerini ISO 15189:2007 standardına uygun olarak gerçekleĢtirir. Verimli, maliyet etkili ve kaliteli hizmet üreterek tüm paydaĢlarımızın, hastalarımızın hizmet sunduğumuz kuruluĢların ve çalıĢanlarımızın memnuniyetini sağlamak temel hedefimizdir
 35. 35. CENTRO LABORATUVARLARI ISO15189BELGESĠ
 36. 36. CENTRO ISO9001 BELGESĠ
 37. 37. ÇEVRE LABORATUVARLARI TARĠHÇE Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete baĢlamasıyla kuruldu. Grubumuzda yer alan Çevre Laboratuvarı 1989 yılında hizmete baĢlamıĢtır. Gıda, su, atık su, toprak, yem, ilaç, kozmetik ve her türlü endüstriyel analiz hizmeti veren laboratuvarımız 1991 yılında TSE Laboratuvar Yeterlik Belgesi almıĢtır. Çevre Gıda Laboratuvarı 2002 yılında Tarım Bakanlığı tarafından Gıda Analizlerinde yetkilendirilen ilk baĢvuru sahibi kuruluĢtur. 2005 yılında Türkiye’deki gıda laboratuvarları arasında ilk uluslararası ISO 17025 Akreditasyon Belgesi’ni DAR-DAP kurumundan almıĢtır. Atık su ve çevre analizlerinde uzmanlaĢan ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’mız 2002 yılında kurulmuĢ ve 2005 yılında Çevre Analizleri konusunda DAR-DAP’dan ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon belgesi verilmiĢtir.
 38. 38. ÇEVRE LABORATUVARLARIISO17025 AKREDĠTASYON BELGELERĠ ÇEVRE ENDÜSTRĠYEL ÇEVRE GIDA ANALĠZ LABORATUVARI
 39. 39. TURKLAB Dernek Tarihçesi TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği Türkiye’de özel ve kamu sektöründe hizmet sunan tüm Laboratuvarlar’ın tepe örgütü olma misyonu ile 2004 yılında kurulmuĢtur. Uluslar arası platformlarda ülkemizi temsil eden derneğimiz kurulduğu yıl içerisinde, 26 Ekim 2004 tarihinde EUROLAB üyesi oldu. Ülkemizde yasal otorite karĢısında sorumlu muhatap kuruluĢ olarak çeĢitli bakanlıklar ve kamu kuruluĢları nezdinde sektörümüzün her türlü hak ve menfaatlerinin korunması ve geliĢtirilmesi derneğimizin temel amacıdır. Derneğimizin kuruluĢ çalıĢmaları 2002 yılında yapılan toplantılarla baĢlamıĢ , 2003 yılı sonbaharında kesinlik kazanarak gerekli yasal baĢvurular yapılmıĢtır. Derneğimiz yedi kurucu üyesinin baĢvurusu ve Kartal Kaymakamlığının 05.02.2004 tarihli yazısı ile resmen kurulmuĢtur. Yoluna 106 Tüzel Üye ile devam etmektedir.
 40. 40. TURKLAB 13 ARALIK 2011LABORATUVAR KALİTE KONFERANSI
 41. 41. TURKLABTURKLAB SEMĠNERKOMĠTESĠ SEMĠNER
 42. 42. KĠMYASAL ANALĠZLERDE METOTVALĠDASYONU VE VERĠFĠKASYONU
 43. 43. TURKLAB „ın EUROLAB ÜYELĠĞĠ 15 Temmuz 2004 tarihinde Dr. Ömer Güzel TURKLAB adına EUROLAB Genel Sekreteri Dr. Manfred Goelze’yi Berlin’de ziyaret ederek TURKLAB ın tanıtımını yaptı. Eylül ayı içerisinde yapılan EUROLAB yönetim kurulu toplantısına derneğimizi tanıtan, tüzüğümüz dahil olmak üzere kapsamlı bir dosya sunuldu. 25-26 Ekim tarihinde Bratislava da yapılan üye ülkeler toplantısında Dr. Ömer Güzel tarafından TURKLAB ve ülkemizdeki Laboratuvar hizmetlerinin tanıtımı konusunda sunum yapıldı. Romanya, Hırvatistan , Malta ve Türkiye’nin üyelik baĢvuruları görüĢüldü ve TURKLAB’ın üyeliği oy birliği ile kabul edildi. Dr. Ömer Güzel EUROLAB Yönetim Kurulu üyeliği: EUROLAB’ın 18-20 Nisan 2012 Tarihinde Prag da yapılan Genel Kurul toplantısında üyelerin büyük çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine ikinci kez yeniden seçilmiĢtir.
