Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Platforma Otwartej Nauki(20)

Publicidad

Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 1. Polityka otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie online, 8.06.2020 r. dr Anna Anetta Janowska – pełnomocnik rektora SGH ds. otwartego dostępu
 2. Najważniejsze wydarzenia Uchwała nr 190 Senatu SGH z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie polityki otwartego dostępu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 27.11.2017 r. – powołanie pełnomocnika Rektora ds. otwartego dostępu marzec 2018 r. uruchomienie COR SGH początek 2019 r. uruchomienie econjournals.sgh.waw.pl
 3. początki: pierwsze rozmowy z władzami Uczelni na temat możliwości stworzenia otwartego repozytorium SGH 2012/ 2013 r.
 4. „światełko w tunelu” 2017 r. konkurs: budżet pracowniczy 1 edycja zwycięski projekt: Repozytorium naukowe SGH dr A.A. Janowska i dr A. Jarosz-Nojszewska 258 głosów
 5. realizacja projektu uruchomienia otwartego repozytorium: powołanie Zespołu ds. Otwartego Dostępu decyzją Rektora SGH lato 2017 r. powstanie zespołu roboczego prace techniczne prace administracyjno-prawne
 6. prace techniczne informatyk Biblioteka SGH prace administracyjno- prawne Dział Nauki SGH realizacja projektu uruchomienia otwartego repozytorium (2):
 7. realizacja projektu uruchomienia otwartego repozytorium (3): prace administracyjno- prawne przygotowanie regulaminu otwartego repozytorium SGH przygotowanie dokumentu polityki otwartego dostępu wzory: ICM
 8. 22.11.2017 r. - przyjęcie Uchwały nr 190 Senatu SGH w sprawie polityki otwartego dostępu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 27.11.2017 r. – powołanie pełnomocnika Rektora ds. otwartego dostępu
 9. marzec 2018 r. uruchomienie COR SGH
 10. promocja repozytorium w SGH ➢ konkurs na nazwę repozytorium ➢ informacje na terenie Uczelni ➢ konkurs na deponowanie artykułów w repozytorium – 2018 r. ➢ Gazeta SGH – temat numeru Zima 2018
 11. inicjatorki: dr A.A. Janowska i dr A. Jarosz-Nojszewska 2018 r. grant DUN MNiSW platforma Open Journal Systems dla 2 czasopism zwycięski projekt: Open Journal Systems pracownicy Biblioteki SGH 134 głosy konkurs: budżet pracowniczy 2 edycja
 12. początek 2019 r. uruchomienie econjournals.sgh.waw.pl Kwartalnik KES Studia i Prace Warsaw Forum of Economic Sociology + 8 innych
 13. wyzwanie 2020 r. open data
 14. podsumowując: świadomośćczas
 15. podsumowując: Anna Anetta Janowska ajanows@sgh.waw.pl świadomośćczas
Publicidad