 44. 44. Eurolab,Teddington, Londra.10 OCAK2012
 45. 45. SKĠD SAĞLIKTA KALĠTE ĠYĠLEġTĠRME DERNEĞĠSKĠD 3. OLAĞAN GENEL DUQuE Projesinin Türkiye ayağı KURUL baĢarıyla tamamlandı
 46. 46. SKĠD SAĞLIKTA KALĠTE ĠYĠLEġTĠRME DERNEĞĠ Prof. Dr. Bill Runciman Semineri 4 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Bill Runciman nezaket göstererek Sağlıkta Kalite ĠyileĢtirme Derneği’nin (SKĠD) Kadıköy, Ġstanbul’da bulunan ofisine bir ziyaret gerçekleĢtirdi. Prof. Runciman, Avustralya Hasta Güvenlik Derneği’nin kurucusu ve baĢkanıdır; kar amacı gütmeyen bir organizasyonumuzu destekleme ve önerilerde bulunma konusunda oldukça alçakgönüllü davranmıĢtır.
 47. 47. ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI SORUNLARI SEMPOZYUMU17 MART 1998 / HĠLTON OTELĠ ĠSTANBUL
 48. 48. Özel Sağlık KuruluĢları BirliğiDerneği
 49. 49. SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ
 50. 50. 14 MART 2002 SKD
 51. 51. OHSADÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ
 52. 52. OHSADÖZEL HASTANELER VE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ
 53. 53. TOBB SAĞLIK MECLĠSĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTISI
 54. 54. TOBB Sağlık Meclisi Yönetim Kurulu & Sağlık Bakanı Sn. Recep AKDAĞ
 55. 55. TOBB Sağlık Meclisi Yönetim Kurulu & ÇalıĢma Bakanı Faruk Çelik
 56. 56. ÖMER GÜZEL , MSc.Dr.Gaziantep, 1953 1975 CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı. 1976 University of Colorado, School of Medicine, Department of Molecular Biology and Genetics. 1977 Edirne Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı. 1980 Biyokimya, Tıp Bilimleri Doktorası, MScDr. 1981 Ġstanbul Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim dalı, Endokrinoloji Laboratuvarı 1983 Biruni Laboratuvarı, Yönetim Kurulu BaĢkanı 1989 Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı, Yönetim Kurulu BaĢkanı 2001 Centro Laboratuvarları, Yönetim Kurulu BaĢkanı
 57. 57. GÖREV ALDIĞIM KURULUġLAR TOBB Sağlık Sektör Meclisi, BaĢkan Yardımcısı TUSĠAD, Sağlık ÇalıĢma Grubu, Üye SKĠD, Sağlıkta Kalite ĠyileĢtirme Derneği, Genel Sekreter TURKLAB, Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi EUROLAB, aisbl, The European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories. Yönetim Kurulu Üyesi UDDER, Uygunluk Değerlendirme Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıha M.B. Klinik Laboratuvarlar Bilimsel DanıĢma Kurulu, Üye EURACHEM-Turkey, European Analytical Chemistry Laboratories, Üye KALDER, Türkiye Kalite Derneği, Üye OHSAD, Özel Hastaneler ve Sağlık KuruluĢları Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-2008. EFQM-Avrupa Kalite Vakfı, Sağlık Sektör Komitesi, Health Sector COP
 58. 58. BĠRUNĠ & CENTRO & ÇEVRE AĠLESĠ

×